Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

12-01-2010

Proponowane miejsca do rewitalizacji

12.01.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o włączeniu do projektu rozszerzenia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO sześciu inwestycji dotyczących rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Od tego dnia ruszają konsultacje społeczne.


11-01-2010

Zatańczyły w kolumnowej

09.01.2010 r., o godz. 9.30 w Sali Kolumnowej rozpoczął się bal karnawałowy dla przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Zielonej Górze oraz dzieci z grup dodatkowych utworzonych dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z dziećmi spotkał się wicemarszałek Tomasz Wontor. W programie zaplanowano pokazy baniek mydlanych oraz gry i zabawy. W balu wzięło udział około 200 dzieci.


11-01-2010

Lubuskie liderem

05.01.2010 r. „Kiepski start, efektowny finisz” pod takim tytułem można było przeczytać w „Gazecie Wyborczej” artykuł o regionach najlepiej realizujących programy unijne. Samorządy wojewódzkie przyspieszyły wydawanie euro z unijnych dotacji. Gazeta za przykład podaje województwo lubuskie, które do maja ub. roku wydało tylko 3 proc. pieniędzy, a na koniec roku przekroczyło plan.


08-01-2010

Rozmowy o pałacu biskupim

08.01.2010 Tomasz Hałas spotkał się z ks. Ryszardem Tomczakiem. Rozmowy dotyczyły umowy podpisanej przez marszałka Marcina Jabłońskiego oraz JE ks. Biskupa Stefana Regmunta 30.12.2009 r. na „Adaptację Pałacu Biskupów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na cele działalności Instytutu im. bpa Wilhelma Pluty”. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 6 mln zł, natomiast kwota dofinansowania przekracza 5 mln zł.


06-01-2010

Awans i sukcesy w departamencie EFS

06.01.2010 r. marszałek Marcin Jabłoński wręczył akt awansu Iwonie Miś-Kwiatkowskiej na dyrektora departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, która do tej pory pełniła obowiązki dyrektora. Marszałek Jabłoński podziękował pracownikom departamentu za wykonaną w ostatnich miesiącach pracę, a zwłaszcza za efekty. Determinacja kadry kierowniczej i zaangażowanie zatrudnionych osób sprawiło zamianę ostatniego miejsca wśród województw realizujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki na ósmą lokatę.


06-01-2010

EFS coraz wyżej

31.12.2009 r. województwo lubuskie zajmuje ósme miejsce pod względem wartości podpisanych umów w porównaniu do alokacji w priorytetach VI-IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To kolejny skok - kilka tygodni temu przesunęliśmy się na 11 miejsce z długo zajmowanego ostatniego.


05-01-2010

Wczoraj pracownik, dzisiaj właściciel

05.01.2010 r. „Lubuska bizneswoman”, „Wczoraj Pracownik … dzisiaj Właściciel” to dwa z trzech projektów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubuskiego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość dofinansowania przekracza ponad 11 mln zł.


05-01-2010

Lubuski RPO zdecydowanie najlepszy w kraju

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego najwyżej ocenia realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Procent zawartych umów do wielkości programu to 43 %, co daje regionowi pierwsze miejsce w kraju. Z rankingu MRR dotyczącego województw - liderów aspirujących do Krajowej Rezerwy Wykonania również Lubuskie jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Najnowsze wyniki rankingów ministerstwa przedstawiono podczas posiedzenia zespołu ds. wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które otworzyła minister Elżbieta Bieńkowska. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Marcin Jabłoński i wicemarszałek Elżbieta Polak.


30-12-2009

W trosce o wygodę pasażerów

30.12.2009 r. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński podpisał z Józefem Matuszczakiem - Naczelnym Dyrektorem Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie dwie umowy na dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) na lata 2007-2013 modernizacji linii kolejowych w województwie lubuskim. Suma dofinansowania to ponad 38,5 mln zł. Natomiast całkowity koszt projektów to blisko 78,5 mln zł. Ze strony spółki sygnatariuszem umowy była ponadto Helena Judkowiak-Gospodarek - Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych.


30-12-2009

Będzie remont Pałacu Biskupów

30.12.2009 r. marszałek Marcin Jabłoński oraz JE ks. Biskup Stefan Regmunt podpisali umowę na „Adaptację Pałacu Biskupów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na cele działalności Instytutu im. bpa Wilhelma Pluty”. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 6 mln zł, natomiast kwota dofinansowania przekracza 5 mln zł.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -