Polska Zachodnia

Małgorzata Tramś-Zielińska | 25-01-2016 | Polska Zachodnia
Apel marszałków w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej Marszałkowie Województw Polski Zachodniej w trosce o skuteczną realizację Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 r., apelują o pilne podjęcie działań planistycznych i dokumentacyjnych dla Odrzańskiej Drogi Wodnej. 15 stycznia br. we Wrocławiu w czasie spotkania związanego z inicjatywą „Partnerstwo-Odra” marszałkowie województw podpisali Apel w sprawie opracowania dokumentu planistycznego dla wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej z uwzględnieniem IV klasy żeglowności. więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 28-05-2015 | Polska Zachodnia
Polska Zachodnia podczas Transgranicznego Forum Samorządowego Polski Zachodniej

28 maja 2015 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej. Celem tego wydarzenia, organizowanego z okazji 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce, było podkreślenie roli państw i regionów Unii Europejskiej w kreowaniu współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. W ramach Forum odbyła się sesja plenarna „25 lat samorządności – przyszłość i perspektywy” oraz dwie sesje robocze: jedna dotycząca programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, druga – Polski Zachodniej.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 29-04-2015 | Polska Zachodnia
Posiedzenie Zespołu roboczego ds. SRPZ 2020 28 kwietnia br. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 z udziałem Renaty Calak, ZastępcyDyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 17-12-2014 | Polska Zachodnia
Spotkanie zespołu roboczego ds. Strategii Polski Zachodniej

17 grudnia 2014 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Tematem spotkania było przygotowanie ponadregionalnych projektów wynikających ze Strategii i ich uwzględnienie w kontraktach terytorialnych poszczególnych województw.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 01-09-2014 | Polska Zachodnia
Spotkanie przedstawicieli pięciu urzędów marszałkowskich

28 sierpnia br. w Poznaniu odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli pięciu urzędów marszałkowskich zaangażowanych w realizację Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. Województwo Lubuskie reprezentował Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej.

więcej »
Marzena Toczek | 28-05-2014 | Polska Zachodnia
Doinwestowanie ściany zachodniej interesem ogólnopolskim

Zgodnie z obietnicą złożoną tydzień temu premier Donald Tusk ponownie odwiedził Lubuskie. W filharmonii w Gorzowie spotkał się z liderami życia publicznego. Przekrój tematów był szeroki – od mostu w Kostrzynie do problemów winiarstwa. Marszałek Elżbieta Polak zaprosiła szefa rządu na Przystanek Woodstock. A premier zadeklarował, że wkrótce znów nas odwiedzi, bo nasz region robi wrażenie jeśli chodzi o dobre wykorzystanie unijnych pieniędzy.

 

więcej »
Marzena Toczek | 23-05-2014 | Polska Zachodnia
O rozwoju onkologii w Polsce Zachodniej

W Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu odbyło się spotkanie, podczas którego prezentowany był harmonogram prac oraz stopień przygotowania do realizacji projektu pt: „Budowa Instytutu Radioterapii Protonowej”. Budowa Ośrodka Protonoterapii jest projektem o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Polski Zachodniej. - Wspólnie dochodzimy do kompromisu i silnie zabiegamy o realizację tego projektu - mówi marszałek Elżbieta Polak, która uczestniczyła w spotkaniu.

więcej »
Tatiana Mikułko-Kozłowska | 15-05-2014 | Polska Zachodnia
Paradyż: wicepremier z marszałkami o Polsce zachodniej

Po tym, jak Rząd RP przyjął Strategię Polski Zachodniej, wicepremier Elżbieta Bieńkowska spotkała się z marszałkami makroregionu w sercu Lubuskiego – w klasztorze cystersów w Gościkowie-Paradyżu, by tam porozmawiać o dalszych pracach. Ustalono, że kolejne robocze spotkanie odbędzie się 23 maja w Poznaniu i będzie dotyczyło ponadregionalnych, specjalistycznych centrów usług medycznych. Z punktu widzenia naszego województwa to bardzo istotny projekt, bo zakłada powstanie radioterapii w Gorzowie i rozbudowę onkologii w Zielonej Górze.

 

więcej »
Marzena Toczek | 30-04-2014 | Polska Zachodnia
Rząd przyjął Strategię Rozwoju Polski Zachodniej Dobra informacja w ostatnim dniu kwietnia napłynęła z Warszawy: Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Polski Zachodniej! To otwiera drogę do sfinansowania w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej ośmiu kluczowych projektów w ramach tej strategii, m.in. Odrzańskiej Drogi Wodnej, trasy S3, linii kolejowych, centrów usług medycznych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz sieci energetycznych Polski Zachodniej. więcej »
Marzena Toczek | 11-02-2014 | Polska Zachodnia
Wielki plan dla Polski Zachodniej

Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej, dokończenie trasy S3, modernizacja linii kolejowych, budowa ośrodka radioterapii w Gorzowie – te i wiele innych inwestycji będzie możliwych dzięki Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Zaczynają się konsultacje projektu tej strategii, który oficjalnie opublikowano na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. – Strategia potwierdza, że Polska Zachodnia ma potencjał do dynamicznego rozwoju – mówi marszałek Elżbieta Polak.

więcej »

Strona 1 z 6  > >>

zeskanuj QRCode
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE