Wydarzenia - archiwum wiadomości

23-03-2017

Spotkanie ws. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej

23 marca w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie w ramach Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, poświęcone rozwojowi współpracy ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy. Dyskusja dotyczyła możliwości nowej aktywności regionów Polski Zachodniej w ramach współpracy ośrodków akademickich i transferu wiedzy do biznesu, szczególnie roli centrów transferu technologii.


22-03-2017

O ochronie zdrowia w powiecie żarskim

Ochrona zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz programów krajowych modernizacji oddziału geriatrycznego żarskiego szpitala Na Wyspie – to główny temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z wicestarostą żarską Małgorzatą Issel.  


22-03-2017

O współpracy z amerykańską armią

Przedstawiciele armii amerykańskiej z dowódcą płk Christopherem R. Norriem na czele spotkali się z marszałek Elżbietą Anną Polak oraz członkiem zarządu Tadeuszem Jędrzejczakiem. Tematem spotkania było nawiązanie współpracy między wojskami amerykańskimi stacjonującymi w Polsce, a młodzieżą lubuskich szkół. Marszałek zaproponowała organizację spotkania z młodymi Lubuszanami, podczas którego przedstawiciele wojsk USA przybliżą tajniki swojej pracy i misji.


22-03-2017

Młodzi promują Lubuskie

Młodzi, zdolni z Lubuskiego! Zielonogórska grupa DedalSat znalazła się w ogólnopolskim finale międzynarodowego konkursu Cansat organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. Tym samym idealnie wpisują się w naszą kampanię Młodzi On Life! Przypomnijmy, że marszałek Elżbieta Anna Polak wspiera takie inicjatywy. Działania młodych Lubuszan zostały też dofinansowane z samorządu województwa.


22-03-2017

Lubuskie - o czym szumią lasy

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na jednego mieszkańca kraju przypada 0,24 hektara lasu, a najbardziej zalesionym regionem w Polsce jest województwo lubuskie - lasy zajmują ponad połowę powierzchni regionu (52 proc.).


21-03-2017

ZWRP o istocie samorządów

Debata: „Samorząd terytorialny podstawą ustroju demokratycznego państwa” to główny punkt obrad plenarnych  XXXIV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 24 marca w Warszawie. Gościem specjalnym debaty był prof. Jerzy Buzek. Samorząd województwa lubuskiego reprezentowali będą: przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz oraz radni województwa: Barbara Kucharska i Tadeusz Pająk.


21-03-2017

Medyczna współpraca na pograniczu

Medycyna bez granic – to temat debaty plenarnej, która odbyła się podczas konferencji 21 marca w Klinice Ernst von Bergmann w Poczdamie. Jednym z prelegentów była marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas spotkania podpisana została umowa kooperacyjna pomiędzy Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ oraz poczdamską Kliniką. - Wymiana doświadczeń, staże i praktyki to nasza wspólna szansa na lepsze leczenie i realną skuteczność w zmaganiach z chorobami - mówiła podczas spotkania marszłek.

21-03-2017

Misja gospodarcza do USA / Miami – PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 przedłuża rekrutację uczestników misji gospodarczej do USA / Miami połączonej z udziałem w targach Camacol’s Hemispheric Congress, która odbędzie się w terminie 5-8 czerwca 2017 r. Termin rekrutacji: od 15 lutego 2017 r. od godziny 10:00 – do 27 marca 2017 r. do końca dnia.


20-03-2017

Grecja: w poszukiwaniu dobrych praktyk

W dniach 15-19 marca br. delegacja lubuskich producentów produktów regionalnych wraz z wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem, Prezesem Rynku Rolno-Towarowego S.A Jackiem Urbańskim i Zastępcą Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Arkadiuszem Dąbrowskim wzięła udział w wizycie studyjnej w Atenach, organizowanej przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


20-03-2017

Samorząd wspiera uczelnie

20 marca br. w Gorzowie Wlkp. odbyła się Sesja Rady Miasta na temat roli Akademii Gorzowskiej. Przypomnijmy, że samorząd województwa wspiera uczelnie wyższe, by uruchamiały kierunki, na których młodzież chętnie studiuje. - Uniwersytet Zielonogórski kusi prawem, psychologią, medycyną. Z myślą o podwyższeniu jakości kształcenia, w Gorzowie, na bazie PWSZ powstała akademia. Samorząd wsparł finansowo jej utworzenie. W celu stworzenia jeszcze szerszej oferty pomogliśmy w uruchomieniu fizykoterapii i dietetyki na AWF w Gorzowie – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.  


Zapisz się do naszego newslettera!

g -