Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

03-03-2017

RPO 2020 – weź udział w szkoleniu!

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym zaprasza na szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.


02-03-2017

Rusza nabór wniosków Interreg Europa

Od 1 marca do 30 czerwca aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa. Aplikantów obowiązują wyłącznie dokumenty w języku angielskim, opublikowane przez Wspólny Sekretariat Interreg Europa na oficjalnej stronie programu, w tzw. application pack [TUTAJ].


01-03-2017

PARP: dofinansowanie oraz bezzwrotne dotacje dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od lat wspiera polskie firmy. PARP oferuje zarówno dofinansowanie np. na innowacje, jak też bezzwrotne dotacje na m.in. eksport towarów na rynki zagraniczne. Poniżej obecna oferta wsparcia proponowanego przez Agencję.


27-02-2017

Spotkanie dotyczące udziału w targach i misjach zagranicznych

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkania dla przedsiębiorców dotyczące udziału w targach i misjach zagranicznych w ramach krajowych Programów Operacyjnych oraz RPO – Lubuskie 2020. Spotkanie odbędzie się 10 marca w Zielonej Górze.


27-02-2017

MPI w Łagowie i Lubrzy

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych 7 marca na bezpłatne konsultacje, które będa udzielane w Łagowie i Lubrzy. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


24-02-2017

MPI w Bytnicy i Maszewie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych 3 marca na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


21-02-2017

Jak założyć firmę korzystając z unijnej dotacji?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkania informacyjne skierowane do Lubuszan, dotyczące założenie działalności gospodarczej w ramach krajowych i regionalnych programów unijnych. Konsultacje odbędą się 8 marca 2017 r. w Zielonej Górze.


20-02-2017

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie

6 marca 2017 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie dotyczące, m.in. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


16-02-2017

MPI w Starym Kurowie i w Drezdenku

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 21 lutego 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


16-02-2017

MPI w Deszcznie

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 23 lutego 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -