Warte uwagi - archiwum wiadomości

19-01-2010

Język polski w Niemczech

19.01.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zapoznał się z wynikiem rozmów reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gimnazjum w Forst z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia oraz dyrekcją placówki.


19-01-2010

Rola samorządów w obszarach wiejskich

W dniach 20-22.01.2010 r. w Siedliskach k. Rzeszowa odbędzie się kolejne spotkanie koordynacyjne przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz samorządów województw. W spotkaniu udział weźmie Małgorzata Kuźniar - Skarbnik Województwa Lubuskiego.


19-01-2010

Rozwój ODR-u w Kalsku

19.01.2010 r. przyszłość i możliwości rozwoju Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku były tematem wyjazdowego posiedzenia Zarządu Województwa Lubuskiego. Kilka miesięcy temu instytucja została przyjęta w skład podległych jednostek.


19-01-2010

Jak zmniejszyć bezrobocie?

19.01.2010 r. specjalny zespół powołany przez Zarząd Województwa Lubuskiego zajmie się przygotowaniem projektu wojewódzkiej strategii przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.


19-01-2010

Rozmowy o kolarstwie

18.01.2010 r. Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Tomasz Wontor spotkał się Wacławem Hanszem - Prezesem Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Posłem na Sejm RP Markiem Cebulą.


18-01-2010

Noworoczny spektakl w gorzowskim teatrze

18.01.2010 r., o 18.00 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. rozpocznie się spektakl noworoczny pt. „Pokażę Wam Gorzów, jakiego nie znacie”. W imprezie udział weźmie Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tomasz Hałas.


18-01-2010

Konkurs fotograficzny o euro

„Euro. Co to dla nas oznacza?” - to tytuł konkursu fotograficznego dla młodych ludzi z 27 krajów członkowskich UE. Prace powinny w oryginalny sposób przekazywać wiedzę i opinie na temat wspólnej waluty. Organizatorem konkursu jest Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej. Zdjęcia należy nadsyłać do 31 marca 2010 r.


18-01-2010

Księga dżungli na scenie

17.01.2010 r., o godz. 12.00 w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze odbyła się premiera spektaklu pt. „Księga dżungli”. Widowisko obejrzał członek zarządu Stanisław Tomczyszyn.18-01-2010

Stypendia dla najzdolniejszych

15.01.2010 r. - Szanowna, młoda, lubuska elito - tymi słowami zwrócił się do uhonorowanych stypendystów marszałek Marcin Jabłoński. Kilkunastu utalentowanych Lubuszan otrzymało z rąk marszałka Marcina Jabłońskiego i wicemarszałka Tomasza Wontora dyplomy będące dowodem uznania za stypendia naukowe, twórcze i artystyczne oraz upominki.


15-01-2010

Nowe laboratorium dla środowiska

15.01.2010 r., w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze odbyło się uroczyste zakończenie przedsięwzięcia związanego z rozbudową i modernizacją laboratorium wraz z infrastrukturą WIOŚ. W spotkaniu udział wziął Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -