Lubuskie w budowie

Lubuska machina inwestycyjna działa pełną parą. Każdego dnia w naszym województwie prowadzone są prace, których zakończenie wpłynie na poprawę codziennego życia Lubuszan. Chcemy, aby mieszkańcy znali szczegóły tych projektów, dlatego przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych inwestycji aktualnie realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i jednostki mu podległe. Podane informacje są cykliczne aktualizowane, co pozwala na śledzenie postępów wszystkich lub jedynie wybranych działań. Przygotowana lista to również świetnie źródło informacji o nowo rozpoczynających się inwestycjach. .

Transport i ochrona przeciwpowodziowa

Koszt:  4,92 mln zł

Planowane zakończenie: 1 sierpnia 2018 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego wału pomiędzy miejscowościami Wężyska-Chlebowo, który ma zastąpić ten istniejący. Inwestycja obejmuje budowę odcinka o długości ok. 5,5 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także budowę zjazdów i przejazdów przez wał. W ramach inwestycji ogłoszony został przetarg dwustopniowy na wyłonienie wykonawcy zadania.

Planowany termin realizacji  styczeń 2017 – grudzień 2020.

Inwestycja obejmuje działania związane z: rozbudową lewobrzeżnego wału na długości ok. 3 km, regulacją koryta Czarnej Strugi oraz pracami przy przepompowni wraz z kanałem. Obecnie w ramach inwestycji ogłoszony został przetarg dwustopniowy na wyłonienie wykonawcy zadania.

Planowany termin realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2020

Inwestycja obejmuje wzmocnienie istniejących wałów oraz budowę nowego wału okrężnego o długości ok. 5,9 km, odbudowę Raczej Strugi (na długości około 765 m poniżej wału okrężnego oraz na długości około 1,3 km powyżej mostu na drodze Słubice – Drzecin) oraz odbudowę Czarnego Kanału na długości ok. 4156 m. Obecnie w ramach inwestycji trwa postępowanie przetargowe jednostopniowe.

Planowany termin realizacji  październik 2016 – październik 2020
Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Przewóz przed wodami Nysy Łużyckiej. Inwestycja dotyczy budowy nowego wału o łącznej długości 1287 m. Dnia 9 stycznia nastąpiło otwarcie ofert.

Planowany termin realizacji: styczeń 2017 - kwiecień 2018. Wyłoniony został Wykonawca: Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW Kalemba oraz Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów mieszkalnych i rolniczych po stronie zawala w Kiełczu. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę lewostronnego odcinka wałów o długości ok. 525 m. Dnia 03 stycznia 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie inwestycji według formuły zaprojektuj - wybuduj. Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy.

Planowany termin realizacji styczeń 2017 - październik 2018. Wyłoniony został Wykonawca: Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc.

Koszt: 8,16 mln zł

Planowane zakończenie: 18 maj 2017 r.
Koszt: 6,18 mln zł

Planowane zakończenie: 17 lipiec 2017 r.
Koszt: 6,38 mln zł

Planowane zakończenie: 5 październik 2017 r.
Koszt: 6,83 mln zł

Planowane zakończenie: 31 sierpień 2017 r.
Koszt: 2,51 mln zł

Planowane zakończenie: 16 sierpień 2017 r.
Koszt: 6,74 mln zł

Planowane zakończenie: 31 lipca 2017 r.
Koszt: 9,24 mln zł

Planowane zakończenie:  31 październik 2017 r.

Koszt: 7,29 mln zł

Planowane zakończenie: 19 grudnia 2018 r.

Koszt: 12,54 mln zł

Planowane zakończenie: 6 listopad 2017 r.

Koszt: 17,36 mln zł

Planowane zakończenie: 6 lipca 2017 r.

Inwestycje w kulturę, edukację, sport i turystykę

Obecnie w przygotowaniu są inwestycje, które w 2017 r. mają być prowadzone przez blisko 10 instytucji podległych samorządowi województwa. Mowa tu chociażby o modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze i Muzeum Ziemi Lubuskiej. Oba projekty znalazły się na liście projektów rekomendowanych do Kontraktu Terytorialnego i mają szanse na otrzymanie dofinansowania z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Do prac związanych z rozbudową i modernizacją swoich budynków szykują się także:

- Filharmonia Zielonogórska,

- Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim,

- Regionalne Centrum Animacji Kultury,

- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze,

- Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.,

– Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -