Warte uwagi - archiwum wiadomości

18-01-2010

Stypendia dla najzdolniejszych

15.01.2010 r. - Szanowna, młoda, lubuska elito - tymi słowami zwrócił się do uhonorowanych stypendystów marszałek Marcin Jabłoński. Kilkunastu utalentowanych Lubuszan otrzymało z rąk marszałka Marcina Jabłońskiego i wicemarszałka Tomasza Wontora dyplomy będące dowodem uznania za stypendia naukowe, twórcze i artystyczne oraz upominki.


15-01-2010

Nowe laboratorium dla środowiska

15.01.2010 r., w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze odbyło się uroczyste zakończenie przedsięwzięcia związanego z rozbudową i modernizacją laboratorium wraz z infrastrukturą WIOŚ. W spotkaniu udział wziął Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.


15-01-2010

Winiarstwo promocją regionu

15.01.2010 r., w Urzędzie Gminy Zabór odbyło się pierwsze spotkanie robocze w sprawie planów założenia na gruntach gminy największej w Polsce winnicy. W rozmowach udział wzięła Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.


15-01-2010

Dzika przyroda w obiektywie

14.01.2010 r. w salach ekspozycyjnych Muzeum Ziemi Wschowskiej odbyła się ogólnopolska inauguracja tourne wystawy Fotografia Dzikiej Przyrody 2009, nad którą patronat honorowy objął Marszałek Województwa Lubuskiego. W otwarciu wystawy udział wziął Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.


15-01-2010

Konkurs na Zieloną Stolicę Europy

Coraz mniej czasu pozostało na złożenie wniosków do konkursu organizowanego przez Komisję Europejską o tytuł Zielonej Stolicy Europy w latach 2012 i 2013. Tytuł ma służyć promocji miast, które oferują najwyższy komfort życia. Termin składania prac upływa 1.02.2010 r.


13-01-2010

Gratulacje dla nowego dyrektora biblioteki

13.01.2010 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze odbyło się spotkanie noworoczne z kierownictwem i pracownikami biblioteki, w którym uczestniczył wicemarszałek Tomasz Wontor.


13-01-2010

20 kolejnych Orlików w Lubuskiem

12.01.2010 r. Kwota 6 mln 666 tys. zł to pieniądze zapisane w Budżecie Województwa na udzielenie pomocy finansowej samorządom na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012”. Zarząd województwa zaakceptował listę chętnych i skierował projekt odpowiedniej uchwały w tej sprawie pod obrady Radnych Województwa Lubuskiego.


12-01-2010

O przyszłości Drzonkowa

11.01.2010 r. w budynku administracyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Obsługi Klienta, w której udział wziął wicemarszałek Tomasz Wontor. Podczas spotkania po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowane zostało nowe logo ośrodka.


06-01-2010

Sport w Czerwieńsku

06.01.2010 r. wicemarszałek Tomasz Wontor spotkał się z burmistrzem Czerwieńska Piotrem Iwanusem oraz Tomaszem Frąckowiakiem. Rozmowy dotyczyły współpracy pomiędzy urzędem marszałkowskim a władzami samorządowymi gminy, a także planowanych w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego inwestycji sportowych. Podczas spotkania burmistrz przedstawił propozycje kolejnych sportowych przedsięwzięć na terenie gminy.


04-01-2010

Z wizytą w Drzonkowie

31.12.2009 r. wicemarszałek Tomasz Wontor spotkał się z kadrą kierowniczą Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Rozmowy dotyczyły planów inwestycyjnych na 2010 rok, które realizowane będą z przyznanego na ten rok budżetu. Przedstawiono również niezbędne do zrealizowania inwestycje oraz ewentualne źródła ich sfinansowania.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -