NGO informuje

Harmonogram planowanych konkursów na 2014 r.
23-12-2013

Harmonogram planowanych konkursów na 2014 r.

Harmonogram planowanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez III sektor w 2014 r. w następujących obszarach:

 


Aktywne społeczeństwo, aktywni obywatele
19-02-2014

Aktywne społeczeństwo, aktywni obywatele

Ponad 220 osób wzięło udział w spotkaniu informacyjnym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w konkursie w ramach FIO, które odbyło się 18 lutego br. w Zielonej Górze. - Chciałbym Państwa zachęcić do aplikowania o te środki, gdyż łatwiej jest je pozyskać, a następnie rozliczać niż środki unijne. W ostatnich trzech latach w ramach FIO z Lubuskiego wpłynęło 300 wniosków, a 40 otrzymało wsparcie na łączną kwotę 5 mln zł. To nie jest najlepszy wynik, dlatego też cieszę się, że są Państwo dzisiaj z nami - powiedział wicemarszałek Maciej Szykuła otwierając spotkanie.


Wspieramy kulturę fizyczną
18-02-2014

Wspieramy kulturę fizyczną

18 lutego br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej w roku 2014. Do otwartego konkursu przystąpiło 158 organizacji pozarządowych, które złożyły 421 ofert.


Nabór do komisji konkursowej - zadania promocyjne
12-02-2014

Nabór do komisji konkursowej - zadania promocyjne

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Nabór do komisji konkursowej
10-02-2014

Nabór do komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Lubuskiego w 2014 r. w obszarze kultury fizycznej pn. Powszechna nauka pływania „Umiem pływać”


Ruszyła rekrutacja na bezpłatne szkolenia: CIS i KIS w praktyce – tworzenie i funkcjonowanie.
07-02-2014

Ruszyła rekrutacja na bezpłatne szkolenia: CIS i KIS w praktyce – tworzenie i funkcjonowanie.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „KIS i CIS jako kreatywne, celowe i skuteczne formy aktywizacji zawodowej i społecznej” w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mali pływacy na start
07-02-2014

Mali pływacy na start

Już niedługo Lubuscy trzecioklasiści ze szkół podstawowych poczują się w basenie jak przysłowiowa ryba w wodzie. 4 lutego br. ruszył otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. Powszechna nauka pływania ,,Umiem pływać". Celem konkursu jest upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci poprzez organizacje pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla dzieci klas III szkół podstawowych. Na ten cel w budżecie województwa przeznaczono 200 tys. zł.


Bezpłatne szkolenie - „Akcja 1%” – co trzeba zrobić, aby akcja 1% była jak najbardziej skuteczna?
05-02-2014

Bezpłatne szkolenie - „Akcja 1%” – co trzeba zrobić, aby akcja 1% była jak najbardziej skuteczna?

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie „Skuteczna akcja 1%” w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Bezpatne szkolenie - „Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej”
05-02-2014

Bezpatne szkolenie - „Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie „Finansowanie PES” w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Inauguracja Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji
30-01-2014

Inauguracja Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji

29 stycznia 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji. Zgodnie z porządkiem obrad na pierwszym posiedzeniu Rady dokonano wyboru w tajnym głosowaniu Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.


Zapisz się do naszego newslettera!