Archiwum Wiadomości

Spotkanie z przedstawicielami zielonogórskiego szpitala
05-01-2011

Spotkanie z przedstawicielami zielonogórskiego szpitala

05.01.2011 r. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak spotkała się z przedstawicielami zielonogórskiego szpitala. Gośćmi marszałek byli dyrektor placówki Waldemar Taborski oraz Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Władysław Kościelniak. Rozmowa dotyczyła obecnej i przyszłej sytuacji placówki. Rozmawiano o planowanych inwestycjach, a także sytuacji finansowej szpitala.


EFS zmienia siedzibę
04-01-2011

EFS zmienia siedzibę

Informujemy, że od dnia 03 stycznia 2011 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego będzie mieścił się przy ul. Braci Gierymskich 99a. Dotychczasowa siedziba departamentu mieściła się przy ul. Sikorskiego 19. W związku z przeprowadzką kontakt z pracownikami departamentu będzie utrudniony przez kilka dni.  Dane kontaktowe: numery telefonów oraz adresy mailowe nie ulegają zmianie. W związku z przeprowadzką pracownicy departamentu zapewniają, że dołożą wszelkich starań aby działania z nią związane w jak najmniejszym stopniu zakłóciły pracę jednostki.


Rozmowy o sytuacji powodziowej w Gorzowie
04-01-2011

Rozmowy o sytuacji powodziowej w Gorzowie

05.01.2011 r. w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie w sprawie odwodnienia gorzowskiej dzielnicy Zakanale. Przyczyną zorganizowania spotkania była obecna sytuacja zagrożenia powodziowego dzielnicy oraz konieczność uporządkowania systemu melioracyjnego na przedmiotowym terenie. W naradzie, którą zwołał prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak udział wziął Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.


Sylwestrowe spotkanie z ministrem
30-12-2010

Sylwestrowe spotkanie z ministrem

31.12.2010 r. W Sylwestra marszałek Elżbieta Polak spotkała się z Waldemarem Sługockim, wiceministrem w Ministrstwie Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu uczestniczyli także: wicemarszałek Jarosław Sokołowski oraz członek zarządu Stanisław Tomczyszyn.


Województwo lubuskie przeciwdziała powodzi
30-12-2010

Województwo lubuskie przeciwdziała powodzi

30.12.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego spotkał się z przedstawicielami Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Omówiono działania województwa mające przeciwdziałać powodziom. Koszt inwestycji i napraw w 2010 i 2011 r. to ponad 160 mln zł


30-12-2010

"LUBUSKI PRZEDSIĘBIORCA" - REKRUTACJA DO PROJEKTU

W terminie 10-23 stycznia 2011 r rusza nabór do projektu pn. „Lubuski Przedsiębiorca”, który jest  realizowany w ramach działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu uczestnicy będą mogli ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.


Marszałek w Radiu Zielona Góra
30-12-2010

Marszałek w Radiu Zielona Góra

31.12.2010 r. w sylwestrowy poranek marszałek Elżbieta Polak była gościem Radia Zielona Góra. Rozmowę  poprowadził redaktor Janusz Życzkowski. Była to okazja do podsumowania mijającego roku, a także do przedstawienia planów na rok 2011.  Tematem rozmowy była także krajowa rezerwa wykonania i program Polska Zachodnia. - Naszym celem jest stworzenie w Lubuskiem najlepszych w Polsce warunków do inwestowania - mówiła marszałek Elżbieta Polak złożyła także Lubuszanom noworoczne życzenia.

Rozmowy można odsłuchać na stronie www.rzg.info.pl


Szpital w Torzymiu spółką
28-12-2010

Szpital w Torzymiu spółką

28.12.2010 r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie naszego regionu. Chodzi o likwidację Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu. W jego miejsce utworzona została spółka prawa handlowego.


Zmiany na ginekologii w Zielonej Górze
28-12-2010

Zmiany na ginekologii w Zielonej Górze

28.12.2010 r. lekarze i władze Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze pochwalili się zmianami, jakie zaszły na Oddziale Ginekologicznym. Urząd marszałkowski do remontów dołożył 800 tys. zł. - To bardzo ważne, żeby na tym oddziale pacjentki miały odpowiednie warunki, bo przecież właśnie tu rodzi się nowe życie - powiedziała marszałek Elżbieta Polak.


Sejmik o budowie drogi S-3
28-12-2010

Sejmik o budowie drogi S-3

28.12.2010 r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął stanowisko w sprawie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Radni uznali, że m.in. budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku od Gorzowa do Nowej Soli powinna się rozpocząć przed 2013 rokiem.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -