Fundusze Unijne

Małgorzata Tramś-Zielińska | 28-08-2015 | Główny Punkt Informacyjny
MPI w Brodach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych 9 września 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 28-08-2015 | Główny Punkt Informacyjny
MPI w Szprotawie i Niegosławicach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych 4 września 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 28-08-2015 | Fundusze unijne
„Nowa misja – niska emisja”

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza do zgłaszania się na bezpłatne szkolenie regionalne „Nowa misja – niska emisja” dot. opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i pozyskiwania środków na gminne inwestycje efektywnego zarządzania energią, które odbędzie się 10.09.2015 w Gorzowie Wlkp.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 25-08-2015 | Fundusze unijne
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Już na przełomie roku 2015/2016 mija najbliższy termin składania wniosku z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, jak i przedszkola na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna" i "Partnerstwa strategiczne".

więcej »
Marzena Toczek | 25-08-2015 | Fundusze unijne
RPO – Lubuskie 2020 - ruszają kolejne konkursy

Ruszają kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 25 sierpnia br. zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu 7 konkursów – 2 w ramach Osi Priorytetowej (OP) 7 Równowaga Społeczna i 4 w ramach OP 8 Nowoczesna Edukacja. Ogłoszony został także pierwszy konkurs na dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, skierowany do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na Ograniczenie niskiej emisji w miastach. Alokacja w ramach wszystkich ogłoszonych konkursów wynosi blisko 87 mln zł.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 19-08-2015 | Fundusze unijne
„Fundusze europejskie – jakie to proste

Związek Rzemiosła Polskiego, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozpoczęły rekrutację na szkolenia organizowane w ramach projektu „Fundusze europejskie – jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 18-08-2015 | Fundusze unijne
Konkurs na najlepszy film promujący efekty projektów

Zadaniem uczestników konkursu jest ukazanie pozytywnego wpływu, jaki w rozwój pogranicza wniosły projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy  Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia. Przesłane prace konkursowe – filmy nagrane w dowolnej technice, nietrwające dłużej niż 180 sekund (3 minuty) -, powinny przedstawiać korzyści płynące z projektów dla mieszkańców lubusko-brandenburskiego pogranicza.

więcej »
Dorota Świderska | 14-08-2015 | Fundusze unijne
MPI w Nowym Miasteczku i Bytomiu Odrzańskim – 27.08.2015r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 27 sierpnia 2015r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

więcej »
Dorota Świderska | 14-08-2015 | Fundusze unijne
MPI w Jasieniu i Lubsku – 25.08.2015r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 25 sierpnia 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

więcej »
Dorota Świderska | 13-08-2015 | Fundusze unijne
„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje” – 02.09.2015r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje”, które odbędą się 2 września 2015r. w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

więcej »

Strona 1 z 139  > >>

 • Festiwal Nauki 2015
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Senator Helena Hatka
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • EFS
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE