Fundusze Unijne - archiwum wiadomości

12-09-2017

MPI w Maszewie i Bytnicy

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych 21 września na bezpłatne konsultacje, które odbędą się w Maszewie i w Bytnicy. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


11-09-2017

Mobilne Punkty Informacyjne w subregionie gorzowskim

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., zaprasza na bezpłatne konsultacje do Słubic (26 września), Cybinki (26 września), Deszczna (28 września) oraz Międzyrzecza (28 września) Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


08-09-2017

Lubuscy operatorzy ruszyli ze wsparciem dla przedsiębiorców

Lubuscy przedsiębiorcy mogą już korzystać ze środków unijnych m.in. na szkolenia dla swoich pracowników. Konferencje inaugurujące udzielanie wsparcia w ramach projektów odbyły się w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Łącznie do rozdysponowania w całym województwie w ciągu najbliższych dwóch lat jest ponad 21 mln złotych.


07-09-2017

Wsparcie dla lubuskich przedsiębiorstw w ramach Pakietu dla średnich miast

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Konkurs jest dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich. Nabór trwa od 5 września i zakończy się 28 lutego 2018 r.

 


07-09-2017

MPI w Bobrowicach i Dąbiu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza wszystkich zainteresowanych 14 września 2017 r. na bezpłatne konsultacje, które odbędą się w Bobrowicach i w Dąbiu. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


06-09-2017

Odnawialne źródła energii - szkolenie w Gorzowie Wlkp.

6 września w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w z działania 3.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020. Organizatorem szkolenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy, przedstawiciele gmin i powiatów, jednostek naukowo-badawczych. W ramach działania można się ubiegać o dotację m.in. na budowę oraz modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii.


29-08-2017

Nowe konkursy w ramach POIR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkania informacyjne organizowane poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem realizowanym w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


23-08-2017

Inwestycje i projekty PROW w obiektywie

Trwa konkurs fotograficzny, organizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich woj. lubuskiego.  Konkurs: „Inwestycje i projekty PROW w obiektywie” ma na celu promocję i popularyzowanie inwestycji sfinansowanych z PROW. Konkurs trwa od  1 sierpnia do 30 września 2017 roku i przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat, amatorsko lub profesjonalnie zajmujących się fotografią.


22-08-2017

Fundusze Europejskie dla transportu publicznego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny”. Nabór potrwa od czwartego do dwudziestego drugiego września.


11-08-2017

Mobilne Punkty Informacyjne w Krzeszycach i Słońsku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., zaprasza na bezpłatne konsultacje do Krzeszyc (30 sierpnia) oraz Słońska (30 sierpnia)  Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -