Wydarzenia - archiwum wiadomości

12-01-2017

Apel do NFZ o zwiększenie kontraktów

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął stanowisko, w którym apeluje do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie nakładów na kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zdaniem władz regionu wysokość zawieranych kontraktów jest zbyt niska, co stwarza zagrożenie dla rozwoju podległych samorządowi jednostek. - Brak decyzji dotyczących zwiększenia kwoty kontraktów spowoduje ponowne, lawinowe zadłużanie się szpitali i przychodni – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.


11-01-2017

Przedsiębiorczość filarem lubuskiej gospodarki

Możliwości, jakie w 2017 roku daje przedsiębiorcom Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, współpraca na rzecz rozwoju gospodarczego regionu oraz Polski Kongres Przedsiębiorczości, który ma się odbyć w tym roku w Lubuskiem – to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z lubuskimi przedsiębiorcami. - Liczę na państwa udział w kongresie. A w nowym roku życzę dużo dobrej energii i dużo siły, aby zamierzenia i plany krok po kroku realizować – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.


11-01-2017

Aktywizujemy młodzież- mamy partnerów

Jak dotrzeć do młodzieży? Jakimi narzędziami? Jak szukać aktywnych grup? Odpowiedzi na te pytania szukali przedstawiciele organizacji pozarządowych i młodzieżowych podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim 11 stycznia br. W rozmowach uczestniczył wicemarszałek województwa lubuskiego Romuald Gawlik.


11-01-2017

Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom

Województwo Lubuskie (Lider Projektu) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu konkursowego pn. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom  – realizacja programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”.


10-01-2017

Lubuskie w górę!

Ponad 23-procentowa realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dała woj. lubuskiemu czwartą pozycję wśród województw. - Podpisane umowy gwarantują realizację bardzo ważnych inwestycji i działań służących mieszkańcom regionu. Nasz wspólny wysiłek był widoczny, tak jak mówiłam, pełna mobilizacja. I dzięki temu już dzisiaj wiemy, że powstanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, radioterapia w Gorzowie, tereny inwestycyjne w Żaganiu i Żarach, ekologiczny transport w powiecie nowosolskim i rewolucja w szkolnictwie zawodowym - komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.


10-01-2017

Powstaną kolejne siłownie pod chmurką

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w województwie lubuskim oraz zapewnienie mieszkańcom regionu alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez realizację ogólnodostępnych, nieodpłatnych siłowni zewnętrznych to cele programu „Lubuskie siłownie pod chmurką”. 10 stycznia br. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Programu na 2017 r.


10-01-2017

Jak zmienimy województwo w 2017 r.

Wiemy co się wydarzy w Nowym 2017 Roku! Zakład radioterapii i baza pogotowia lotniczego w Gorzowie Wlkp., Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i szpital uniwersytecki w Zielonej Górze, wielki projekt wsparcia szkolnictwa zawodowego w całym regionie – to tylko niektóre z przedsięwzięć planowanych w tym roku przez samorząd województwa. – Czeka nas boom inwestycyjny, połowa budżetu, ponad 300 mln zł będzie przeznaczona na zadania inwestycyjne – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.


10-01-2017

Zarząd z wizytą w Muzeum w Ochli

Członkowie zarządu województwa odwiedzili Muzeum Etnograficzne w Ochli. Była to wizyta „gospodarska”. Członkowie zarządu mieli okazję zobaczyć zrekonstruowane budynki, ich wyposażenie oraz ekspozycje muzeum. – W tym miejscu można zobaczyć jak wielkie jest bogactwo kulturowe regionu lubuskiego. Muzeum ma ogromny potencjał, który warto wykorzystać – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.


10-01-2017

Marszałek gościem Radia Zachód

W środę, 11 stycznia br. marszałek Elżbieta Anna Polak była gościem porannej rozmowy dnia na antenie Radia Zachód. Rozmowa dot. m.in. priorytetów na 2017 rok, wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dofinansowania UE dla przedsiębiorców. Posłuchaj rozmowy


10-01-2017

Wsparcie, profilaktyka, działanie

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, wsparcie osób starszych, pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - na te i wiele innych działań z zakresu polityki społecznej przewidziano 206 tys. zł. 10 stycznia br. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 r. zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -