Archiwum Wiadomości

Przyszłość współpracy polsko-niemieckiej
02-12-2009

Przyszłość współpracy polsko-niemieckiej

27.11.2009 r. w Berlinie Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński spotkał się z Michaelem Mertesem - Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii przy rządzie federalnym. Rozmowy dotyczyły przygotowań do XXXIV Posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, które odbędzie się w Brukseli w dniach 15-16 kwietnia 2010 r. Marszałek Marcin Jabłoński, jako Współprzewodniczący Komitetu, omówił tematy, jakie strona polska proponuje poruszyć podczas przyszłorocznego spotkania.


Czym zajmie się Obserwatorium Integracji Społecznej?
01-12-2009

Czym zajmie się Obserwatorium Integracji Społecznej?

01.12.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zmiany w Regulaminie Urzędu Marszałkowskiego. W strukturze Departamentu Polityki Społecznej znalazło miejsce Obserwatorium Integracji Społecznej, które zajmie się przede wszystkim prowadzeniem badań i analiz wybranych obszarów wykluczenia społecznego w naszym województwie.

 


Można składać wnioski o rewitalizację
01-12-2009

Można składać wnioski o rewitalizację

01.12.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o ogłoszeniu naboru do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Nabór rozpoczyna się dzisiaj i potrwa 14 dni roboczych. Następnie rozpocznie się ocena. Wyłonione w ten sposób propozycje projektów zostaną poddane konsultacjom społecznym trwającym 30 dni kalendarzowych. Po czym nastąpi decyzja o ujęciu wybranych i zaakceptowanych projektów na liście kluczowych projektów.

 


Rozmowy o stanie lubuskich dróg
01-12-2009

Rozmowy o stanie lubuskich dróg

30.11.2009 r. w urzędzie marszałkowskim Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński spotkał się z Heleną Włodarczyk - Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz zastępcą dyrektora Ewą Staruch. W związku z cyklem spotkań z samorządowcami omawiano problemy inwestycyjne i komunikacyjne, które występują w poszczególnych powiatach i gminach naszego regionu. Omówiono także metodologię działań w przypadku najbardziej kosztochłonnych inwestycji.

 


Lubuski Laur Oświaty
01-12-2009

Lubuski Laur Oświaty

Do 30.01.2010 r. można zgłaszać kandydatów do konkursu Lubuski Laur Oświaty. Kapituła Konkursu powołana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego, sprawującego Honorowy Patronat nad Konkursem przyzna wyróżnienia w czterech kategoriach: samorządy i stowarzyszenia, podmioty gospodarcze i instytucje, osoby fizyczne oraz pedagodzy i nauczyciele. Organizatorem jest Sejmik Województwa Lubuskiego, który już po raz ósmy organizuje ten konkurs.


Spotkanie z kombatantami
01-12-2009

Spotkanie z kombatantami

26.11.2009 r. odbyło się spotkanie członków Lubuskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Okręgu Zielonogórskiego z udziałem marszałka Marcina Jabłońskiego, który zapewnił o wsparciu oraz o wielkim szacunku wobec lubuskich kombatantów. Podkreślił także, że Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Świder będzie pośredniczył w kontaktach pomiędzy samorządem województwa, a środowiskiem kombatanckim. - Wszystkich problemów nie rozwiążemy od razu, ale możecie Państwo liczyć na naszą pomoc, wsparcie oraz zaangażowanie w działaniu - dodał marszałek. Na koniec zapowiedział, że zostaną poczynione kroki w celu udostępnienia pomieszczeń oraz innych niezbędnych instrumentów do prowadzenia działalności przez organizacje kombatanckie w regionie.

 


Powiat zielonogórski u marszałka
01-12-2009

Powiat zielonogórski u marszałka

25.11.2009 r. samorządowcy powiatu zielonogórskiego czekają na mosty w Pomorsku i Milsku, w zamian chętnie daliby Muzeum Wojskowe w Drzonowie. - To, co dzieje się wokół Zielonej Góry zaczyna wpisywać się w europejskie trendy - mówił podczas spotkania marszałek Marcin Jabłoński. - Nie za 2-3 lata, ale za 10 zmieni się na lepsze postrzeganie tego miejsca.


Dni Słowacji we Wrocławiu
01-12-2009

Dni Słowacji we Wrocławiu

27.11.2009 r. we Wrocławiu na zaproszenie Františka Ružički, Ambasadora Republiki Słowackiej w Rzeczpospolitej Polskiej z okazji rocznicy XX - lecia wydarzeń Aksamitnej Rewolucji w uroczystych obchodach Dni Słowacji wzięła udział wicemarszałek Elżbieta Polak.


„Zielona energia” na terenie województwa lubuskiego
01-12-2009

„Zielona energia” na terenie województwa lubuskiego

26.11.2009 r. w siedzibie Neunte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KG w Felgentreu w Niemczech odbyła się konferencja na temat energii odnawialnej, w której udział wziął członek zarządu Tomasz Hałas. Podczas konferencji omówiono najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie biogazowi i pozyskiwania energii z biomasy.

 


Rusza budowa centrum
01-12-2009

Rusza budowa centrum

30.11.2009 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą, realizowanego m.in. ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 20 mln zł, natomiast ze środków LRPO pochodzi około 6 mln zł.


Zapisz się do naszego newslettera!