Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

Rewitalizacja Zielonej Góry wypada z listy indykatywnej
24-11-2009

Rewitalizacja Zielonej Góry wypada z listy indykatywnej

24.11.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego nie wyraził zgody na wyznaczenie nowego terminu na złożenie wniosku dotyczącego „Rewitalizacji Zielonej Góry”. Tym samym projekt ten nie dostanie dofinansowania w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


Szansa na podniesienie kwalifikacji
24-11-2009

Szansa na podniesienie kwalifikacji

24.11.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji projekty wybrane w trzech konkursach ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja tych inwestycji przyczyni się do poprawy sytuacji na lubuskim rynku pracy, np. gmina Szprotawa dzięki dofinansowaniu podnosić będzie kwalifikacje mieszkańców wsi na swoim terenie. Łączna kwota przyznanych środków w trzech konkursach to niemal 8 milionów złotych.

 

 


Otwarcie na list prezydenta Gorzowa Wlkp.
20-11-2009

Otwarcie na list prezydenta Gorzowa Wlkp.

20.11.2009 r. - Chcę zwrócić uwagę na fakt, że aby otrzymać dotacje z funduszy unijnych nie wystarczy złożyć wniosek - ale trzeba do niego dołączyć pełną dokumentację i co najważniejsze, złożyć go w terminie wymaganym przez instytucję zarządzającą, czyli Zarząd Województwa Lubuskiego. (…) Nie ma sensu obrażać się na przepisy, trzeba się po prostu do nich dostosować - pisze Tomasz Hałas członek zarządu województwa odpowiadając na otwarty list prezydenta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka.


Nowe szanse
18-11-2009

Nowe szanse

17.11.2009 r. „Nowe szanse” oraz „Lubuska Akademia Adaptacyjności” to dwa z czterech projektów zatwierdzonych do realizacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Kwota dofinansowania projektów przekracza ponad 2 mln zł. Projekty realizowane będą w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Zgłoszone zostały w ramach konkursu otwartego komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr 1/POKL/8.1.2/2009.


Zapisz się do naszego newslettera!