Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

Będzie renowacja zamku w Sulechowie
04-12-2009

Będzie renowacja zamku w Sulechowie

03.12.2009 r. marszałek Marcin Jabłoński oraz burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny podpisali umowę na dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. "Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu". Całkowita wartość to 5 mln zł, projekt otrzymał 50 proc. dofinansowania.


Kolejne miliony trafią do beneficjentów
03-12-2009

Kolejne miliony trafią do beneficjentów

01.12.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o dofinansowaniu siedmiu kolejnych projektów ujętych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kwota przyznanych środków to ponad 83 miliony złotych. Dzięki temu przeprowadzone zostaną m.in.: prace zabezpieczające Bytom Odrzański przed powodzią oraz rewitalizacja parku miejskiego w Kostrzynie nad Odrą.

 


Bezrobocie w regionie
02-12-2009

Bezrobocie w regionie

02.12.2009 r. wicemarszałek Tomasz Wontor spotkał się z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze - Grzegorzem Błażkowem. Tematem spotkania było omówienie bieżącej informacji na temat bezrobocia w województwie lubuskim, działań podjętych przez WUP i Powiatowe Urzędy Pracy w tym zakresie. W trakcie spotkania poruszono również sprawy związane z płatnościami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Można składać wnioski o rewitalizację
01-12-2009

Można składać wnioski o rewitalizację

01.12.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o ogłoszeniu naboru do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Nabór rozpoczyna się dzisiaj i potrwa 14 dni roboczych. Następnie rozpocznie się ocena. Wyłonione w ten sposób propozycje projektów zostaną poddane konsultacjom społecznym trwającym 30 dni kalendarzowych. Po czym nastąpi decyzja o ujęciu wybranych i zaakceptowanych projektów na liście kluczowych projektów.

 


Rusza budowa centrum
01-12-2009

Rusza budowa centrum

30.11.2009 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą, realizowanego m.in. ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 20 mln zł, natomiast ze środków LRPO pochodzi około 6 mln zł.


Zasady pomocy publicznej w PO KL
25-11-2009

Zasady pomocy publicznej w PO KL

15.12.2009 r., o godz. 10.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sikorskiego 107 w Gorzowie Wlkp. odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu „Pomocy Publicznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”. Z oferty szkoleniowej mogą skorzystać: organizacje pozarządowe, szkoły, podmioty będące projektodawcami/beneficjentami projektów współfinansowanych z EFS z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25.000 mieszkańców oraz MSP zlokalizowane na terenie województwa Lubuskiego.


Rewitalizacja Zielonej Góry wypada z listy indykatywnej
24-11-2009

Rewitalizacja Zielonej Góry wypada z listy indykatywnej

24.11.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego nie wyraził zgody na wyznaczenie nowego terminu na złożenie wniosku dotyczącego „Rewitalizacji Zielonej Góry”. Tym samym projekt ten nie dostanie dofinansowania w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


Szansa na podniesienie kwalifikacji
24-11-2009

Szansa na podniesienie kwalifikacji

24.11.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji projekty wybrane w trzech konkursach ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja tych inwestycji przyczyni się do poprawy sytuacji na lubuskim rynku pracy, np. gmina Szprotawa dzięki dofinansowaniu podnosić będzie kwalifikacje mieszkańców wsi na swoim terenie. Łączna kwota przyznanych środków w trzech konkursach to niemal 8 milionów złotych.

 

 


Otwarcie na list prezydenta Gorzowa Wlkp.
20-11-2009

Otwarcie na list prezydenta Gorzowa Wlkp.

20.11.2009 r. - Chcę zwrócić uwagę na fakt, że aby otrzymać dotacje z funduszy unijnych nie wystarczy złożyć wniosek - ale trzeba do niego dołączyć pełną dokumentację i co najważniejsze, złożyć go w terminie wymaganym przez instytucję zarządzającą, czyli Zarząd Województwa Lubuskiego. (…) Nie ma sensu obrażać się na przepisy, trzeba się po prostu do nich dostosować - pisze Tomasz Hałas członek zarządu województwa odpowiadając na otwarty list prezydenta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka.


Nowe szanse
18-11-2009

Nowe szanse

17.11.2009 r. „Nowe szanse” oraz „Lubuska Akademia Adaptacyjności” to dwa z czterech projektów zatwierdzonych do realizacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Kwota dofinansowania projektów przekracza ponad 2 mln zł. Projekty realizowane będą w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Zgłoszone zostały w ramach konkursu otwartego komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr 1/POKL/8.1.2/2009.


Zapisz się do naszego newslettera!