Fundusze Unijne

Małgorzata Tramś-Zielińska | 08-10-2015 | Fundusze unijne
PROW: wybór strategii rozwoju lokalnego

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje w sprawie ustalenia miejsca i terminu oraz przyjęcia regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 08-10-2015 | Fundusze unijne
Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie, mogą złożyć wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej w terminie: od 16 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. w Wydziale Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi urzędu marszałkowskiego przy ul. Podgórnej 5 (pokój 216) w Zielonej Górze.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 07-10-2015 | Fundusze unijne
Nowy plac zabaw w Wiechlicach

8 października br. odbyło się uroczyste otwarcie placów zabaw i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach. W uroczystości wziął udział wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.    

więcej »
Dariusz Nowak | 07-10-2015 | Fundusze unijne
Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów

W dniach 17-18 listopada w Kielcach odbędzie się Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów. Temat przewodni konferencji to „Polska – państwa nordyckie. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej”.

więcej »
Dorota Świderska | 02-10-2015 | Fundusze unijne
Mobilne Punkty informacyjne Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych  na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 01-10-2015 | Fundusze unijne
Nabór kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020 w obszarze procedur w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 01-10-2015 | Fundusze unijne
Zostań ekspertem RPO Lubuskie 2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna w ramach Działań[1]: 3.2 Efektywność energetyczna i 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 25-09-2015 | Fundusze unijne
Kożuchów – zamek na skalę europejską

25 września br. odbyły się uroczystości związane z zakończeniem prac remontowo-konserwatorskich w kożuchowskim zamku, które zrealizowano w ramach projektu pt. „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - remont Zamku" w ramach Działania 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 425 655,76 zł. Poziom dofinansowania z LRPO wyniósł 85% kosztów kwalifikowanych, to jest 1 158 746,49 zł.

więcej »
Dorota Świderska | 25-09-2015 | Fundusze unijne
Konferencja inauguracyjna Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

15 października 2015 r. na Zamku w Kliczkowie pod Bolesławcem (woj. dolnośląskie) odbędzie się konferencja inauguracyjna Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

 

więcej »
Dorota Świderska | 25-09-2015 | Fundusze unijne
Przedłużenie Konkursu pn.: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 informuje, iż do dnia 8 października 2015 r. ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY konkurs pn.: "EWT zmienia lubusko-brandenburskie pogranicze". więcej »

Strona 1 z 141  > >>

 • Festiwal Nauki 2015
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Senator Helena Hatka
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • EFS
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE