Archiwum Wiadomości

25-05-2017

Majowa sesja Sejmiku

Ocena sytuacji na lubuskim rynku pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe i sanitarne w regionie - to główne tematy sesji Sejmiku, która odbyła się  w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze. Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. W ramach interpelacji, radni pytali głównie o sprawy transportowe, dotyczące dróg i kolei.


25-05-2017

Lubuska Akademia Rozwoju: Pora na absolutorium!

Po miesiącach nauki przyszła pora na absolutorium.  W poniedziałek (29.05) w Zielonej Górze spotkają się „studenci” Lubuskiej Akademii Rozwoju, której pomysłodawczynią jest marszałek Elżbieta Anna Polak. Przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządu otrzymają certyfikaty ukończenia zajęć.  


25-05-2017

Sejmik pyta - minister odpowiada

W marcu br. na forum Sejmiku odbyła się debata na temat aktualnej sytuacji w lubuskim rolnictwie. W dyskusji udział wzięli m.in. reprezentanci instytucji na co dzień związanych z rolnictwem, którzy przedstawili problemy branży. W wyniku nieobecności przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkie wnioski zebrano i przekazano do resortu. Jest odpowiedź Ministra Krzyszofa Jurgiela.


25-05-2017

NIE dla przenoszenia wojewódzkich siedzib administracji publicznej

Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec przenoszenia wojewódzkich siedzib administracji publicznej. Za przyjęciem stanowiska głosowało 19 radnych, trzech było przeciw, ośmiu wstrzymało się od głosu.


24-05-2017

Lubuski Filar 2020 w sieci

Informujemy, że Menadżer Funduszu Funduszy – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie uruchomił platformę internetową dedykowaną instrumentom finansowym w ramach RPO–Lubuskie 2020 - www.rpo.bgk.pl.


24-05-2017

Rok aktywnej walki z bezrobociem

Podczas dzisiejszej Sesji Sejmiku Województwa radni mogli zapoznać się z efektami zeszłorocznej realizacji Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia. W 2016 r. z różnego rodzaju przedsięwzięć skorzystało ponad 109 tys. osób, przy wydatkach na poziomie ponad 318 mln zł. Między innymi wspomniane działania miały wpływ na optymistyczne wiadomości płynące z rynku pracy. Przypomnijmy, że na koniec listopada stopa bezrobocia w Lubuskiem wynosiła niewiele ponad 8 proc.


24-05-2017

Wyjątkowa lekcja europejska

O funduszach europejskich dla młodych, problemach i sukcesach Unii Europejskiej mówił europoseł, profesor Dariusz Rosati podczas wizyty w II LO w Gorzowie. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii Młodzi On-Life z okazji przypadających w maju Dni Funduszy Europejskich. Podczas lekcji młodzież mogła zapoznać się ze szczegółami kampanii, a także z ofertą Punktu Informacji Funduszy Europejskich.


24-05-2017

W partnerstwie dla rozwoju regionu

Partnerskie działania przy realizacji projektów systemowych: rozwój szkolnictwa zawodowego oraz informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług, a także współpraca w ramach Partnerstwa dla wolontariatu – to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z lubuskimi starostami.


24-05-2017

Rozmowy o rozwoju infrastruktury edukacyjnej

Dziś (24.05) odbyło się spotkanie Wójta Gminy Trzebiel Marka Iwlewa z Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego Alicją Makarską. Rozmowa dotyczyła możliwości dofinansowania inwestycji w infrastrukturę przedszkolną w ramach Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” RPO – Lubuskie 2020.

 


24-05-2017

Marszałek Mecenasem Kultury

Stowarzyszenie artystów Zdolni do Wszystkiego uhonorowało marszałek Elżbietę Annę Polak tytułem Mecenasa Kultury, w podziękowaniu za wsparcie organizacyjne i finansowe V Lubuskiego Festiwalu Muzycznego.  


Zapisz się do naszego newslettera!

g -