Dokonania

Lubuskie nie stoi w miejscu. Ostatnie lata to okres ciężkiej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele, pracowników urzędu marszałkowskiego, a także jednostek podległych samorządowi województwa. Codzienne działania przyniosły wymierne efekty m.in. w postaci wielu zrealizowanych inwestycji, co pozwoliło zwiększyć jakość życia mieszkańców naszego regionu. Właśnie dlatego stworzyliśmy listę najważniejszych wydarzeń, uwzględniając w swoim zestawieniu rok 2015 i 2016.

Lubuskie Zdrowie

Pod koniec 2015 r. w świebodzińskim Lubuskim Centrum Ortopedii (wtedy jeszcze Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym) w Świebodzinie zakończono remont dachu i elewacji budynków szpitala. Inwestycja kosztowała 1,5 mln zł.LCO to obecnie jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu.

W 2016 r. samorząd województwa przeznaczył na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w zakresie ochrony zdrowia 6,5 mln zł. Podpisane zostały pierwsze umowy: na zakup ambulansu w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze oraz odnowienie elewacji Pałacu w Zaborze będącego siedzibą Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży oraz modernizację pomieszczeń na potrzeby separatki. 

Udało się! Po wielu latach starań, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu osób i środowisk Uniwersytet Zielonogórski od 2015 r. kształci kadrę medyczną. W pierwszym roku działalności do nauki przystąpiło 60 żaków. Utworzenie kierunku lekarskiego wymagało przeprowadzenia szeregu inwestycji w zielonogórskiej lecznicy, a także w szpitalu w Gorzowie Wlkp. We wszystkie działania aktywnie włączył się Zarząd Województwa Lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele.

Lubuskie pod czujnym okiem podniebnych ratowników. Nasze województwo dysponuje już dwoma bazami lotniczego pogotowia lotniczego i choć na razie ta umiejscowiona w Gorzowie Wlkp. jest tymczasowa, to w najbliższych latach ulegnie to zmianie. Pierwszą bazę otwarto na początku 2015 r. w Przylepie. We wrześniu 2016 r. ruszyła (już zakończona) budowa tymczasowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego umiejscowiona przy gorzowskim szpitalu. Dzięki bazie pogotowie może funkcjonować już teraz, czekając na docelowy obiekt, który ma powstać w 2018 r.

Inwestycja ważna nie tylko dla województwa lubuskiego, ale również okolicznych regionów. Podpisanie umowy na budowę Centrum powstanie w Zielonej Górze i kompleksowo zabezpieczyć potrzeby medycznie małych pacjentów i ich rodziców. Projekt pozwoli m.in. na odseparowanie Oddziałów Dziecięcych, a także Oddziału Położnictwa i Neonatologii od oddziałów, gdzie przebywają dorośli pacjenci. Ponadto zwiększy się zakres udzielanych świadczeń m.in. o powstałe odcinki i stanowiska oparzeniowe, a także zakaźne. W Centrum Zdrowia Matki i Dziecka znajdą się też sale zabaw, place zabaw oraz miejsca do przebywania rodziców z dziećmi.

Bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji w ochronę zdrowia w województwie lubuskim ostatnich lat. W 2016 r. podpisano umowę na jej realizację inwestycji.  Radioterapia w Gorzowie Wlkp. zwiększy dostępność do wysokiej jakości usług w obszarze chorób nowotworowych. Całość ma kosztować 65 mln zł. Dzięki tym funduszom powstaną m.in.: poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego, zakład radioterapii z dwoma akceleratorami, oddział radioterapii na 25 łóżek i podobnej wielkości hostel. Do ośrodka trafi też najwyższej jakości sprzęt np. tomograf z opcją wirtualnej symulacji i 2 akceleratory.

Początek nowego roku okazał się dla województwa lubuskiego bardzo udany. W styczniu w Zielonej Górze oficjalnie powstała pierwsza w regionie klinika, która była efektem przekształcenia dotychczasowego szpitala. Przekształcenie związane było bezpośrednio z planami rozwoju kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzięki podjętym działaniom w Lubuskiem kształcą się już przyszli lekarze, którzy za kilka lat będą mogli zasilić lubuskie szpitale i przychodnie.
Aktywna działalność w sektorze związanym z ochroną zdrowia zaowocowała trzecim miejscem województwa lubuskiego w indeksie sprawności ochrony zdrowia w 2016 r.Autorzy rankingu wzięli pod lupę trzy kluczowe obszary: stan zdrowia pacjentów, efektywną gospodarkę finansową i jakość opieki zdrowotnej. Dodajmy, że również w raporcie za 2015 r. województwo lubuskie było w czołówce. Wyniki rankingu zostały opublikowane przez „Rzeczpospolitą” oraz „Dziennik Gazetę Prawną”.

Infrastruktura transportowa i przeciwpowodziowa

W 2016 r. podpisano 120 umów, które dotyczyły budowy lud modernizacji dróg lokalnych. Pieniądze na inwestycje pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ich odbiorcami jest 45 gmin i 7 powiatów.  W sumie do samorządów w ramach PROW trafiły 74 mln zł, które zostaną przeznaczone na:

a) budowę dróg - 2,7 km
b) przebudowę tras - ponad 90 km
c) zmianę nawierzchni - ponad 15 km

Dbamy o zabezpieczenie terenów położonych w pobliżu rzek. Dzięki staraniom władz województwa lubuskiego do regionu trafi ponad 460 mln zł, które będą przeznaczone na inwestycje w ochronę przeciwpowodziową. Projekt zostanie zrealizowany przy pomocy Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu dotacji unijnych oraz środków budżetu państwa. Dzięki pozyskanym funduszom m.in. odbudowane zostaną wały i przepompownie, a także powstaną zbiorniki retencyjne.

Wielkie pieniądze i ważne inwestycje. Tak w największym skrócie można opisać Kontrakt Terytorialny, który podpisano w urzędzie marszałkowskim. Kontrakt to umowa między rządem a samorządem każdego województwa, w sprawie źródeł finansowania najważniejszych inwestycji zaplanowanych w obecnej perspektywie finansowej UE. Lubuska lista zawiera 30 najważniejszych dla regionu zadań o łącznej wartości 12 mld zł. Wśród propozycji wpisanych do Kontraktu można wymienić m.in. projekty kolejowe (np. "Nadodrzankę" i "Berlinkę"), inwestycje na rzece Odrze, wartą 65 mln zł budowę radioterapii w Gorzowie Wlkp., czy też prace związane z dokończeniem budowy trasy S3.

W 2015 i 2016 r. szeregu inwestycji doczekał się port w Babimoście. Na lubuskim lotnisku stanął ILS, czyli system wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności, a także zbudowano drogę patrolową, sieci zasilające znaki nawigacyjne, strażnicę Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i Halę Kontroli Przylotów. Koszt wszystkich inwestycji to kilkanaście milionów złotych. Wykonane prace posłużyło kilkudziesięciu tysiącom pasażerów, a także uczestnikom ćwiczeń tzw. szpicy NATO. Były to najważniejsze ćwiczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2015 r.

Najpierw Gorzów Wlkp., a następnie Zielona Góra. W przeciągu jednego miesiąca 2016 r. z obu lubuskich stolic wystartowały bezpośrednie połączenia kolejowe z Berlinem. Dzięki rozmowom prowadzonym między województwem lubuskim, a Brandenburgią udało się wynegocjować dodatkowe korzyści dla pasażerów. Lubuszanie kupując bilet na pociąg mogą wykorzystać go do darmowych przejazdów komunikacją miejską w niemieckiej stolicy.
Dwa pociągi elektryczne trafiły na lubuskie tory, dzięki wartym 42,8 mln zakupom urzędu marszałkowskiego. Nowe pociągi są komfortowe, klimatyzowane, mają system nawigacji GPS, system liczenia pasażerów, posiadają najwyższe europejskie parametry zderzeniowe. Są też przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, można w nich korzystać z sieci WiFi.

Na lubuskich drogach praca wre. W 2015 i 2016 r. na trasach w naszym regioniewykonano łącznie 115 inwestycji. W większości były to prace odbywające się w ciągu już istniejących dróg, ale nie brakowało również wielu nowych projektów o strategicznym znaczeniu dla województwa lubuskiego. Można wskazać np. budowę obwodnicy Drezdenka (II etapy – koszt ponad 20 mln zł), czy też budowę nowego mostu wraz z mostem objazdowym w Skwierzynie (realizacja zadania rozpoczęła się w 2015 r. i potrwa do roku 2017). W ostatnich dwóch latach Zarząd Dróg Wojewódzkich podjął się: blisko 90 inwestycji lubuskich trasach, 3 mostach, a także wykonał ponad 20 projektów poprawiających bezpieczeństwo podróżnych.

Rynek Pracy

Dwa Zakłady Aktywizacji Zawodowej za 1 mln zł. W Szprotawie (południe województwa) i w Kamieniu Wielkim (północ regionu) powstały placówki, które stworzą osobom niepełnosprawnym szansę rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotowując ich do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Lubuszanom zostanie udzielona pomoc w realizacji pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

W 2016 r. w rubryce przy haśle bezrobocie w województwie lubuskim po raz pierwszy w historii odnotowano jednocyfrowy wynik. Z danych przedstawianych przez Urząd Statystyczny wynika także, że w naszym regionie wzrosło przeciętne wynagrodzenie.

Edukacja i Młodzież

Brakuje miejsc, w których młodzi ludzie mogą sięgnąć po pomoc psychologiczną. Zmienić to postanowiła marszałek Elżbieta Anna Polak, która stałą się inicjatorką „Partnerstwa dla Wolontariatu”. List w tej sprawie w czerwcu 2016 r. podpisali m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Inicjatywa zakłada stworzenie sieci poradni, w których młodzi ludzie będą mogli uzyskać realne wsparcie. Miejsca takie powstaną w całym regionie. Poza stworzeniem sieci poradni, idea dotyczy też uruchomienie mobilnych punktów konsultacyjnych, dyżurujących w mniejszych miejscowościach na terenie województwa.

„Młodzi On-life” to hasło kampanii promującej lubuski program dla młodzieży, której inauguracja odbyła się we wrześniu 2016 r. W ten sposób władze regionu chcą włączyć młodych ludzi do współpracy i zachęcić ich do pozostania w Lubuskiem. Kampanię otworzyła debata w urzędzie marszałkowskim z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak i gościa specjalnego – prezesa WOŚP Jurek Owsiak. Jej głównymi bohaterami byli jednak uczniowie lubuskich szkół, opowiadający o swoich potrzebach, problemach i oczekiwaniach.

Dzięki działaniom Zarządu Województwa Lubuskiego w naszym regionie powstał projekt mający na celu modernizację szkolnictwa zawodowego. Zakłada on przede wszystkim modernizację obecnego systemu kształcenia. W ramach projektu wsparcie otrzymają wszystkie podmioty kształcenia zawodowego w regionie. Według przyjętych założeń 5,5 tys. młodych ludzi odbędzie staże i praktyki, a swoje kwalifikacje podniesie ponad 600 nauczycieli. Na modernizację szkolnictwa zawodowego przeznaczono również konkretne pieniądze - 170 mln zł.

Kultura oraz sport i turystyka

Blisko 25 mln euro. To wartość umów, które w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, podpisano z 10 Lokalnymi Grupami działającymi na terenie województwa lubuskiego. Pozyskane pieniądze organizacje przeznaczą na:

- podniesienie kompetencji osób z obszaru LSR,
- rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego,
- rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i technicznej oraz budowę lub modernizację dróg lokalnych.

Wizytówka regionu i serce regionalnego winiarstwa. W Zaborze pod Zieloną Górą od 2015 r. działa Lubuskie Centrum Winiarstwa funkcjonujące przy pierwszej w Polsce winnicy samorządowej. Budynek ma 700 mkw. Znajduje się w nim część dydaktyczna oraz rekreacyjna. W części głównej obiektu na Lubuszan i turystów czekają wiadomości o Lubuskim Szlaku Wina i Miodu i sala konferencyjna z przeznaczeniem na warsztaty winiarskie, sommelierskie, czy też kulinarne. W jednym ze skrzydeł znajduje się także część dydaktyczna, przedstawiająca proces produkcji wina.

Gdzie szukać turystycznych pereł w naszym kraju? Odpowiedzi na to pytanie udzielił prestiżowy miesięcznik National Geographic, który jest organizatorem konkursu na „7 nowych cudów Polski”. W dwóch ostatnich odsłonach zabawy (lata 2015-2016) lubuskie miało aż 3 laureatów: Park Narodowy Ujście Warty, Geopark Łuk Mużakowa (od 2016 r. posiada certyfikat UNESCO) oraz Szlak Kościołów Drewnianych.

W latach 70. był jedną ze sportowych pereł Polski. Obecnie jest obiektem cenionym przez lekkoatletów z całego świata, co możliwe jest m.in. dzięki działaniom podejmowanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Mowa o Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W 2015 r. przy wsparciu środków unijnych w WOSIR-ze  zmodernizowano: hotel, basen kryty, halę sportową i strzelnicę, wymieniono sieci cieplne i wodociągowe. Rok 2016 to czas kolejnych remontów, w ramach których przebudowywano i powiększano halę jeździecką. Dodajmy, że w latach 2011-2015 samorząd województwa wydał łącznie na rozwój i utrzymanie ośrodka 48 mln zł.

Zarząd Województwa Lubuskiego cały czas monitoruje szanse na rozszerzenie listy inwestycji dotychczas już wpisanych do Kontraktu. Taka okazja pojawiła się w drugiej połowie 2016 r. , kiedy to władze województwa wskazały 15 projektów z zakresu kultury. Ostatecznie sześć z nich otrzymało pozytywną opinię Ministerstwa Kultury i ma szansę na realizację. Mowa np. o kompleksowym remoncie zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu (21 mln zł), rozbudowie Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (15 mln zł), czy też renowacji średniowiecznych murów obronnych w Strzelcach Krajeńskich (13 mln zł).

Wielkie budowanie w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Od 2013 r. w gorzowskiej placówce trwają prace modernizacyjne, których efekty Lubuszanie mogą już podziwiać. Ponadto w 2015 r. m.in. wymieniono pokrycie dachowe i zamontowano nowe wywietrzniki, przemurowano kominy i wykonano kanały wentylacyjne. W 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył na prace kolejne 2 mln zł. Dzięki tym pieniądzom przeprowadzono remont i konserwację sceny i widowni. Zmodernizowano instalację elektryczną, a także opracowano system intercomu. Zmiany doczeka się również elewacja budynku, który dodatkowo dostosuje się do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gospodarka

Wspieramy lubuskie firmy, pomagając dotrzeć przedsiębiorcom do zagranicznych inwestorów. W ostatnich latach  odbyły się misje samorządowo-gospodarcze m.in. do: Chiny, Włoch, USA i Skandynawii. Zorganizowano również przyjazdową misję amerykańskich przedsiębiorców z branży spożywczej do województwa lubuskiego w 2015 r.

Od lat liczba wzrasta liczba firm działających w województwie lubuskim. W 2016 r. na naszym rynku zarejestrowanych była rekordowa liczba ponad 111 tys. podmiotów gospodarczych. To m.in. efekt starań samorządu województwa, który wspiera tworzenie parków naukowych, przemysłowych i technologicznych oraz centrów wdrożeniowych (w 2008 r. było 19 centrów B+R, a w 2014 roku już 47 ośrodków).  Ponadto, w celu wsparcia merytorycznego dla przedstawicieli samorządu i biznesu, w 2016 r. wystartowała Lubuska Akademia Biznesu. Jej misją jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji wojewódzkich strategii oraz płynących z tego tytułu korzyści.

Jedną z form aktywizacji i wspierania przedsiębiorczości (w tym sektora MŚP) przez Województwo Lubuskie jest wdrażanie krajowych i europejskich programów pomocowych oraz stworzenie dogodnych możliwości korzystania z usług pożyczkowych i poręczeniowych.

W ostatnich latach z pomocy Agencji Rozwoju Regionalnego - jako Regionalnej Instytucji Finansującej oraz wsparcia Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego i Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych skorzystało ponad 2600 beneficjentów, a wartość wsparcia przekroczyła 800 mln zł.

Województwo lubuskie z końcem 2016 r. rusza z nowym projektem promocji gospodarczej. Lubuscy przedsiębiorcy mogą liczyć na 85% dofinansowania jeśli planują eksport lub import produktów i chcą przyłączyć się do samorządowego programu promocji. Do końca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził do realizacji 13 zagranicznych misji gospodarczych (w pierwszej kolejności kraje europejskie m.in. Włochy, kraje skandynawskie, Niemcy, a następnie kraje obu Ameryk oraz Azja). Oferta skierowana jest do lubuskich małych i średnich przedsiębiorców. 

W ostatnich dwóch latach UMWL zorganizował 6 misji i 4 eventy gospodarcze, których celem jest zwiększenie potencjału gospodarczego naszego regionu. Odbyliśmy wizyty m.in. do Grecji, Danii, Szwecji i na Białoruś. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdach mogli zaprezentować potencjał swoich firm np. w trakcie specjalnie przygotowanych spotkań B2B. Gościliśmy również misję gospodarczą przedsiębiorców z USA, reprezentujących branże spożywczą. Ponadto tereny inwestycyjne województwa lubuskiego promowaliśmy podczas prestiżowego Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój.

Umowa partnerska z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną została podpisana w 2016 r. podczas Inwestycyjnego Forum Samorządowego. Realizacja założeń zawartych w dokumencie pozwoli na profesjonalną, kompleksową i spójną obsługę inwestorów zarówno tych krajowych, jak też zagranicznych. Ważną częścią umowy jest zintegrowanie działań marketingowych, czego efektem ma być m.in. większy napływ inwestycji. Tereny K-SSSE to ponad 1000 ha. Obecnie na działkach należących do strefy wydano ponad 300 zezwoleń pozwalających prowadzić działalność gospodarczą.

Współpraca Zagraniczna

W listopadzie 2016 r., w związku z 10–leciem współpracy, lubuska delegacja odwiedziła chińską Prowincję Hainan. Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca wzięli udział w 17 Hainanskim Międzynarodowym Karnawale Turystyki Wyspiarskiej. Na wydarzenie złożyło się szereg mniejszych imprez m.in. Międzynarodowe Targi Żywności oraz Hainanskie Światowe Targi Turystyki i Wypoczynku. O dobrych stosunkach z azjatyckim partnerem świadczy nagroda sprzed kilku lat. Dzięki nominacji władz Prowincji Hainan Województwo Lubuskie zostało laureatem konkursu na „Miasto (Region) przyjazne w Komunikacji i Współpracy z Chinami”.

Na zaproszenie Konsula Generalnego RP we Lwowie Lubuskie zaprezentowało się w wrześniu 2016 roku podczas Polsko-Ukraińskiego „Festiwalu Partnerstwa”. Wydarzenie ma na celu rozwój współpracy kulturalnej obu krajów oraz prezentację ich dorobku. Na stoisku województwa lubuskiego znalazły się materiały reklamowe przedstawiające turystyczne, kulturalne i gospodarcze walory naszego regionu. W programie wyjazdu znalazło się również miejsce naspotkania z przedstawicielami organizacji polskich oraz władzami Lwowa.

Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach o randze europejskiej. W lipcu 2016 r. marszałek Elżbieta Anna Polak reprezentowała województwo lubuskie podczas VII Europejskiego Szczytu Regionów i Miast w Bratysławie. Podczas wydarzenia europejscy liderzy oraz przedstawiciele sektora publicznego jak i prywatnego debatowali nad tym, jak wzmocnić połączenia pomiędzy miejscami, ludźmi, pomysłami i zasobami w Europie poprzez inwestycje.  Co dwa lata Komitet Regionów gromadzi polityków i  ekspertów z całej Europy, aby omówić problemy, które mają wpływ na codzienne życie oraz biznes w regionach UE. Spotkanie to jest zapewnieniem, że lokalne doświadczenia są odzwierciedlone w politykach, które mają wpływ na europejskie gospodarcze, społeczne i terytorialne możliwości w nadchodzących latach.

Grecka Kreta i słowacka Nitra. To nowe regiony partnerskie województwa lubuskiego, z którymi umowy o współpracy podpisano w 2015 r. Umowy zaowocowało wspólnymi działania m.in. na płaszczyźnie gospodarczej i kulturalnej, czego dowodzi np. udział lubuskiej delegacji w Międzynarodowych Targach AGROKOMPLEKS, czy też odbywającym się na Słowacji Festiwalu Smaków Regionu Nierzańskiego. Równie cenna jest współpraca z Kretą, która dodatkowo zakłada wymianę młodzieży pomiędzy uniwersytetami zielonogórskim i kreteńskim.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -