Pierwszy taki pociąg w lubuskim taborze (wideo)
31-10-2014
- Komfortowy i  bezpieczny. To pierwszy pociąg z napędem elektrycznym w naszym taborze. Kupiliśmy go w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej. To przykład dobrej współpracy regionów – podkreślała marszałek Elżbieta Polak podczas prezentacji Impulsu 31WE. Prowadzenie tak nowoczesnego pociągu to marzenie każdego maszynisty. A o tym, jak wygląda w środku, przekonali się nie tylko dziennikarze, ale i dzieci z zielonogórskich przedszkoli.
Nowoczesna szkoła, czyli „Szkoła w Chmurze”
30-10-2014
„Szkoła w Chmurze” - nauka poprzez nowe technologie, dostęp do materiałów edukacyjnych, technologii komunikacyjnej i informacyjnej Microsoft, szkolenia e-learningowe, innowacyjne technologie informatyczne w dydaktyce i infrastrukturze to tylko niektóre z tematów konferencji, która odbędzie się 5 listopada br. o 12.00 w Sali Kolumnowej urzędu marszałkowskiego. Podczas konferencji zostanie podpisane porozumienie między urzędem marszałkowskim i Microsoft. Konferencję otworzy marszałek Elżbieta Polak.   
Premier Ewa Kopacz: - Lubuskie to stolica innowacyjności (wideo)
29-10-2014
Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz otworzyła Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie, z udziałem marszałek Elżbiety Polak. Premier nazwała Lubuskie "stolicą innowacyjności". - Przyjechałam do Was jak do przyjaciół, do których się bardzo chętnie wraca. Park Naukowo-Technologiczny należy do tych zagadnień, które w pełni korespondują z moim expose. Polski rząd stawia na naukę, do roku 2020 nakłady na polską naukę mają wynieść 2 proc. PKB - powiedziała premier Kopacz.
W Czerwieńsku posadzono kolejny „Dąb Wolności”
29-10-2014
- Cieszę się, że mogę dzisiaj z Wami świętować 25 lat Wolnej Polski. To dokładnie 4 czerwca  1989 roku My, Polacy, poczuliśmy się w końcu, jak u siebie w domu i zaczęliśmy ten dom urządzać po swojemu. Nie wiedzieliśmy, jak będzie i czy się uda. Dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiego cywilizacyjnego skoku. My, Lubuszanie, możemy dziś śmiało powiedzieć: Tu jest nasze miejsce na ziemi – zaznaczyła marszałek Elżbieta Polak. 29 października br. przed Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku posadzono kolejny „Dąb Wolności”.  
Kompleks energetyczny szansą rozwoju regionu (wideo)
27-10-2014
-  Byliśmy świadkami historycznego wydarzenia. To krok milowy w rozwoju województwa lubuskiego – mówiła marszałek Elżbieta Polak po zakończeniu posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Zespołu ds. gospodarczego wykorzystania kopalin w woj. lubuskim, które odbyło się 28 października br. w rektoracie UZ. W spotkaniu udział wzięli: władze województwa, parlamentarzyści, przedstawiciele środowiska akademickiego, prezesi PGE SA. Tematem była budowa kompleksu energetycznego Gubin-Brody.
Rondo Województwa Lubuskiego w Nowej Soli
27-10-2014
Nowosolskie rondo, położone u zbiegu ul. Przyszłości i południowej obwodnicy miasta otrzymało nazwę Rondo Województwa Lubuskiego. W uroczystości nadania imienia udział wzięła m.in. marszałek Elżbieta Polak. - Dziękuję władzom Nowej Soli za tę inicjatywę, to pierwsze w województwie rondo o takiej nazwie. Jest to o tyle ważne, że wybudowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich nowosolska obwodnica, umożliwi dalszy rozwój gospodarczy miasta i tutejszych stref przemysłowych - powiedziała marszałek. 

Wydarzenia »

 • Przełącz na nowy widok
 • Przełącz na stary widok

Ostatni konwent marszałków w Lubelskiem

Ostatni konwent marszałków w Lubelskiem

Badania, rozwój i innowacje to główne tematy ostatnich obrad Konwentu Marszałków pod przewodnictwem województwa lubelskiego. Tym razem marszałkowie spotkali się 29 października w Kazimierzu Dolnym.

»Więcej...
Ostatni konwent marszałków w Lubelskiem
close

Badania, rozwój i innowacje to główne tematy ostatnich obrad Konwentu Marszałków pod przewodnictwem województwa lubelskiego. Tym razem marszałkowie spotkali się 29 października w Kazimierzu Dolnym. Na zakończenie obrad, prezydencję w konwencie przejęło województwo wielkopolskie. Województwo lubuskie reprezentował wicemarszałek Bogdan Nowak.

Wybory 2014: ułatwienia dla niepełnosprawnych

Wybory 2014: ułatwienia dla niepełnosprawnych

Oso­bom nie­peł­no­spraw­nym i tym, które do dnia wy­bo­rów ukoń­czą 75 lat, przy­słu­gu­ją do­dat­ko­we upraw­nie­nia. Mogą gło­so­wać przez peł­no­moc­ni­ków albo ko­re­spon­den­cyj­nie.

»Więcej...
Wybory 2014: ułatwienia dla niepełnosprawnych
close

Oso­bom nie­peł­no­spraw­nym i tym, które do dnia wy­bo­rów ukoń­czą 75 lat, przy­słu­gu­ją do­dat­ko­we upraw­nie­nia. Mogą gło­so­wać przez peł­no­moc­ni­ków albo ko­re­spon­den­cyj­nie - ale by sko­rzy­stać z tych moż­li­wo­ści, muszą wcze­śniej zło­żyć od­po­wied­nie wnio­ski. Nie­peł­no­spraw­ni wy­bor­cy mają prawo do gło­so­wa­nia w przy­sto­so­wa­nych do ich po­trzeb lo­ka­lach wy­bor­czych oraz przy uży­ciu na­kła­dek w al­fa­be­cie Bra­il­le'a. W każ­dym obwodzie głosowania jedna piąta lo­ka­li po­win­na być przy­sto­so­wa­na do po­trzeb osób nie­peł­no­spraw­nych.

Okrągły Stół Innowacji

Okrągły Stół Innowacji

30 października br. w zielonogórskim Hotelu Qubus odbywa się Okrągły Stół Innowacji – przedsięwzięcie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

»Więcej...
Okrągły Stół Innowacji
close

30 października br. w zielonogórskim Hotelu Qubus odbywa się Okrągły Stół Innowacji – przedsięwzięcie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem spotkania jest nawiązanie dialogu i współpracy pomiędzy samorządami i przedsiębiorcami , a  ekosystemem startupowym, czyli firmami poszukującymi modelu biznesowego pozwalającego na rozwój.

Marszałek gościem programu REGION w TVP Gorzów

Marszałek gościem programu REGION w TVP Gorzów

We wtorek, 28 października br., o godz. 18:00 marszałek Elżbieta Polak była gościem programu Region w TVP Gorzów. Program poświęcony jest najważniejszym sprawom dotyczących województwa.

»Więcej...
Marszałek gościem programu REGION w TVP Gorzów
close

We wtorek, 28 października br., o godz. 18:00 marszałek Elżbieta Polak była gościem programu Region w TVP Gorzów. Rozmawiano o przekształceniu szpitala w Gorzowie i najważniejszych osiągnięciach bieżącej kadencji zarządu.

Marszałek gościem 9. Forum Politycznego (wideo)

Marszałek gościem 9. Forum Politycznego (wideo)

"Rola samorządu województwa w kształtowaniu rozwoju regionu" - to temat 9. Forum Politycznego, którego gościem była marszałek Elżbieta Polak.

»Więcej...
Marszałek gościem 9. Forum Politycznego (wideo)
close

"Rola samorządu województwa w kształtowaniu rozwoju regionu" - to temat 9. Forum Politycznego, którego gościem była marszałek Elżbieta Polak. - Na wysokich stanowiskach w samorządzie trzeba podejmować odważne decyzje. My mamy cel, mamy plan i mamy kasę, żeby coraz lepiej kształtować rozwój regionu - mówiła do studentów marszałek. Organizatorami Forum byli Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz poseł na Sejm dr hab. Waldemar Sługocki.

Im było tu po drodze - Lubuskie Kresy

Im było tu po drodze - Lubuskie Kresy

W Kożuchowie, Szprotawie i Zielonej Górze odbyły się VII Prezentacje Kultury Polaków z Kresów  Wschodnich i Bukowiny. W niedzielę zakończył je w Filharmonii Zielonogórskiej koncert „Im było tu po drodze – Lubuskie Kresy".

»Więcej...
Im było tu po drodze - Lubuskie Kresy
close

W Kożuchowie, Szprotawie i Zielonej Górze odbyły się VII Prezentacje Kultury Polaków z Kresów  Wschodnich i Bukowiny. W niedzielę zakończył je w Filharmonii Zielonogórskiej koncert „Im było tu po drodze – Lubuskie Kresy”, którego wysłuchała marszałek Elżbieta Polak. - Dziękuję Wam za kultywowanie tradycji i kultury, bo niejednokrotnie tylko to mieliście w walizce - powiedziała do Kresowiaków marszałek.

Ostatni konwent marszałków w Lubelskiem

Badania, rozwój i innowacje to główne tematy ostatnich obrad Konwentu Marszałków pod przewodnictwem województwa lubelskiego. Tym razem marszałkowie spotkali się 29 października w Kazimierzu Dolnym. Na zakończenie obrad, prezydencję w konwencie przejęło województwo wielkopolskie. Województwo lubuskie reprezentował wicemarszałek Bogdan Nowak.

Najnowsze filmy:»

Fundusze Unijne »

 • Przełącz na nowy widok
 • Przełącz na stary widok

NOWE Wzmocnienie potencjału nauki

Wzmocnienie potencjału nauki

Konkursu dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach LRPO na lata 2007-2013 Priorytet II ,,Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego".

»Więcej...
Wzmocnienie potencjału nauki
close

29 października zarząd województwa podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach LRPO na lata 2007-2013 Priorytet II ,,Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego" Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku Górzyca – Kostrzyn

Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku Górzyca – Kostrzyn

Wizyta na wale przeciwpowodziowym rzeki Odry na odcinku Górzyca – Kostrzyn

»Więcej...
Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku Górzyca – Kostrzyn
close

Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku Górzyca – Kostrzyn o długości niespełna 10 km chroni obszar o powierzchni 1.280 ha. W obszarze tym oprócz użytków rolnych znajdują się tereny zabudowane. Wał ten nie był modernizowany od wielu lat i nie spełniał już wymagań stawianych budowlom hydrotechnicznych tego typu. Prace rozpoczęto 29.10.2013 r. i zakończono w dniu 23.09.2014 r. Tak krótki okres realizacji, pomimo bardzo dużego zakresu robót, możliwy był dzięki bardzo dobrej organizacji prac przez wykonawcę oraz korzystnych warunków atmosferycznych.

Polsko-Niemiecka Konferencja „Przestrzeń bez granic“

Polsko-Niemiecka Konferencja „Przestrzeń bez granic“

W dniach 14-15 października br. w Berlinie odbyła się polsko niemiecka konferencja „Przestrzeń bez granic” .

»Więcej...
Polsko-Niemiecka Konferencja „Przestrzeń bez granic“
close

W dniach 14-15 października br. w Berlinie odbyła się polsko niemiecka konferencja „Przestrzeń bez granic”.

. „Środa z Funduszami dla… jednostek naukowych”

. „Środa z Funduszami dla… jednostek naukowych”

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… jednostek naukowych”, które odbędą się 5 listopada 2014 r. w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

»Więcej...
. „Środa z Funduszami dla… jednostek naukowych”
close

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… jednostek naukowych”, które odbędą się 5 listopada 2014 r. w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

NOWE Kolejne środki na e-usługi

Kolejne środki na e-usługi

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych 5 projektów w ramach konkursu LRPO na Rozwój społeczeństwa informacyjnego – Usługi i aplikacje dla obywateli. Dostępna alokacja na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

»Więcej...
Kolejne środki na e-usługi
close

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych 5 projektów w ramach konkursu LRPO na Rozwój społeczeństwa informacyjnego – Usługi i aplikacje dla obywateli. Dostępna alokacja na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

NOWE Konferencje Programu Erasmus+ w województwie lubuskim

Konferencje Programu Erasmus+ w województwie lubuskim

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. oraz Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”  na konferencje promujące Program Erasmus+.

»Więcej...
Konferencje Programu Erasmus+ w województwie lubuskim
close

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. oraz Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”  na konferencje promujące Program Erasmus+.

Wzmocnienie potencjału nauki

29 października zarząd województwa podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach LRPO na lata 2007-2013 Priorytet II ,,Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego" Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

Warte Uwagi »

 • Przełącz na nowy widok
 • Przełącz na stary widok

FINAŁ Konkursu Fotograficznego „Skarby przyrody, kultury i tradycji lubuskiej wsi”

FINAŁ Konkursu Fotograficznego „Skarby przyrody, kultury i tradycji lubuskiej wsi”

Znamy laureatów IV edycji konkursu  Fotograficznego „Skarby przyrody, kultury i tradycji lubuskiej wsi” zorganizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego wraz ze Stowarzyszeniem Równych Szans.

»Więcej...
FINAŁ Konkursu Fotograficznego „Skarby przyrody, kultury i tradycji lubuskiej wsi”
close

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego wraz ze Stowarzyszeniem Równych Szans zorganizował już IV edycję konkursu  Fotograficznego „Skarby przyrody, kultury i tradycji lubuskiej wsi”, którego celem było rozpowszechnienie wartości przyrodniczych naszego regionu, a także promocja tradycji, dziedzictwa oraz krajobrazu przyrodniczego i kulturowego obszarów wiejskich.

NOWE Wyjazd studyjny do Skandynawii

Wyjazd studyjny do Skandynawii

Rozpoczęto rekrutację na wyjazd studyjny do Skandynawii w dniach 24-28 listopada br. połączony z uczestnictwem w targach Agromek 2014

»Więcej...
Wyjazd studyjny do Skandynawii
close

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu "Promocji Gospodarczej" organizuje wyjazd studyjny do Skandynawii w dniach 24-28 listopada br. połączony z uczestnictwem w targach Agromek 2014.

NOWE Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej

Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej

29.10.2014 r. w Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy odbyło się spotkanie w ramach reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

»Więcej...
Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej
close

29.10.2014 r. w Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy odbyło się spotkanie w ramach reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w którym głównym prowadzącym był wicemarszałek Maciej Szykuła.

NOWE 16 Gruntów na medal w 2014

16 Gruntów na medal w 2014

Zakończyła się VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal”. W województwie lubuskim zwycięzcą została Strefa Gospodarcza – Krzeszyce-Karkoszów.

»Więcej...
16 Gruntów na medal w 2014
close

Zakończyła się VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal”. Do konkursu przystąpiło 136 gmin, które nadesłały 212 oferty terenów inwestycyjnych. Spośród nich Jury konkursu wybrało 16 najlepszych w kraju. Nagrody otrzymali oni z rąk wicepremiera Janusza Piechocińskiego, wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn - Klik oraz przedstawicieli Zarządu PAIiIZ.

NOWE Korzystne dane o lubuskiej gospodarce

Korzystne dane o lubuskiej gospodarce

Sytuacja gospodarcza województwa lubuskiego po trzech kwartałach 2014 r.

»Więcej...
Korzystne dane o lubuskiej gospodarce
close

Najwyższy w kraju wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, wzrost produkcji sprzedanej budownictwa oraz korzystne zmiany na rynku pracy. To tylko niektóre wskaźniki gospodarcze, które dają powody do radości. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze opublikował dane o sytuacji gospodarczej w województwie lubuskim po trzech kwartałach 2014 r.

NOWE Gorzowski Klub Piłki Wodnej-59 dofinansowany

Gorzowski Klub Piłki Wodnej-59 dofinansowany

Gorzowski Klub Piłki Wodnej-59 w Gorzowie Wlkp. otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł.

»Więcej...
Gorzowski Klub Piłki Wodnej-59 dofinansowany
close

Gorzowski Klub Piłki Wodnej-59 w Gorzowie Wlkp. decyzją zarządu województwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł na realizację zadania pn. „5-dniowy wyjazd treningowy juniorów GKPW-59”, które odbędzie się w okresie od 07 listopada do 15 grudnia 2014 roku w Wałczu.

FINAŁ Konkursu Fotograficznego „Skarby przyrody, kultury i tradycji lubuskiej wsi”

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego wraz ze Stowarzyszeniem Równych Szans zorganizował już IV edycję konkursu  Fotograficznego „Skarby przyrody, kultury i tradycji lubuskiej wsi”, którego celem było rozpowszechnienie wartości przyrodniczych naszego regionu, a także promocja tradycji, dziedzictwa oraz krajobrazu przyrodniczego i kulturowego obszarów wiejskich.

Media Lubuskie

Zobacz więcej »

Zlokalizuj nas:

 • Punkt Informacyjny
 • Senator Helena Hatka
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Invest in Lubuskie
 • FIO
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE
i