NGO

Kontakty NGO
Baza NGO

Organizacje Pozarządowe | 23-01-2014 | NGO
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej uprzejmie informuje, że w dniu 29.01.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji.
Marzena Toczek | 22-01-2014 | NGO
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
Rusza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2014 roku w obszarze kultury, edukacji, turystyki regionalnej.
Małgorzata Tramś-Zielińska | 17-01-2014 | NGO
Bedą wspierać rodziny i przeciwdziałać narkomanii 14 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania narkomanii.
Małgorzata Tramś-Zielińska | 17-01-2014 | NGO
 Kultura, edukacja i turystyka 14 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie zaopiniował uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2014 roku w obszarze kultury, edukacji, turystyki regionalnej.
Organizacje Pozarządowe | 16-01-2014 | NGO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, zaprasza na szkolenie pn. „Księgowość i podatki PES” w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Marzena Toczek | 30-12-2013 | NGO
Powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na lata 2013-2015

23 grudnia br.powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubuskiego. Kadencja Rady trwać będzie dwa lata. Skład Rady liczy 21 członków, w tym przedstawiciel Wojewody, 6 przedstawicieli Marszałka Województwa, 3 przedstawicieli Sejmiku Województwa, 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Małgorzata Tramś-Zielińska | 23-12-2013 | NGO
Konkurs ofert w obszarze kultury fizycznej Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w roku 2014 w obszarze kultury fizycznej.
Marzena Toczek | 13-12-2013 | NGO
Wyniki głosowania na kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji

27 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie, dotyczące publicznego liczenia i weryfikacji formalnej nadesłanych głosów na kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Marzena Toczek | 04-12-2013 | NGO
 Małe granty dla organizacji pozarządowych

3 grudnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzje o przyznaniu dofinansowania w ramach tzw. „małych grantów”  dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania „Gwiazdor u dzieci specjalnej troski – spotkanie opłatkowe” (3 tys. zł) oraz dla Stowarzyszenia „Ludzie dla Ludzi” Mecenat Złotego Serca na realizację zadania pn.: „Godne Święta Bożego Narodzenia” (3 tys. zł).

<< <  Strona 39 z 39

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE