Wydarzenia - archiwum wiadomości

13-09-2017

Konwent Marszałków RP w Uniejowie

Polityka spójności po 2020, aktualizacja Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz aktualny stan wdrażania programów operacyjnych w Polsce to główne tematy Konwentu Marszałków RP, który odbył się w dniach 13-15 września w Uniejowie. - My tu wszyscy jesteśmy prawdziwymi ambasadorami samorządu. I nie mamy żadnych wątpliwości, że to samorząd jest naprawdę rzeczywistym kreatorem polityki regionalnej - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas dyskusji o roli regionów w zmieniającej się Europie.


13-09-2017

Miliony na edukację

„Nareszcie Przedszkolak”, „Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Deszczno”, „Zawodowcy w Gorzowie 2.0to tylko niektóre z projektów, które otrzymają dofinansowanie. Dzięki wsparciu finansowanemu powstaną nowe miejsca w przedszkolach gminy Bogdaniec oraz 150 nowych miejsc w przedszkolu w Zielonej Górze. W Gorzowie Wlkp. prawie 15 mln zł przeznaczonych zostanie na szkolnictwo zawodowe. 12 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w tej sprawie.


13-09-2017

II edycja Lubuskiej Akademii Rozwoju – ruszył nabór!

Od dzisiaj (13.09) można zgłaszać się do II edycji Lubuskiej Akademii Rozwoju. Jej misja to dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz płynących z tego tytułu korzyści dla samorządów i przedsiębiorstw. Nabór potrwa do 29 września. Pierwsza edycja projektu, której pomysłodawczynią była marszałek Elżbieta Anna Polak, przyciągnęła kilkaset chętnych osób z całego województwa.


12-09-2017

Marszałek gościem lubuskich włodarzy

Wykorzystanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, priorytety rozwoju regionu oraz ochrona środowiska to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z włodarzami lubuskich miast i gmin, będącymi członkami Zrzeszenia Gmin Lubuskich. Spotkanie odbyło się w zespole pałacowym w Brodach.


12-09-2017

Lubuska Unia Światłowodowa podpisana w Brodach [wideo]

Liderzy porozumienia Lubuskiej Unii Światłowodowej podpisali w Brodach porozumienie, dzięki któremu w lubuskich gminach łatwiejszy będzie dostęp do szerokopasmowego internetu. Chodzi o inwestycje budowy tzw. „ostatniej mili” – od punktów dostępowych do mieszkań abonentów. – To nasz priorytet numer jeden – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak., patronująca temu porozumieniu. - Bez szerokopasmowego internetu nie ma dzisiaj rozwoju.


12-09-2017

O transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym

Rozbudowa infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej była tematem spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzym Materną. Było to kolejne z serii spotkanie poświęcone kluczowym problemom rozwoju infrastrukturalnego województwa.


12-09-2017

Mniej tirów, większe bezpieczeństwo

- Jednym z priorytetowych celów w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego jest dostępność transportowa. Cały czas podejmujemy działania mające poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach. Sięgamy po środki unijne i systematycznie inwestujemy w infrastrukturę transportową – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Dziś w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł dotyczący budowy obwodnic pt.  „Wyprowadzka tirów z miast”.  


12-09-2017

Gorzów i Zielona Góra – prezesi o współpracy dwóch szpitali

Prezesi dwóch największych marszałkowskich szpitali: Jerzy Ostrouch i Marek Działoszyński oraz marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiali o współpracy obu lecznic. – Chcemy jak najlepiej wykorzystać potencjał obu jednostek, żeby w efekcie zapewnić jeszcze lepszą opiekę pacjentom z województwa lubuskiego – mówi marszałek. Obszary do wspólnych działań to m.in. neonatologia i anestezjologia


11-09-2017

O budowie obwodnicy Trzciela

Budowa obwodnicy Trzciela to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z włodarzem miasta Jarosławem Kaczmarkiem, Starostą Powiatu Międzyrzeckiego Grzegorzem Gabryelskim oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Międzyrzeckiego Szymonem Procherą. Inwestycja ma być współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.


11-09-2017

Ponad 2 mln zł dla szpitali i kasa dla studentów medycyny

11 września 2017 r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyznał dotacje lubuskim lecznicom na inwestycje i zakup sprzętu medycznego. Do szpitali trafi łącznie ponad 2 mln zł. Ponadto dwóch najlepszych studentów medycyny na UZ – na wniosek marszałek województwa – dostanie po 10 tys. zł z przeznaczeniem na praktyki studenckie. – Inicjatywa stypendialna jest szczególnie cenna, bo daje możliwość rozwoju. Po raz kolejny pokazujemy, jak bardzo samorząd wspiera rozwój kierunku lekarskiego na Uniwersytecie – mówi Elżbieta Anna Polak.

 


Zapisz się do naszego newslettera!

g -