Bez javascript nie będą działac taby
Jest pozytywna ocena wojewody w sprawie gorzowskiej radioterapii
26-08-2016
26 sierpnia br. Wojewoda Lubuski wydał pozytywną opinię w sprawie budowy oddziału radioterapii przy gorzowskim szpitalu. - Oznacza to, że nie ma już formalno-prawnych przeszkód by rozpocząć inwestycję -  podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Przypomnijmy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od lipca br. każda inwestycja, której wartość przekracza 3 mln zł musi uzyskać ocenę wojewody, który swą decyzję podejmuję w oparciu o opinię Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Z senatorem Dowhanem o promocji
26-08-2016
Obchody 70-lecia żużlowego klubu sportowego Falubaz oraz współpraca w ramach Lubuskiej Akademii Rozwoju to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z senatorem RP Robertem Dowhanem. – Lubuskie to region żużlowych mistrzów. Dwie nasze drużyny są obecnie na szczycie ligowej tabeli i będą walczyć o medale. To naturalne, że samorząd województwa wspiera oba kluby. Żużel to nasza regionalna marka – podkreślała marszałek.
Lubuska Akademia Rozwoju – I sesja wykładowa
26-08-2016
Studenci Lubuskiej Akademii rozwoju rozpoczęli naukę. Pierwsze sesje wykładowe odbyły się 26 sierpnia br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie. - W obecnej rzeczywistości najbogatszy jest ten, kto ma wiedzę i informację. Informacja jest w związku z tym najcenniejszym towarem. Państwo tutaj dostajecie ją za darmo. Ta wiedza może być źródłem sukcesu - mówiła podczas spotkania ze studentami marszałek Elżbieta Anna Polak.  
Przyjrzą się lubuskiej ochronie zdrowia
26-08-2016
Lekarze i pielęgniarki, przedstawiciele trzeciego sektora, uczelni, a także samorządowcy na czele z marszałek Elżbietą Anną Polak. W poniedziałek (29.08) w urzędzie marszałkowskim po raz kolejny zbierze się Lubuska Rada Zdrowia. Tym razem gremium zajmie się m.in. sprawozdaniem z wdrażania Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020, sprawdzając stopień realizacji najważniejszych punktów dokumentu.
Lubuscy paraolimpijczycy w drodze do Rio!
25-08-2016
18 niepełnosprawnych sportowców w biało-czerwonych strojach reprezentować będzie Polskę i województwo lubuskie podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro! 25 sierpnia odbyło się uroczyste pożegnanie lubuskiej reprezentacji. - Gratuluję wam już samego udziału w Igrzyskach. Życzę nie tylko medali, ale też wspaniałych emocji, które tam przeżyjecie, bo naprawdę na to zasługujecie – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas uroczystości odbyło się także podpisanie i przekazanie flagi woj. lubuskiego.
Polsko-niemieckie rozmowy o współpracy
22-08-2016
W niezwykłych okolicznościach przyrody, w sercu perły lubuskiego pogranicza – Parku Mużakowskim odbyły się polsko-niemieckie rozmowy o współpracy. Stronę polską reprezentowali: marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz, a stronę niemiecką premier Saksonii Stanislaw Tillich, który odebrał odznakę Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Gościem spotkania była także Prof. Monika Grütters, Federalna Minister ds. Kultury i Mediów, która z premierem Saksonii podpisała umowę o finansowaniu Fundacji „Księcia-Pücklera-Park Bad Muskau“.
Lubuskie ma plan rozwoju szkolnictwa zawodowego
23-08-2016
Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 23 sierpnia br. przyjął plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem, środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, który odpowiada obszarowi wsparcia RPO - L2020 zaplanowanego zarówno w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez dedykowane im działania. Zakłada on podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój systemu dostosowany do rynku pracy.

Wydarzenia »

 • Przełącz na nowy widok
 • Przełącz na stary widok

Będzie porozumienie o współpracy miasta z WOSiR-em

Będzie porozumienie o współpracy miasta z WOSiR-em

25 sierpnia br. odbyło się spotkanie rozpoczynające  rozmowy w sprawie uaktualnienia umowy pomiędzy Zielonogórskim Klubem Sportowym, a Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

»Więcej...
Będzie porozumienie o współpracy miasta z WOSiR-em
close

25 sierpnia br. odbyło się spotkanie rozpoczynające rozmowy w sprawie uaktualnienia umowy pomiędzy Zielonogórskim Klubem Sportowym, a Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W spotkaniu udział wzięli: marszałek Elżbieta Anna Polak, przedstawiciele WOSiR z prezesem Bogusławem Sułkowskim oraz wiceprezydent miasta Zielona Góra Krzysztof Kaliszuk.

Marszałek gościem programu REGION w TVP Gorzów

Marszałek gościem programu REGION w TVP Gorzów

23 sierpnia br., marszałek Elżbieta Anna Polak była gościem programu REGION na antenie TVP Gorzów. Program poświęcony jest sprawom najważniejszym dla województwa lubuskiego.

»Więcej...
Marszałek gościem programu REGION w TVP Gorzów
close

23 sierpnia br., marszałek Elżbieta Anna Polak była gościem programu REGION na antenie TVP Gorzów. Rozmowa dotyczyła budowy i modernizacji lubuskich dróg oraz przyszłości lotniska w Babimoście. Zobacz program

NOWE SZOOP RPO-Lubuskie 2020 wersja nr 9

SZOOP RPO-Lubuskie 2020 wersja nr 9

23 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

»Więcej...
SZOOP RPO-Lubuskie 2020 wersja nr 9
close

23 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

LCO na topie!

LCO na topie!

Rocznie hospitalizuje ok. 3 tys. pacjentów i choć Lubuskie Centrum Ortopedii, bo o nim mowa to szpital, wielu Lubuszan pobyt w placówce wspomina  pozytywnie. Składa się na to m.in. wysokiej jakości wyposażenie, profesjonalna kadra i możliwość skorzystania z innowacyjnych zabiegów.

»Więcej...
LCO na topie!
close

Rocznie hospitalizuje ok. 3 tys. pacjentów i choć Lubuskie Centrum Ortopedii, bo o nim mowa to szpital, wielu Lubuszan pobyt w placówce wspomina pozytywnie. Składa się na to wiele czynników m.in. jakość wyposażenia, profesjonalna kadra i możliwość skorzystania z innowacyjnych zabiegów. Na zapewnienie wysokiego poziomu medycznego wpływ mają również środki, które trafiają do szpitala z budżetu województwa. Wystarczy tu wspomnieć np. o zakończonym w zeszłym roku remoncie dachu i elewacji budynków LCO, dofinansowanym kwotą 1,5 mln zł.

Lubuscy przedstawiciele na Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym

Lubuscy przedstawiciele na Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym

Lubuskie szuka partnerów gospodarczych na całym świecie. To właśnie tematy związane z możliwością wspólnych interesów były przyczyną wizyty członka zarządu Tadeusza Jędrzejczaka na Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym.

»Więcej...
Lubuscy przedstawiciele na Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym
close

Lubuskie szuka partnerów gospodarczych na całym świecie. To właśnie tematy związane z możliwością wspólnych interesów były przyczyną wizyty członka zarządu Tadeusza Jędrzejczaka na Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym, które zakończyło się dziś (24.08) w Warszawie. Impreza była także okazją do promocji przyszłorocznego EXPO w Astanie. W wydarzeniu wziął udział m.in. prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew.

RPO L2020- kolejne konkursy ogłoszone

RPO L2020- kolejne konkursy ogłoszone

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na wsparcie samozatrudnienia, programy aktywnej integracji społecznej oraz usługi społeczne.

»Więcej...
RPO L2020- kolejne konkursy ogłoszone
close

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na wsparcie samozatrudnienia, programy aktywnej integracji społecznej oraz usługi społeczne. Łączna alokacja we wszystkich ogłoszonych dziś konkursach wynosi 26 mln zł.

Będzie porozumienie o współpracy miasta z WOSiR-em

25 sierpnia br. odbyło się spotkanie rozpoczynające rozmowy w sprawie uaktualnienia umowy pomiędzy Zielonogórskim Klubem Sportowym, a Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W spotkaniu udział wzięli: marszałek Elżbieta Anna Polak, przedstawiciele WOSiR z prezesem Bogusławem Sułkowskim oraz wiceprezydent miasta Zielona Góra Krzysztof Kaliszuk.

Marszałek gościem programu REGION w TVP Gorzów
23 sierpnia br., marszałek Elżbieta Anna Polak była gościem programu REGION na antenie TVP Gorzów. Rozmowa dotyczyła budowy i modernizacji lubuskich dróg oraz przyszłości lotniska w Babimoście. Zobacz program

Warto zobaczyć:

  Atrakcje Lubuskie - dobra strona turysty   RSIPWL

Fundusze Unijne »

 • Przełącz na nowy widok
 • Przełącz na stary widok

Dofinansowanie na promocję gospodarczą

Dofinansowanie na promocję gospodarczą

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na promocję gospodarczą regionu oraz umiędzynarodowienie sektora MŚP.

»Więcej...
Dofinansowanie na promocję gospodarczą
close

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na promocję gospodarczą regionu oraz umiędzynarodowienie sektora MŚP. W ramach dostępnej alokacji tj. 15 mln zł dofinansowanie otrzymały trzy projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 7,3 mln zł, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wystarczającą liczbę punktów.

Spotkania informacyjne Leader PROW

Spotkania informacyjne Leader PROW

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA dokumentacji związanej z naborami wniosków o przyznanie pomocy dla przedsiębiorców, stowarzyszenie zaprasza na spotkania informacyjne dot. pozyskiwania środków w ramach PROW.

»Więcej...
Spotkania informacyjne Leader PROW
close

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA dokumentacji aplikacyjnej związanej z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, stowarzyszenie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące pozyskiwania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

„Środa z Funduszami dla… instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację”

„Środa z Funduszami dla… instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację”

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację”, które odbędą się 7 września w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.  

»Więcej...
„Środa z Funduszami dla… instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację”
close

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację”, które odbędą się 7 września w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.  

NOWE MPI – Lista miejscowości

MPI – Lista miejscowości

6 miejscowości w 3 dni. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza Lubuszan na bezpłatne konsultacje dot. możliwości pozyskiwania środków unijnych. Z pomocy będzie można skorzystać we Wschowie, Sławie, Bojadłach, Kolsku, Babimoście i Kargowej.

»Więcej...
MPI – Lista miejscowości
close

6 miejscowości w 3 dni. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Z pomocy będzie można skorzystać we Wschowie i Sławie (8 września), Bojadłach i Kolsku (15 września), w Babimoście i Kargowej (29 września).

Bezpłatne porady unijne

Bezpłatne porady unijne

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje do Strzelec Krajeńskich (26 sierpnia) i Drezdenka (29 sierpnia). Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

»Więcej...
Bezpłatne porady unijne
close

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje do Strzelec Krajeńskich (26 sierpnia) i Drezdenka (29 sierpnia). Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

NOWE Interreg Polska-Saksonia – oferta pracy

Interreg Polska-Saksonia – oferta pracy

Centrum Projektów Europejskich poszukuje pracowników do Wspólnego Sekretariatu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu na stanowisko zastępcy kierownika WS/Ekspert ds. programu.

»Więcej...
Interreg Polska-Saksonia – oferta pracy
close

Centrum Projektów Europejskich poszukuje pracowników do Wspólnego Sekretariatu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu na stanowisko zastępcy kierownika WS/Ekspert ds. programu. W poniższym załączniku znajdą Państwo zakres obowiązków na proponowanym stanowisku, zapoznają się z wymaganiami wobec kandydatów i listą potrzebnych dokumentów.

Dofinansowanie na promocję gospodarczą

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na promocję gospodarczą regionu oraz umiędzynarodowienie sektora MŚP. W ramach dostępnej alokacji tj. 15 mln zł dofinansowanie otrzymały trzy projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 7,3 mln zł, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wystarczającą liczbę punktów.

Spotkania informacyjne Leader PROW

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA dokumentacji aplikacyjnej związanej z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, stowarzyszenie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące pozyskiwania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Warte Uwagi »

 • Przełącz na nowy widok
 • Przełącz na stary widok

„Święto miodu” na zakończenie wakacji

„Święto miodu” na zakończenie wakacji

„Słodka” impreza w skansenie. W najbliższą  niedzielę (28.08) w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbędzie „Święto Miodu”. Od godziny 11 do 17 skansen zamieni się w pełen pszczelich atrakcji jarmark.

»Więcej...
„Święto miodu” na zakończenie wakacji
close

„Słodka” impreza w skansenie. W najbliższą  niedzielę (28.08) w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbędzie „Święto Miodu”. Od godziny 11 do 17 skansen zamieni się w pełen pszczelich atrakcji jarmark.

Lubuscy seniorzy chcą mieć głos

Lubuscy seniorzy chcą mieć głos

26 sierpnia br. gościem marszałek Elżbiety Anny Polak był Jerzy Jabłoński, pochodzący z Kostrzyna nad Odrą kandydat do Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

»Więcej...
Lubuscy seniorzy chcą mieć głos
close

26 sierpnia br. gościem marszałek Elżbiety Anny Polak był Jerzy Jabłoński, pochodzący z Kostrzyna nad Odrą kandydat do Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Został on oddelegowany przez Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Emerytów z siedzibą w Kostrzynie.

Zielona Góra szykuje się do kolejnych unijnych konkursów

Zielona Góra szykuje się do kolejnych unijnych konkursów

Nowa perspektywa finansowa UE nabiera coraz większego rozpędu. Zwiększa się również liczba samorządów aktywnie starających się o unijne środki. Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry o możliwościach pozyskania dofinansowania rozmawiał z członek zarządu Alicja Makarską.

»Więcej...
Zielona Góra szykuje się do kolejnych unijnych konkursów
close

Nowa perspektywa finansowa UE nabiera coraz większego rozpędu. Zwiększa się również liczba samorządów aktywnie starających się o unijne środki. Jednym z takich JST jest Zielona Góra. Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta o możliwościach pozyskania dofinansowania rozmawiał w urzędzie marszałkowskim z członek zarządu Alicja Makarską i Sylwią Pędzińską – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO.

NOWE POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Już we wrześniu WOSiR Drzonków weźmie udział w akcji „Polska zobacz więcej  - Weekend za pół ceny” organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, która ma na celu popularyzację  ofert produktów i usług turystycznych znajdujących się na terenie naszego kraju.

»Więcej...
POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY
close

Już we wrześniu WOSiR Drzonków weźmie udział w akcji „Polska zobacz więcej  - Weekend za pół ceny” organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, która ma na celu popularyzację  ofert produktów i usług turystycznych znajdujących się na terenie naszego kraju.

Z wójtem Otynia o gminnych drogach

Z wójtem Otynia o gminnych drogach

Była droga krajowa nr 3 i konkursy z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dotyczące gospodarki niskoemisyjnej. Wspomniane tematy zdominowały rozmowę członek zarządu Alicji Makarskiej z Barbarą Wróblewską, wójtem Otynia.

»Więcej...
Z wójtem Otynia o gminnych drogach
close

Była droga krajowa nr 3 i konkursy z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dotyczące gospodarki niskoemisyjnej. Wspomniane tematy zdominowały rozmowę członek zarządu Alicji Makarskiej z Barbarą Wróblewską, wójtem Otynia.

NOWE Dofinansowanie dla Fundacji CONTRA CRIMEN

Dofinansowanie dla Fundacji CONTRA CRIMEN

7,5 tys. zł – dofinansowanie takiej wysokości trafi do Fundacji „CONTRA CRIMEN” z Gorzowa Wlkp. na realizację zadania pn. „Młodzież wolna od uzależnień”.

»Więcej...
Dofinansowanie dla Fundacji CONTRA CRIMEN
close

7,5 tys. zł – dofinansowanie takiej wysokości trafi do Fundacji „CONTRA CRIMEN” z Gorzowa Wlkp. na realizację zadania pn. „Młodzież wolna od uzależnień”.

„Święto miodu” na zakończenie wakacji

„Słodka” impreza w skansenie. W najbliższą  niedzielę (28.08) w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbędzie „Święto Miodu”. Od godziny 11 do 17 skansen zamieni się w pełen pszczelich atrakcji jarmark.

Lubuscy seniorzy chcą mieć głos

26 sierpnia br. gościem marszałek Elżbiety Anny Polak był Jerzy Jabłoński, pochodzący z Kostrzyna nad Odrą kandydat do Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Został on oddelegowany przez Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Emerytów z siedzibą w Kostrzynie.

Media Lubuskie

TVP Gorzów Wielkopolski Gazeta Lubuska Radio Zachód Gazeta Wyborcza

Zobacz więcej »

Zlokalizuj nas:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE
i