NGO informuje

Wyniki konkursu na realziacje zadań w obszarze kultury, edukacji i turystyki
05-03-2014

Wyniki konkursu na realziacje zadań w obszarze kultury, edukacji i turystyki

Znamy Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  Województwa Lubuskiego w 2014 roku w obszarze kultury, edukacji, turystyki regionalnej


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych
28-02-2014

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych
do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Lubuskiego w 2014 roku w obszarze kultury fizycznej.


Zostań „Małym Mistrzem”
26-02-2014

Zostań „Małym Mistrzem”

„Mały Mistrz” – to konkurs, którego celem jest upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia  dzieci klas I-III szkół podstawowych poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie zdobywania przez dzieci odznak sportowych, potwierdzających opanowanie określonych umiejętności ruchowych, w poszczególnych blokach podstawowych sportowych sprawności, podczas realizowanych w szkole obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Na realizację zadania przeznaczono 150.000 zł.


W zdrowym ciele, zdrowy duch
26-02-2014

W zdrowym ciele, zdrowy duch

Do 19 marca br. można składać oferty na realizację zadania pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „MultiSport”. Na ten cel przeznaczonokwotę w wysokości 150.000 zł. Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży poprzez organizację pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych województwa lubuskiego.


„Lubuski Mundial Funduszy Europejskich”
26-02-2014

„Lubuski Mundial Funduszy Europejskich”

25 lutego br. ruszył konkurs ofert na realizację zadania „Lubuski Mundial Funduszy Europejskich”. Na ten cel przeznaczono kwotę 25.000 zł. Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie i realizację rozgrywek w piłce nożnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych województwa lubuskiego.


Ogarnie nas mania Lubusikowania
21-02-2014

Ogarnie nas mania Lubusikowania

Lubuskie stawia na sport! Dlatego też zarząd województwa podjął decyzję o kontynuacji programu „Lubusik – sportowe boisko na lato”. Będzie to już IV edycja autorskiego programu, który realizowany jest nieprzerwanie od 2011 roku. W tym czasie w naszym województwie powstały 73 profesjonalne boiska do plażowej piłki siatkowej o wartości 428.461 zł. Gminy, które przystąpiły do programu otrzymały po 6 tys. złotych brutto wsparcia na realizację projektu. W tym roku będzie podobnie. Wnioski można składać do 7 marca br.


TRYB POZAKONKURSOWY
20-01-2014

TRYB POZAKONKURSOWY

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zezwala aby jednostki samorządu terytorialnego zlecały realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (zgodnie z art. 19a ww. ustawy).


Harmonogram planowanych konkursów na 2014 r.
23-12-2013

Harmonogram planowanych konkursów na 2014 r.

Harmonogram planowanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez III sektor w 2014 r. w następujących obszarach:

 


Aktywne społeczeństwo, aktywni obywatele
19-02-2014

Aktywne społeczeństwo, aktywni obywatele

Ponad 220 osób wzięło udział w spotkaniu informacyjnym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w konkursie w ramach FIO, które odbyło się 18 lutego br. w Zielonej Górze. - Chciałbym Państwa zachęcić do aplikowania o te środki, gdyż łatwiej jest je pozyskać, a następnie rozliczać niż środki unijne. W ostatnich trzech latach w ramach FIO z Lubuskiego wpłynęło 300 wniosków, a 40 otrzymało wsparcie na łączną kwotę 5 mln zł. To nie jest najlepszy wynik, dlatego też cieszę się, że są Państwo dzisiaj z nami - powiedział wicemarszałek Maciej Szykuła otwierając spotkanie.


Wspieramy kulturę fizyczną
18-02-2014

Wspieramy kulturę fizyczną

18 lutego br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej w roku 2014. Do otwartego konkursu przystąpiło 158 organizacji pozarządowych, które złożyły 421 ofert.


Zapisz się do naszego newslettera!