Fundusze Unijne

Dariusz Nowak | 24-05-2016 | Fundusze unijne
MPI w Łagowie i Lubrzy

3 czerwca Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza Lubuszan na bezpłatne konsultacje, które odbędą się w Łagowie i Lubrzy. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

więcej »
Dariusz Nowak | 24-05-2016 | Fundusze unijne
Szkolenia dla wnioskodawców INTERREG

Wspólny Sekretariat i Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014 -2020 zaprasza wnioskodawców planujących aplikowanie o środki Programu na szkolenia. 

więcej »
Dariusz Nowak | 24-05-2016 | Fundusze unijne
Pomogą i doradzą w staraniach o dotację

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 24 maja zaprasza na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

więcej »
Marzena Toczek | 20-05-2016 | Fundusze unijne
INTERREG VA - rusza nabór wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 ogłosił w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Nabór projektów prowadzony będzie w ramach osi priorytetowych: II Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport oraz IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji.

więcej »
Marzena Toczek | 18-05-2016 | Fundusze unijne
28 mln euro dla Lokalnych Grup Działania

28 mln euro, czyli blisko 100 mln zł trafiło do 10 Lokalnych Grup Działania i jednej Lokalnej Grupy Rybackiej z województwa lubuskiego. 25 mln euro to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 3 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 20 maja br. podpisano umowy z beneficjentami. - To są ważne umowy, które umożliwią stowarzyszeniom wejście w nowy okres programowania i pozwolą rozpocząć normalną działalność, rozpocząć konkursy – wyjaśnił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 17-05-2016 | PROW
Ponad 73 mln zł na 120 projektów

17 maja br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej »
Dariusz Nowak | 17-05-2016 | Fundusze unijne
„Środa z Funduszami dla…organizacji pozarządowych

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczna i zawodową”, które odbędą się 1 czerwca w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

 

więcej »
Dariusz Nowak | 12-05-2016 | Fundusze unijne
MPI w Sławie i Siedlisku

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze 18 maja zaprasza na bezpłatne konsultacje w Sławie i Siedlisku. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

 

więcej »
Dariusz Nowak | 10-05-2016 | Fundusze unijne
Doradzą jak zdobyć dotacje

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza 19 maja 2016 r. na bezpłatne konsultacje, którę odbędą się w Jasieniu i Lubsku. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

więcej »
Dariusz Nowak | 10-05-2016 | Fundusze unijne
MPI odwiedzi Bogdaniec i Zwierzynę Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza Lubuszan 17 maja do Bogdańca i 18 maja do Zwierzyna na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. więcej »

Strona 1 z 149  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE