Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

MPI w subregionie gorzowskim
15-02-2018

MPI w subregionie gorzowskim

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., zaprasza na bezpłatne konsultacje do Deszczna (27 lutego), Kłodawy (27 lutego), Witnicy (28 lutego) oraz Kostrzyna nad Odrą (28 lutego). Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


Fundusze unijne dla przedsiębiorców
15-02-2018

Fundusze unijne dla przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, które odbędzie się 26 lutego w godzinach 10:00–13:00 w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na rozwinięcie działalności gospodarczej.


Podpisanie umów: Rybactwo i Morze
09-02-2018

Podpisanie umów: Rybactwo i Morze

9 lutego br. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał umowy w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Kwota ponad 99 tys. zł przeznaczona zostanie na „Rozwój Ośrodka Rybacko – Wędkarskiego AZYL w Mironicach”, a ponad 155 tys. zł na „Propagowanie ratownictwa wodnego oraz rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR poprzez stworzenie wielofunkcyjnego obiektu OSP w m. Santocko”.


Programy aktywnej integracji - szkolenie
09-02-2018

Programy aktywnej integracji - szkolenie

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą planowanego konkursu z Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmiotyw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.


09-02-2018

Nabory dla miast średnich

Do 28 lutego trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Umożliwia on wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Alokacja konkursowa wynosi 362 mln zł.


INTERREG Brandenburgia-Polska: cykl szkoleń i warsztatów
09-02-2018

INTERREG Brandenburgia-Polska: cykl szkoleń i warsztatów

Wspólny Sekretariat we współpracy z Euroregionami, Regionalnym Punktem Kontaktowym, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim i Bankiem Inwestycyjnym Landu Brandenburgia organizuje cykl szkoleń i warsztatów przygotowujących do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach V i VI naboru. Celem działań szkoleniowych jest podwyższenie jakości projektów i przekazanie informacji na temat zasad ubieganie się o wsparcie ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.


Cykl spotkań z beneficjentami RPO Lubuskie 2020
08-02-2018

Cykl spotkań z beneficjentami RPO Lubuskie 2020

Dziś (08.02) odbył się kolejny cykl spotkań z beneficjentami realizującymi projekty współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ich  celem było podjęcie zintensyfikowanych działań na rzecz sprawniejszego wykorzystywania i rozliczania środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Rozmowom przewodniczyli wicemarszałek Romuald Gawlik  oraz członek zarządu Alicja Makarska.


07-02-2018

Kolejna umowa w ramach działania LEADER podpisana

7 lutego 2018 r. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn zawarł umowę o przyznanie pomocy z Gminą Szlichtyngowa. Umowa dotyczy rewitalizacji Parku Górczyńskiego - I etap oraz budowy placów zabaw w m. Stare Drzewce i Nowe Drzewce.


MPI w Bytomiu Odrzańskim i Siedlisku
07-02-2018

MPI w Bytomiu Odrzańskim i Siedlisku

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, zaprasza wszystkich zainteresowanych 28 lutego na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


MPI w Nowej Soli i Otyniu
07-02-2018

MPI w Nowej Soli i Otyniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 21 lutego na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -