Alicja Makarska

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska - kierunek Inżynieria Środowiska Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Zielonogórskim - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, „Budownictwo oszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków”.

Kursy i szkolenia:

Syndyk masy upadłościowej, nadzór właścicielski spółek z udziałem skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczna, Wykonalność podstawą skutecznej aplikacji o dotacje z UE, Zarządzania, kontrola i ewaluacja projektów SPO Transport, Infrastruktura Techniczna w Ramach Funduszy Strukturalnych UE, Warunki Kontraktów Międzynarodowych Typu FIDIC, Wiedza o funduszach strukturalnych UE, Gospodarka Nieruchomościami.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1983 – 1990 roku pracowała w pracowniach projektowych: Przedsiębiorstwa Projektowania i Modernizacji Przemysłu Automatyki i Aparatury Przemysłowej „MERAL” i Lubuskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Turystycznej „Lubtour”.

Od lutego 1991 r. do listopada 2008 r. pracowała w Urzędzie Miasta Zielona Góra na stanowiskach:

 • inspektor,
 • kierownik referatu Inwestycji Miejskich
 • z-ca naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
 • naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska/ Wydziału Inwestycji Miejskich.

 

Od listopada 2008 r. do 31.12.2014 r. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – instytucji finansującej zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz instytucji wdrażającej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i instytucji Pośredniczącej w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym (LRPO).

Aktywność społeczna:

 • Członek Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Komitetu Monitorującego
 • Członek Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Warty
 • Od 2008 roku Członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko.
 • W latach 2008 - 2010 Członek Rady Nadzorczej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
 • Od 2009 roku członek Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego.
 • Członek Zarządu Lubuskiego Forum Gospodarki Nieruchomościami.
 • Od 2010 roku członek Lubuskiej Rady Zdrowia
 • Od 2013 roku członek Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „BoryLubuskie”.
 • Od 2012 członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Współzałożyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Letniska Jodłów

Mężatka, ma trzech dorosłych synów.

Zapisz się do naszego newslettera!