Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

Niesulice i Kalinowo mają kanalizację
18-12-2009

Niesulice i Kalinowo mają kanalizację

18.12.2009 r. w Niesulicach Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński wziął udział w uroczystym zakończeniu inwestycji pn. „Skanalizowanie i zwodociągowanie m. Niesulice wraz z budową rurociągu tłocznego i wodociągu przesyłowego do Ołoboku, modernizacja stacji uzdatniania wody w Ołoboku oraz skanalizowanie m. Kalinowo”. Inwestycja dofinansowana została w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą 4 mln 767 tys. zł.Gospodarzem spotkania był wójt Gminy Skąpe Zbigniew Woch, który w imieniu mieszkańców wręczył marszałkowi Marcinowi Jabłońskiemu statuetkę, która stanowi formę podziękowania za wspieranie działań na rzecz ochrony wód jeziora Niesłysz.


Oni wiedzą, jak wspierać niepełnosprawnych
17-12-2009

Oni wiedzą, jak wspierać niepełnosprawnych

16.12.2009 r. „Silni Duchem - wsparcie osób niepełnosprawnych w drodze do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym” to tytuł projektu, który pozytywnie przeszedł procedurę konkursu otwartego w ramach poddziałania 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji projekt zielonogórskiego Towarzystwa Integracji Społecznej. Wartość dofinansowania to ponad 687 tys. zł.


Kolejne projekty z IPI dofinansowane
17-12-2009

Kolejne projekty z IPI dofinansowane

16.12.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o dofinansowaniu projektu „Skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza” ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 34 mln zł, a wartość dofinansowania przekracza 22 mln zł.


Przedsiębiorstwa podnoszą standardy
17-12-2009

Przedsiębiorstwa podnoszą standardy

16.12.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie projektom wyłonionym w otwartym konkursie w ramach działania 2.3. LRPO Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych. Kilkanaście lubuskich firm otrzyma pieniądze na rozwojowe pomysły. Wśród projektów znajdują się m.in. wdrożenie systemu zarządzania jakością i środowiskiem w Przedsiębiorstwie Wytwórczo-Usługowym Budownictwa ZINSTAL Sp. z o.o., a także wdrożenie i certyfikacja ISO 9001 oraz ISO 14001 w Przedsiębiorstwie Wyrobów Metalowych CYNKMET w Bytomiu Odrzańskim.


Lubuskie liderem!
17-12-2009

Lubuskie liderem!

„Lubuskie najlepiej bierze dotacje” pod takim tytułem w jednym z wydań „Rzeczpospolitej” przeczytać można artykuł o regionach najlepiej wykorzystujących szanse, jakie dają programy unijne. W Lubuskiem na jednego mieszkańca przypada aż 3,1 tys. zł unijnej pomocy. - To efekt naszej ciężkiej pracy - mówi marszałek Marcin Jabłoński.


Polska pięknieje
17-12-2009

Polska pięknieje

16.12.2009 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się konferencja pt. „Polska pięknieje - od unijnego projektu do markowego produktu turystycznego”, podczas której uroczyście zainaugurowano III edycję ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska pięknieje - 7 cudów Funduszy Europejskich”. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Marcin Jabłoński, wicemarszałek Elżbieta Polak oraz członek zarządu Tomasz Hałas. Była to okazja do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania wyzwań stojących przed lubuskimi podmiotami prowadzącymi działania z zakresu turystyki.


Promocja dobrych praktyk
16-12-2009

Promocja dobrych praktyk

17.12.2009 r., o godz. 10.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 107 w sali 110 odbędzie się konferencja pt. „Promocja dobrych praktyk we wdrażaniu Funduszy Europejskich”. Organizatorem konferencji jest Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Ministerstwa Rozwoju Regionalnego działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

 


Wyszkolą kierowców
15-12-2009

Wyszkolą kierowców

15.12.2009 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ul. Nowej 4 b w Zielonej Górze uroczyście podpisano umowy, dzięki której ośrodek zorganizuje niezbędne, a jednocześnie kosztowne szkolenia dla zawodowych kierowców. Dofinansowanie na ten cel WORD uzyskał z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W podpisaniu umów brali udział dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Iwona Miś-Kwiatkowska, Grzegorz Błażków dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz dyrektor WORD Ireneusz Plechan.

 


Sprawozdanie pod obrady radnych
15-12-2009

Sprawozdanie pod obrady radnych

01.12.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego skierował pod obrady radnych sprawozdanie z realizacji wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim oraz stanu realizacji projektów. Pożegnaliśmy się z niechlubnym, ostatnim miejscem w wykorzystaniu pomocy europejskiej. Listopad był najgorętszym jak dotąd miesiącem, jeśli chodzi o zawieranie kolejnych nowych umów. Zawarto ich 56 na łączną kwotę wsparcia ponad 23,5 mln zł.


Traktat XXI wieku
11-12-2009

Traktat XXI wieku

Od 01.12.2009 r. zaczął obowiązywać Traktat Lizboński, kończąc kilkuletni okres sporów instytucjonalnych i niepewności co do przyszłości Unii Europejskiej. Promowany jest jako traktat na miarę XXI w. Ma poprawić przejrzystość administracji unijnej, zwiększyć wpływ obywateli na podejmowane w Unii decyzje, zapewnić silną reprezentację zjednoczonej Europy na arenie międzynarodowej.

 


Zapisz się do naszego newslettera!