Wydarzenia - archiwum wiadomości

24-05-2017

Rekordowy początek roku na lubuskim rynku pracy

Podczas dzisiejszej Sesji Sejmiku Województwa radni wysłuchali informacji o obecnej sytuacji na lubuskim rynku pracy. Wynika z niej, że na koniec marca liczba bezrobotnych wyniosła 31 tys. osób. Jest to najniższy wynik w historii naszego regionu.


24-05-2017

Współpraca zagraniczna w 2016 r.

Rozmowy i spotkania z regionami partnerskimi, wspólne działania w ramach programów UE oraz przy projektach transgranicznych. Tak w największym skrócie wyglądały działania podejmowanie przez Województwo Lubuskie na polu współpracy zagranicznej w 2016 r. Ze szczegółowym sprawozdaniem z realizacji założonych priorytetów radni sejmiku zapoznali się podczas dzisiejszej sesji.


23-05-2017

Odrzański spływ „Laguną” [Wideo]

Zarząd Województwa w pełnym składzie stawił się na pokładzie statku wycieczkowego „Laguna”, przycumowanego w nowosolskim porcie. Po godzinnym rejsie, statek przybił do nowej przystani w Bobrownikach (gm. Otyń), powstałej w ramach projektu „Lubuskie aktywne i turystyczne”, którego liderem było Województwo Lubuskie, a koordynatorem Miasto Nowa Sól. – Chciałabym podziękować za niezwykłe partnerstwo wójtów, burmistrzów i prezydenta, dzięki któremu powstał ten niesamowity produkt turystyczny – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak.


23-05-2017

Plan naprawczy dla gorzowskiego ZIT

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął plan naprawczy dla ZIT Gorzowa Wlkp. – Zarząd województwa wykonuje zalecenie Ministra Rozwoju, który zwrócił się o przedstawienie działań naprawczych w związku z niedotrzymaniem przez ZIT Gorzów Wlkp. zakładanych prognoz kontraktacji – wyjaśnia marszałek. Zgodnie z opracowanym w grudniu 2016 r. planem naprawczym, ZIT GW zadeklarował osiągnięcie do końca I kwartału br. poziomu kontraktacji alokacji - 47,56%, natomiast wartość faktycznie osiągnięta to 22,82%.


23-05-2017

Park Technologii Kosmicznych w Kontrakcie Terytorialnym

Ministerstwo Rozwoju wyraziło zgodę na podpisanie aneksu do Kontraktu Terytorialnego (KT) dla województwa lubuskiego. Umożliwi to realizację ważnych projektów w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, energetyki, technologii kosmicznych i zdrowia. - Lubuskie powinno wykorzystać możliwość pełnej realizacji Kontraktu i dlatego zabiegaliśmy o renegocjację zapisów – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.


22-05-2017

Mostowe tematy na marszałkowskim forum

Wykorzystanie konstrukcji rozebranego mostu na Odrze w Cigacicach, budowa mostu w Kostrzynie nad Odrą i nowego węzła na autostradzie A2 w rejonie Łagowa - to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z wiceministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzym Materną z udziałem dyrektora zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marka Langera.


22-05-2017

LEADER: Wsparcie dla rozwoju lokalnego

22.05.2017 r. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał 4 umowy o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020. Był to pierwszy nabór przeprowadzony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Regionu Kozła.  Każdy z beneficjentów otrzyma 70 tys. zł premii.


19-05-2017

Konsultacje Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Trwają prace nad sporządzeniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego. W związku z tym Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego organizuje dyskusje publiczne dotyczące projektu dokumentu.


19-05-2017

Misja gospodarcza do Korei Płd. i Chin – ruszył nabór!

Urząd Marszałkowski otwiera rekrutację uczestników misji gospodarczej do Seulu (Korea Południowa) połączonej z udziałem w Korea Metal Week 2017 oraz do Haikou (Chińska Republika Ludowa/Prowincja Hajnan). Misja odbędzie się w terminie 23 - 30 października. Rekrutacja na wyjazd rozpoczęła się dzisiaj (19.05) i potrwa do 30 czerwca.


18-05-2017

Wizyta przedstawicela Europejskiej Agencji Kosmicznej

Plany powołania Parku technologii kosmicznych w Nowym Kisielinie pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego były tematem spotkania z udziałem przedstawiciela Europejskiej Agancji Kosmicznej Miquela Pastora Vinadera w Urzędzie Marszałkowskim. W spotkaniu uczestniczyła członek Zarządu Województwa Alicja Makarska, a stronę rządową reprezentował wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -