Zdrowie

Pliki do pobrania:

Aktualności:
Administrator | 26-11-2009 | Zdrowie

26.11.2009 r. Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak spotkała się z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze Waldemarem Taborskim oraz ordynatorem Oddziału Neurochirurgii i Traumatologii Pawłem Jarmużkiem.

więcej »
Administrator | 25-11-2009 | Zdrowie

25.11.2009 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się wojewódzkie podsumowanie ogólnopolskiego Programu „Trzymaj Formę!”, którego głównym celem jest wyłonienie projektu edukacyjnego najpełniej realizującego założenia programu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kształtowaniem prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promowanie zasad prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej. Podsumowanie otworzyła wicemarszałek Elżbieta Polak, która podkreśliła, że najlepsze wychowanie, to wychowanie poprzez sport, natomiast najlepszą inwestycją jest inwestycja w zdrowie.

 

więcej »
Administrator | 23-11-2009 | Zdrowie

23.11.2009 r. Radni Województwa Lubuskiego zgodzili się na rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze. WOMP utworzy „Poradnię chorób zawodowych zakaźnych”. Zdecydowano także o zmianach w działalności kilku innych placówek.


 

więcej »
Administrator | 23-11-2009 | Zdrowie

21.11.2009 r. w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71 odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby izby. W uroczystości wzięła udział wicemarszałek Elżbieta Polak.

 

więcej »
Administrator | 20-11-2009 | Zdrowie

20.11.2009 r. wicemarszałek Elżbieta Polak odwiedziła gorzowski szpital. Wizyta dotyczyła przede wszystkim monitoringu zagrożeń związanych z grypą A/H1N1. Wszystkie procedury są realizowane, wprowadzony został reżim sanitarny, dostęp do oddziałów jest ograniczony. Kadra zarządzająca szpitalem całkowicie panuje nad zaistniałą sytuacją.

więcej »
Administrator | 20-11-2009 | Zdrowie

19.11.2009 r. wicemarszałek Elżbieta Polak spotkała się z Bożenną Telec dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze. Rozmowy dotyczyły planu finansowego placówki na przyszły rok, rozwinięcia zakresu świadczonych usług, a przede wszystkim rozbudowy jednostki. W ramach spotkań poświęconych rozwojowi lubuskiej medycyny wicemarszałek Elżbieta Polak tego samego dnia spotkała się Bożeną Chudak dyrektorem SPZOZ „Promyk” w Zielonej Górze.

więcej »

<< <  Strona 70 z 70 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE