Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

09-12-2009

Prawie trzy i pół miliona dla strażaków

07.12.2009 r. w urzędzie marszałkowskim Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projektu „Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w lekkie samochody ratownicze”. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego otrzyma na ten cel 3 mln 400 tys. zł.


09-12-2009

Nowa pływalnia w Międzyrzeczu

05.12.2009 r. w Międzyrzeczu odbyła się uroczystość otwarcia krytej pływalni z udziałem Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego. Całkowita wartość projektu przekroczyła 22 mln zł. Poziom dofinansowania ze środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to ponad 11 mln zł.


08-12-2009

Pieniądze trafiły już do beneficjentów PO KL

W ramach IV transzy dotacji rozwojowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do dnia 07.12.2009 r. wpłynęło ponad 24 mln zł. Z tej kwoty rozdysponowano już ponad 20 mln zł. pomiędzy 149 beneficjentów. Pozostałe środki będą wydatkowane na bieżąco w związku z zawarciem nowych umów oraz zatwierdzaniem kolejnych wniosków o płatność.


08-12-2009

Zielonogórski szpital zmodernizuje system grzewczy

07.12.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził do dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt pn. „Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w budynku „L” Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze”. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 676 tys. zł, natomiast kwota dofinansowania przekracza 565 tys. zł.


07-12-2009

Gdzie uczyć się asertywności?

07.12.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji projekt Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze wybrany w konkursie w ramach poddziałania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: Akademia profesjonalnego pracownika. Kwota dofinansowania to ponad 674 tys. zł.


05-12-2009

Słońsk i Ośno Lubuskie łączą się

25.11.2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie połączenia drogowego gminy Słońsk z gminą Ośno Lubuskie. W uroczystości wzięła udział Beata Neckar - zastępca dyrektora Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, która w wręczyła listy od marszałka Marcina Jabłońskiego. Całkowita wartość projektu wynosiła 5 659 742,97 zł, z czego 4 810 781,52 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Długość wyremontowanego odcinka wynosi 6,4 km. W kosztach przebudowy, oprócz wkładu powiatu sulęcińskiego, partycypowała również gmina Słońsk.

 


04-12-2009

Równy asfalt zamiast błota na Strażackiej w Gorzowie Wlkp.

04.12.2009 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej ulicy Strażackiej, w którym wziął udział marszałek Marcin Jabłoński. Projekt otrzymał dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 13 mln zł, natomiast kwota dofinansowania ponad 9 mln zł.

 


04-12-2009

Poparcie Komisji Europejskiej dla decyzji Zarządu Województwa

W Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytucji Zarządzającej LRPO i Komisji Europejskiej przy udziale Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zarówno przedstawiciele KE jak i MRR zaznaczyli, że Województwo Lubuskie jest wśród liderów we wdrażaniu programów regionalnych. Docenili również dynamikę wdrażania i postęp, jaki się dokonał od stycznia tego roku.

 


04-12-2009

Będzie renowacja zamku w Sulechowie

03.12.2009 r. marszałek Marcin Jabłoński oraz burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny podpisali umowę na dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. "Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu". Całkowita wartość to 5 mln zł, projekt otrzymał 50 proc. dofinansowania.


03-12-2009

Kolejne miliony trafią do beneficjentów

01.12.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o dofinansowaniu siedmiu kolejnych projektów ujętych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kwota przyznanych środków to ponad 83 miliony złotych. Dzięki temu przeprowadzone zostaną m.in.: prace zabezpieczające Bytom Odrzański przed powodzią oraz rewitalizacja parku miejskiego w Kostrzynie nad Odrą.

 


Zapisz się do naszego newslettera!

g -