Polska Zachodnia

Tatiana Mikułko-Kozłowska | 28-01-2014 | Polska Zachodnia
Marszałek z wizytą w Warszawie

28 stycznia podczas wizyty w Warszawie marszałek Elżbieta Polak wzięła udział w spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, podsumowującym prace nad formułowaniem Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Uczestniczyła w rozmowach z wicepremier Elżbietą Bieńkowską, dotyczących certyfikacji Regionalnych Programów Operacyjnych. Z kolei o sytuacji w spółce PKP Przewozy Regionalne rozmawiała z marszałkami województw RP.

więcej »
Marzena Toczek | 06-11-2013 | Polska Zachodnia
Warsztaty o Strategii Rozwoju Polski Zachodniej

W Zielonej Górze zakończyły się warsztaty dotyczące projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz pięciu województw Polski Zachodniej. - Na poprzednich spotkaniach marszałkowie Polski Zachodniej zadeklarowali współpracę nad Strategią. Ustaliliśmy, że nasze kluczowe projekty powinny być finansowane z krajowych programów operacyjnych w nowej perspektywie 2014-2020 - mówi marszałek Elżbieta Polak.

więcej »
Tatiana Mikułko-Kozłowska | 16-09-2013 | Polska Zachodnia
Nowy projekt dla Polski Zachodniej

We wtorek w Wałbrzychu marszałkowie Polski Zachodniej podpisali List intencyjny w sprawie współpracy nad Strategią Polski Zachodniej. Ustalili też nowy – ósmy – projekt kluczowy, który znajdzie się na liście najważniejszych projektów w tej Strategii. W wałbrzyskich obradach uczestniczyli wicemarszałek Bogdan Nowak i pełnomocnik Zarządu Woj. Lubuskiego ds. Polityki Spójności Maciej Nowicki.

więcej »
Marzena Toczek | 22-08-2013 | Polska Zachodnia
Polska Zachodnia ma swoją strategię

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło do konsultacji urzędom marszałkowskim, pierwszą wersję Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku, w zakresie potencjałów i celów rozwojowych. Dokument zauważa, że „obszar Polski Zachodniej ma korzystne położenie w przestrzeni europejskiej, w bezpośredniej bliskości silnych gospodarczych partnerów, charakteryzujących się wysoką innowacyjnością, co stanowi korzystne uwarunkowania dla przepływu kapitału, wiedzy i ludzi”.

więcej »
| 21-08-2013 | Polska Zachodnia
Stawiamy na potencjały - Stawiamy na potencjały – nie pomijając spraw spójności (…) Strategia Rozwoju Polski Zachodniej ma mieć walor wdrożeniowy i praktyczny- powiedziała wicedyrektor Renata Calak z Departamentu Programów Ponadregionalnych (DPP) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podczas spotkania w Warszawie 26 lipca 2013r. w ramach opracowywanej przez MRR Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (SRPZ). Spotkanie poprowadziła Monika Pałasz dyrektor DPP. Wzięli w nim udział również przedstawiciele dawnej Grupy Sterującej powołanej do opracowania Założeń SRPZ. Województwo lubuskie reprezentowała Kamila Szczepańczyk z Gabinetu Zarządu. więcej »
| 14-08-2013 | Polska Zachodnia
Ruszyły prace nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej Prace nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej nabrały tempa! W środę w Warszawie odbyło się spotkanie zainteresowanych województw. Woj. lubuskie reprezentowali wicemarszałek Bogdan Nowak oraz pełnomocnik Zarządu ds. Polityki Spójności Maciej Nowicki. Prace nadzoruje Departament Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego we współpracy z urzędami marszałkowskimi i ekspertami. więcej »
| 29-07-2013 | Polska Zachodnia
Rozwój województwa naszym priorytetem

O kluczowych dla rozwoju naszego regionu projektach, które zostały wpisane do Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej i Strategii Rozwoju Województwa rozmawiała marszałek Elżbieta Polak z posłem Józefem Zychem w poniedziałek, 29 lipca br. Projekty te są obecnie w opracowaniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w celu przygotowania właściwej strategii.


więcej »
Marzena Toczek | 04-03-2013 | Polska Zachodnia
MRR podjęło prace nad strategią dla Polski Zachodniej!

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przejęło formalną koordynację prac nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej. Strategia będzie opracowana i przyjęta jako oficjalna rządowa strategia ponadregionalna, na podstawie Założeń, wypracowanych przez pięć województw i ekspertów. Podczas spotkania przedstawicieli MRR i urzędów marszałkowskich w Poznaniu, 8 lutego bm. uzgodniono wstępny zakres, harmonogram i sposób organizacji prac nad Strategią. Województwo Lubuskie reprezentowali: Maciej Nowicki – Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Polityki Spójności i Katarzyna Drożak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego I Współpracy Zagranicznej.

więcej »
| 13-02-2013 | Polska Zachodnia
Będzie rządowa strategia dla Polski Zachodniej!

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przejęło formalną koordynację prac nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej. Strategia będzie opracowana i przyjęta jako oficjalna rządowa strategia ponadregionalna, na podstawie Założeń, wypracowanych przez pięć województw i ekspertów. Podczas spotkania przedstawicieli MRR i urzędów marszałkowskich w Poznaniu, 8 lutego bm. uzgodniono wstępny zakres, harmonogram i sposób organizacji prac nad Strategią.

więcej »
| 19-10-2012 | Polska Zachodnia
Konwent Marszałków Polski Zachodniej „Polska Zachodnia stawia na koncentrację priorytetów”- powiedziała marszałek Elżbieta Polak rozpoczynając Konwent Marszałków Polski Zachodniej. więcej »

<< <  Strona 2 z 6  > >>

zeskanuj QRCode
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE