Fundusze Unijne

Małgorzata Tramś-Zielińska | 29-10-2014 | LRPO
Wzmocnienie potencjału nauki

29 października zarząd województwa podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach LRPO na lata 2007-2013 Priorytet II ,,Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego" Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 23-10-2014 | PROW
Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku Górzyca – Kostrzyn

Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku Górzyca – Kostrzyn o długości niespełna 10 km chroni obszar o powierzchni 1.280 ha. W obszarze tym oprócz użytków rolnych znajdują się tereny zabudowane. Wał ten nie był modernizowany od wielu lat i nie spełniał już wymagań stawianych budowlom hydrotechnicznych tego typu. Prace rozpoczęto 29.10.2013 r. i zakończono w dniu 23.09.2014 r. Tak krótki okres realizacji, pomimo bardzo dużego zakresu robót, możliwy był dzięki bardzo dobrej organizacji prac przez wykonawcę oraz korzystnych warunków atmosferycznych.

więcej »
Dorota Świderska | 20-10-2014 | Fundusze unijne
Polsko-Niemiecka Konferencja „Przestrzeń bez granic“ W dniach 14-15 października br. w Berlinie odbyła się polsko niemiecka konferencja „Przestrzeń bez granic”. więcej »
Dorota Świderska | 17-10-2014 | Fundusze unijne
. „Środa z Funduszami dla… jednostek naukowych” Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… jednostek naukowych”, które odbędą się 5 listopada 2014 r. w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. więcej »
Marzena Toczek | 14-10-2014 | LRPO
Kolejne środki na e-usługi

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych 5 projektów w ramach konkursu LRPO na Rozwój społeczeństwa informacyjnego – Usługi i aplikacje dla obywateli. Dostępna alokacja na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

więcej »
Dorota Świderska | 09-10-2014 | Fundusze unijne
Konferencje Programu Erasmus+ w województwie lubuskim Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. oraz Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”  na konferencje promujące Program Erasmus+. więcej »
Marzena Toczek | 25-09-2014 | LRPO
Dofinansowanie dla straży pożarnych

Zarząd Województwa Lubuskiego mając na uwadze potrzeby Straży Pożarnej w zakresie specjalistycznego sprzętu 23 września 2014 r. zmienił Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach LRPO  na rok 2014, w którym zaplanowano ogłoszenie konkursu w ramach Działania 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego na kwotę 1,1 mln zł. Procedura konkursowa przeznaczona zostanie na projekty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom.

więcej »
Dorota Świderska | 24-09-2014 | Fundusze unijne
„Środa z Funduszami dla…” osób planujących założenie działalności gospodarczej – 01.10.2014 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla…". więcej »
Dorota Świderska | 24-09-2014 | Fundusze unijne
„Środy z Funduszami dla…” – cykl spotkań informacyjnych nt. nowej perspektywy finansowej 2014-2020 – zapraszamy do udziału! Od października 2014 roku realizowany będzie cykl spotkań informacyjnych poświęcony nowemu okresowi programowania 2014-2020. więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 22-09-2014 | Główny Punkt Informacyjny
Mobilne Punkty Informacyjne

Sieć Punktów Informacyjnych  Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu żagańskiego oraz okolic na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych.

więcej »

Strona 1 z 125  > >>

 • Punkt Informacyjny
 • Senator Helena Hatka
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Invest in Lubuskie
 • FIO
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE