Warte uwagi - archiwum wiadomości

Szkolenie dla  Lokalnych Grup Działania
15-12-2009

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania

15.12.2009 r. w Lubuskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy Al. Zjednoczenia 104 w Zielonej Górze odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania. Spotkanie dotyczyło weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów oraz operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013. Organizatorem szkolenia był Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Problem uzależnień w Lubuskiem
15-12-2009

Problem uzależnień w Lubuskiem

15.12.2009 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie prezentujące wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Pretendent z Wrocławia, dotyczące problemów uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków oraz dopalaczy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu województwa lubuskiego.


Kadra pomocy i integracji społecznej podnosi kwalifikacje
14-12-2009

Kadra pomocy i integracji społecznej podnosi kwalifikacje

16.12.2009 r. w hotelu "Gracja" w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 20 B odbędzie się seminarium dla pracowników i wolontariuszy miejskich i gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, osób zatrudnionych w samorządzie terytorialnym bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz stowarzyszenia, instytucje i placówki działające w tym zakresie. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników z jednostek północnej części województwa lubuskiego.


Gratulacje dla Wicemistrzyni Świata w Ju-Jitsu
14-12-2009

Gratulacje dla Wicemistrzyni Świata w Ju-Jitsu

11.12.2009 r. w Biurze Samorządu Województwa w Gorzowie Wlkp. członek zarządu Tomasz Hałas wręczył list gratulacyjny Aleksandrze Dopierale za zajęcie tytułu Wicemistrzyni Świata w Ju-Jitsu. Sportsmenka zdobyła srebrny medal podczas rozegranych w Atenach Mistrzostw Świata Juniorów i Młodzieżowców Ju-Jitsu. W spotkaniu uczestniczył również trener wicemistrzyni prezes Gorzowskiego Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji Grzegorz Biegański.


Zielona energia
14-12-2009

Zielona energia

11.12.2009 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja pt. „Fundusze na zieloną energię”, w której brał udział członek zarządu Tomasz Hałas. Konferencja miała na celu zaprezentowanie możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych na inicjatywy związane z alternatywnymi źródłami energii. Jednym z priorytetów Unii Europejskiej na rok 2010 będzie ochrona środowiska naturalnego, w którym to temacie UE pragnie stać się liderem światowych przemian.


Sport i rekreacja w Lubsku
13-12-2009

Sport i rekreacja w Lubsku

11.12.2009 r. w Lubsku otwarta została hala sportowo-widowiskowa i kręgielnia, których budowa dofinansowana została z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość projektu 15,6 mln zł, wartość dofinansowania 7,8 mln zł. W uroczystości brała udział wicemarszałek Elżbieta Polak.


Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego
11-12-2009

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego

11.12.2009 r. w Kalsku odbyła się konferencja "Rolnictwo ekologiczne - teraźniejszość i perspektywy rozwoju" zorganizowana przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku wraz z Sekretariatem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. W spotkaniu uczestniczył członek zarządu Stanisław Tomczyszyn.


Wyniki współzawodnictwa sportowego
11-12-2009

Wyniki współzawodnictwa sportowego

10.12.2009 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyła się uroczystość związana z ogłoszeniem wyników współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w województwie lubuskim za 2009 rok. W spotkaniu udział wzięli marszałek Marcin Jabłoński oraz wicemarszałek Tomasz Wontor. W czasie spotkania przedstawione zostały informacje na temat realizacji przygotowań do XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich „Lubuskie 2010”. Na koniec wręczono wyróżnienia.

 


128 mln zł z PROW dla lubuskich wsi
10-12-2009

128 mln zł z PROW dla lubuskich wsi

10.12.2009 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze marszałek Marcin Jabłoński podpisał umowy z beneficjentami działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponad 60 umów dotyczy projektów z całego województwa o łącznym dofinansowaniu w wysokości 128 mln zł. - Dziękuję za pomoc z PROW, która przyspieszy rozwój małych, biednych miejscowości - powiedział w imieniu obecnych samorządowców Jacek Sauter burmistrz Bytomia Odrzańskiego. Burmistrz podziękował również za przyjazne nastawienie pracowników departamentu PROW. - Myślę, że nasi interesanci nie czują się tak dobrze u nas, jak my w tym departamencie.


Jak kreować tożsamość regionalną?
09-12-2009

Jak kreować tożsamość regionalną?

09.12.2009 r. odbyło się spotkanie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak z red. Robertem Gromadzkim, Kierownikiem Redakcji Programu Regionalnego Oddziału TVP Gorzów Wlkp. Rozmowy dotyczyły podjęcia wspólnych działań na rzecz wzmocnienia wizerunku województwa lubuskiego i kreowania tożsamości regionalnej wśród Lubuszan. Wkrótce powstanie strategia marki województwa, która określi kierunki tego typu współpracy.


Zapisz się do naszego newslettera!