Archiwum Wiadomości

13-01-2010

LUM w Gorzowie Wlkp. w nowym miejscu

11.01.2010 r. marszałek Marcin Jabłoński część dzisiejszych służbowych spotkań odbywa po raz pierwszy w nowej siedzibie Biura Samorządu Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Od początku roku biuro funkcjonuje w kamienicy przy ul. Przemysłowej 14-15, w której mieści się oddział NFZ w Gorzowie Wlkp.


13-01-2010

20 kolejnych Orlików w Lubuskiem

12.01.2010 r. Kwota 6 mln 666 tys. zł to pieniądze zapisane w Budżecie Województwa na udzielenie pomocy finansowej samorządom na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012”. Zarząd województwa zaakceptował listę chętnych i skierował projekt odpowiedniej uchwały w tej sprawie pod obrady Radnych Województwa Lubuskiego.


13-01-2010

O wykorzystaniu pieniędzy UE i przyszłości Lubuskiego

13.01.2010 r., porannym gościem Radia Zachód była wicemarszałek Elżbieta Polak. W tym tygodniu gościem TV Odra w Gorzowie Wlkp. był marszałek Marcin Jabłoński. Rozmów przede wszystkim o przyszłości województwa lubuskiego można posłuchać w internecie.


13-01-2010

Gratulacje dla nowego dyrektora biblioteki

13.01.2010 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze odbyło się spotkanie noworoczne z kierownictwem i pracownikami biblioteki, w którym uczestniczył wicemarszałek Tomasz Wontor.


12-01-2010

Spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem

11.01.2010 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sikorskiego 107 w Gorzowie Wlkp. odbyło się otwarte spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem, współtwórcą polskich przemian gospodarczych. Z byłym wicepremierem i ministrem finansów spotkali się marszałek Marcin Jabłoński oraz członek zarządu Tomasz Hałas.


12-01-2010

Proponowane miejsca do rewitalizacji

12.01.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o włączeniu do projektu rozszerzenia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO sześciu inwestycji dotyczących rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Od tego dnia ruszają konsultacje społeczne.


12-01-2010

Przeciw wykluczeniu społecznemu

12.01.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie listy rankingowej dla 1 rundy konkursowej w ramach procedury odwoławczej przyznał dofinansowanie dla 5 projektów z Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota przeznaczonych środków na ten cel to ponad 7,5 mln złotych.


12-01-2010

O przyszłości Drzonkowa

11.01.2010 r. w budynku administracyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Obsługi Klienta, w której udział wziął wicemarszałek Tomasz Wontor. Podczas spotkania po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowane zostało nowe logo ośrodka.


12-01-2010

Jak zdobyć zawód kadrowca?

12.01.2010 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji projekt „Znów będziemy aktywni - kompleksowe wsparcie aktywizacji zawodowej osób 45 +” wyłoniony w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy.


11-01-2010

Lubuskie liderem

05.01.2010 r. „Kiepski start, efektowny finisz” pod takim tytułem można było przeczytać w „Gazecie Wyborczej” artykuł o regionach najlepiej realizujących programy unijne. Samorządy wojewódzkie przyspieszyły wydawanie euro z unijnych dotacji. Gazeta za przykład podaje województwo lubuskie, które do maja ub. roku wydało tylko 3 proc. pieniędzy, a na koniec roku przekroczyło plan.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -