NGO informuje

21-02-2017

Przekaż 1 % podatku dla lubuskiego sektora pozarządowego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przypomina o możliości przekazania 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego działające w województwie lubuskim.


21-02-2017

Dwa konkursy na rzecz Seniorów

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza do udziału w dwóch konkursach -  "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia" na innowacyjne pomysły dotyczące wspierania osób starszych i ich opiekunów oraz "Seniorzy w akcji" skierowany do osób 60+, które w oparciu o swoje pasje chcą aktywnie działać na rzecz swoich społeczności.


21-02-2017

Konkurs w obszarze turystyki regionalnej rozstrzygnięty

21 lutego br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.


21-02-2017

Ponad 1,3 mln zł na sport - wyniki konkursu

21 lutego 2017 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.


21-02-2017

Konsultacje społeczne

W związku z ostatnim etapem prac nad Programem Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 w okresie od 28 lutego do 14 marca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne ww. Programu.


21-02-2017

80 tys. zł na przeciwdziałanie uzależnieniom

21 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


21-02-2017

70 tys. zł na działania z zakresu kultury

21 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w obszarze kultury w roku 2017 r. Decyzją zarządu województwa dofinansowano 33 zadania na łączną kwotę 70 tys. zł.


06-02-2017

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych

Centrum Kształcenia NGO przy Towarzystwie Amicus zaprasza organizacje pozarządowe do Gorzowa Wlkp. na bezpłatne warsztaty 8 lutego br. związane z funduszami europejskimi.


31-01-2017

Lubuska Federacja Sportu przygotuje olimpiadę młodzieży

31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2017 r. zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. „Przygotowanie i organizacja przeprowadzenia zawodów finałowych XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2017 w sportach halowych - Lubuskie 2017”.


27-01-2017

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017

Od 16 stycznia 2017 r. trwa nabór na Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłoszony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -