Archiwum Wiadomości

28-05-2010

O badaniach ewaluacyjnych w WUP

28.05.2010 r. doszło do spotkania przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z dyrektorem Edwardem Kraszewskim z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Tematem rozmów były planowane w ramach projektu współfinansowanego z EFS badania ewaluacyjne w zakresie wpływu środków funduszy strukturalnych na lubuski rynek pracy.


27-05-2010

Bibliotekarze świętowali

28.05.2010 r. w pałacyku „Łąkomin” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W uroczystości, którą zorganizowała dyrekcja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. uczestniczył wicemarszałek Tomasz Wontor.


27-05-2010

Statuetki dla "Smoków Biznesu"

27.05.2010 r. poznaliśmy „Smoków Biznesu”. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. zostały wręczone statuetki w XVI edycji konkursu. „Smok Biznesu” jest wyróżnieniem przyznawanym od 16 lat dla firmy, która na rynku lubuskim stanowi wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorców.


26-05-2010

Wizyta delegacji z Mołdawii

26.05.2010 r. wicemarszałek Tomasz Wontor spotkał się z delegacją z Mołdawii. Rozmowy dotyczyły współpracy między regionami w ramach podpisanej w 2007 roku umowy oraz rozpoczęcia wspólnych działań w zakresie nauki winiarstwa i wymiany doświadczeń w tym zakresie.


26-05-2010

Z wiceministrem o funduszach unijnych

26.05.2010 r. w Warszawie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak spotkała się z Waldemarem Sługockim – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Rozmowy  miały charakter konsultacji dotyczących realizacji projektów przez beneficjentów lubuskich w ramach programów horyzontalnych, zwłaszcza w zakresie gospodarki innowacyjnej.


26-05-2010

Lubuskie radzi sobie bardzo dobrze

Województwo Lubuskie najlepiej wykorzystuje instrumenty inżynierii finansowej, czyli fundusze pożyczkowe i poręczeń pożyczkowych. Aż 37,7 % środków trafiło już na wsparcie ostatecznych beneficjentów. Pułap osiągnięty przez pozostałe województwa to ułamkowe procenty – informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Na spotkaniu w MRR-ze była wicemarszałek Elżbieta Polak.


26-05-2010

30 mln euro na pomoc dla gmin dotkniętych powodzią

26.05.2010 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone wykorzystaniu funduszy strukturalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz pomocy dla poszkodowanych przez powódź. W posiedzeniu udział wzięła Elżbieta Polak – wicemarszałek Województwa Lubuskiego.


26-05-2010

Słubice czekają na nadejście fali

26.05.2010 r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyła narada w związku z wysokim poziomem wód w naszym regionie. Głos w dyskusji zabrał Marszałek Marcin Jabłoński, który zapewnił, że władze województwa lubuskiego są gotowe w każdej chwili zorganizować wsparcie dla mieszkańców Słubic i okolicznych gmin, które czekają na falę na Odrze. – Kwestią kluczową jest stały monitoring wałów – powiedział marszałek.


24-05-2010

Słubicki samorząd świętował jubileusz

Obchody 20-lecia samorządu terytorialnego w Słubicach były okazją do spotkania się władz województwa, miasta, radnych oraz partnerów niemieckich. 26.05.2010 r. w Auli Collegium Polonicum odbyła się uroczysta gala z udziałem Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego. Podczas spotkania uhonorowano najbardziej zasłużone osoby dla rozwoju Słubic.


24-05-2010

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych

24.05.2010 r. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński podczas prezentacji pracy zarządu województwa z okresu międzysesyjnego szczególnie zwrócił uwagę na rozpoczęcie prac nad Marką Lubuskie, promocją naszego regionu na światowej wystawie EXPO w Chinach i Targach Real Vienna.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -