Aktualności

06-05-2019

Wydarzenie roczne 2019 Programu Współpracy INTERREG V A Polska-Brandenburgia 2014-2020

9 Maja 2019 r. odbędzie się w Cottbus pod hasłem „1 granica, 2 kraje, 15 lat transgranicznej współpracy“ Wydarzenie roczne 2019 Programu Współpracy INTERREG  V A  Polska-Brandenburgia 2014-2020. Oczekuje się uczestnictwa ponad 100 gości z Polski i Niemiec.


30-04-2019

XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

W dniach 24-25 kwietnia w Zamku Czocha odbyło się XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty współpracy w OP1 „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe” (7 projektów) i OP4 „Współpraca  partnerska i potencjał instytucjonalny” (1 projekt).


Europa na Trójstyku - 15-lecie współpracy transgranicznej
18-04-2019

Europa na Trójstyku - 15-lecie współpracy transgranicznej

 

3 programy - 3 kraje - 1 wydarzenie roczne Europa na Trójstyku

 


09-04-2019

Otwarte forum współpracy "Europe, let's cooperate!" i warsztaty dla Beneficjentów Programu Interreg Europe – weź udział – zdobądź wiedzę

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Europe zaprasza do wzięcia udziału w następujących wydarzeniach:


02-04-2019

Wydarzenie Roczne 2019

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Wydarzeniu Rocznym 2019 Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL

09.05.2019  Centrum dla Odwiedzających

Fundacja księcia Pücklera & Park i Zamek w Branitz

Robinienweg 5 in 03042 Cottbus

 


20-03-2019

NABÓR PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014 – 2020

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 (Program) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu


11-03-2019

Warsztaty z elektronicznego wypełniania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg VA BB – PL 2014-2020 w związku z ogłoszonym naborem serdecznie zaprasza na cykl warsztatów z elektronicznego wypełniania wniosków.  


11-03-2019

VIII NABÓR OTWARTY

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska  2014-2020  ogłasza VIII nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach  Programu  Współpracy  INTERREG  VA Brandenburgia –Polska  2014-2020. W  konkursie  można składać wnioski projektowe w ramach Osi  Priorytetowej  II/  Priorytet  inwestycyjny  7c, Osi  Priorytetowej  III oraz w Osi Priorytetowej IV.


01-03-2019

Kolejne projekty Interreg VA BB- PL 2014-2020

W dniach 26-27.02.2019 roku we Frankfurcie nad Odrą odbyło się XII posiedzenie polsko-niemieckiego Komitetu Monitorującego w Programie Współpracy Interreg VA BB- PL 2014-2020. Dofinansowanie otrzymały 4 projekty z Osi Priorytetowej III („Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji“) na kwotę 2 119 164,59 mln EUR oraz 5 Projektów z Osi Priorytetowej IV („Integracja mieszkańców i współpraca administracji“)  na kwotę 3 259 490,19 mln EUR.


08-02-2019

Działania promocyjne i nowoczesne formy marketingu

Zapraszamy wnioskodawców, beneficjentów oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Interreg VA BB - PL 2014-2020 na kolejne szkolenia w formie praktycznych warsztatów pt.„Działania promocyjne i nowoczesne formy marketingu dla beneficjentów Programu Współpracy Interreg VA BB – PL 2014-2020”. Warsztaty organizowane są w miastach powiatowych województwa lubuskiego 
http://www.powiatzary.pl/PL/598/1445/Spotkanie_w_ramach_programu_Interreg_Polska_-_Saksonia/k/

Zapisz się do naszego newslettera!