Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

24-02-2017

MPI w Bytnicy i Maszewie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych 3 marca na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


22-02-2017

RPO 2020 – weź udział w szkoleniu!

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym zaprasza na szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.


21-02-2017

Jak założyć firmę korzystając z unijnej dotacji?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkania informacyjne skierowane do Lubuszan, dotyczące założenie działalności gospodarczej w ramach krajowych i regionalnych programów unijnych. Konsultacje odbędą się 8 marca 2017 r. w Zielonej Górze.


20-02-2017

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie

6 marca 2017 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie dotyczące, m.in. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


16-02-2017

MPI w Starym Kurowie i w Drezdenku

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 21 lutego 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


16-02-2017

MPI w Deszcznie

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 23 lutego 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


15-02-2017

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Po raz siódmy w obecnej perspektywie finansowej, ale po raz pierwszy w 2017 r. Dziś (15.02) w urzędzie marszałkowskim odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020. Tematem spotkania było przyjęcie kryteriów stosowanych przy ocenie projektów finansowanych w ramach EFRR i EFS. Mowa m.in. o działaniach, dla których dotychczas nie były one przyjmowane, a dotyczących odnawialnych źródeł energii, modernizacji infrastruktury dworcowej oraz szkolnictwa zawodowego. Obradom przewodniczyła członek zarządu Alicja Makarska.


15-02-2017

Szkolenie dotyczące Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące unijnego konkursu pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości”.


09-02-2017

Mobilne Punkty Informacyjne w subregionie gorzowskim

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Z pomocy będzie można skorzystać w Starym Kurowie (21 lutego), Drezdenku (21 lutego) oraz Deszcznie (23 lutego)


06-02-2017

Fundusze Europejskie dla przyszłych pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na projekty, które przewidują realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych. Przedmiotem konkursu są zadania, które przewidują realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -