Warte uwagi - archiwum wiadomości

Polsko-Niemieckie dyskusje o środowisku
25-11-2009

Polsko-Niemieckie dyskusje o środowisku

25.11.2009 r. w Poznaniu członek zarządu Stanisław Tomczyszyn wziął udział w Polsko-Niemieckim Forum Energii i Ochrony Środowiska, które odbyło się w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2009. Organizatorami spotkania byli Ministerstwo Gospodarki Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Brandenburska Agencja Przyszłości ZAB we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

 


Mało czytelników w filiach biblioteki pedagogicznej
24-11-2009

Mało czytelników w filiach biblioteki pedagogicznej

23.11.2009 r. Radni Województwa Lubuskiego ostatecznie zdecydowali o likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze położonych w Gubinie, Krośnie Odrzańskim i Sulechowie. Wcześniejsza (z 21.09.2009 r.) uchwała o zamiarze likwidacji została pozytywnie zaopiniowana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.


Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania
23-11-2009

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania

20-21.11.2009 r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się szkolenie pt. „Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania - aspekty prawne i ekonomiczno-finansowe”. Jest to pierwsze z zaplanowanego cyklu szkoleń, jakie Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizował dla członków tychże grup z województwa lubuskiego. W spotkaniu udział wziął Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, który pozytywnie ocenił stan współpracy LGD z urzędem marszałkowskim.

 


Jest współpraca z organizacjami pozarządowymi
23-11-2009

Jest współpraca z organizacjami pozarządowymi

23.11.2009 r. Radni Województwa Lubuskiego przyjęli Program Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku. Celem realizacji dokumentu jest budowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykonywanie zadań publicznych.


Święto pracowników socjalnych
23-11-2009

Święto pracowników socjalnych

20.11.2009 r. w świetlicy wiejskiej w Chwalęcicach odbyły się obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego, w których udział wziął Członek Zarządu Województwa Tomasz Hałas.


Ogłoszenie wyników w biegach długodystansowych
23-11-2009

Ogłoszenie wyników w biegach długodystansowych

21.11.2009 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XI Grand Prix Województwa Lubuskiego w Długodystansowych Biegach Ulicznych i Przełajowych. W uroczystości wziął udział wicemarszałek Tomasz Wontor. Organizatorem jest Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.


Złote dukaty na początek obrad radnych
23-11-2009

Złote dukaty na początek obrad radnych

23.11.2009 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się XLIV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Na początku obrad nagrody otrzymali nauczyciele i uczniowie wyróżnieni w konkursie - zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego - upamiętniającym 20-stą rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Parlamentu RP oraz 70-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przyznano również nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego oraz „Złote Dukaty Lubuskie” - nagrody za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu.


Zapisz się do naszego newslettera!