Wydarzenia - archiwum wiadomości

30-03-2010

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny spółką

30.03.2010 r. Radni Województwa Lubuskiego wyrazili zgodę na utworzenie przez Województwo Lubuskie spółki „Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny” spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Wspólnikami  są: Miasto Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Gmina Zielona Góra  i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S A w Kostrzynie nad Odrą.


30-03-2010

Wielkanocne metafory

30.03.2010 r. pistolety do strzelania ślepakami dla klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz maskotka Gorzuś zachęcająca do organizacji sesji sejmiku w Gorzowie to prezenty od wielkanocnego zajączka wręczane podczas przedświątecznej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.


30-03-2010

Marcowa sesja sejmiku

30.03.2010 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 odbyła się LVIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego.


30-03-2010

W obronie rzepińskiej izby celnej

30.03.2010 r. Radni Województwa Lubuskiego sprzeciwiają się likwidacji Izby Celnej w Rzepinie. Przyjęli dziś specjalne stanowisko w tej sprawie. Kilka dni temu list do Ministra Finansów w obronie izby skierował marszałek Marcin Jabłoński.


30-03-2010

Szpital w Torzymiu czekają zmiany

30.03.2010 r. Radni Województwa Lubuskiego przyjęli uchwałę w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiek Zdrowotnej w Torzymiu.


29-03-2010

Efekty podjęcia rozmów na trudne tematy

30.03.2010 r. radni województwa przyjęli nową wersję uchwały w sprawie zmiany trybu, zasad i harmonogramu opracowania aktualizacji "Strategii rozwoju województwa lubuskiego". To reakcja kompromisowa. Poprzednią uchwałę w tej sprawie organ nadzorczy, jakim jest Wojewoda Lubuski, uznał za nieważną.


29-03-2010

Kwitną Pola Nadziei

Przed siedzibą urzędu marszałkowskiego przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze zakwitły żonkile. W ubiegłym roku w ramach akcji Pola Nadziei Zarząd Województwa Lubuskiego zakupił 4500 cebulek, które symbolizują solidarność z osobami chorymi i ich rodzinami.


29-03-2010

Konsultacje z MRR-em

29.03.2010 r. aktualny stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał ludzki w województwie lubuskim był jednym z tematów poruszonych podczas rozmowy marszałka Marcina Jabłońskiego  i podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Waldemara Sługockiego.


29-03-2010

Nie zabraknie dermatologów

29.03.2010 r. – W Zielonej Górze mamy najwięcej poradni dermatologicznych – stwierdził podczas konferencji prasowej dyrektor LOW NFZ Stanisław Łobacz. – Nie ma najmniejszych powodów do niepokoju, Lubuszanie mają zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną  – podsumowała wicemarszałek Elżbieta Polak.


30-03-2010

Nadzwyczajne posiedzenie marszałków

30.03.2010 r. w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Spotkanie, w którym udział wziął członek zarządu Tomasz Hałas związane było z trudną sytuacją Spółki Przewozy Regionalne S.A., w której udziałowcami są samorządy województw.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -