Warte uwagi - archiwum wiadomości

30-11-2009

Podsumowanie sukcesów

28.11.2009 r. w Domu Klubowym Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyło się podsumowanie sukcesów sportowców niepełnosprawnych w 2009 r. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Tomasz Wontor, który został zaproszony przez Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Zielonej Górze.


27-11-2009

Lekcja w urzędzie

27.11.2009 r. na zaproszenie wicemarszałka Tomasza Wontora w urzędzie marszałkowskim gościły dzieci z klasy 3 d Szkoły Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze. Była to swoista lekcja wiedzy o zakresie zadań, jakie leżą w kompetencjach zarządu i sejmiku województwa oraz programach europejskich, z których można pozyskiwać środki finansowe.

 


27-11-2009

Gratulacje dla dyrektora teatru

26.11.2009 r. w urzędzie marszałkowskim Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński spotkał się z Robertem Czechowskim - Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Teatru Lubuskiego im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, któremu wręczył akt powołania na kolejną, trzyletnią kadencję.


27-11-2009

Siedlisko ma Orlika

27.11.2009 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Siedlisku członek zarządu Stanisław Tomczyszyn wziął udział w uroczystym otwarciu obiektów sportowych wybudowanych w ramach Rządowego Programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. Budowa każdego lubuskiego „Orlika” w 1/3 finansowana jest z budżetu Województwa Lubuskiego, o ile kwota stanowiąca tę część nie przekracza 333000 zł.

 


27-11-2009

Kandydat na dyrektora zielonogórskiej biblioteki wyłoniony

26.11.2009 r. odbyło się posiedzenie komisji, która przeanalizowała pod względem formalnym oferty złożone na konkurs na dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Dwie godziny później osoby, które złożyły aplikacje dowiedziały się czy przeszły do drugiego etapu - rozmów kwalifikacyjnych. Następnie rozpoczeły się przesłuchania. Zdobywszy pięć głosów, kandydatem na dyrektora wyłonionym przez komisję został Andrzej Buck.


27-11-2009

Wicemarszałek w Kargowej

26.11.2009 r. w Urzędzie Miejskim w Kargowej wicemarszałek Tomasz Wontor spotkał się z Burmistrzem Kargowej Januszem Kłysem oraz przedstawicielami jednostek oświaty, kultury i pomocy społecznej gminy Kargowa. Rozmowy dotyczyły infrastruktury sportowej, oświaty oraz inwestycji gospodarczych.

 


27-11-2009

Śpiewaj po angielsku

26.11.2009 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyła się druga edycja konkursu piosenki angielskiej pt. „SINGING IS FUN”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas I-VI, a jego celem jest popularyzowanie języka angielskiego, rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz integracja uczniów z terenu województwa lubuskiego.

 


27-11-2009

Inwestycje gminy Santok

25.11.2009 r. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tomasz Hałas odwiedził gminę Santok. Na godz. 13.00 przewidziane było otwarcie drogi w miejscowości Janczewo, realizowanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Godzinę później nastapiło otwarcie kompleksu boisk sportowych w miejscowości Wawrów, który wybudowany został w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.


26-11-2009

Kolejny numer biuletynu

Zakończono skład kwartalnika Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. W tym wydaniu znaleźć można m.in. wywiad z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Romanem Fedakiem oraz artykuł dotyczący sytuacji na rynku pracy. Przedsiębiorcy będą mogli znaleźć informacje, w jaki sposób można skorzystać ze wsparcia na podstawie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego, a osoby bezrobotne z wyższym wykształceniem przeczytają o refundacji kosztów studiów podyplomowych, z której mogą skorzystać podnosząc swoje kwalifikacje.

 


25-11-2009

Rozwija się sulęcińska biblioteka

25.11.2009 r. w departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego przy ul. Kożuchowskiej odbyło się spotkanie wicemarszałka Tomasza Wontora z wicestarostą sulęcińskim Dariuszem Ejchartem. Rozmowy dotyczyły modernizacji filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie funkcjonującej w strukturach organizacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -