Warte uwagi - archiwum wiadomości

16-01-2017

Erasmus+ Bus w podróży

Eksperci FRSE polskiej Agencji Narodowej Programu Erasmus+ ruszają w podróż po Polsce i zapraszają. Chcesz zrobić u siebie spotkanie informacyjne? Nic prostszego. Wystarczy zarejestrować się na specjalnej stronie. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych przygotowaniem projektów w ramach programu Erasmus+: samorządów, szkół, bibliotek, domów kultury, organizacji kształcenia zawodowego, kadry edukacji dorosłych, organizacji działających w sektorze młodzieży, niekomercyjnych instytucji i organizacji oraz organów publicznych funkcjonujących w obszarze sportu. 


13-01-2017

„FLORIANY”

Floriany to ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów, który honorowym patronatem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak. Akcja ma inspirować oraz promować m.in. działania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy, a także przeciwdziałania wykluczeniu. O wydarzeniu z Dorotą Pardecką, redaktor naczelną miesięcznika „Strażak” rozmawiała Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.


13-01-2017

Konkurs na działania w zakresie polityki społecznej

Realizujesz działania w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii lub prowadzisz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych? Weź udział w konkursie, w którym alokacja wynosi 206 tys. zł. Oferty należy składać do 3 lutego 2017 roku.


12-01-2017

Obradował zarząd LOP

Rozwój regionu, komunikacja i fundusze europejskie zdominowały obrady zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Samorząd tworzy bardzo dobre warunki do rozwoju gospodarki, o czym przekonywał podczas obrad wicemarszałek województwa lubuskiego Romuald Gawlik


12-01-2017

O kierunkach i planie współpracy

12 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich odbyły się rozmowy między Celowym Związkiem Gmin SGO 5 i INNEKO Spółka z o.o.. Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn oraz Artur Malec - Dyrektor Departamentu Środowiska UMWL podjęli się roli mediatorów pomiędzy stronami. Spotkanie miało na celu wyznaczenie kierunków i planu współpracy w zakresie gospodarki odpadami pomiędzy SGO 5 oraz INNEKO Sp. z o.o.


12-01-2017

Zostań wolontariuszem Unii Europejskiej

Unia Europejska chce pomagać i promuje program Wolontariatu Europejskiego, zachęcajac m.in. polską młodzież do udziału w inicjatywie. Program działa od 20 lat. W tym czasie wolontariuszami zostało ok. 100 tys. młodych ludzi.


12-01-2017

Fundusze dla Centrum Arbitrażu i Mediacji

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosi konkurs w ramach działania dotyczącego skutecznego wymiaru sprawiedliwości. Nabór ma wyłonić projekt, który zakłada utworzenie Centrum Arbitrażu i Mediacji–Koordynatora (CAM-K), czyli przyszłej ogólnopolskiej sieci centrów. Chodzi również o standaryzację działania już istniejących placówek. Wnioski będzie można składać od 23 stycznia do 23 lutego.


12-01-2017

Spotkanie opłatkowe Lubuskiej Rady Kombatantów

Trwają tradycyjne uroczyste spotkania opłatkowo-noworoczne organizacji zrzeszonych w Lubuskiej Radzie Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych. Kolejne odbyło się 12 stycznia br. (czwartek) w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, a jego organizatorem był Oddział Zielonogórski Związku Sybiraków (19 kół z południowej części naszego województwa).


12-01-2017

Konsultacje dotyczące Inteligentnej Specjalizacji

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o otwartych konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących Inteligentnej Specjalizacji. Ich celem jest zebranie opinii i sugestii, które pozwolą na lepsze zrozumienie wyzwań i rozpoznanie dobrych praktyk. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane na rzecz dalszego rozwoju i pobudzania wzrostu w UE.


11-01-2017

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia w 2017 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -