Zdrowie

Pliki do pobrania:

Aktualności:
Administrator | 31-12-2009 | Zdrowie

16.12.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie zaopiniował projekt Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2009-2013, którą powołany do tego zespół opracowywał od 28.04.2009 r. Jednym z głównych zadań było zebranie, skompletowanie oraz analiza informacji w zakresie danych demograficzno-epidemiologicznych, niezbędnych do przygotowania powyższego dokumentu oraz przekazanie danych podmiotowi zewnętrznemu, który zajął się jego przygotowaniem. Następnie projekt przedłożony zostanie do zaopiniowania właściwym Komisjom Sejmiku Województwa Lubuskiego i skierowany do zatwierdzenia na najbliższej sesji sejmiku.

więcej »
Administrator | 30-12-2009 | Zdrowie
Zgodnie z aktualnymi informacjami, zawartymi w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym sytuacji epidemiologicznej grypy pandemicznej A(H1N1)v za okres od 16-22 grudnia 2009 roku - w Polsce zaobserwowano spadek zapadalności o 38,4%. Sytuacja się stopniowo stabilizuje.
więcej »
Administrator | 23-12-2009 | Zdrowie
23.12.2009 r. marszałek Marcin Jabłoński oraz wicemarszałek Elżbieta Polak spotkali się z dyrektorem Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Stanisławem Łobaczem. Rozmowy dotyczyły planu finansowego Lubuskiego Oddziału NFZ na 2010 r. oraz kontraktów dla szpitali w województwie lubuskim, a zwłaszcza tych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
więcej »
Administrator | 18-12-2009 | Zdrowie
18.12.2009 r. odbyły się negocjacje w zakresie uszczegółowienia projektu „Lubuska Sieć Teleradiologii - e-zdrowie w diagnostyce obrazowej”. W spotkaniu wzięli udział wicemarszałek Elżbieta Polak, prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze Waldemar Taborski.
więcej »
Administrator | 15-12-2009 | Zdrowie

14.12.2009 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krystyną Poślednią, odpowiadającą za edukację, ochronę zdrowia i ochronę środowiska oraz Dyrektorem Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii dr hab. prof. nadzw. Aleksandrem Barinow-Wojewódzkim. Rozmowy miały charakter konsultacji dotyczących planów podjęcia współpracy w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności psychiatrii i pulmonologii.

więcej »
Administrator | 11-12-2009 | Zdrowie

10.12.2009 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się kolejne spotkanie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Lubuskiego. W rozmowach udział wziął również Dyrektor Oddziału Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Stanisław Łobacz.

więcej »
Administrator | 08-12-2009 | Zdrowie

08.12.2009 r. odbyło się spotkanie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak z Robertem Sapą - Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego. Rozmowy dotyczyły projektu budżetu na 2010 rok w zakresie ochrony zdrowia, a zwłaszcza niezbędnych zadań inwestycyjnych służących poprawie infrastruktury w ochronie zdrowia.

więcej »
Administrator | 07-12-2009 | Zdrowie

7.12.2009 w Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tomasz Hałas wręczył Redaktor TVP Gorzów Dorocie Bukowskiej wyróżnienie - aparat cyfrowy w ramach konkursu pt. „Zdążyć przed rakiem", który był skierowany od dziennikarzy promujących profilaktykę raka szyjki macicy.

więcej »
Administrator | 02-12-2009 | Zdrowie

01-02.12.2009 r. w Gorzowie Wlkp. oraz Zielonej Górze odbywają się wojewódzkie obchody Światowego Dnia AIDS, który promuje walkę z zespołem nabytego niedoboru odporności, przełamywanie barier wobec osób zakażonych oraz stanowi czas zadumy nad osobami, które przegrały walkę z chorobą. Jest to także okres podsumowania całorocznych działań na rzecz uświadomienia społeczeństwu o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą HIV/AIDS, a także jakie środki należy podjąć w celu przeciwdziałania zakażeniu.

 

więcej »
Administrator | 01-12-2009 | Zdrowie

30.11.2009 r. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego włączył się w kampanię społeczną „Leczyć po ludzku”, którą rozpoczęła „Gazeta Wyborcza” wraz z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Akcja ma na celu ustalenie, jak w Polsce respektowane są prawa pacjenta. Z sondażu gazety wynika, że pacjenci w Polsce traktowani są przedmiotowo.

 

więcej »

<< <  Strona 65 z 66  > >> • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE