Wydarzenia - archiwum wiadomości

Dobre wyniki gospodarcze Lubuskiego
26-05-2010

Dobre wyniki gospodarcze Lubuskiego

26.05.2010 r. pierwsze wydanie nowego dodatku „Gazety Lubuskiej” zatytułowanego „Nasz Region” donosi, że województwo lubuskie ma dobre wyniki gospodarcze. Dzięki intensywnemu wykorzystywaniu środków unijnych, osiągnie najwyższy wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) na jednego mieszkańca w stosunku do średniej krajowej. Do roku 2015 PKB ma wzrosnąć w naszym regionie o 4,2 punktu procentowego.


Jak skutecznie wspierać rozwój transplantologii?
26-05-2010

Jak skutecznie wspierać rozwój transplantologii?

26.05.2010 r. w Warszawie wicemarszałek Elżbieta Polak spotkała się z prof. Wojciechem Rowińskim –  konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii klinicznej, przewodniczącym Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.


Szkolenie dla służby zdrowia
27-05-2010

Szkolenie dla służby zdrowia

26.05.2010 r. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Zielonej Górze zorganizował szkolenie dla jednostek ochrony zdrowia, których organem założycielskim jest województwo lubuskie.


Szpital w Torzymiu spółką – jest zgoda radnych
24-05-2010

Szpital w Torzymiu spółką – jest zgoda radnych

24.05.2010 r. Radni Województwa Lubuskiego wyrazili zgodę na utworzenie spółki prawa handlowego pod nazwą Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. projekt uchwały omówił dyrektor departamentu ochrony zdrowia Maciej Kozłowski.


Sesja sejmiku w Gorzowie Wlkp.
24-05-2010

Sesja sejmiku w Gorzowie Wlkp.

24.05.2010 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 107 odbyła się LI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego.


Pieniądze na projekty
25-04-2010

Pieniądze na projekty

25.05.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego wyraził zgodę na zakup kontenerowej stacji paliw do obsługi szynobusów oraz wykonanie koncepcji i studium wykonalności projektów: „Lubuski e-Urząd” i „Lubuska Sieć Szerokopasmowa”. Pierwszy projekt opiewa na kwotę 47 763,00 zł. Pozostałe dwa mają wartość ok. 120 000,00 zł.


Stanowisko sejmiku
20-05-2010

Stanowisko sejmiku

24.05.2010 r. Radni Województwa Lubuskiego przyjęli stanowisko w sprawie uczczenia 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.


Wspólny cel – rozwój Polski Zachodniej
21-05-2010

Wspólny cel – rozwój Polski Zachodniej

21.05.2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu marszałek Marcin Jabłoński wziął udział w spotkaniu marszałków czterech województw, którego tematem były plany rozwoju obszarów Polski Zachodniej. Już dziś wiadomo, że inicjatywa ta spotkała się z zainteresowaniem Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Wszyscy czterej marszałkowie zostali zaproszeni na 16.06.2010 r. do Warszawy na spotkanie poświęcone temu zagadnieniu.


Zgromadzenie ZIPH
24-05-2010

Zgromadzenie ZIPH

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa podsumowała swoją działalność. 24.05.2010 r.  w motelu „Paradise” w Torzymiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Izby.


Bezpieczeństwo w regionie – w 2009 roku było dobrze
24-05-2010

Bezpieczeństwo w regionie – w 2009 roku było dobrze

24.05.2010 r. Radni Województwa Lubuskiego wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2009 r. w regionie. Zaangażowanie lubuskich policjantów pozwoliło utrzymać wysoki poziom wykrywalności przestępstw. Nasz region jest w czołówce województw o najniższej liczbie wypadków drogowych. Informacje przedstawił insp. Waldemar Regulski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -