Wydarzenia - archiwum wiadomości

21-06-2018

Polityka Spójności po 2020 roku

Obecna perspektywa finansowa UE zakończy się w 2020 roku, dlatego już teraz prowadzone są rozmowy dotyczące kolejnych. Jedno z tego typu spotkań odbyło się wczoraj (20.06) w Warszawie. Przedstawiciele samorządów - w tym członek zarządu województwa lubuskiego Alicja Makarska, Ministerstwa Rozwoju i Komisji Europejskiej rozmawiali o nowych ramach polityki spójności i rozwoju regionalnego.


21-06-2018

Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe - wyniki konkursu!

Warsztaty artystyczne, filmy, publikacje, koncerty, biegi, festyny - wszystko z motywem rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ogłaszamy wyniki konkursu Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe. Był on ogłoszony z inicjatywy marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak. Młodzieżowe organizacje pozarządowe oraz NGO działające na rzecz młodzieży mogły się ubiegać o dotację do 10 tys. zł. Kwota, jaką zarząd przeznaczył na ten cel to 1 mln zł. - Młodzi po raz kolejny pokazali na co ich stać, brawo! - chwali marszałek.

 

 


Składowisko w Kartowicach - poznaliśmy wyniki badań
20-06-2018

Składowisko w Kartowicach - poznaliśmy wyniki badań

Poznaliśmy wyniki badań oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego w rejonie składowiska odpadów w Kartowicach. Badania, które wykonała firma Agos Gemes wskazują, że żadne z badanych wskaźników nie przekraczają dopuszczalnych wartości. Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, wyniki usprawnią proces zamknięcia instalacji. - Chodzi o to, żeby zamknąć ten obiekt. Wcześniej nie było ku temu podstaw, a teraz je mamy. Zamykamy składowisko, bo taka okazja się nie powtórzy – wyjaśniła.


20-06-2018

Absolwenci LAR odebrali dyplomy

 - Jestem dumna z tego, że pracownicy lubuskich urzędów i przedsiębiorcy, podnoszą swoje kwalifikacje i korzystają z możliwości, jakie daje Lubuska Akademia Rozwoju. To przekłada się na efektywne zarządzanie regionem, a to jeden z naszych priorytetów – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, podczas ostatniej, absolutoryjnej sesji Lubuskiej Akademii Rozwoju. W drugiej edycji LAR uczestniczyło 114 słuchaczy. Prymusi dostali dypolmy.


Teleopieka - powszechna forma opieki nad osobami zależnymi
20-06-2018

Teleopieka - powszechna forma opieki nad osobami zależnymi

20 czerwca 2018 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się seminarium dotyczące organizacji i funkcjonowania Krajowego Systemu Samorządowej Teleopieki, zapewniającego bezpłatny dostęp do usługi wszystkim mieszkańcom. Spotkanie otworzył wicemarszałek Romuald Gawlik.  


Pieniądze na terapię i wsparcie
19-06-2018

Pieniądze na terapię i wsparcie

Zarząd województwa przyznał dotację na realizację 13 zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, które zostały zdiagnozowane w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”.


Głośne, lubuskie TAK dla miedzi
19-06-2018

Głośne, lubuskie TAK dla miedzi

Czy w Lubuskiem powstanie kopalnia miedzi? To pytanie Głównemu Geologowi Kraju prof. Mariuszowi Jędryskowi zadawali lubuscy samorządowcy i przedsiębiorcy podczas spotkania 19 czerwca. - Region lubuski chce tej inwestycji. Walczymy o nią od 5 lat spotykamy się wielokrotnie i wspieramy inwestora, bo bardzo dużo wydajemy na promocję gospodarczą, na uzbrojenie terenów, a tu inwestor przyszedł sam, za swoje i chce tutaj budować kopalnie. To jest w interesie regionu - podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.


19-06-2018

Atrakcje na Święto Województwa Lubuskiego

„Łączy nas Lubuskie , bo…”. Powodów jest mnóstwo! Przed nami Święto Województwa Lubuskiego, czyli najlepsza okazja do tego, aby przekonać się jak fantastyczny jest nasz region. - Święto województwa, to mieszanka wysokiej kultury, aktywności fizycznej i kosmicznych technologii - ale takie właśnie jest Lubuskie. Ten region zaskakuje i udowodni to 23. czerwca – zaprasza marszałek Elżbieta Anna Polak.


Ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji
18-06-2018

Ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji

Radni województwa lubuskiego podjęli uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra, miasta Gorzów Wielkopolski oraz na obszarze województwa lubuskiego, z wyłączeniem w/w miast ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


Zarząd województwa z absolutorium
18-06-2018

Zarząd województwa z absolutorium

Radni województwa przyjęli informację z wykonania budżetu województwa za 2017 roku, udzielając jednocześnie absolutorium zarządowi województwa. 18 radnych było za, 7 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Dochody województwa osiągnęły pułap 440,7 mln zł, czyli 99,6% zakładanego planu. Do samorządowej kasy w ramach podatku CIT wpłynęło 99,7 mln zł (plan: 90,7 mln zł), a w ramach podatku PIT – 32,1 mln zł (plan: 31,4 mln zł). Województwo wydało 477,1 mln zł.


Zapisz się do naszego newslettera!