Obszary wsparcia - kontakty

Kontakty do pracowników merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa lubuskiego w Zielonej Górze i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej współpracujących z III sektorem pozarzadowym:

 1. 1) w obszarze promocji województwa

Gabinet Zarządu,

Biuro Zarządu

Pani Renata Kowalewska

tel. 68 45-65-467

e-mail: r.kowalewska@lubuskie.pl

2) w obszarze ochrony zdrowia

Departament Ochrony Zdrowia,

Wydział Organizacji i Promocji Zdrowia

Pani Martyna Michalska - Czapla

tel. 68 45-65-208

e-mail: m.michalska@lubuskie.pl

3) w obszarze edukacji

Departament Infrastruktury Społecznej,

Wydział Edukacji

Pani Katarzyna Bocian

tel. 68 45-65-410

e-mail: k.bocian@lubuskie.pl

4) w obszarze kultury

Departament Infrastruktury Społecznej,

Wydział Kultury

Pani Tatiana Janiak

tel. 68 45-65-299

e-mail: t.janiak@lubuskie.pl

5) w obszarze kultury fizycznej

Departament Infrastruktury Społecznej,

Wydział Turystyki i Sportu

Pani Aleksandra Polak

tel. 68 45-65-569

e-mail: a.polak@lubuskie.pl

Pan Andrzej Hełmiński

tel. 68 45-65-322

e-mail: a.helminski@lubuskie.pl

Pani Joanna Baszura

tel. 68 45-65-569

e-mail: j.baszura@lubuskie.pl

6) w obszarze turystyki regionalnej

Departament Infrastruktury Społecznej,

Wydział Turystyki i Sportu

Pani Halszka Moczulska - Waszak

tel. 68 45-65-253

e-mail: h.moczulska@lubuskie.pl

7) w obszarze integracji europejskiej

Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, Wydział Współpracy Międzynarodowej

Pani Małgorzata Rycielska

tel. 68 45-65-327

e-mail: m.rycielska@lubuskie.pl

8) w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

Departament Infrastruktury Społecznej,

Wydział Spraw Społecznych

Pani Joanna Relich

tel. 68 45-65-247

e-mail: j.relich@lubuskie.pl

9) w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii)

10) w obszarze pomocy społecznej

11) w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

Wydział Polityki Społecznej

Pani Magdalena Rubaszewska

tel. 68 32-31-886

e-mail: m.rubaszewska@rops.lubuskie.pl

12) w obszarze wspierania rozwoju ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

Wydział Obsługi Projektu 7.1.3

Pani Krystyna Górnicka

tel. 68 32-31-927

e-mail: k.gornicka@rops.lubuskie.pl

13) w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Pani Magdalena Poliwko

tel. 68 32-31-925

e-mail: m.poliwko@rops.lubuskie.pl 

 


 

 

 

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE