Wydarzenia - archiwum wiadomości

20-02-2017

Stanowiska Sejmiku Woj. Lubuskiego

Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął Stanowisko w sprawie projektu zmian Prawa ochrony środowiska. Za było 20 radnych, trzech się wstrzymało. Na wniosek Klubu Radnych Bezpartyjni Samorządowcy, Sejmik przyjął także Stanowisko w sprawie proponowanych zmian kodeksu wyborczego dotyczących samorządu. Za było 19 radnych, przeciw 3, jeden wstrzymał się od głosu.


20-02-2017

Lutowa sesja

W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze zakończyła się XXVII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni wysłuchali informacji dotyczącej stanu przygotowań do wdrażania reformy oświaty oraz inwestycji realizowanych na drogach krajowych przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Sesja była też okazją do złożenia interpelacji, głównie w sprawach modernizacji dróg.


20-02-2017

Odznaki honorowe dla zasłużonych Lubuszan

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz podczas lutowej sesji sejmiku wręczyli „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Odznaki odebrali: Jacek Fortuna, Andrzej Eugeniusz Lenard, Krzysztof Piwowarczyk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Zdzisław Paduszyński, Jana Skrzypczak, ks. Zbigniew Stekiel.


17-02-2017

Generał Mika żegna się z Czarną Dywizją

Gen. dyw. Jarosław Mika - dotychczasowy dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej mianowany niedawno przez Prezydenta RP na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pożegnał się z macierzystą żagańską jednostką. - Jestem  przekonana, że doświadczenie i kompetencje, które Pan zdobył w Pancernej Stolicy Polski, są gwarancją mądrych i dobrych decyzji dla Wojska Polskiego i naszej Ojczyzny - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystego pożegnania w Żaganiu.


17-02-2017

TOUR SALON 2017 – medal dla Lubuskiego!

Województwo lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – otrzymało medal Acanthus Aureus za uczestnictwo w targach TOUR SALON 2017 w Poznaniu ze stoiskiem najbardziej sprzyjającym realizacji strategii marketingowej. - Połowa powierzchni naszego województwa to lasy z obszarami cennymi przyrodniczo. Mamy ponad 500 jezior, które kuszą czystością wody. Turystyka to jeden z największych potencjałów, na którym opieramy nasz rozwój - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.


16-02-2017

RPO L2020 – Impuls do rozwoju!

O możliwościach jakie daje przedsiębiorcom nowa unijna perspektywa rozmawiali uczestnicy konferencji „Regionalny Program Operacyjny–Lubuskie 2020 – Impuls do rozwoju” w urzędzie marszałkowskim. - Impuls funduszy europejskich służy rozwojowi regionu lubuskiego. Ważne jest to, że inwestycje, które mają kluczowe znaczenie dla gospodarczego rozwoju naszego regionu już zostały zakontraktowane - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas otwarcia imprezy.

 


16-02-2017

Z ZIT Gorzów o wdrażaniu RPO

Harmonogram wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach ZIT Gorzów Wlkp. to główny temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu Alicji Makarskiej z władzami miasta: prezydentem Jackiem Wójcickim oraz wiceprezydentem Arturem Radzińskim. Podczas spotkania ZIT Gorzów zobowiązał się m.in. do złożenia projektu Centrum Edukacji Zawodowej do 10 marca. Umowa powinna zostać podpisana do 31 marca.


16-02-2017

Odra: potencjał i możliwości

O potencjale i problemach żeglugi śródlądowej rozmawiali dziś uczestnicy wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego z przedstawicielami komisji Sejmików: Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego. Spotkanie odbyło się 17 lutego br. w Zielonej Górze.


16-02-2017

Wielokulturowość Makroregionu

17 lutego w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze odbyło się seminarium pt. "Zielona Góra – Lubuskie – Polska Zachodnia. Wielokulturowość Makroregionu". W obradach wziął udział wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.


16-02-2017

Lubuskie na TOUR SALON 2017

Lubuskie to jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Bogactwo jezior i rzek wśród malowniczych terenów sprawia, że jest to idealne miejsce na spędzenie wolnego czasu przez miłośników przyrody, turystyki wodnej i wędkarstwa. W takim klimacie przygotowane będzie stoisko województwa lubuskiego podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -