NGO

Kontakty NGO
Baza NGO

Małgorzata Tramś-Zielińska | 20-12-2019 | NGO
Trwa nabór do komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

Małgorzata Tramś-Zielińska | 20-12-2019 | NGO
Nabór kandydatów na członków komisji

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w formie powierzenia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”

Małgorzata Tramś-Zielińska | 12-12-2019 | NGO
75 tys. zł na upowszechnianie lekkiej atletyki

Zarząd województwa ogłosił otwartym konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”.

Joanna Relich | 29-10-2019 | NGO
Nabór do komisji konkursowej w ramach działania na rzecz OSP z województwa lubuskiego

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubuskiego

Joanna Relich | 10-10-2019 | NGO
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Województwa Lubuskiego  8 października br. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.

Joanna Relich | 27-09-2019 | NGO
Konkurs na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubuskiego

26 września br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubuskiego.

Joanna Relich | 10-09-2019 | NGO
Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos

Masz Głos to prowadzona od 2006 roku przez Fundację im. Stefana Batorego ogólnopolska akcja mająca na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi a władzami samorządowymi.

Przedsięwzięcie ma na celu pomoc w zmianie najbliższego otoczenia tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu?  - dołącz do akcji Masz Głos.

Joanna Relich | 09-09-2019 | NGO
Kandydaci do tytułu Społecznika Roku tygodnika„Newsweek Polska”

Ruszyła jedenasta edycja konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska. Można zgłaszać osoby, które bezinteresownie działają na rzecz innych, aktywnie organizują pomoc sąsiedzką, udzielają się społecznie, wspierają społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczą o ochronę środowiska.

Joanna Relich | 26-08-2019 | NGO
Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2019".

Joanna Relich | 22-08-2019 | NGO
Zaproszenie do prac nad Programem dla NGO na 2020 roku

Rozpoczęto prace nad  projektem „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”. Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w pracach nad Programem.

<< <  Strona 2 z 39  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE