Koronawirus - najważniejsze informacje
Koronawirus - najważniejsze informacje

Kultura

W ślad za decyzją wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego, informujemy o ograniczeniu działalności wszystkich instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Ograniczenie to polega na wstrzymaniu do 25 marca wszystkich imprez i wydarzeń z udziałem publiczności.

Decyzja podyktowana jest sytuacją epidemiologiczną kraju, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Normalnie pracuje natomiast administracja tych instytucji.

Poniżej przedstawiamy listę instytucji kultury, podległych samorządowi województwa lubuskiego, których dotyczy ograniczenie działalności:

  • Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, pl. Powstańców Wlkp. 10, 65 - 075 Zielona Góra, tel. 68 325 65 14, http://filharmoniazg.pl/
  • Lubuski Teatr w Zielonej Górze, al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra, tel. 68 452 72 72, http://teatr.zgora.pl/
  • Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11, 65 - 431 Zielona Góra, tel.501 577 329, http://www.rcak.pl/
  • Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonaj Górze, al. Niepodległości 15, 65 - 048 Zielona Góra, tel. 68 327 23 45, http://mzl.zgora.pl/
  • Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli, ul. Ochla - Muzealna 5, 66 - 006 Zielona Góra, tel. 68 321 15 91, http://www.muzeumochla.pl/
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65 - 077 Zielona Góra, tel. 68 453 26 00, http://www.wimbp.zgora.pl/

Jednocześnie informujemy, że corocznie organizowane wydarzenie kulturalne pn. „Kaziuki” które miało się odbyć w dniu 29 marca 2020 r. w  Muzeum Etnograficznym w Ochli - nie odbędzie się. W trosce o zachowanie jak najdalej idącej profilaktyki w zwalczaniu koronawirusa, zarówno zwiedzanie jak i wszelkie imprezy z udziałem publiczności na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli zostają odwołane.