Archiwum Wiadomości

01-12-2009

Spotkanie z kombatantami

26.11.2009 r. odbyło się spotkanie członków Lubuskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Okręgu Zielonogórskiego z udziałem marszałka Marcina Jabłońskiego, który zapewnił o wsparciu oraz o wielkim szacunku wobec lubuskich kombatantów. Podkreślił także, że Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Świder będzie pośredniczył w kontaktach pomiędzy samorządem województwa, a środowiskiem kombatanckim. - Wszystkich problemów nie rozwiążemy od razu, ale możecie Państwo liczyć na naszą pomoc, wsparcie oraz zaangażowanie w działaniu - dodał marszałek. Na koniec zapowiedział, że zostaną poczynione kroki w celu udostępnienia pomieszczeń oraz innych niezbędnych instrumentów do prowadzenia działalności przez organizacje kombatanckie w regionie.

 


01-12-2009

Lubuski Laur Oświaty

Do 30.01.2010 r. można zgłaszać kandydatów do konkursu Lubuski Laur Oświaty. Kapituła Konkursu powołana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego, sprawującego Honorowy Patronat nad Konkursem przyzna wyróżnienia w czterech kategoriach: samorządy i stowarzyszenia, podmioty gospodarcze i instytucje, osoby fizyczne oraz pedagodzy i nauczyciele. Organizatorem jest Sejmik Województwa Lubuskiego, który już po raz ósmy organizuje ten konkurs.


01-12-2009

Rozmowy o stanie lubuskich dróg

30.11.2009 r. w urzędzie marszałkowskim Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński spotkał się z Heleną Włodarczyk - Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz zastępcą dyrektora Ewą Staruch. W związku z cyklem spotkań z samorządowcami omawiano problemy inwestycyjne i komunikacyjne, które występują w poszczególnych powiatach i gminach naszego regionu. Omówiono także metodologię działań w przypadku najbardziej kosztochłonnych inwestycji.

 


01-12-2009

Można składać wnioski o rewitalizację

01.12.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o ogłoszeniu naboru do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Nabór rozpoczyna się dzisiaj i potrwa 14 dni roboczych. Następnie rozpocznie się ocena. Wyłonione w ten sposób propozycje projektów zostaną poddane konsultacjom społecznym trwającym 30 dni kalendarzowych. Po czym nastąpi decyzja o ujęciu wybranych i zaakceptowanych projektów na liście kluczowych projektów.

 


01-12-2009

Czym zajmie się Obserwatorium Integracji Społecznej?

01.12.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zmiany w Regulaminie Urzędu Marszałkowskiego. W strukturze Departamentu Polityki Społecznej znalazło miejsce Obserwatorium Integracji Społecznej, które zajmie się przede wszystkim prowadzeniem badań i analiz wybranych obszarów wykluczenia społecznego w naszym województwie.

 


30-11-2009

Podsumowanie sukcesów

28.11.2009 r. w Domu Klubowym Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyło się podsumowanie sukcesów sportowców niepełnosprawnych w 2009 r. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Tomasz Wontor, który został zaproszony przez Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Zielonej Górze.


27-11-2009

Inwestycje gminy Santok

25.11.2009 r. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tomasz Hałas odwiedził gminę Santok. Na godz. 13.00 przewidziane było otwarcie drogi w miejscowości Janczewo, realizowanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Godzinę później nastapiło otwarcie kompleksu boisk sportowych w miejscowości Wawrów, który wybudowany został w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.


27-11-2009

Śpiewaj po angielsku

26.11.2009 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyła się druga edycja konkursu piosenki angielskiej pt. „SINGING IS FUN”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas I-VI, a jego celem jest popularyzowanie języka angielskiego, rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz integracja uczniów z terenu województwa lubuskiego.

 


27-11-2009

Wicemarszałek w Kargowej

26.11.2009 r. w Urzędzie Miejskim w Kargowej wicemarszałek Tomasz Wontor spotkał się z Burmistrzem Kargowej Januszem Kłysem oraz przedstawicielami jednostek oświaty, kultury i pomocy społecznej gminy Kargowa. Rozmowy dotyczyły infrastruktury sportowej, oświaty oraz inwestycji gospodarczych.

 


27-11-2009

Wspólny cel - rozwój regionu

26.11.2009 r. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński spotkał się z Posłem RP Bogdanem Bojką, Starostą Powiatu Nowosolskiego Małgorzatą Lachowicz-Murawską oraz Radną Województwa Lubuskiego Marią Małgorzatą Szablowską. Rozmowy dotyczyły dalszej współpracy na rzecz dynamizowania rozwoju województwa lubuskiego. - Nowa Sól zawsze była motorem postępu - stwierdził poseł Bogdan Bojko. W opinii marszałka Jabłońskiego jest to ważny ośrodek w województwie. Powiat nowosolski należy do największych w regionie.

 


Zapisz się do naszego newslettera!

g -