Aktualności

20-03-2019

NABÓR PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014 – 2020

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 (Program) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu


11-03-2019

Warsztaty z elektronicznego wypełniania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg VA BB – PL 2014-2020 w związku z ogłoszonym naborem serdecznie zaprasza na cykl warsztatów z elektronicznego wypełniania wniosków.  


11-03-2019

VIII NABÓR OTWARTY

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska  2014-2020  ogłasza VIII nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach  Programu  Współpracy  INTERREG  VA Brandenburgia –Polska  2014-2020. W  konkursie  można składać wnioski projektowe w ramach Osi  Priorytetowej  II/  Priorytet  inwestycyjny  7c, Osi  Priorytetowej  III oraz w Osi Priorytetowej IV.


01-03-2019

Kolejne projekty Interreg VA BB- PL 2014-2020

W dniach 26-27.02.2019 roku we Frankfurcie nad Odrą odbyło się XII posiedzenie polsko-niemieckiego Komitetu Monitorującego w Programie Współpracy Interreg VA BB- PL 2014-2020. Dofinansowanie otrzymały 4 projekty z Osi Priorytetowej III („Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji“) na kwotę 2 119 164,59 mln EUR oraz 5 Projektów z Osi Priorytetowej IV („Integracja mieszkańców i współpraca administracji“)  na kwotę 3 259 490,19 mln EUR.


08-02-2019

Działania promocyjne i nowoczesne formy marketingu

Zapraszamy wnioskodawców, beneficjentów oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Interreg VA BB - PL 2014-2020 na kolejne szkolenia w formie praktycznych warsztatów pt.„Działania promocyjne i nowoczesne formy marketingu dla beneficjentów Programu Współpracy Interreg VA BB – PL 2014-2020”. Warsztaty organizowane są w miastach powiatowych województwa lubuskiego 


13-12-2018

Materiały ze szkolenia z działań promocyjnych i nowoczesnych form marketingu dla Beneficjentów Programu Współpracy Interreg VA BB – PL 2014-2020

w dniu 5.12.2018 r. w Hotelu Amadeus w Zielonej Górze odbyło się szkolenie z działań promocyjnych i nowoczesnych form marketingu dla Beneficjentów Programu Współpracy Interreg VA BB – PL 2014-2020.


11-12-2018

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG Polska –Saksonia 2014-2020

w dniu dzisiejszym tj. 11 grudnia 2018 r. w Dreźnie po raz X obraduje Komitet  Monitorujący Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.


23-11-2018

Program szkolenia "Działania promocyjne i nowoczesne formy marketingu dla Beneficjentów Programu Współpracy Interreg VA BB –PL 2014-2020"

Dnia 5.grudnia 2018 r. w Zielonej Górze w Hotelu Amadeus odbędzie się szkolenie pt. "Działania promocyjne i nowoczesne formy marketingu dla Beneficjentów Programu Współpracy Interreg VA BB –PL 2014-2020"

Zapraszamy do zapisów: a.ciesielska@lubuskie.pl


19-11-2018

SZKOLENIE SZKOLENIE SZKOLENIE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg VA BB – PL 2014 - 2020  zaprasza  na szkolenie z zakresu działań promocyjnych i nowoczesnych form marketingu.


29-10-2018

Przyszłość EWT po 2020 – stanowiska regionów

Spotkanie eksperckie w Brukseli zorganizowane zostało w związku
z opublikowaną 29 maja 2018 r. przez Komisję Europejską propozycją rozporządzenia dot. przyszłości Interreg po 2020 r. Art. 16 tego dokumentu zakłada utworzenie jednego programu współpracy transgranicznej przypadającego na każdą granicę UE. W przypadku granicy polsko-niemieckiej, oznacza to połączenie trzech aktualnie działających programów Interreg w jeden. Obecni na spotkaniu przedstawiciele polskich województw: Dolnego Śląska, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego oraz niemieckich krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii wyrazili swój sprzeciw wobec propozycji połączenia programów.
http://www.powiatzary.pl/PL/598/1445/Spotkanie_w_ramach_programu_Interreg_Polska_-_Saksonia/k/

Zapisz się do naszego newslettera!