Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

Wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej
03-04-2018

Wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej

W ramach Pakietu dla średnich miast 19 marca 2018 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, który realizowany będzie w 2018 roku.

 


29-03-2018

RPO-Lubuskie2020: Podpisanie kolejnej umowy

Tym razem umowy o dofinansowanie członek zarządu Alicja Makarska podpisała z Agnieszką Surmacz – Z-cą Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki unijnemu wsparciu na północy zostanie zrealizowany projekt „Mieszkać lepiej” wart blisko 5,7 mln zł.  Jego głównym celem jest zmniejszenie zagrożenia ubóstwa na obszarach zdegradowanych.


Ostatni nabór w Interreg Europa
27-03-2018

Ostatni nabór w Interreg Europa

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone ostatniemu naborowi w programie Interreg Europa (7 maja – 22 czerwca 2018 roku). Zapraszamy do rejestracji [TUTAJ]. Udział w seminarium jest bezpłatny.


Pakiet dla Średnich Miast: wsparcie dla usług administracyjnych
23-03-2018

Pakiet dla Średnich Miast: wsparcie dla usług administracyjnych

26 marca ruszy nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Dotyczy wdrażania w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór wniosków potrwa do 16 kwietnia.


22-03-2018

Baza Konkurecyjności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przypomina, że zgodnie z punktem 13 i 14 rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, beneficjenci projektów POPT zobowiązani są do publikowania ogłoszeń ofertowych w Bazie Konkurencyjności. Dotyczy to zamówień, których łączna wartość przekracza 50 tys. zł netto.


Wsparcie na rozwój kompetencji
22-03-2018

Wsparcie na rozwój kompetencji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe, które odbędzie się 28 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Gorzowie Wielkopolskim.


Spotkanie dla osób fizycznych dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji
22-03-2018

Spotkanie dla osób fizycznych dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe, które odbędzie się 27 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.


Saksońskim Szlakiem Wina
22-03-2018

Saksońskim Szlakiem Wina

W dniach 23-25 marca br. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn wraz z delegacją z województwa lubuskiego weźmie udział w wizycie studyjnej do Saksonii i Drezna pn. „Saksońskim Szlakiem Wina”. Wyjazd ma na celu zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie produktów regionalnych. Dodatkowo zaplanowano spotkanie z przedstawicielami władz Landu Saksonii na temat określenia kierunków Wieloletniej Polityki Rolnej po 2020 r.  


Dotacja na ochronę własności przemysłowej
20-03-2018

Dotacja na ochronę własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania POIR 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.


PROW: Siedlisko z dofinansowaniem
19-03-2018

PROW: Siedlisko z dofinansowaniem

19.03.2018 r. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał umowę z Gminą Siedlisko na realizację zadania pn. „Siłownia plenerowa alternatywne miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku”. Kwota pomocy 73 764  zł.  


Zapisz się do naszego newslettera!

g -