Wydarzenia

Katarzyna Kozińska | 22-11-2017 | Biuro w Gorzowie Wlkp.
Akademia z nowym laboratorium

Testują sytuacje kryzysowe w praktyce! Studenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. mogą już korzystać interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. 22 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie inwestycji. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Romuald Gawlik oraz wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz.

więcej »
Katarzyna Kozińska | 22-11-2017 | Biuro w Gorzowie Wlkp.
O przyszłości muzeum z młodzieżą

22 listopada Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie zaprosiło młodzież z gorzowskich liceów do wspólnej debaty o kierunkach rozwoju instytucji, które spełniałyby oczekiwania młodego pokolenia. Najciekawsze propozycje młodych znajdą się w opracowywanej przez muzeum strategii na kolejne lata. Jednym z pomysłow jest np. utworzenie stałej młodzieżowej rady przy muzeum.

więcej »
Katarzyna Kozińska | 22-11-2017 | Biuro w Gorzowie Wlkp.
Narada w sprawie inwestycji kolejowych

21 listopada w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbyło się drugie posiedzenie zespołu ds. inwestycji kolejowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020. Urzędnicy i przedstawiciele spółek kolejowych rozmawiali o postępach i utrudnieniach w modernizacji m.in. linii kolejowych 203 i 358. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego reprezentowała członek zarządu Alicja Makarska oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych. Stronę rządową reprezentował wicewojewoda Robert Paluch.

więcej »
Katarzyna Kozińska | 21-11-2017 | Biuro w Gorzowie Wlkp.
70 lat Stali Gorzów
18 listopada dawni i obecni żużlowcy Stali Gorzów mieli swoje święto. Klub obchodził 70-lecie. Obchody odbywały się w Filharmonii Gorzowskiej. Na gali obecni byli członek zarządu województwa lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mirosław Marcinkiewicz.
więcej »
Katarzyna Kozińska | 17-11-2017 | Biuro w Gorzowie Wlkp.
Otwieramy Muzeum - debaty w Gorzowie Wlkp.

Otwarte debaty dla młodzieży i dorosłych to najnowsza oferta Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. Młodzi odpowiedzą na pytanie jak wyobrażają sobie ofertę muzeum skierowaną właśnie do ich grupy wiekowej, dorośli będą mogli porozmawiać o tym, w jakim kierunku powinno zmierzać muzeum, by zaspokoić oczekiwania mieszkańców. Debata z udziałem młodzieży odbędzie się 22 listopada  2017 roku o godz. 11:00 w Willi przy ul. Warszawskiej 35 z kolei debata dla dorosłych już 29 listopada również w willi. Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców.

więcej »
Katarzyna Kozińska | 16-11-2017 | Biuro w Gorzowie Wlkp.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - konferencja w Gorzowie Wlkp.

Zmiany w przepisach, zatrudnianie cudzoziemców, kształcenie dualne, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, rewolucja w szkolnictwie zawodowym i fundusze europejskie na umiędzynarodowienie działalności. O tym m. in, rozmawiali specjaliści podczas konferencji w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz Europejskiego Tygodnia Pracodawcy, która odbyła się 16 listopada w Gorzowie Wlkp. Jednym z partnerów wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

więcej »
Katarzyna Kozińska | 16-11-2017 | Biuro w Gorzowie Wlkp.
Szkolenia z zasady dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenia dotyczące „Stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Beneficjenci środków unijnych, a także instytucje zaangażowane w ich wykorzystanie, zobowiązani są do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

więcej »
Katarzyna Kozińska | 14-11-2017 | Biuro w Gorzowie Wlkp.
Szkolenie z działania 7.5 usługi społeczne RPO Lubuskie 2020

14 listopada w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie dla beneficjentów zainteresowanych dzałaniem 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. To wsparcie m.in. rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich, wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających, zapewnienia dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego.

więcej »
Katarzyna Kozińska | 13-11-2017 | Biuro w Gorzowie Wlkp.
Podwieczorek Patriotyczny

Trwają obchody 100-lecia Święta Niepodległości organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 13 listopada o godzinie 17:00 na ciekawy darmowy koncert pieśni patriotycznych zaprasza Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

więcej »
Katarzyna Kozińska | 13-11-2017 | Biuro w Gorzowie Wlkp.
Obchody Święta Niepodległości w Gorzowie Wlkp.

W oficjalnych uroczystościach przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, organizowanych przez Wojewodę Lubuskiego i Prezydenta Gorzowa Wlkp., zarząd województwa i sejmik woj. lubuskiego reprezentował wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz. Wśród gości była również posłanka Krystyna Sibińska. Po południu na Starym Rynku można było obejrzeć spektakl patriotyczny w ramach obchodów święta Niepodległości przygotowanych przez Urząd Marszałkowski.

więcej »

Strona 1 z 53  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE