Fundusze Unijne

Dariusz Nowak | 28-06-2016 | Fundusze unijne
MPI w Iłowej i Gozdnicy

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych 29 czerwca na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 27-06-2016 | Fundusze unijne
Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu prognozy oddziaływania na środowisko

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące projektu prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

więcej »
Dariusz Nowak | 20-06-2016 | Fundusze unijne
Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami … na promocję regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP”, które odbędą się 6 lipca 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

więcej »
Dariusz Nowak | 14-06-2016 | Fundusze unijne
Pokazywali jak działa Unia Europejska

W czwartek (16.06) w Brukseli odbędzie się konferencja podsumowując projekt „yBBregions – Youth and Brussels Based”. Program był realizowany przez Województwo Lubuskie z europejskiego programu „Młodzież  w działaniu” we współpracy z europejskimi regionami ze Słowacji, Włoch i Chorwacji. W ramach inicjatywy uczniowie poznawali strukturę i działalność Unii Europejskiej.

więcej »
Dariusz Nowak | 03-06-2016 | Fundusze unijne
Szkolenie dla wnioskodawców Programu Współpracy INTERREG W Zielonej Górze odbyło się dziś (03.06) pierwsze z cyklu szkoleń dla wnioskodawców Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014 - 2020. Podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim beneficjenci dowiedzieli się o wymogach, jakie należy spełnić, aby starać się o fundusze unijne i projektach, które mogą liczyć na dofinansowanie. Przypomnijmy, że 19 maja rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach: Osi II Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport i Osi IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji. Nabór potrwa do 19 sierpnia 2016 r. więcej »
Dariusz Nowak | 03-06-2016 | Fundusze unijne
MPI w Żaganiu i Małomicach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 22 czerwca 2016 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

więcej »
Dariusz Nowak | 02-06-2016 | Fundusze unijne
Pomogą zdobyć unijną dotację

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Lubuszanie mogą wziąć udział w spotkaniach, które odbędą się: 14 czerwca w Słońsku, 15 czerwca w Przytocznej, 20 czerwca w Dobiegniewie i 24 czerwca w Torzymiu.

 

więcej »
Marzena Toczek | 31-05-2016 | RPO
RPO Lubuskie 2020 – 13 konkursów, 208 mln zł do wzięcia!

Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach RPO – Lubuskie 2020, ogłosił 13 konkursów. Aplikować można o środki w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, OP3 – Gospodarka niskoemisyjna,  OP4 – Środowisko i kultura, OP6 – Regionalny rynek pracy, OP7- Równowaga społeczna, OP8-Nowoczesna Edukacja oraz OP9 – Infrastruktura społeczna . Alokacja w 13 ogłoszonych konkursach wynosi ponad 208 mln zł. Nabór wniosków w ramach ogłoszonych konkursów rozpocznie się 30 czerwca 2016 r.

więcej »
Dariusz Nowak | 30-05-2016 | Fundusze unijne
Trzy dni – pięć okazji do konsultacji

W pierwszej połowie czerwca Mobilny Punkt Informacyjny odwiedzi aż pięć lubuskich miejscowości. MPI 9 czerwca pojawi się w Trzcielu, 10 czerwca w Bytnicy i Maszewie, a 14 czerwca w Brodach i Gubinie. Spotkania dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 25-05-2016 | PROW
74 mln zł na drogi lokalne

- Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nabiera rozpędu. Dziś podpisanych zostało 120 umów na łączną kwotę blisko 74 mln zł. Przebudowa i modernizacja dróg oraz zmiana nawierzchni obejmie 100 km dróg w naszym województwie. Cieszę się, że 45 gmin, 7 powiatów wzięło udział w tym konkursie - mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podczas uroczystego podpisania umów. Dofinansowanie pokrywa 60 proc. planowanych inwestycji. Pierwsze przetargi i remonty rozpoczną się jeszcze w tym roku. Wszystkie prace mają być wykonane do końca 2017 r.

więcej »

Strona 1 z 150  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE