Warte uwagi - archiwum wiadomości

Rusza
09-09-2010

Rusza "Lubuska Akademia NGO"

09.09.2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wicemarszałek Elżbieta Polak, jako praktyk z dwudziestoletnim stażem pracy w administracji samorządowej, otworzyła konferencję inaugurującą projekt "Lubuska Akademia NGO". Akademia będzie poświęcona współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w województwie lubuskim. Projekt został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak.


Smaki Regionów
09-09-2010

Smaki Regionów

Od 10.09.2010 r. w Poznaniu trwają  targi Polagra Food „Smaki Regionów”. Na imprezie wystawiają się producenci tradycyjnej żywności z całej Polski, w tym z naszego województwa. W poniedziałek Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki symbolicznym przecięciem wstęgi dokonał oficjalnego otwarcia. Województwo Lubuskie reprezentują Regionalny Browar „Ed”, wędliny z zakładu wyrobu wędlin metodą tradycyjną z Radoszyna oraz Chleb Starowiejski z Piekarni Bukowina Bobrzańska.


„Marsz Rodziny dla trzeźwości” w Gorzowie Wlkp.
10-09-2010

„Marsz Rodziny dla trzeźwości” w Gorzowie Wlkp.

Prawie tysiąc osób przeszło 11 września 2010 r. ulicami Gorzowa Wlkp. w „Marszu Rodziny dla Trzeźwości”. Marsz odbył się już po raz czwarty. Jego inicjatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna.


Zjazd delegatów
06-09-2010

Zjazd delegatów

„Życzę – za Pana pośrednictwem – wszystkim uczestnikom i organizatorom zjazdu, by dzisiejsze spotkanie przebiegało w miłej, spokojnej atmosferze oraz sprzyjało wymianie spostrzeżeń i doświadczeń zebranych gości – takie słowa skierował w swoim liście marszałek Marcin Jabłoński  do uczestników VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.


Uroczystości rocznicowe
06-09-2010

Uroczystości rocznicowe

10.09.2010 r.  w Gorzowie Wlkp. odbyły się uroczystości z okazji obchodów 71 rocznicy zdradzieckiej napaści Niemiec hitlerowskich i Armii Czerwonej na Polskę. W uroczystości wziął udział Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Świder, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.


Cykl audycji i reportaży
10-09-2010

Cykl audycji i reportaży

Od 13.09.2010 r. Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprasza do wysłuchania cyklu audycji „Tworzymy Lubuskie równych szans”. W inauguracyjnym odcinku dotyczącym Europejskiego Roku Wykluczenia Społecznego weźmie udział marszałek Marcin Jabłoński. Emisja tego odcinaka odbędzie się 13.09.2010 r., o godz. 9.20.


Dożynki powiatowe w Otyniu
06-09-2010

Dożynki powiatowe w Otyniu

05.09.2010 r. na boisku Klubu Sportowego „Orzeł” w Otyniu odbyły się dożynki powiatowe, w których uczestniczył członek zarządu Stanisław Tomczyszyn. Uroczystosci rozpoczęły się mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, a następnie odbył się ceremoniał dożynkowy.


Święto Plonów „Bożnów 2010”
06-09-2010

Święto Plonów „Bożnów 2010”

05.09.2010 r. w Bożnowie odbyło się Powiatowe Święto Plonów, w którym wziął udział członek zarządu Stanisław Tomczyszyn.


Winobranie - Zielona Góra z patronem
06-09-2010

Winobranie - Zielona Góra z patronem

5.09.2010 r. wicemarszałek Elżbieta Polak wzięła udział w uroczystości nadania Miastu Zielona Góra Patrona Świętego Urbana I Papieża. Poprzedziła ją sesja Rady Miasta w auli Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także Msza Św. pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Stefana Regmunta. Główne uroczystości odbyły się o godz. 13.30 przed miejskim ratuszem.


35. urodziny „Plastyka”
04-09-2010

35. urodziny „Plastyka”

Jubileusz 35-lecie istnienia obchodzi w tym roku Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze. Inauguracja święta odbyła się 4.09.2010 r. w Międzynarodowym Centrum Muzycznym. Udział w uroczystościach wzięła wicemarszałek Elżbieta Polak. Składając życzenia wicemarszałek Polak podkreśliła, iż ogromne znaczenie dla regionu ma fakt, że jest w naszym województwie taka szkoła, która w sposób szczególny uczy wrażliwości, uczy dostrzegać piękno i wszystkie kolory życia w szarościach życia codziennego.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -