Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

21-09-2017

O produktach tradycyjnych i regionalnych

22 września 2017 r. w Żaganiu odbędzie się konferencja pn. „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu”. W spotkaniu weźmie udział wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.


20-09-2017

Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce

Trwa realizacja projektu pn. "Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce", który jest współfinansowany ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest polepszenie jakości usług świadczonych przez pracowników administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno–prywatnego poprzez zwiększenie ich kwalifikacji w tym zakresie. W ramach projektu organizowane są między innymi dwudniowe szkolenia regionalne. Najbliższe odbędzie się w dniach 25-26 września w Białymstoku.


20-09-2017

Webinarium PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi cykl webinariów dla wnioskodawców działań Agencji. Najbliższe odbędzie się 21 września, o godz. 10:00 i będzie poświęcone konkursowi programu Inteligentny Rozwój „Bony na innowacje dla MŚP”. Transmisja będzie dostępna na stronie www.parp.gov.pl. W trakcie trwania transmisji będzie możliwość zadawania pytań ekspertom.


15-09-2017

Spotkanie informacyjne z cyklu „50 +”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „50+”, które odbędzie się 2 października 2017 r. o godz. 10:00 w Zielonej Górze.


15-09-2017

Ruszyła platforma e-learningowa RPO-Lubuskie 2020

Ruszyła platforma e-learningowa poświęcona szkoleniom dotyczącym Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Skierowana jest głównie do podmiotów, które realizują lub zamierzają realizować projekty w ramach Programu. Jednakże w szkoleniach mogą uczestniczyć wszystkie osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat RPO-Lubuskie 2020.


15-09-2017

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. Wydarzenie odbędzie się 21 września o godzinie 11:00 w Krakowskim Parku Technologicznym (Kraków, ul. Podole 60). Ponadto prelegenci omówią możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom również inne źródła wsparcia, m.in. programy regionalne.


15-09-2017

Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw

20 września w Zielonej Górze odbędą się warsztaty pn. "Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania". Zajęcia są skierowanie do przedsiębiorców, którzy szykają nowych informacji o obecnej perspektywie finansowej oraz mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE.


14-09-2017

Lubuskie Bony Rozwojowe

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące  projektu na dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców z południowej części województwa lubuskiego „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”.  Na przedsiębiorców czekać będą konsultanci, którzy odpowiedzą o szczegółach projektu, o tym kto i na jakich zasadach może skorzystać z dofinansowania, jak poruszać się  w Bazie Usług Rozwojowych.


14-09-2017

Wsparcie na starcie!

Ruszył w styczniu i potrwa do marca 2018 r. Mowa o projekcie „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat nowosolski”. Celem głównym programu jest zwiększenie aktywności zawodowej wśród 50 uczestników w wieku 15-29 lat zaliczanych do grupy NEET zamieszkujących powiat nowosolski.


12-09-2017

MPI w Lubrzy i Łagowie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 29 września na bezpłatne konsultacje, które odbędą się w Lubrzy i w Łagowie. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -