Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

Nowe wzory dokumentów
19-01-2010

Nowe wzory dokumentów

19.01.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dostosował obowiązującą w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym dokumentację w związku z nową ustawą o finansach publicznych. Ustawa wchodząc w życie 1 stycznia wprowadziła zmiany w przepływach finansowych związanych z realizacją programów unijnych.


Jak pięknieje Polska?
18-01-2010

Jak pięknieje Polska?

Ruszyła III edycja Konkursu „Polska pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich". We wcześniejszej edycji Kostrzyn nad Odrą zdobył główną nagrodę w kategorii „Turystyka transgraniczna”, a Żagań otrzymał specjalne wyróżnienie za szerokie wykorzystanie dotacji na rozbudowę oferty turystycznej.


Wicemarszałek w Czerwieńsku
18-01-2010

Wicemarszałek w Czerwieńsku

15.01.2010 r., w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwieńsk wicemarszałek Tomasz Wontor spotkał się z władzami samorządowymi gminy. Rozmowy dotyczyły możliwości pozyskiwania funduszy z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Dla strażaków z Wyszanowa
14-01-2010

Dla strażaków z Wyszanowa

16.01.2010 r., o godz. 16.00 w Wyszanowie (gmina Szlichtyngowa) odbędzie się przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej działającej miejscowości. W uroczystości udział weźmie Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.


Jak zdobyć zawód kadrowca?
12-01-2010

Jak zdobyć zawód kadrowca?

12.01.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji projekt „Znów będziemy aktywni - kompleksowe wsparcie aktywizacji zawodowej osób 45 +” wyłoniony w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy.


Przeciw wykluczeniu społecznemu
12-01-2010

Przeciw wykluczeniu społecznemu

12.01.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie listy rankingowej dla 1 rundy konkursowej w ramach procedury odwoławczej przyznał dofinansowanie dla 5 projektów z Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota przeznaczonych środków na ten cel to ponad 7,5 mln złotych.


Proponowane miejsca do rewitalizacji
12-01-2010

Proponowane miejsca do rewitalizacji

12.01.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o włączeniu do projektu rozszerzenia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO sześciu inwestycji dotyczących rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Od tego dnia ruszają konsultacje społeczne.


Zatańczyły w kolumnowej
11-01-2010

Zatańczyły w kolumnowej

09.01.2010 r., o godz. 9.30 w Sali Kolumnowej rozpoczął się bal karnawałowy dla przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Zielonej Górze oraz dzieci z grup dodatkowych utworzonych dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z dziećmi spotkał się wicemarszałek Tomasz Wontor. W programie zaplanowano pokazy baniek mydlanych oraz gry i zabawy. W balu wzięło udział około 200 dzieci.


Lubuskie liderem
11-01-2010

Lubuskie liderem

05.01.2010 r. „Kiepski start, efektowny finisz” pod takim tytułem można było przeczytać w „Gazecie Wyborczej” artykuł o regionach najlepiej realizujących programy unijne. Samorządy wojewódzkie przyspieszyły wydawanie euro z unijnych dotacji. Gazeta za przykład podaje województwo lubuskie, które do maja ub. roku wydało tylko 3 proc. pieniędzy, a na koniec roku przekroczyło plan.


Rozmowy o pałacu biskupim
08-01-2010

Rozmowy o pałacu biskupim

08.01.2010 Tomasz Hałas spotkał się z ks. Ryszardem Tomczakiem. Rozmowy dotyczyły umowy podpisanej przez marszałka Marcina Jabłońskiego oraz JE ks. Biskupa Stefana Regmunta 30.12.2009 r. na „Adaptację Pałacu Biskupów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na cele działalności Instytutu im. bpa Wilhelma Pluty”. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 6 mln zł, natomiast kwota dofinansowania przekracza 5 mln zł.


Zapisz się do naszego newslettera!