Archiwum Wiadomości

Turniej o bezpieczeństwie w Słubicach
21-06-2010

Turniej o bezpieczeństwie w Słubicach

W dniach 18-19.06.2010 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach odbył się Krajowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. W uroczystości wręczenia nagród uczestnikom turnieju udział wziął wicemarszałek Tomasz Wontor.


Samochód dla strażaków
21-06-2010

Samochód dla strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna w Urzutach otrzymała nowy samochód pożarniczy. 19.06.2010 r. na placu przy kościele odbyła się uroczystość, w której udział wziął członek zarządu Stanisław Tomczyszyn.


Ostatni dzień na zapisy
21-06-2010

Ostatni dzień na zapisy

Zawody nordic walking  „Korona wału Zielonogórskiego”, które rozpoczną się 27.06.2010 r. na Górze Tatrzańskiej w okolicy Zielonogórskiego Amfiteatru o godz. 9.30, w ramach Dnia Województwa Lubuskiego – zostały objęte patronatem honorowym WERONIKI NOWAKOWSKIEJ – zawodniczki Igrzysk Olimpijskich w Vancouver oraz Jolanty Kwaśniewskiej.


Marszałkowie u Minister Rozwoju Regionalnego
16-0-2010

Marszałkowie u Minister Rozwoju Regionalnego

16.06.2010 r. w Warszawie marszałek Marcin Jabłoński uczestniczył w spotkaniu czterech marszałków zachodniego pogranicza Polski z Ministrem Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Minister Bieńkowska z dużym zainteresowaniem przyjęła koncepcję strategii dla Polski Zachodniej.


Motywacja dla młodzieży
17-06-2010

Motywacja dla młodzieży

120 młodych, zdolnych Lubuszan otrzyma stypendia w wysokości 350 złotych miesięcznie. Będą one przyznawane dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uzdolnionych zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Wnioski można składać do 15.07.2010 r.


Nieruchomość pod winnicę
17-06-2010

Nieruchomość pod winnicę

Radni województwa będą wkrótce głosować w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Zaborze. Powierzchnia 34 ha stanowi własność Skarbu Państwa. Celem wykorzystania obszaru jest odtworzenie tradycji winiarskiej na terenie województwa lubuskiego. Zarząd województwa zaakceptował i skierował projekt uchwały na obrady radnych. Inicjatorką przedsięwzięcia jest wicemarszałek Elżbieta Polak.


Aktualizujemy strategię rozwoju naszego regionu
18-06-2010

Aktualizujemy strategię rozwoju naszego regionu

Pierwsze posiedzenie Zespołu  Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego odbyło się 18.06.2010 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze.


Lista indykatywna poszerzona - można składać wnioski do oceny
17-06-2010

Lista indykatywna poszerzona - można składać wnioski do oceny

17.06.2010 r. zarząd województwa zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie z Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza, realizowanych w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


Przyszli ekonomiści nagrodzeni
17-06-2010

Przyszli ekonomiści nagrodzeni

Finaliści XXIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nagrodzeni. 17.06.2010 r. w Palmiarni Zielonogórskiej odbyła się gala z okazji zakończenia XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego dyplomy laureatom wręczyła Jolanta Danielczyk-Gąsiorowska – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu.


Wykład ministra Bartoszewskiego
15-06-2010

Wykład ministra Bartoszewskiego

- Optymiści  i pesymiści  żyją tak samo długo, ale optymiści weselej – rozpoczął wykład „Polska w Europie wobec współczesności” prof. Władysław Bartoszewski  na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wypowiedzi Ministra Kancelarii Prezesa Rady Ministrów słuchało kilkaset osób – studentów, samorządowców i przedsiębiorców. Spotkanie rozpoczęła wicemarszałek Elżbieta Polak. Zobacz galerię zdjęć!


Zapisz się do naszego newslettera!