Wydarzenia - archiwum wiadomości

07-12-2009

Dzień górnika

04.12.2009 r. w Zielonej Górze odbyły się obchody górniczego święta „BARBÓRKI” organizowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze oraz Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o. w Zielonej Górze. W trakcie Akademii Barbórkowej wręczone zostały odznaczenia „Zasłużony dla górnictwa RP” i „Zasłużony dla górnictwa nafty i gazu” oraz najwyższe stopnie górnicze. W uroczystościach udział wzięła wicemarszałek Elżbieta Polak.

 


04-12-2009

Gość Radia Zachód i RMG

04.12.2009 r. marszałek Marcin Jabłoński był gościem radia Zachód. Pierwszą tego dnia poranną rozmowę prowadził red. Marek Kantczak. Tematy dotyczyły przede wszystkim podziału unijnych pieniędzy, z których chciał skorzystać szpital międzyrzecki i rodzina byłego marszałka województwa. Marszałek Jabłoński podkreślił przejrzystość i klarowność zasad, którymi kieruje się zarząd przy podejmowaniu decyzji.


02-12-2009

Lubuskie Obchody Światowego Dnia AIDS

01-02.12.2009 r. w Gorzowie Wlkp. oraz Zielonej Górze odbywają się wojewódzkie obchody Światowego Dnia AIDS, który promuje walkę z zespołem nabytego niedoboru odporności, przełamywanie barier wobec osób zakażonych oraz stanowi czas zadumy nad osobami, które przegrały walkę z chorobą. Jest to także okres podsumowania całorocznych działań na rzecz uświadomienia społeczeństwu o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą HIV/AIDS, a także jakie środki należy podjąć w celu przeciwdziałania zakażeniu.

 


02-12-2009

Przyszłość współpracy polsko-niemieckiej

27.11.2009 r. w Berlinie Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński spotkał się z Michaelem Mertesem - Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii przy rządzie federalnym. Rozmowy dotyczyły przygotowań do XXXIV Posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, które odbędzie się w Brukseli w dniach 15-16 kwietnia 2010 r. Marszałek Marcin Jabłoński, jako Współprzewodniczący Komitetu, omówił tematy, jakie strona polska proponuje poruszyć podczas przyszłorocznego spotkania.


01-12-2009

Rozmowy o stanie lubuskich dróg

30.11.2009 r. w urzędzie marszałkowskim Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński spotkał się z Heleną Włodarczyk - Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz zastępcą dyrektora Ewą Staruch. W związku z cyklem spotkań z samorządowcami omawiano problemy inwestycyjne i komunikacyjne, które występują w poszczególnych powiatach i gminach naszego regionu. Omówiono także metodologię działań w przypadku najbardziej kosztochłonnych inwestycji.

 


01-12-2009

Lubuski Laur Oświaty

Do 30.01.2010 r. można zgłaszać kandydatów do konkursu Lubuski Laur Oświaty. Kapituła Konkursu powołana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego, sprawującego Honorowy Patronat nad Konkursem przyzna wyróżnienia w czterech kategoriach: samorządy i stowarzyszenia, podmioty gospodarcze i instytucje, osoby fizyczne oraz pedagodzy i nauczyciele. Organizatorem jest Sejmik Województwa Lubuskiego, który już po raz ósmy organizuje ten konkurs.


01-12-2009

Spotkanie z kombatantami

26.11.2009 r. odbyło się spotkanie członków Lubuskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Okręgu Zielonogórskiego z udziałem marszałka Marcina Jabłońskiego, który zapewnił o wsparciu oraz o wielkim szacunku wobec lubuskich kombatantów. Podkreślił także, że Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Świder będzie pośredniczył w kontaktach pomiędzy samorządem województwa, a środowiskiem kombatanckim. - Wszystkich problemów nie rozwiążemy od razu, ale możecie Państwo liczyć na naszą pomoc, wsparcie oraz zaangażowanie w działaniu - dodał marszałek. Na koniec zapowiedział, że zostaną poczynione kroki w celu udostępnienia pomieszczeń oraz innych niezbędnych instrumentów do prowadzenia działalności przez organizacje kombatanckie w regionie.

 


01-12-2009

Powiat zielonogórski u marszałka

25.11.2009 r. samorządowcy powiatu zielonogórskiego czekają na mosty w Pomorsku i Milsku, w zamian chętnie daliby Muzeum Wojskowe w Drzonowie. - To, co dzieje się wokół Zielonej Góry zaczyna wpisywać się w europejskie trendy - mówił podczas spotkania marszałek Marcin Jabłoński. - Nie za 2-3 lata, ale za 10 zmieni się na lepsze postrzeganie tego miejsca.


01-12-2009

Dni Słowacji we Wrocławiu

27.11.2009 r. we Wrocławiu na zaproszenie Františka Ružički, Ambasadora Republiki Słowackiej w Rzeczpospolitej Polskiej z okazji rocznicy XX - lecia wydarzeń Aksamitnej Rewolucji w uroczystych obchodach Dni Słowacji wzięła udział wicemarszałek Elżbieta Polak.


01-12-2009

Leczyć po ludzku

30.11.2009 r. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego włączył się w kampanię społeczną „Leczyć po ludzku”, którą rozpoczęła „Gazeta Wyborcza” wraz z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Akcja ma na celu ustalenie, jak w Polsce respektowane są prawa pacjenta. Z sondażu gazety wynika, że pacjenci w Polsce traktowani są przedmiotowo.

 


Zapisz się do naszego newslettera!

g -