Wydarzenia - archiwum wiadomości

12-03-2010

Lubuskie dwudziestolecie samorządu

12.03.2010 r. omówienie współpracy przy organizacji uroczystości dwudziestolecia samorządu terytorialnego w Zielonej Górze to efekt spotkania wicemarszałek Elżbiety Polak z samorządowcami i przedstawicielami instytucji związanych z administracją samorządową.


12.03.2010

Potrzebny kierownik projektu

12.03.2010 r. przez najbliższy tydzień czekamy na listy motywacyjne osób zainteresowanych pełnieniem roli Kierownika Projektu „Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego”. Projekt ten zrealizowany zostanie w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


09-03-2010

Wyzwania województwa lubuskiego

10.03.2010 r. w sali kolumnowej urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze marszałek Marcin Jabłoński otworzył konferencję pn. „Strategia rozwoju województwa lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych”.


09-03-2010

Kongres w dwudziestą rocznicę reformy samorządowej

W dniach 8-9.03.2010 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywały się Obrady Plenarne Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, w których udział wziął Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.


09-03-2010

EWT wesprze turystykę i sport

09.03.2010 r. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.


10-03-2010

Konferencja dla dyrektorów lubuskich szpitali

11.03.2010 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej i rozliczenia finansowe z NFZ”. Spotkanie otworzyła wicemarszałek Elżbieta Polak.


03-03-2010

Szkolenie dla przedsiębiorców tuż-tuż

24.03.2010r., o godz. 10.00 w hotelu „Gracja” w Gorzowie Wlkp. rozpocznie się dwudniowa konferencja  pn. „Zarządzanie Własnością Intelektualną”, która skierowana jest do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


09-03-2010

Inwestycja w szpitalu w Torzymiu

09.03.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał Szpitalowi Pulmonologiczno-Kardiologicznemu w Torzymiu 100 tys. zł. na zakup i instalację agregatu prądotwórczego.


09-03-2010

Zarząd przyjacielem przedszkola w Iłowej

09.03.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego otrzymał „Dyplom Przyjaciela Przedszkola” miejskiego w Iłowej za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną placówce. Dyrekcja, rada pedagogiczna i rada rodziców wyrazili wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę władz województwa oraz życzyli dalszych sukcesów.


04-03-2010

Środki unijne szansą dla lubuskiego biznesu

08.03.2010 r. w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. wicemarszałek Elżbieta Polak spotkała się z przedstawicielami Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz prezydium izby. Rozmowy dotyczyły możliwości wykorzystania środków unijnych przez lubuskich przedsiębiorców do 2013 roku.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -