Zdrowie

Pliki do pobrania:

Aktualności:
Administrator | 11-12-2009 | Zdrowie

10.12.2009 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się kolejne spotkanie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Lubuskiego. W rozmowach udział wziął również Dyrektor Oddziału Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Stanisław Łobacz.

więcej »
Administrator | 08-12-2009 | Zdrowie

08.12.2009 r. odbyło się spotkanie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak z Robertem Sapą - Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego. Rozmowy dotyczyły projektu budżetu na 2010 rok w zakresie ochrony zdrowia, a zwłaszcza niezbędnych zadań inwestycyjnych służących poprawie infrastruktury w ochronie zdrowia.

więcej »
Administrator | 07-12-2009 | Zdrowie

7.12.2009 w Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tomasz Hałas wręczył Redaktor TVP Gorzów Dorocie Bukowskiej wyróżnienie - aparat cyfrowy w ramach konkursu pt. „Zdążyć przed rakiem", który był skierowany od dziennikarzy promujących profilaktykę raka szyjki macicy.

więcej »
Administrator | 02-12-2009 | Zdrowie

01-02.12.2009 r. w Gorzowie Wlkp. oraz Zielonej Górze odbywają się wojewódzkie obchody Światowego Dnia AIDS, który promuje walkę z zespołem nabytego niedoboru odporności, przełamywanie barier wobec osób zakażonych oraz stanowi czas zadumy nad osobami, które przegrały walkę z chorobą. Jest to także okres podsumowania całorocznych działań na rzecz uświadomienia społeczeństwu o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą HIV/AIDS, a także jakie środki należy podjąć w celu przeciwdziałania zakażeniu.

 

więcej »
Administrator | 01-12-2009 | Zdrowie

30.11.2009 r. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego włączył się w kampanię społeczną „Leczyć po ludzku”, którą rozpoczęła „Gazeta Wyborcza” wraz z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Akcja ma na celu ustalenie, jak w Polsce respektowane są prawa pacjenta. Z sondażu gazety wynika, że pacjenci w Polsce traktowani są przedmiotowo.

 

więcej »
Administrator | 26-11-2009 | Zdrowie

26.11.2009 r. Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak spotkała się z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze Waldemarem Taborskim oraz ordynatorem Oddziału Neurochirurgii i Traumatologii Pawłem Jarmużkiem.

więcej »
Administrator | 25-11-2009 | Zdrowie

25.11.2009 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się wojewódzkie podsumowanie ogólnopolskiego Programu „Trzymaj Formę!”, którego głównym celem jest wyłonienie projektu edukacyjnego najpełniej realizującego założenia programu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kształtowaniem prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promowanie zasad prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej. Podsumowanie otworzyła wicemarszałek Elżbieta Polak, która podkreśliła, że najlepsze wychowanie, to wychowanie poprzez sport, natomiast najlepszą inwestycją jest inwestycja w zdrowie.

 

więcej »
Administrator | 23-11-2009 | Zdrowie

23.11.2009 r. Radni Województwa Lubuskiego zgodzili się na rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze. WOMP utworzy „Poradnię chorób zawodowych zakaźnych”. Zdecydowano także o zmianach w działalności kilku innych placówek.


 

więcej »
Administrator | 23-11-2009 | Zdrowie

21.11.2009 r. w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71 odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby izby. W uroczystości wzięła udział wicemarszałek Elżbieta Polak.

 

więcej »
Administrator | 20-11-2009 | Zdrowie

20.11.2009 r. wicemarszałek Elżbieta Polak odwiedziła gorzowski szpital. Wizyta dotyczyła przede wszystkim monitoringu zagrożeń związanych z grypą A/H1N1. Wszystkie procedury są realizowane, wprowadzony został reżim sanitarny, dostęp do oddziałów jest ograniczony. Kadra zarządzająca szpitalem całkowicie panuje nad zaistniałą sytuacją.

więcej »

<< <  Strona 69 z 70  > >> • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE