Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

18-10-2018

Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości

Rusza projekt: „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości”. Zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH DOTACJI na założenie własnej działalności gospodarczej.


Mama może wszystko
17-10-2018

Mama może wszystko

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „Mama może wszystko”, które odbędzie się 23 października 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:30 w Zielonej Górze.


NCBR dla firm
17-10-2018

NCBR dla firm

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza firmy z Lubuskiego na bezpłatne spotkanie dla przedsiębiorców, podczas którego dowiedzą się jak uzyskać dotację na rozwój firmy. Spotkanie odbędzie się 25 października w godzinach od 9:45 do 13:40 w Zielonej Górze w Centrum Biznesu.


„Pełno spraw dla niepełnosprawnych”
17-10-2018

„Pełno spraw dla niepełnosprawnych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”, które odbędzie się 24 października w godzinach 10:00 – 13:00 w Gorzowie Wlkp.


15-10-2018

"Międzynarodowa współpraca się opłaca” - spotkanie informacyjne w Zielonej Górze

W listopadzie rusza rekrutacja grantobiorców w projekcie „Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.


Spotkania dotyczące konkursu na aktywizację zawodową
09-10-2018

Spotkania dotyczące konkursu na aktywizację zawodową

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych konkursem dotyczącym Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Rozmowy odbędą się w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.


WUP: Konkurs wspierający osoby po 30. roku życia
04-10-2018

WUP: Konkurs wspierający osoby po 30. roku życia

Wojewódzki Urząd Pracy zachęca do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających osoby po 30 roku życia. Projekty mają przyczynić się do znalezienia pracy przez osoby niepracujące, ale niezarejestrowane w PUP jako bezrobotne. Pomoc udzielana będzie Lubuszanom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobietom, osobom po 50. roku życia, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach i długotrwale bezrobotnym. Termin naboru projektów to 5-13 listopada. 


MPI w Bojadłach i Zaborze
28-09-2018

MPI w Bojadłach i Zaborze

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych 17 października do miejscowości Zabór i Bojadła na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


Eksperci doradzą jak zdobyć dotację
24-09-2018

Eksperci doradzą jak zdobyć dotację

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górzezaprasza wszystkich zainteresowanych 8, 10 i 24 października na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Eksperci spotkają się z mieszkańcami: Nowej Soli, Otyniu, Bytomiu Odrzańskim i Siedlisku.


Pomoc publiczna w projektach UE 2014-2020
13-09-2018

Pomoc publiczna w projektach UE 2014-2020

W dniach 18-19 września 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące. „Pomocy publicznej i dochodowości w projektach UE 2014-2020”.


Zapisz się do naszego newslettera!