NGO informuje

Ogólnopolski Konkurs Grantowy
30-01-2014

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu "Równać Szanse 2014" jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.


I posiedzenie  Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji w 2014 r.
23-01-2014

I posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji w 2014 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej uprzejmie informuje, że w dniu 29.01.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji.


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
22-01-2014

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Rusza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2014 roku w obszarze kultury, edukacji, turystyki regionalnej.


Bedą wspierać rodziny i przeciwdziałać narkomanii
17-01-2014

Bedą wspierać rodziny i przeciwdziałać narkomanii

14 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania narkomanii.


 Kultura, edukacja i turystyka
17-01-2014

Kultura, edukacja i turystyka

14 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie zaopiniował uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2014 roku w obszarze kultury, edukacji, turystyki regionalnej.


SZKOLENIE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM PRZEDSTAWICIELI NGO
16-01-2014

SZKOLENIE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM PRZEDSTAWICIELI NGO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, zaprasza na szkolenie pn. „Księgowość i podatki PES” w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na lata 2013-2015
30-12-2013

Powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na lata 2013-2015

23 grudnia br.powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubuskiego. Kadencja Rady trwać będzie dwa lata. Skład Rady liczy 21 członków, w tym przedstawiciel Wojewody, 6 przedstawicieli Marszałka Województwa, 3 przedstawicieli Sejmiku Województwa, 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Konkurs ofert w obszarze kultury fizycznej
23-12-2013

Konkurs ofert w obszarze kultury fizycznej

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w roku 2014 w obszarze kultury fizycznej.


Wyniki głosowania na kandydatów  do Rady Działalności Pożytku Publicznego  Województwa Lubuskiego II kadencji
13-12-2013

Wyniki głosowania na kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji

27 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie, dotyczące publicznego liczenia i weryfikacji formalnej nadesłanych głosów na kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.


 Małe granty dla organizacji pozarządowych
04-12-2013

Małe granty dla organizacji pozarządowych

3 grudnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzje o przyznaniu dofinansowania w ramach tzw. „małych grantów”  dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania „Gwiazdor u dzieci specjalnej troski – spotkanie opłatkowe” (3 tys. zł) oraz dla Stowarzyszenia „Ludzie dla Ludzi” Mecenat Złotego Serca na realizację zadania pn.: „Godne Święta Bożego Narodzenia” (3 tys. zł).


Zapisz się do naszego newslettera!

g -