Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

24-02-2010

Lubuski Eurolider 2010

24.02.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza drugą edycję konkursu „Lubuski Eurolider 2010”. Celem konkursu jest promocja roli funduszy europejskich w społeczeństwie poprzez promocję przedsięwzięć zrealizowanych przy udziale środków unijnych w województwie lubuskim.


23-02-2010

Czat z ekspertami LRPO

25.02.2010 r. na stronie www.lrpo.lubuskie.pl odbył się czat internetowy dla beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na temat rozliczania wniosków o płatność. Na pytania odpowiadali pracownicy Departamentu LRPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.


24-02-2010

Rewitalizacje lubuskich miast

Jest decyzja Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozszerzenia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO o sześć inwestycji dotyczących rewitalizacji, m.in. Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie i centrum Zielonej Góry.


24-02-2010

Nowy-stary dyrektor LRPO

24.02.2010 r. marszałek Marcin Jabłoński oraz wicemarszałek Elżbieta Polak podziękowali za roczną współpracę Waldemarowi Sługockiemu i jednocześnie pogratulowali nowego stanowiska. Dotychczasowy dyrektor departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu operacyjnego od 1 marca pracował będzie jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jego miejsce w departamencie zajmie Paweł Sługocki. Zbieżność nazwisk jest przypadkowa.

 


24-02-2010

21,5 mln zł planowane na strefy aktywności

10.03.2010 r. mija termin konsultacji społecznych dotyczących decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego o rozszerzeniu Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o 6 projektów dotyczących tworzenia i uzbrajania stref aktywności gospodarczej.


22-02-2010

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

22.02.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o rozszerzeniu Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 o 4 projekty wspierające rozwój instytucji otoczenia biznesu w regionie.


22-02-2010

Miliony na rozwój

22.02.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o dofinansowaniu kilku kolejnych projektów ujętych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym LRPO. Chodzi m.in. o obwodnicę Wschowy, remont ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze i utworzenie Parku Kultur Świata w Drezdenku.


20-02-2010

„Lubuska Szkoła Zawodów" - umowa

24.02.2010 r. w  Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Chopina 15 A w Zielonej Górze odbyło się spotkanie, którego celem było zawarcie umowy partnerskiej w projekcie „Lubuska Szkoła Zawodów" i omówienie zasad finansowania przedsięwzięcia.


18-02-2010

Nowy system płatności w LRPO

19.02.2010 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja dotycząca zmiany zasad płatności w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Konferencję otworzyła wicemarszałek Elżbieta Polak, która przedstawiła istotę zmian w przepływach finansowych w LRPO.


15-02-2010

Modernizacja obiektów w ośrodku sportu

17.02.2010 r. wicemarszałek Elżbieta Polak spotkała się z dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bogusławem Sułkowskim. Spotkanie miało charakter konsultacji dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -