RPO

5 mln zł na nowe miejsca w przedszkolach

06-03-2019 w kategorii: wazne-info

Do 26 kwietnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków dotyczących poprawy dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektów to 5 mln zł. Celem jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wprowadzenie dodatkowych zajęć. - Poprawa infrastruktury w zakresie edukacji to najlepiej wydane pieniądze - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

#LubuskieChallenge

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

22-03-2019 w kategorii: Wydarzenia |

W Urzędzie Marszałkowskim obradowała dziś Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa. Podczas posiedzenia przedstawiono m.in. sprawozdanie z działalności Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w 2018 r., które nadzoruje członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak. Dyskutowano także o programach Interreg.

100. rocznica powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce

22-03-2019 w kategorii: Wydarzenia |

22 marca br. w urzędzie marszałkowskim odbyły się obchody 100. rocznicy powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Gości uroczystości powitał wicemarszałek Łukasz Porycki, który pogratulował odznaczonym, a wszystkim pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia życzył zadowolenia z pracy oraz satysfakcji z pełnienia służby publicznej na rzecz drugiego człowieka.

Sulęcin: Spotkanie z lokalnymi samorządowcami

22-03-2019 w kategorii: Wydarzenia |

Każde działanie zaczyna się od rozmowy. Dziś członek zarządu Marcin Jabłoński na zaproszenie samorządowców z Sulęcina odwiedził gminę na północy województwa lubuskiego. Lokalni włodarze byli zainteresowani możliwością pozyskania funduszy unijnych m.in. na projekty z zakresu wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, termomodernizacji placówek oświatowych i rewitalizacji.

Środki unijne:

NCBiR: Pieniądze dla uczelni na likwidację barier
22-03-2019
NCBiR: Pieniądze dla uczelni na likwidację barier

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Uczelnia dostępna”. Dotyczy on realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 15 kwietnia do 28 czerwca.

Spotkanie dotyczące konkursów dla przedsiębiorców
22-03-2019
Spotkanie dotyczące konkursów dla przedsiębiorców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonymi konkursami w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2019 r. w godzinach 8:30-15:30 w Warszawie (Warsaw Marriott Hotel – sala balowa, Al. Jerozolimskie 65/79).

ABC działalności gospodarczej
22-03-2019
ABC działalności gospodarczej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na szkolenie dotyczące zakładania działalności gospodarczej, które odbędzie się w środę (10 kwietnia) w godzinach 10:00 – 14:00 w Zielonej Górze.  

INTERREG Brandenburgia-Polska: Nabór projektów
20-03-2019
INTERREG Brandenburgia-Polska: Nabór projektów

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach trzech Osi Priorytetowych. Do wzięcia jest ponad 8 mln euro.

MPI w Niegosławicach i Szprotawie
13-03-2019
MPI w Niegosławicach i Szprotawie

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, zapraszają na bezpłatne konsultacje. Będzie to okazja do rozmów ze specjalistą na temat wsparcia m.in. na założenie firmy lub jej rozwój. Dla organizacji pozarządowych i gmin to szansa na przegląd aktualnych konkursów na dofinansowanie ich projektów. Ponadto każdy chętny dowie się o bezpłatnych projektach, w których może uczestniczyć.

MPI w Bogdańcu, Santoku, Witnicy i Kostrzynie
12-03-2019
MPI w Bogdańcu, Santoku, Witnicy i Kostrzynie

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na bezpłatne konsultacje. Będzie to okazja do rozmów ze specjalistą na temat m.in. wsparcia na założenie firmy lub jej rozwój. Dla organizacji pozarządowych i gmin to szansa na przegląd aktualnych konkursów na dofinansowanie ich projektów. Ponadto każdy chętny dowie się o bezpłatnych projektach, w których może uczestniczyć.

Warte uwagi:

Warszawa: Lubuskie na polsko-szwajcarskiej konferencji
22-03-2019
Warszawa: Lubuskie na polsko-szwajcarskiej konferencji

Członek zarządu Marcin Jabłoński wziął udział w konferencji "Unus Pro Omnibus, Omnes Pro Uno: Solidarność, różnorodność a silne państwo w Polsce i Szwajcarii”. Wydarzenie w Warszawie zostało zorganizowane przez: Inkubator Umowy Społecznej, Szkołę PAN oraz Ambasadę Szwajcarii. Dyskutowano o wpływie zasady decentralizacji na siłę i efektywność nowoczesnego państwa.

„Junior” z Różanek z dofinansowaniem
20-03-2019
„Junior” z Różanek z dofinansowaniem

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Junior” z Różanek decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości 4 tys. zł na zadanie pn. Ogólnopolski „Wielkanocny” Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci.

Space Medicine EXPO
18-03-2019
Space Medicine EXPO

16 marca br. w urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja poświęcona medycynie kosmicznej Space Medicine EXPO. To już druga edycja Konferencji Space Medicine EXPO organizowana przez Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ.

O Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
15-03-2019
O Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

15 marca br. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn spotkał się z Romanem Śliwińskim - Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Żagańskiego. Podczas spotkania rozmawiano o dotacjach celowych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W spotkaniu uczestniczył także Wojciech Kozieja – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi.

 „START” z dofinansowaniem
15-03-2019
„START” z dofinansowaniem

Zrzeszenie Sportowo - Rehabilitacyjne „START” z Zielonej Góry decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 3,5 tys. zł na zadanie pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Stypendia dziennikarskie. Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
14-03-2019
Stypendia dziennikarskie. Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji na pograniczu, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie. Do 30 kwietnia można nadsyłać zgłoszenia w formie artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, a także książki dotyczące.

NCBiR: Pieniądze dla uczelni na likwidację barier

22-03-2019 w kategorii: Fundusze unijne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Uczelnia dostępna”. Dotyczy on realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 15 kwietnia do 28 czerwca.

Spotkanie dotyczące konkursów dla przedsiębiorców

22-03-2019 w kategorii: Fundusze unijne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonymi konkursami w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2019 r. w godzinach 8:30-15:30 w Warszawie (Warsaw Marriott Hotel – sala balowa, Al. Jerozolimskie 65/79).

ABC działalności gospodarczej

22-03-2019 w kategorii: Fundusze unijne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na szkolenie dotyczące zakładania działalności gospodarczej, które odbędzie się w środę (10 kwietnia) w godzinach 10:00 – 14:00 w Zielonej Górze.

 

Warszawa: Lubuskie na polsko-szwajcarskiej konferencji

22-03-2019 w kategorii: Warte uwagi

Członek zarządu Marcin Jabłoński wziął udział w konferencji "Unus Pro Omnibus, Omnes Pro Uno: Solidarność, różnorodność a silne państwo w Polsce i Szwajcarii”. Wydarzenie w Warszawie zostało zorganizowane przez: Inkubator Umowy Społecznej, Szkołę PAN oraz Ambasadę Szwajcarii. Dyskutowano o wpływie zasady decentralizacji na siłę i efektywność nowoczesnego państwa.

„Junior” z Różanek z dofinansowaniem

20-03-2019 w kategorii: Tryb pozakonkursowy

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Junior” z Różanek decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości 4 tys. zł na zadanie pn. Ogólnopolski „Wielkanocny” Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci.

Space Medicine EXPO

18-03-2019 w kategorii: Warte uwagi

16 marca br. w urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja poświęcona medycynie kosmicznej Space Medicine EXPO. To już druga edycja Konferencji Space Medicine EXPO organizowana przez Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ.

Lubuszanie skutecznie przeciwko nowotworom
#LubuskieChallenge

Zadania Urzędu

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami i kompetencjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Sprawdź jakie sprawy możesz załatwić w naszym Urzędzie.

Urząd

Załatw sprawę w Urzędzie Marszałkowskim:

Promocja regionu

Jak promuje się region? Najważniejsze linki

Zapisz się do naszego newslettera!

Lubuskie Quizy Wiedzy: