Wydarzenia - archiwum wiadomości

28-01-2010

O rozwoju Łagowa

27.01.2010 r. wicemarszałek Elżbieta Polak spotkała się z Ireną Osos - zastępcą wójta gminy Łagów. Spotkanie dotyczyło konsultacji w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących oświaty i możliwości ich współfinansowania ze środków unijnych.


28-01-2010

Będzie nowy szynobus

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił przetarg na zakup nowego autobusu szynowego z napędem spalinowym do kolejowych przewozów pasażerskich. Szynobus będzie kursował na trasie Kostrzyn - Krzyż.


28-01-2010

Z wizytą w Żarach

25.01.2010 r. - To jeden z prężniejszych, ważniejszych ośrodków w skali województwa, trzeci w kolejności budżet w regionie, stąd zainteresowanie samorządu województwa, zarządu i szczególnie moje - powiedział Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński goszczący w Żarach.


28-01-2010

E-zdrowie w Lubuskiem

25.01.2010 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego wicemarszałek Elżbieta Polak wzięła udział w spotkaniu dotyczącym projektu „Lubuska Sieć Teleradiologii - e-Zdrowie w diagnostyce obrazowej”.


27-01-2010

Rekordowa liczba zgłoszeń

XIII konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Termin zgłoszeń upłynął 15 stycznia 2010 roku. Do tego czasu nadesłano w sumie 207 prac w trzech kategoriach: prasa, radio i telewizja. Podobnie jak rok temu do konkursu zgłosiła się porównywalna liczba dziennikarzy polskich (97 prac) i niemieckich (110 prac). W ubiegłym roku nadesłano łącznie 145 prac.


27-01-2010

Gremium mędrców: Rada do spraw rozwoju województwa

27.01.2010 r. w Zielonogórskiej Palmiarni z udziałem marszałka Marcina Jabłońskiego oraz wicemarszałek Elżbiety Polak odbyło się pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Rozwoju Województwa Lubuskiego.


27-01-2010

Powstała Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia

26.01.2010 r. - Musimy skupić się nad poprawą jakości zdrowia, bo jesteśmy województwem, w którym żyje się najkrócej - powiedziała wicemarszałek Elżbieta Polak, która na konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze zaprezentowała Lubuską Strategię Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013.


27-01-2010

Jakie jest lubuskie bezrobocie?

26.01.2010 r. - Podstawowa przyczyna napływu większej ilości bezrobotnych do rejestru to efekt zmian ustawowych, które wskazują na konieczność rejestracji osób chcących korzystać ze świadczeń zdrowotnych - wyjaśnia sprawę poruszoną w Radiu Zachód przez „Gościa Dnia” radnego województwa Zbigniewa Kościka - Grzegorz Błażków dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. - Nie ma żadnego wytłumaczenia dla nieprawdziwych i niesprawiedliwych tez, głoszonych przez środowisko pana radnego, o braku możliwości wpływania na kreowanie marki Lubuskie - to fragment listu skierowanego do radia w sprawie tej samej rozmowy przez Rzecznika Zarządu Województwa.


26-01-2010

Nowe drogi we Wschowie i w Żarach

26.01.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego wydał pozytywną opinię na temat dwóch inwestycji drogowych w regionie. Nowych ulic mogą spodziewać się mieszkańcy Żar i Wschowy.


26-01-2010

Dzień transplantologii

26.01.2010 r. w ramach obchodów Dnia Transplantologii pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego rozdawali opaski z oświadczeniem oraz oświadczenia woli - wyrażające zgodę na pobieranie narządów do przeszczepu. Akcja przeprowadzona została na terenie urzędu, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zielonogórskim deptaku.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -