Warte uwagi - archiwum wiadomości

21-05-2010

Nie marnują się pieniądze na wały

- Jesteśmy w kontakcie z powiatami, sztabem wojewody lubuskiego. Śledzimy informacje o sytuacji na rzekach w naszym regionie i pobliskich województwach – mówi Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn. Odpowiadając na zarzuty radnych województwa klubu PiS, członek zarządu przekonuje, że żadna złotówka na melioracje nie zostanie zmarnowana.


20-05-2010

Turystyka w regionie

Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych przygotował opracowanie dotyczące „Turystyki w województwie lubuskim w 2009 r.”. Dokument zawiera m.in. informacje na temat stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w województwie lubuskim.


20-05-2010

Kobiety w Lubuskiem

Struktura kobiet według grup wiekowych, przeciętna długość życia, małżeństwa, rozwody i separacje to informacje dotyczące kobiety w województwie lubuskim w 2009 r., które zostały zebrane przez Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych.


20-05-2010

Stały monitoring wałów

20.05.2010 r. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn zwrócił się do starostów lubuskich powiatów zagrożonych wystąpieniem powodzi o stały monitoring wałów i współpracę w tym zakresie ze służbami Wojewody Lubuskiego.  Jednocześnie starostowie poproszeni zostali o pilne informacje w razie wystąpienia zagrożeń.


18-05-2010

Idzie spłaszczona fala

Na polecenie Marszałka Województwa Lubuskiego odbyła się narada służb urzędu marszałkowskiego w związku z ewentualnym zagrożeniem powodziowym w naszym regionie. 19.05.2010 r. spotkali się przedstawiciele Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi oraz Stanisław Tomczyszyn – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Narada  dotyczyła realizacji zadań, które w tej dziedzinie należą do służb marszałka.


18-05-2010

Minister wybiera Lubuskie

20.05.2010 r. na stoisku Województwa Lubuskiego, podczas trwających Targów Real Vienna Ministerstwo Gospodarki RP oraz Ambasady Polskiej RP w Wiedniu zorganizowało dla polskich przedsiębiorców spotkanie dotyczące możliwości finansowania inwestycji oraz pozyskiwania funduszy.


24-05-2010

Artystyczna majówka w gimnazjum

Lubuski Punkt Informacyjny Europe Direct - Zielona Góra oraz Gimnazjum nr 3 im. J. Chełmińskiego w Zielonej Górze współorganizował „Artystyczną majówkę 2010”. 24.05.2010 r. na boisku szkolnym przy ul. Św. Kingi 1 odbyły się prezentacje wokalne, kabaretowe, taneczne i sportowe, a także rozstrzygnięto konkurs pt. „Kultura i ważne postacie w wybranym kraju Unii Europejskiej".


18-05-2010

O sporcie po obu stronach granicy

W dniach 20-21.05.2010 r. wicemarszałek Tomasz Wontor uczestniczył w posiedzeniu Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia, której członkiem jest od września 2008 r.


18-05-2010

Biesiada Nietkowska

22.05.20010 r. wicemarszałek Tomasz Wontor wziął udział w Biesiadzie Nietkowskiej. Wspólnie z Burmistrzem Czerwieńska oglądał występy zespołów śpiewaczych i tanecznych oraz spotkał się z mieszkańcami gminy Czerwieńsk.


18-05-2010

Europejska Noc Muzeów

22.05.2010 r. w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie odbyła się „Europejska Noc Muzeów”, w której wziął udział wicemarszałek Tomasz Wontor.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -