Lubuskie w budowie

Lubuska machina inwestycyjna działa pełną parą. Każdego dnia w naszym województwie prowadzone są prace, których zakończenie wpłynie na poprawę codziennego życia Lubuszan. Chcemy, aby mieszkańcy znali szczegóły tych projektów, dlatego przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych inwestycji aktualnie realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i jednostki mu podległe. Podane informacje są cykliczne aktualizowane, co pozwala na śledzenie postępów wszystkich lub jedynie wybranych działań. Przygotowana lista to również świetnie źródło informacji o nowo rozpoczynających się inwestycjach. .

Transport i ochrona przeciwpowodziowa

Koszt:  4,92 mln zł

Planowane zakończenie: 1 sierpnia 2018 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego wału pomiędzy miejscowościami Wężyska-Chlebowo, który ma zastąpić ten istniejący. Inwestycja obejmuje budowę odcinka o długości ok. 5,5 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także budowę zjazdów i przejazdów przez wał. W ramach inwestycji ogłoszony został przetarg dwustopniowy na wyłonienie wykonawcy zadania.

Planowany termin realizacji  styczeń 2017 – grudzień 2020.

Inwestycja obejmuje działania związane z: rozbudową lewobrzeżnego wału na długości ok. 3 km, regulacją koryta Czarnej Strugi oraz pracami przy przepompowni wraz z kanałem. Obecnie w ramach inwestycji ogłoszony został przetarg dwustopniowy na wyłonienie wykonawcy zadania.

Planowany termin realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2020

Inwestycja obejmuje wzmocnienie istniejących wałów oraz budowę nowego wału okrężnego o długości ok. 5,9 km, odbudowę Raczej Strugi (na długości około 765 m poniżej wału okrężnego oraz na długości około 1,3 km powyżej mostu na drodze Słubice – Drzecin) oraz odbudowę Czarnego Kanału na długości ok. 4156 m. Obecnie w ramach inwestycji trwa postępowanie przetargowe jednostopniowe.

Planowany termin realizacji  październik 2016 – październik 2020

Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Przewóz przed wielkimi wodami Nysy Łużyckiej poprzez budowę nowego wału przeciwpowodziowego klasy III o dł.1,287 km.

Prace wykona konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW Piotr Kalemba z Grodziska Wlkp. wraz z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych EKO - WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. Umowę podpisano w dniu 03.03.2017 r. na kwotę 1 948 438,08 zł z terminem realizacji na 28.04.2018 r. Wykonawca robót został wprowadzony na plac budowy w dniu 24.03.2017 r.

W I kwartale br. wykonano prace geodezyjne, trwa wycinka drzew i krzewów. Prace są w toku, a pierwsze płatności zaplanowano na drugą połowę bieżącego roku.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów mieszkalnych i rolniczych po stronie zawala w Kiełczu poprzez budowę lewostronnego odcinka wałów o długości ok. 0,5 km.

Projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj – wybuduj.
Umowę z wybranym Wykonawcą- Zakładem Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc z Ozimka podpisano w dniu 03.03.2017 r. na kwotę 2 697 273,15 zł z terminem wykonania prac - 01.10.2018 r.

Obecnie w ramach realizacji zadania wykonywane są prace geodezyjne i badania geologiczne. Ponadto wykonywany jest operat wodnoprawny oraz operat dendrologiczny.

Koszt: 8,16 mln zł

Planowane zakończenie: 18 maj 2017 r.
Koszt: 6,18 mln zł

Planowane zakończenie: 17 lipiec 2017 r.
Koszt: 6,38 mln zł

Planowane zakończenie: 5 październik 2017 r.
Koszt: 6,83 mln zł

Planowane zakończenie: 31 sierpień 2017 r.
Koszt: 2,51 mln zł

Planowane zakończenie: 16 sierpień 2017 r.
Koszt: 6,74 mln zł

Planowane zakończenie: 31 lipca 2017 r.
Koszt: 9,24 mln zł

Planowane zakończenie:  31 październik 2017 r.

Koszt: 7,29 mln zł

Planowane zakończenie: 19 grudnia 2018 r.

Koszt: 12,54 mln zł

Planowane zakończenie: 6 listopad 2017 r.

Koszt: 17,36 mln zł

Planowane zakończenie: 6 lipca 2017 r.

Inwestycje w kulturę, edukację, sport i turystykę

Obecnie w przygotowaniu są inwestycje, które w 2017 r. mają być prowadzone przez blisko 10 instytucji podległych samorządowi województwa. Mowa tu chociażby o modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze i Muzeum Ziemi Lubuskiej. Oba projekty znalazły się na liście projektów rekomendowanych do Kontraktu Terytorialnego i mają szanse na otrzymanie dofinansowania z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Do prac związanych z rozbudową i modernizacją swoich budynków szykują się także:

- Filharmonia Zielonogórska,

- Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim,

- Regionalne Centrum Animacji Kultury,

- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze,

- Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.,

– Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -