Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

O możliwościach wsparcia w ramach PROW
22-11-2017

O możliwościach wsparcia w ramach PROW

22 listopada br. odbędzie się spotkanie informacyjne na temat „Możliwości uzyskania wsparcia dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów w ramach PROW 2014-2020 w województwie lubuskim".


Skorzystaj z dotacji w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego
22-11-2017

Skorzystaj z dotacji w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

W programie Interreg Region Morza Bałtyckiego trwa prawdopodobnie ostatni nabór wniosków o dofinansowanie. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z osobowością prawną. Mogą się o nie ubiegać podmioty z całej Polski.


Unijna pomoc dla mam
22-11-2017

Unijna pomoc dla mam

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „Mama może wszystko”, które odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.MPI w subregionie gorzowskim
22-11-2017

MPI w subregionie gorzowskim

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., zaprasza na bezpłatne konsultacje do Kłodawy (29 listopada) i Santoka (29 listopada).  Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


22-11-2017

„Mama może wszystko”

Spotkanie skierowane jest do kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskim, rodzicielskich czy wychowawczych. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków m.in. na: założenie firmy, staże, podniesienie kompetencji poprzez udział w kursach i szkoleniach. Nie zabraknie także informacji nt. działań skierowanych do mam dzieci w wieku do 3 lat. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne oraz krajowe środki.


Spotkanie informacyjne o funduszach dla NGO
21-11-2017

Spotkanie informacyjne o funduszach dla NGO

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego, które odbędzie się: 8 grudnia 2017r.  w godzinach 10:00 – 13:00  w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 8, parter). Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości wsparcia NGO z funduszy unijnych oraz budżetu Województwa Lubuskiego.


Zasada dostępności w projektach – szkolenie
15-11-2017

Zasada dostępności w projektach – szkolenie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenia dotyczące „Stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Beneficjenci środków unijnych, a także instytucje zaangażowane w ich wykorzystanie, zobowiązani są do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.


Nabór w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego - seminaria dla wnioskodawców
15-11-2017

Nabór w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego - seminaria dla wnioskodawców

Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju organizuje 30 listopada w Warszawie Krajowe Seminarium Informacyjne na temat trwającego 3. naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Uczestniczyć w nim będą eksperci ze Wspólnego Sekretariatu programu, oferując m.in. konsultacje pomysłów projektowych dla polskich wnioskodawców. Ministerstwo Rozwoju zorganizuje także regionalne seminaria informacyjne – 5 grudnia w Szczecinie oraz 6 grudnia we Wrocławiu.


Szkolenia z działania  7.5 usługi społeczne RPO Lubuskie 2020
14-11-2017

Szkolenia z działania 7.5 usługi społeczne RPO Lubuskie 2020

13 i 14 listopada w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. odbyły się szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych działaniem 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. To wsparcie m.in. rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich, wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających, zapewnienia dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego. 


Wsparcie inicjatyw społecznych
13-11-2017

Wsparcie inicjatyw społecznych

13 listopada 2017 r. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Pojezierze Dobiegniewskie”. Kwota dofinansowania w wysokości 50 tys. zł przeznaczona zostanie na organizację wydarzenia pt. ,,Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka”.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -