Mirosław Marcinkiewicz

Mirosław Marcinkiewicz

Mirosław Marcinkiewicz
Mirosław Marcinkiewicz
Imię i nazwisko:
Mirosław Marcinkiewicz
Opis:

Wykształcenie: wyższe

 

Klub radnych: PO

 

Okręg wyborczy: nr I (powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki i Gorzów Wlkp. – grodzki)

 

Funkcje pełnione w Sejmiku: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów; członek Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki
 

Kontakt: radny.m.marcinkiewicz@lubuskie.pl

 

Pobierz informację o radnym - Pdf.

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE