Koronawirus - najważniejsze informacje
Koronawirus - najważniejsze informacje

Oświata

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W piątek 20 marca wieczorem decyzją premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzony został stan epidemii na terenie całego kraju. Lekcje w szkołach zostały zawieszone do Wielkanocy. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, od 25 marca będzie możliwość prowadzenia kształcenia na odleglość, została stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały do 10 kwietnia.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

· poradni psychologiczno-pedagogicznych;

· specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

· młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

· przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

· szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

· szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

 

(z komunikatu Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Dyrektorze

· zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;

· od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

· poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;

· możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

· w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

· uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

· od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

· śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

 Rodzicu,

· ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

· zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

· jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

· przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

· rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

· śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

· jeśli jesteś w ósmej klasie, możesz przygotowywać się do egzaminu, rozwiązując zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, które codziennie są publikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Zadania będą się pojawiać codziennie o godz. 9.00, a o godz. 15.00 uczniowie będą mogli sprawdzić rozwiązania;

· jeśli jesteś w klasie maturalnej, możesz przygotowywać się do egzaminu, korzystając ze zbiorów zadań, które znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Zadania będą się pojawiać codziennie o godz. 9.00, a o godz. 15.00 uczniowie będą mogli sprawdzić rozwiązania;

· pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

· przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

· odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

· przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

· dziennik elektroniczny;

· strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

· mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów - nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Z kolei Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Ministerstwo Cyfryzacji podpowiadają, by przenieść lekcję na grupę na Facebooku. Pod tym linkiem możecie zobaczyć film instruktażowy, jak otworzyć wirtualną klasę w mediach społecznościowych.

 Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.