Warte uwagi - archiwum wiadomości

11-02-2010

Zorganizuj festiwal w Łagowie

11.02.2010 r. rozpoczął się nabór ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w 2010 r. w obszarze kultury: Organizacja międzynarodowego festiwalu filmowego w Łagowie. Kwota dofinansowania przeznaczona na ten cel to 200.000,00 zł.


11-02-2010

Bal integracyjny

11.02.2010 r.w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbył się dziesiąty bal integracyjny. Uczestników powitała wicemarszałek Elżbieta Polak.


08-02-2010

Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych

09.02.2010 r. w Dusznikach Zdroju odbyło się uroczyste otwarcie XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Dolny Śląsk 2010, w której wziął udział wicemarszałek Tomasz Wontor. Zawody będą rozgrywane 13 konkurencjach. Prawie dwa tysiące sportowców z całego kraju w wieku 13-17 lat będzie walczyć o najwyższe miejsca na podium.


05-02-2010

Jak pięknieje Polska?

15.02.2010 r. mija termin nadsyłania zgłoszeń do III edycji Konkursu „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich". We wcześniejszej edycji Kostrzyn nad Odrą zdobył główną nagrodę w kategorii „Turystyka transgraniczna”, a Żagań otrzymał specjalne wyróżnienie za szerokie wykorzystanie dotacji na rozbudowę oferty turystycznej.


02-02-2010

W trosce o czystość powietrza

Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował i skierował pod obrady radnych województwa projekty uchwał w sprawie programów ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej oraz nowosolsko-wschowskiej.


02-02-2010

Będzie plac rekreacyjny w Drzonkowie

Zarząd Województwa Lubuskiego zgodził się na budowę „Placu rekreacyjnego dla mieszkańców gminy Zielona Góra” na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.


05-02-2010

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania

05.02.2010 r. w sali konferencyjnej Hotelu Amadeus przy ul. Jedności 87 A w Zielonej Górze odbyło się szkolenie na temat „Wdrażania Projektów Współpracy” dla Lokalnych Grup Działania. Podczas spotkania  poruszono m.in. zagadnienia dotyczące szczegółowych warunków i zasad przyznania pomocy dla działania 4.2.1. Spotkanie otworzył członek zarządu Stanisław Tomczyszyn.


04-02-2010

„Ekonomia społeczna szansą dla wykluczonych społecznie”

04.02.2010 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie pn. „Ekonomia społeczna szansą dla wykluczonych społecznie”. Była to odpowiedź na potrzebę integracji i wymiany doświadczeń w środowisku ekonomii społecznej, wyrażane wielokrotnie podczas wizyt pracowników Departamentu Polityki Społecznej w regionie. Spotkanie otworzył wicemarszałek Tomasz Wontor.


04-02-2010

Wkrótce ruszy „Lubuska Szkoła Zawodów”

04.02.2010 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się kolejne spotkanie dotyczące projektu realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze pn. „Lubuska Szkoła Zawodów”. Celem projektu jest motywacja młodzieży do aktywnego własnego rozwoju, co przyczyni się do nabycia lepszych umiejętności przydatnych na rynku pracy.


04-02-2010

Wspólne rozmowy o sporcie

04.02.2010 r. w Drzonkowie odbyło się spotkanie z udziałem Manfreda Wothe i Guntera Staffa z Europejskiej Akademii Sportu w Poczdamie (ESAB). W rozmowach wzięli udział wicemarszałek Tomasz Wontor oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie Bogusław Sułkowski. W czasie spotkania omówiono m.in. współpracę oraz wspólne zamierzenia na 2010 rok.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -