Rada Pożytku Publicznego - Aktualności

Małgorzata Tramś-Zielińska | 25-02-2016 | RDPP - Aktualności
Posiedzenie Rady Pożytku Publicznego

24 lutego br. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego III kadencji. Na spotkanie zostali zaproszeni również członkowie RDPPWL II kadencji, którym zostały wręczone podziękowania za pracę na rzecz Rady przez wicemarszałka Romualda Gawlika.

Organizacje Pozarządowe | 23-02-2016 | RDPP - Aktualności

Posiedzenie Rady planowane jest na 24 lutego br. na godzinę 10:00. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, w Sali Prasowej (I piętro).

Organizacje Pozarządowe | 23-12-2015 | RDPP - Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej informuje, iż na mocy Zarządzenia nr 110/2015 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Organizacje Pozarządowe | 04-12-2015 | RDPP - Aktualności

Marszałek Województwa Lubuskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na III kadencję – nabór uzupełniający

Organizacje Pozarządowe | 15-10-2015 | RDPP - Aktualności

Zasady zgłaszania kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego określa uchwała nr 58/702/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 września
2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Termin składania protestów do zgłoszonych kandydatów

Protesty dotyczące zgłoszonych kandydatów wnoszone są w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy zgłoszonych kandydatów. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Protesty można zgłaszać do dnia 19 października 2015 r. w wersji elektronicznej na adres: rada.pozytku@lubuskie.pl

Czas na rozpatrzenie protestów wynosi 4 dni.

Organizacje Pozarządowe | 24-09-2015 | RDPP - Aktualności

Marszałek Województwa Lubuskiego

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatówna członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na III kadencję

Organizacje Pozarządowe | 25-08-2015 | RDPP - Aktualności

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Organizacje Pozarządowe | 14-07-2015 | RDPP - Aktualności

Z dniem 30 czerwca 2015 r. zakończył się projekt „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku”. Projekt realizowany był w partnerstwie z 5 organizacjami pozarządowymi i 3 urzędami marszałkowskimi na terenie czterech województw (w obszarze I) tj.: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Stanowił on odpowiedź, na pilotażowy konkurs  (w ramach PO KL Poddziałanie 5.4.2) "Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi" ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

Organizacje Pozarządowe | 30-06-2015 | RDPP - Aktualności

Posiedzenie Rady planowane jest na 2 lipca br. na godzinę 10:00. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108 (I piętro).

Organizacje Pozarządowe | 12-06-2015 | RDPP - Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej, Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję podsumowującą projekt pt. „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku”.

Strona 1 z 4  > >>


 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE