Kalendarium wydarzeń regionu

powrot

Wydarzenie:

Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze 2018

Szczegóły wydarzenia:

Szczegóły:

Konkurs Lodołamacze organizowany jest od 13 lat i podobnie jak w latach ubiegłych skierowany jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy – mając na uwadze korzyści dla swoich firm,
a także, wiedzę, jak duże znaczenie w procesie rehabilitacji i integracji pełno- i niepełnosprawnych osób ma praca - nie pozostają obojętni wobec tego problemu społecznego. Ideą przedsięwzięcia jest również przekonanie tych pracodawców, którzy nie mieli jeszcze styczności
z problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych, że są oni wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy. Dwuetapowa forma Konkursu pozwala na wyłonienie finalistów
w eliminacjach regionalnych, by można było, na podstawie wyborów Regionalnych Kapituł, wyłonić ogólnopolskich Lodołamaczy 2018 roku. Wspieranie takich inicjatyw przestawia Lubuskie jako miejsce przyjazne dla wszystkich osób, by mogły rozwijać się zawodowo niezależnie od swoich ograniczeń psychofizycznych, mając możliwość wykazania się na rynku pracy.
 
Czas i miejsce: konkurs - od września 2018
Gala Ogólnopolska - 27 września 2018 roku, Warszawa

Zapisz się do naszego newslettera!