Wydarzenia - archiwum wiadomości

Lubuski Laur Oświaty
01-12-2009

Lubuski Laur Oświaty

Do 30.01.2010 r. można zgłaszać kandydatów do konkursu Lubuski Laur Oświaty. Kapituła Konkursu powołana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego, sprawującego Honorowy Patronat nad Konkursem przyzna wyróżnienia w czterech kategoriach: samorządy i stowarzyszenia, podmioty gospodarcze i instytucje, osoby fizyczne oraz pedagodzy i nauczyciele. Organizatorem jest Sejmik Województwa Lubuskiego, który już po raz ósmy organizuje ten konkurs.


Spotkanie z kombatantami
01-12-2009

Spotkanie z kombatantami

26.11.2009 r. odbyło się spotkanie członków Lubuskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Okręgu Zielonogórskiego z udziałem marszałka Marcina Jabłońskiego, który zapewnił o wsparciu oraz o wielkim szacunku wobec lubuskich kombatantów. Podkreślił także, że Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Świder będzie pośredniczył w kontaktach pomiędzy samorządem województwa, a środowiskiem kombatanckim. - Wszystkich problemów nie rozwiążemy od razu, ale możecie Państwo liczyć na naszą pomoc, wsparcie oraz zaangażowanie w działaniu - dodał marszałek. Na koniec zapowiedział, że zostaną poczynione kroki w celu udostępnienia pomieszczeń oraz innych niezbędnych instrumentów do prowadzenia działalności przez organizacje kombatanckie w regionie.

 


Powiat zielonogórski u marszałka
01-12-2009

Powiat zielonogórski u marszałka

25.11.2009 r. samorządowcy powiatu zielonogórskiego czekają na mosty w Pomorsku i Milsku, w zamian chętnie daliby Muzeum Wojskowe w Drzonowie. - To, co dzieje się wokół Zielonej Góry zaczyna wpisywać się w europejskie trendy - mówił podczas spotkania marszałek Marcin Jabłoński. - Nie za 2-3 lata, ale za 10 zmieni się na lepsze postrzeganie tego miejsca.


Dni Słowacji we Wrocławiu
01-12-2009

Dni Słowacji we Wrocławiu

27.11.2009 r. we Wrocławiu na zaproszenie Františka Ružički, Ambasadora Republiki Słowackiej w Rzeczpospolitej Polskiej z okazji rocznicy XX - lecia wydarzeń Aksamitnej Rewolucji w uroczystych obchodach Dni Słowacji wzięła udział wicemarszałek Elżbieta Polak.


Leczyć po ludzku
01-12-2009

Leczyć po ludzku

30.11.2009 r. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego włączył się w kampanię społeczną „Leczyć po ludzku”, którą rozpoczęła „Gazeta Wyborcza” wraz z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Akcja ma na celu ustalenie, jak w Polsce respektowane są prawa pacjenta. Z sondażu gazety wynika, że pacjenci w Polsce traktowani są przedmiotowo.

 


Festiwal transVOCALE 09
27-11-2009

Festiwal transVOCALE 09

26.11.2009 r. we Frankfurcie nad Odrą rozpoczął się Europejski Festiwal Piosenki Autorskiej i Muzyki Świata transVOCALE 09. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński. Zarząd województwa podczas uroczystości inauguracyjnej reprezentował dyrektor urzędu Andrzej Świder.


Wspólny cel - rozwój regionu
27-11-2009

Wspólny cel - rozwój regionu

26.11.2009 r. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński spotkał się z Posłem RP Bogdanem Bojką, Starostą Powiatu Nowosolskiego Małgorzatą Lachowicz-Murawską oraz Radną Województwa Lubuskiego Marią Małgorzatą Szablowską. Rozmowy dotyczyły dalszej współpracy na rzecz dynamizowania rozwoju województwa lubuskiego. - Nowa Sól zawsze była motorem postępu - stwierdził poseł Bogdan Bojko. W opinii marszałka Jabłońskiego jest to ważny ośrodek w województwie. Powiat nowosolski należy do największych w regionie.

 


Kontrakty na przyszły rok
26-11-2009

Kontrakty na przyszły rok

26.11.2009 r. Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak spotkała się z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze Waldemarem Taborskim oraz ordynatorem Oddziału Neurochirurgii i Traumatologii Pawłem Jarmużkiem.


Rozmowy o rozwoju powiatu żarskiego
26-11-2009

Rozmowy o rozwoju powiatu żarskiego

24.11.2009 r. pociąg między Lubskiem, Żarami i Żaganiem oraz kwalifikowalny VAT w PROW to niektóre z marzeń samorządowców powiatu żarskiego, których w ramach cyklu spotkań przyjął marszałek Marcin Jabłoński. - Kontakty te ułatwiają komunikację między nami. To szansa na bezpośrednie powierzenie spraw - ocenia marszałek.

 


Lubuszanie i partnerzy z Niemiec
25-11-2009

Lubuszanie i partnerzy z Niemiec

23.11.2009 r. w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Zielonej Górze podpisano dwie umowy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 (PO). Jeden z projektów dotyczy rozwoju infrastruktury transgranicznych połączeń drogowych, drugi natomiast zakłada budowę muszli koncertowej wraz z widownią na terenie amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą oraz zagospodarowanie terenu wokół przylegającego stawu na funkcje rekreacyjne.

 


Zapisz się do naszego newslettera!

g -