Dokonania

Lubuskie nie stoi w miejscu. Ostatnie lata to okres ciężkiej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele, pracowników urzędu marszałkowskiego, a także jednostek podległych samorządowi województwa. Codzienne działania przyniosły wymierne efekty m.in. w postaci wielu zrealizowanych inwestycji, co pozwoliło zwiększyć jakość życia mieszkańców naszego regionu. Właśnie dlatego stworzyliśmy listę najważniejszych wydarzeń, poczynając od roku 2015.

Lubuskie Zdrowie

Od 18 sierpnia 2017 r. lecznica w Zielonej Górze mogła oficjalnie zmieniać szyldy i pieczątki – na Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Spółka z dwoma właścicielami – Uniwersytetem Zielonogórskim (51 proc.) i Województwem Lubuskim (49 proc.) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 18 sierpnia 2017 r. To istotna wiadomość nie tylko z punktu widzenia kształcenia studentów na kierunku lekarskim – wreszcie mają własną „bazę”, ale przede wszystkim – z uwagi na pacjentów, bo Szpital Uniwersytecki może starać się o wyższy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pod koniec 2015 r. w świebodzińskim Lubuskim Centrum Ortopedii (wtedy jeszcze Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym) w Świebodzinie zakończono remont dachu i elewacji budynków szpitala. Inwestycja kosztowała 1,5 mln zł.LCO to obecnie jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu.

W 2016 r. samorząd województwa przeznaczył na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w zakresie ochrony zdrowia 6,5 mln zł. Podpisane zostały pierwsze umowy: na zakup ambulansu w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze oraz odnowienie elewacji Pałacu w Zaborze będącego siedzibą Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży oraz modernizację pomieszczeń na potrzeby separatki. 

Udało się! Po wielu latach starań, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu osób i środowisk Uniwersytet Zielonogórski od 2015 r. kształci kadrę medyczną. W pierwszym roku działalności do nauki przystąpiło 60 żaków. Utworzenie kierunku lekarskiego wymagało przeprowadzenia szeregu inwestycji w zielonogórskiej lecznicy, a także w szpitalu w Gorzowie Wlkp. We wszystkie działania aktywnie włączył się Zarząd Województwa Lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele.

Lubuskie pod czujnym okiem podniebnych ratowników. Nasze województwo dysponuje już dwoma bazami lotniczego pogotowia lotniczego i choć na razie ta umiejscowiona w Gorzowie Wlkp. jest tymczasowa, to w najbliższych latach ulegnie to zmianie. Pierwszą bazę otwarto na początku 2015 r. w Przylepie. We wrześniu 2016 r. ruszyła (już zakończona) budowa tymczasowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego umiejscowiona przy gorzowskim szpitalu. Dzięki bazie pogotowie może funkcjonować już teraz, czekając na docelowy obiekt, który ma powstać w 2018 r.

W grudniu 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy wojewódzkim szpitalu klinicznym w Zielonej Górze. Dofinansowanie do projektu wynosi 56 mln zł w ramach RPO Lubuskie 2020. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka ma na celu odseparowanie oddziałów dziecięcych od oddziałów, gdzie przebywają dorośli, zwiększenie zakresu udzielanych świadczeń m.in. o anestezjologię i intensywna terapię, onkologię, stanowiska oparzeniowe, odizolowany odcinek zakaźny. Nowy budynek będzie posiadać 7 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne. Powierzchnia netto Centrum szacowana jest na 19 600 m2, kubatura obiektu wynosi 87 200 m2.

Bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji w ochronę zdrowia w województwie lubuskim ostatnich lat. W 2016 r. podpisano umowę na jej realizację inwestycji. W kwietniu 2017 r. ruszyła budowa placówki. Radioterapia w Gorzowie Wlkp. zwiększy dostępność do wysokiej jakości usług w obszarze chorób nowotworowych. Całość ma kosztować 65 mln zł. Dzięki tym funduszom powstaną m.in.: poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego, zakład radioterapii z dwoma akceleratorami, oddział radioterapii na 25 łóżek i podobnej wielkości hostel. Do ośrodka trafi też najwyższej jakości sprzęt np. tomograf z opcją wirtualnej symulacji i 2 akceleratory.

Początek nowego roku okazał się dla województwa lubuskiego bardzo udany. W styczniu w Zielonej Górze oficjalnie powstała pierwsza w regionie klinika, która była efektem przekształcenia dotychczasowego szpitala. Przekształcenie związane było bezpośrednio z planami rozwoju kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzięki podjętym działaniom w Lubuskiem kształcą się już przyszli lekarze, którzy za kilka lat będą mogli zasilić lubuskie szpitale i przychodnie.
Aktywna działalność w sektorze związanym z ochroną zdrowia zaowocowała trzecim miejscem województwa lubuskiego w indeksie sprawności ochrony zdrowia w 2016 r.Autorzy rankingu wzięli pod lupę trzy kluczowe obszary: stan zdrowia pacjentów, efektywną gospodarkę finansową i jakość opieki zdrowotnej. Dodajmy, że również w raporcie za 2015 r. województwo lubuskie było w czołówce. Wyniki rankingu zostały opublikowane przez „Rzeczpospolitą” oraz „Dziennik Gazetę Prawną”.

Infrastruktura transportowa i przeciwpowodziowa

Ponad 9 mln zł kosztowała budowa obwodnicy Rzepina. To znacząca inwestycja dla województwa lubuskiego. Ułatwia ona podróżującym komunikację z autostradą A2 i skraca czas dojazdu np. do stolicy. Poprawia także dostępność do coraz dłuższej trasy S3. Zakres prac objął przede wszystkim budowę blisko 2,5 km drogi i ronda w miejscu połączenia obwodnicy z trasą powiatową. Na oddanym do użytku odcinku zadbano również m.in. o zjazdy na wewnętrzne drogi leśne, kanalizację deszczową i usunięcie kolizji z liniami elektroenergetycznymi.

Już za kilka lat Słubice będą zabezpieczone przed powodzią. 12 czerwca 2017 r. podpisano umowę dotyczącą modernizacji i rozbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej w rejonie miasta. Koszt inwestycji to 113 mln zł. W ramach zadania zostanie rozbudowany istniejący wał rzeki Odry na odcinku prawie 7 km wraz z wałem bocznym oraz wybudowany nowy wał okrężny na długości 5,9 km chroniący Słubice od północy wraz z regulacją Czarnego Kanału i Raczej Strugi. Umowa z Bankiem Światowym obejmuje także zabezpieczenie Nowej Soli i Przewozu (łączna wartość inwestycji - 460 mln zł).
Od marca 2017 r. pasażerowie korzystający z lotniska w Babimoście latają z nowym przewoźnikiem, ktorym został LOT. Dzięki temu połączenie Babimost-Warszawa znalazło się w siatce połączeń międzynarodowych. Oznacza to, że wylatując z Lubuskiego mamy szasnę na transfer do różnych destynacji, m.in. Brukseli, Paryża, Londynu, Mediolanu, czy też Budapesztu. Możliwość podróżowania na jednym bilecie chroni także pasażera przed niechcianymi problemami w podróży, np. spowodowanymi złymi warunkami pogodowymi lub innymi komplikacjami technicznymi. W tej sytuacji przewoźnik zapewnia opiekę klienta od początku do końca podróży, w tym m.in. wygodną zmianę rezerwacji.
73 mln zł - to kwota, która pozwoli wybudować most Milsku. Na tą bardzo ważną inwestycję dla całego regionu czekało wielu mieszkańców. Przetarg na budowę mostu ogłoszono w kwietniu 2017 r., a w sierpniu poznaliśmy wykonawcę prac - firmę MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE. Projekt, oprócz budowy przeprawy, zkałada także zmianę przebiegu drogi nr 282, która połączy przeprawę z drogą S3. Nowym mostem pojedziemy w 2021 roku.

W 2016 r. podpisano 120 umów, które dotyczyły budowy lud modernizacji dróg lokalnych. Pieniądze na inwestycje pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ich odbiorcami jest 45 gmin i 7 powiatów.  W sumie do samorządów w ramach PROW trafiły 74 mln zł, które zostaną przeznaczone na:

a) budowę dróg - 2,7 km
b) przebudowę tras - ponad 90 km
c) zmianę nawierzchni - ponad 15 km

1. Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska, całkowita wartość zadania 6,31 mln zł,

2. Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie, całkowita wartość zadania 6,74 mln zł,

3. Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna, wartość całkowita 17,43 mln zł.

4.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku Krosno Odrz. – Radnica, zadanie zakończone, całkowita wartość kwalifikowalna zadania 6,59 mln zł

5. Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica, całkowita wartość kwalifikowalna zadania 2,40 mln zł

6.
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2), całkowita wartość kwalifikowalna zadania 7,51 mln zł;

7.
Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II, całkowita wartość kwalifikowalna zadania 11,04 mln zł

Dbamy o zabezpieczenie terenów położonych w pobliżu rzek. Dzięki staraniom władz województwa lubuskiego do regionu trafi ponad 460 mln zł, które będą przeznaczone na inwestycje w ochronę przeciwpowodziową. Projekt zostanie zrealizowany przy pomocy Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu dotacji unijnych oraz środków budżetu państwa. Dzięki pozyskanym funduszom m.in. odbudowane zostaną wały i przepompownie, a także powstaną zbiorniki retencyjne.

Wielkie pieniądze i ważne inwestycje. Tak w największym skrócie można opisać Kontrakt Terytorialny, który podpisano w urzędzie marszałkowskim. Kontrakt to umowa między rządem a samorządem każdego województwa, w sprawie źródeł finansowania najważniejszych inwestycji zaplanowanych w obecnej perspektywie finansowej UE. Lubuska lista zawiera 30 najważniejszych dla regionu zadań o łącznej wartości 12 mld zł. Wśród propozycji wpisanych do Kontraktu można wymienić m.in. projekty kolejowe (np. "Nadodrzankę" i "Berlinkę"), inwestycje na rzece Odrze, wartą 65 mln zł budowę radioterapii w Gorzowie Wlkp., czy też prace związane z dokończeniem budowy trasy S3.

W 2015 i 2016 r. szeregu inwestycji doczekał się port w Babimoście. Na lubuskim lotnisku stanął ILS, czyli system wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności, a także zbudowano drogę patrolową, sieci zasilające znaki nawigacyjne, strażnicę Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i Halę Kontroli Przylotów. Koszt wszystkich inwestycji to kilkanaście milionów złotych. Wykonane prace posłużyło kilkudziesięciu tysiącom pasażerów, a także uczestnikom ćwiczeń tzw. szpicy NATO. Były to najważniejsze ćwiczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2015 r. W 2017 r. lotnisko otrzymało Certyfikat lotniska użytku publicznego potwierdzający spełnienie standardów wymaganych przez Unię Europejską.

Najpierw Gorzów Wlkp., a następnie Zielona Góra. W przeciągu jednego miesiąca 2016 r. z obu lubuskich stolic wystartowały bezpośrednie połączenia kolejowe z Berlinem. Dzięki rozmowom prowadzonym między województwem lubuskim, a Brandenburgią udało się wynegocjować dodatkowe korzyści dla pasażerów. Lubuszanie kupując bilet na pociąg mogą wykorzystać go do darmowych przejazdów komunikacją miejską w niemieckiej stolicy.
Dwa pociągi elektryczne trafiły na lubuskie tory, dzięki wartym 42,8 mln zakupom urzędu marszałkowskiego. Nowe pociągi są komfortowe, klimatyzowane, mają system nawigacji GPS, system liczenia pasażerów, posiadają najwyższe europejskie parametry zderzeniowe. Są też przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, można w nich korzystać z sieci WiFi.

Na lubuskich drogach praca wre. W 2015 i 2016 r. na trasach w naszym regioniewykonano łącznie 115 inwestycji. W większości były to prace odbywające się w ciągu już istniejących dróg, ale nie brakowało również wielu nowych projektów o strategicznym znaczeniu dla województwa lubuskiego. Można wskazać np. budowę obwodnicy Drezdenka (II etapy – koszt ponad 20 mln zł), czy też budowę nowego mostu wraz z mostem objazdowym w Skwierzynie (realizacja zadania rozpoczęła się w 2015 r. i potrwa do roku 2017). W ostatnich dwóch latach Zarząd Dróg Wojewódzkich podjął się: blisko 90 inwestycji lubuskich trasach, 3 mostach, a także wykonał ponad 20 projektów poprawiających bezpieczeństwo podróżnych.

Rynek Pracy

Dwa Zakłady Aktywizacji Zawodowej za 1 mln zł. W Szprotawie (południe województwa) i w Kamieniu Wielkim (północ regionu) powstały placówki, które stworzą osobom niepełnosprawnym szansę rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotowując ich do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Lubuszanom zostanie udzielona pomoc w realizacji pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

W 2016 r. w rubryce przy haśle bezrobocie w województwie lubuskim po raz pierwszy w historii odnotowano jednocyfrowy wynik. Z danych przedstawianych przez Urząd Statystyczny wynika także, że w naszym regionie wzrosło przeciętne wynagrodzenie.

Edukacja i Młodzież

1 mln zł - na taką kwotę opiewał Budżet Inicjatyw Obywatelskich, który w ramach projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” przeznaczony został na realizację pomysłów młodych Lubuszan. Na konkurs wpłynęły 653 wnioski. Wysokość dotacji w ramach BIO wyniosła maksymalnie 5 tys. zł. Inicjatorką pilotażowego projektu (po raz pierwszy wystartował w 2017 r.), mającego zaktywizować młodych mieszkańców regionu, była marszałek Elżbieta Anna Polak.
Lubuska Akademia Rozwoju - inicjatywa marszałek Elżbiety Anny Polak, która miała pomóc samorządowcom i przedsiębiorcom poruszać się po teoretycznej i praktycznej stronie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Pierwsza edycja projektu ruszyła w 2016 r. i zakończyła się rok poźniej. Do udziały w programie zgłosiło się kilkuset chętnych. Podczas cyklicznych spotkań uczestnicy mieli okazję spotykać się z zaproszonymi ekspertami, a tematy zjazdów obejmowały m.in. wykorzystanie środków unijnych, czy też sprawy ochrony zdrowia.

Brakuje miejsc, w których młodzi ludzie mogą sięgnąć po pomoc psychologiczną. Zmienić to postanowiła marszałek Elżbieta Anna Polak, która stałą się inicjatorką „Partnerstwa dla Wolontariatu”. List w tej sprawie w czerwcu 2016 r. podpisali m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Inicjatywa zakłada stworzenie sieci poradni, w których młodzi ludzie będą mogli uzyskać realne wsparcie. Miejsca takie powstaną w całym regionie. Poza stworzeniem sieci poradni, idea dotyczy też uruchomienie mobilnych punktów konsultacyjnych, dyżurujących w mniejszych miejscowościach na terenie województwa.

„Młodzi On-life” to hasło kampanii promującej lubuski program dla młodzieży, której inauguracja odbyła się we wrześniu 2016 r. W ten sposób władze regionu chcą włączyć młodych ludzi do współpracy i zachęcić ich do pozostania w Lubuskiem. Kampanię otworzyła debata w urzędzie marszałkowskim z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak i gościa specjalnego – prezesa WOŚP Jurek Owsiak. Jej głównymi bohaterami byli jednak uczniowie lubuskich szkół, opowiadający o swoich potrzebach, problemach i oczekiwaniach.

Dzięki działaniom Zarządu Województwa Lubuskiego w naszym regionie powstał projekt mający na celu modernizację szkolnictwa zawodowego. W ramach projektu wsparcie otrzymają wszystkie podmioty kształcenia zawodowego w regionie. Według przyjętych założeń 5,5 tys. młodych ludzi odbędzie staże i praktyki, a swoje kwalifikacje podniesie ponad 600 nauczycieli. Na modernizację szkolnictwa zawodowego przeznaczono również konkretne pieniądze - ponad 172 mln zł. W 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim uroczyście wręczono umowy dotyczące. projektu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

Kultura oraz sport i turystyka

W 2017 r. w Wojewódzkikm Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie zrealizowaliśmy szereg inwestycji:

- Modernizacja obiektu jeździeckiego polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie hali jeździeckiej

Zakresem robót modernizacyjnych objęto: istniejącą halę jeździecką
i pomieszczenia znajdujące się w internacie Na Sianie. W wyniku prac modernizacyjnych zostanie powiększona powierzchnia hali jeździeckiej. W przestrzeni hali zostanie wybudowana trybuna widowiskowa na 72 osoby. Powstaną dwa pomieszczenia magazynowe, w których będą przechowywane przeszkody jeździeckie oraz sprzęt do pielęgnacji nawierzchni. W internacie Na Sianie zostaną zlokalizowane węzły sanitarne, w tym węzeł dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdują się pomieszczenia dla sędziów. W wyniku przebudowy powstaną dwa ciągi komunikacyjne łączące bezpośrednio ujeżdżalnie ze stajniami. Ponadto zostaną wydzielone bramy wjazdowe z zewnątrz dla sprzętu obsługującego halę. Projekt przewiduje także wykonanie nowego zadaszenia hali, w którym zostaną zamontowane naświetla umożliwiające korzystanie z ujeżdżalni w porze dziennej bez dodatkowego oświetlenia. Przebudowie ulegnie również podziemna infrastruktura w zakresie instalacji wodociągowej i elektrycznej.

Koszt: 2.484.522,55 zł

Termin realizacji zadania: 2017 r.

- Rozbudowa ujęcia wody wraz z wykonaniem nowego odwiertu.

Koszt: 258.300,00 zł

Termin realizacji zadania: 2017 r.

- Modernizacja poszczególnych obiektów po kątem zabezpieczenia p-poż.

Zakres prac obejmuje dostosowanie budynku hali sportowej i internatu do wymogów ochrony przeciwpożarowej wg decyzji KMPSP. W celu możliwości dalszego użytkowania obiektów należy wykonać m.in. remont klatek schodowych, ścianki oddzielenia pożarowego, oświetlenie ewakuacyjne oraz wykonać zewnętrzną sieć hydrantów. W przypadku ich niewykonania poszczególne obiekty niespełniające aktualnych wymogów mogą zostać przez straż pożarną wyłączone z eksploatacji.

Koszt: 369.000 zł

Termin realizacji zadania: 2017 r.

 

Blisko 25 mln euro. To wartość umów, które w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, podpisano z 10 Lokalnymi Grupami działającymi na terenie województwa lubuskiego. Pozyskane pieniądze organizacje przeznaczą na:

- podniesienie kompetencji osób z obszaru LSR,
- rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego,
- rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i technicznej oraz budowę lub modernizację dróg lokalnych.

Wizytówka regionu i serce regionalnego winiarstwa. W Zaborze pod Zieloną Górą od 2015 r. działa Lubuskie Centrum Winiarstwa funkcjonujące przy pierwszej w Polsce winnicy samorządowej. Budynek ma 700 mkw. Znajduje się w nim część dydaktyczna oraz rekreacyjna. W części głównej obiektu na Lubuszan i turystów czekają wiadomości o Lubuskim Szlaku Wina i Miodu i sala konferencyjna z przeznaczeniem na warsztaty winiarskie, sommelierskie, czy też kulinarne. W jednym ze skrzydeł znajduje się także część dydaktyczna, przedstawiająca proces produkcji wina.

Gdzie szukać turystycznych pereł w naszym kraju? Odpowiedzi na to pytanie udzielił prestiżowy miesięcznik National Geographic, który jest organizatorem konkursu na „7 nowych cudów Polski”. W dwóch ostatnich odsłonach zabawy (lata 2015-2017) lubuskie miało aż 5 laureatów: Park Narodowy Ujście Warty, Geopark Łuk Mużakowa (od 2016 r. posiada certyfikat UNESCO), Szlak Kościołów Drewnianych, Bulwar Nadwarciański w Gorzowie Wlkp. oraz Zespół Poaugustiański w Żaganiu.

Wielkie budowanie w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Od 2013 r. w gorzowskiej placówce trwają prace modernizacyjne, których efekty Lubuszanie mogą już podziwiać. Ponadto w 2015 r. m.in. wymieniono pokrycie dachowe i zamontowano nowe wywietrzniki, przemurowano kominy i wykonano kanały wentylacyjne. W 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył na prace kolejne 2 mln zł. Dzięki tym pieniądzom przeprowadzono remont i konserwację sceny i widowni. Zmodernizowano instalację elektryczną, a także opracowano system intercomu. Zmiany doczeka się również elewacja budynku, który dodatkowo dostosuje się do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gospodarka

Koniec 2017 roku był jednocześnie półmetkiem Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Dzięki działaniom podjętym przez samorząd wojewodztwa blisko 2 mld zł trafiło do końca 2017 r. m.in. na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć w lubuskich firmach, budowę dróg i mostów, służbę zdrowia, szkoły i przedszkola. Dzięki środkom unijnym zakupiono 37 autobusów komunikacji miejskiej, powstało 105 kilometrów infrastruktury rowerowej, wybudowano i wyremontowano 53 km dróg, powstały 634 miejsca w przedszkolach, w ramach rewolucji w szkolnictwie zawodowym za 172 mln zł 5.587 uczniów weźmie udział w stażach i praktykach zawodowych u pracodawców, 6.200 mieszkańców skorzysta z programów ochrony zdrowia, ponad tysiąc osób rozpocznie działalność gospodarczą.
W 2017 r. do województwa lubuskiego zawitało jedno z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce. 26 października w Zielonej Górze rozpoczął sięPolski Kongres Przedsiębiorczości, który zgromadził ponad 1000 uczestników - przedsiębiorców, naukowców i samorządowców z całego kraju. Dla gości przygotowano blisko 30 paneli dyskusyjnych, które objęły najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym.
30 maja 2017 r. w Warszawie podpisano aneks do Kontraktu Terytorialnego dla województwa lubuskiego. Umożliwi to realizację ważnych projektów w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, energetyki, technologii kosmicznych i zdrowia. Na zaktualizowanej liście znalazły się dodatkowo np. rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim i utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.
8 lubuskich firm otrzymało wyróżnienia w konkursie gospodarczo-samorządowym HIT Regionów 2016. Nagrodę specjalną za wieloletnią współpracę otrzymała marszałek Elżbieta Anna Polak. Konkurs jest przedsięwzięciem promującym firmy, samorządy terytorialne, zespoły, twórców lub osoby. Chodzi o wyłonienie ich szczególnych osiągnięć, poddanie tych dokonań szczegółowemu oglądowi oraz nagrodzenie ich przez kapitułę. Konkursowej ocenie podlega przede wszystkim nowatorstwo i jakość zgłoszonych produktów, usług, koncepcji i działań oraz zakres i rodzaj osiągniętych  korzyści. Przyjęte kryteria ocen i zasady pracy kapituły wyrównują szanse małych, średnich, dużych firm i urzędów, zespołów i poszczególnych osób.
W 2017 r. na lubuski rynek z przeznaczeniem na pożyczki dla przedsiębiorców, właścicieli budynków mieszkalnych oraz na samo zatrudnienie trafiło 301 mln zł (256 mln zł z tej kwoty pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020). Wykorzystanie instrumentów finansowych w procesie wdrażania funduszy europejskich zakłada odejście od tradycyjnego dotacyjnego, bezzwrotnego wsparcia, na rzecz zwiększenia dostępu ostatecznych odbiorców (głównie przedsiębiorstw MŚP) do kapitału zewnętrznego w formie pożyczki.
W 2016 r. nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji gospodarstw domowych w województwie lubuskim, co znalazło odzwierciedlenie w znaczącym zmniejszeniu się zasięgu ubóstwa. Wartość stopy ubóstwa skrajnego spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,6 p. proc., a stopy ubóstwa relatywnego jeszcze bardziej, bo aż o 4,5 p. proc. Województwo lubuskie zanotowało najniższą wartość wskaźników ubóstwa skrajnego i relatywnego w kraju.
Wspieramy lubuskie firmy, pomagając dotrzeć przedsiębiorcom do zagranicznych inwestorów. W ostatnich latach  odbyły się misje samorządowo-gospodarcze m.in. do: Chiny, Włoch, USA i Skandynawii. Zorganizowano również przyjazdową misję amerykańskich przedsiębiorców z branży spożywczej do województwa lubuskiego w 2015 r.

Od lat liczba wzrasta liczba firm działających w województwie lubuskim. W 2016 r. na naszym rynku zarejestrowanych była rekordowa liczba ponad 111 tys. podmiotów gospodarczych. To m.in. efekt starań samorządu województwa, który wspiera tworzenie parków naukowych, przemysłowych i technologicznych oraz centrów wdrożeniowych (w 2008 r. było 19 centrów B+R, a w 2014 roku już 47 ośrodków).  Ponadto, w celu wsparcia merytorycznego dla przedstawicieli samorządu i biznesu, w 2016 r. wystartowała Lubuska Akademia Biznesu. Jej misją jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji wojewódzkich strategii oraz płynących z tego tytułu korzyści.

Jedną z form aktywizacji i wspierania przedsiębiorczości (w tym sektora MŚP) przez Województwo Lubuskie jest wdrażanie krajowych i europejskich programów pomocowych oraz stworzenie dogodnych możliwości korzystania z usług pożyczkowych i poręczeniowych.

W ostatnich latach z pomocy Agencji Rozwoju Regionalnego - jako Regionalnej Instytucji Finansującej oraz wsparcia Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego i Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych skorzystało ponad 2600 beneficjentów, a wartość wsparcia przekroczyła 800 mln zł.

Województwo lubuskie z końcem 2016 r. rusza z nowym projektem promocji gospodarczej. Lubuscy przedsiębiorcy mogą liczyć na 85% dofinansowania jeśli planują eksport lub import produktów i chcą przyłączyć się do samorządowego programu promocji. Do końca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził do realizacji 13 zagranicznych misji gospodarczych (w pierwszej kolejności kraje europejskie m.in. Włochy, kraje skandynawskie, Niemcy, a następnie kraje obu Ameryk oraz Azja). Oferta skierowana jest do lubuskich małych i średnich przedsiębiorców. 

W ostatnich dwóch latach (2015-2016) UMWL zorganizował 6 misji i 4 eventy gospodarcze, których celem jest zwiększenie potencjału gospodarczego naszego regionu. Odbyliśmy wizyty m.in. do Grecji, Danii, Szwecji i na Białoruś. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdach mogli zaprezentować potencjał swoich firm np. w trakcie specjalnie przygotowanych spotkań B2B. Gościliśmy również misję gospodarczą przedsiębiorców z USA, reprezentujących branże spożywczą. Ponadto tereny inwestycyjne województwa lubuskiego promowaliśmy podczas prestiżowego Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój.

Umowa partnerska z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną została podpisana w 2016 r. podczas Inwestycyjnego Forum Samorządowego. Realizacja założeń zawartych w dokumencie pozwoli na profesjonalną, kompleksową i spójną obsługę inwestorów zarówno tych krajowych, jak też zagranicznych. Ważną częścią umowy jest zintegrowanie działań marketingowych, czego efektem ma być m.in. większy napływ inwestycji. Tereny K-SSSE to ponad 1000 ha. Obecnie na działkach należących do strefy wydano ponad 300 zezwoleń pozwalających prowadzić działalność gospodarczą.

Współpraca Zagraniczna

W 2017 r. samorząd województwa zorganizował szereg misji gospodarczych skierowanych do lubuskich firm. O nowe kontrakty i kontrahentów przedsiębiorcy z naszego regionu mogli powalczyć w: Belgii i Luksemburgu, Kazachstanie, Korei Połdniowej, Chinach, USA, Niemczech, a także we Włoszech. Kolejne misje gospodarcze skierowane do firm z sektora MŚP będą organizowane także w 2018 r.
Udział w targach Agrokomplex oraz spotkanie z władzami Samorządowego Kraju Nitrzańskiego – to główne punkty wizyty marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członka zarządu Tadeusza Jędrzejczaka w słowackim regionie partnerskim. Rozmowy dotyczyły dalszego rozwoju współpracy międzyregionalnej, szczególnie w zakresie: szkolnictwa wyższego, rolnictwa oraz kultury.
Studenci medycyny mają szansę na praktyki w Miami Dade Collage – napisał w liście do marszałek Elżbiety Anny Polak Wilfredo Willy Gort, Komisarz Dystryktu Miami. To efekt lubuskiej misji gospodarczej do USA zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w 2017 r., której przewodziła marszałek Elżbieta Anna Polak. Miami Dade Collage to największy college w systemie Florida College. Na uczelni kształci się ponad 165 tys. studentów. Teraz taką szansę będą też mieli studenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. MDC jest również największą instytucją szkolnictwa wyższego na Florydzie, a drugą co do wielkości w Stanach Zjednoczonych.
W dniach 15-19 marca 2017 r. delegacja lubuskich producentów produktów regionalnych wzięła udział w wizycie studyjnej w Atenach. Głównym celem wyjazdu było spotkanie z przedstawicielami greckiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Rozmawiano o produkcji nietypowych win (win wędzonych, win z dodatkiem żywicy) w całkowicie ekologiczny sposób. Najważniejszym punktem wizyty była deklaracja strony greckiej i polskiej do gotowości wspólnego działania w ramach projektów, mających na celu promocję produktów regionalnych poza obszarem EOG. Lubuska delegacja odwiedziła także targi Food Expo 2017 w Atenach.

W listopadzie 2016 r., w związku z 10–leciem współpracy, lubuska delegacja odwiedziła chińską Prowincję Hainan. Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca wzięli udział w 17 Hainanskim Międzynarodowym Karnawale Turystyki Wyspiarskiej. Na wydarzenie złożyło się szereg mniejszych imprez m.in. Międzynarodowe Targi Żywności oraz Hainanskie Światowe Targi Turystyki i Wypoczynku. O dobrych stosunkach z azjatyckim partnerem świadczy nagroda sprzed kilku lat. Dzięki nominacji władz Prowincji Hainan Województwo Lubuskie zostało laureatem konkursu na „Miasto (Region) przyjazne w Komunikacji i Współpracy z Chinami”.

Na zaproszenie Konsula Generalnego RP we Lwowie Lubuskie zaprezentowało się w wrześniu 2016 roku podczas Polsko-Ukraińskiego „Festiwalu Partnerstwa”. Wydarzenie ma na celu rozwój współpracy kulturalnej obu krajów oraz prezentację ich dorobku. Na stoisku województwa lubuskiego znalazły się materiały reklamowe przedstawiające turystyczne, kulturalne i gospodarcze walory naszego regionu. W programie wyjazdu znalazło się również miejsce naspotkania z przedstawicielami organizacji polskich oraz władzami Lwowa.

Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach o randze europejskiej. W lipcu 2016 r. marszałek Elżbieta Anna Polak reprezentowała województwo lubuskie podczas VII Europejskiego Szczytu Regionów i Miast w Bratysławie. Podczas wydarzenia europejscy liderzy oraz przedstawiciele sektora publicznego jak i prywatnego debatowali nad tym, jak wzmocnić połączenia pomiędzy miejscami, ludźmi, pomysłami i zasobami w Europie poprzez inwestycje.  Co dwa lata Komitet Regionów gromadzi polityków i  ekspertów z całej Europy, aby omówić problemy, które mają wpływ na codzienne życie oraz biznes w regionach UE. Spotkanie to jest zapewnieniem, że lokalne doświadczenia są odzwierciedlone w politykach, które mają wpływ na europejskie gospodarcze, społeczne i terytorialne możliwości w nadchodzących latach.

Grecka Kreta i słowacka Nitra. To nowe regiony partnerskie województwa lubuskiego, z którymi umowy o współpracy podpisano w 2015 r. Umowy zaowocowało wspólnymi działania m.in. na płaszczyźnie gospodarczej i kulturalnej, czego dowodzi np. udział lubuskiej delegacji w Międzynarodowych Targach AGROKOMPLEKS, czy też odbywającym się na Słowacji Festiwalu Smaków Regionu Nierzańskiego. Równie cenna jest współpraca z Kretą, która dodatkowo zakłada wymianę młodzieży pomiędzy uniwersytetami zielonogórskim i kreteńskim.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -