Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

11-03-2010

Kolejne spotkanie w gminie

18.03.2010 r. w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych wicemarszałek Tomasz Wontor wziął udział w spotkaniu z realizowanego cyklu, którego celem jest upowszechnianie informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.


11-03-2010

Milion na lokalne pomysły

15.03.2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Można starać się o pieniądze na szkolenia i doradztwo, które mają zaktywizować bezrobotnych. Nie trzeba mieć wkładu własnego.


11-03-2010

Wizyta robocza w WUP

16.03.2010 r. zagadnienia, które będą przedmiotem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia to jeden z tematów omówionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy podczas wizyty roboczej wicemarszałka Tomasza Wontora.


12-03-2010

Wojsko chce skorzystać z unii

12.03.2010 r. w Departamencie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Jadwigi 1 w Zielonej Górze odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej poświęcone możliwościom wsparcia wojska z pieniędzy funduszy europejskich.


10-03-2010

Pieniądze na energię

10.03.2010 r. ruszył konkurs dla lubuskich organizacji i samorządów. Dostępne są pieniądze m.in. na ocieplanie budynków publicznych i lokalne systemy zaopatrzenia w energię elektryczną. Pieniądze przeznaczone do podziału między najlepsze wnioski to 8 mln zł.


09-03-2010

Makro kasa dla mikroprzedsiębiorstw

09.03.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął listę 48 projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


09-03-2010

Środki dla małych i średnich przedsiębiorstw

09.03.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach listy rezerwowej z Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje" Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


09-03-2010

Studia podyplomowe pracowników urzędów pracy

09.03.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanie w wysokości blisko 0,5 mln zł na studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.


05-03-2010

LRPO dla środowiska

05.03.2010 r. odbyło się spotkanie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak z Dziekanem Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Leszkiem Jerzakiem. Tematem rozmów były projekty dot. zarządzania środowiskiem przyrodniczym w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


02.03.2010

Wkrótce kolejny konkurs do LRPO

Będzie więcej pieniędzy do podziału w ramach Działania Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii LRPO. Zarząd województwa zdecydował przesunięciu środków z działania, które nie cieszy się dużym zainteresowaniem.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -