Aktualności

09-02-2018

DIALOG - wzajemnie się ROZUMIEĆ, ze sobą KOMUNIKOWAĆ, wspólnie DZIAŁAĆ, transgranicznie PROMOWAĆ

W dniu 9.02.2018 r. we Frankfurcie nad Odrą nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia Partnerskiego projektu DIALOG.

Projekt Dialog przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności obszaru pogranicza poprzez realizację wspólnych działań  mających na celu stworzenie podstaw do strukturalnej zmiany w zakresie współpracy pomiędzy instytucjami z Województwa Lubuskiego i Kraju Związkowego Brandenburgia oraz innymi współpracującymi z nimi jednostkami, m.in. Euroregionami mającymi realny wpływ na kształtowanie procesu współpracy transgranicznej.


Spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020
09-02-2018

Spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

Spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w Regulaminie Komitetu Monitorującego oraz procedury zmian w projektach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.


05-02-2018

Konferencja w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

Polska jest skazana na współpracę ze swoim najsilniejszym gospodarczo sąsiadem – Niemcami, a korzyści z tej współpracy odnoszą obie strony. Taki wniosek płynie z konferencji pt. „Uwarunkowania współpracy transgranicznej i wpływ Programu Interreg VA na rozwój współpracy na polsko-niemieckim pograniczu”, którą zorganizował Urząd Marszałkowski we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w sali konferencyjnej Hotelu Ruben.


01-02-2018

Yo!Fest 2018

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o ogłoszonym przez Europejskie Forum Młodzieży konkursie-naborze dla rozwijających swoją twórczość młodych zespołów muzycznych i artystów muzycznych w wieku 18-30 lat, którego nagrodą jest występ na odbywającym się w Strasburgu 1 i 2 czerwca Yo!Fest.


29-01-2018

Lubuskie przewodzi CETC - EGTC

Zielona Góra stała się areną obrad Zgromadzenia Ogólnego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. W VII posiedzenie wziął udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, który został wybrany na przewodniczącego zgromadzenia. Wśród punktów dzisiejszego (23.01) spotkania znalazło się m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz działań podjętych w 2017 r.


Interreg po 2021 r.
24-01-2018

Interreg po 2021 r.

Obecna perspektywa finansowa, a wraz z nią programy istniejące wewnątrz UE zakończą się w 2020 r. Na pytanie jak będzie wyglądała transgraniczna współpraca po 2021 r. starali się odpowiedzieć uczestnicy spotkania, które odbyło się dziś (24.01) w Poczdamie. Lubuska delegacja z członkiem zarządu Tadeuszem Jędrzejczakiem na czele rozmawiała m.in. na temat przyszłości programu INTERREG.


Konferencja w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020
23-01-2018

Konferencja w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

Konferencja w ramach Programu Współpracy INTERREG VA          Brandenburgia-Polska 2014-2020


Oferta udziału w projekcie Interreg Central Europe
15-01-2018

Oferta udziału w projekcie Interreg Central Europe

Oferta udziału w projekcie Interreg Central Europe


21-11-2017

Skorzystaj z dotacji w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego!

W programie Interreg Region Morza Bałtyckiego trwa prawdopodobnie ostatni nabór wniosków o dofinansowanie. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z osobowością prawną. Mogą się o nie ubiegać podmioty z całej Polski.


09-11-2017

Nabory w ramach programów Interreg

Transnarodowe programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski. W związku z trwającymi naborami wniosków Interreg Europa Środkowa (do 25 stycznia 2018 r.) i Interreg Region Morza Bałtyckiego (do 9 kwietnia 2018 r.) Ministerstwo Rozwoju przygotowało formularze ułatwiające poszukiwanie partnerów/dołączenie do tworzonego projektu.
http://www.powiatzary.pl/PL/598/1445/Spotkanie_w_ramach_programu_Interreg_Polska_-_Saksonia/k/

Zapisz się do naszego newslettera!