Elżbieta Anna Polak

Elżbieta Anna Polak

Wykształcenie: Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie oraz kursy i szkolenia m.in. w Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz w Ogólnopolskim Centrum Edukacji Samorządu i Administracji w Warszawie /w zakresie wdrażania funduszy i prawa UE/, w Global Business Center w Warszawie /w zakresie nowoczesnych instrumentów zarządzania/ w Communications Group Gerald Stanisław Abramczyk /w zakresie udoskonalania komunikacji dla menedżerów/.

 

Doświadczenie zawodowe:

W administracji publicznej pracuje od 37 lat, a w samorządzie od 27.

Od maja 1980 r. do listopada 2002 r. pracowała w Urzędzie Gminy i Miasta Małomice na stanowiskach: inspektora, sekretarza gminy i miasta /1991-1998/ oraz burmistrza Małomic/1998-2002/.

W latach 1998-2002 była Radną Powiatu Żagańskiego i Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.

Od 2002 r. do 31 marca 2007 r. na stanowisku dyrektora gabinetu Prezydenta Miasta Zielona Góra zajmowała się współpracą zagraniczną, promocją miasta i zarządzaniem projektami UE.

Od 1 kwietnia 2007 r. do 21 sierpnia 2008 r. była dyrektorem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalnego Ośrodka w Zielonej Górze, gdzie odpowiadała za zarządzanie projektami UE, organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla samorządów terytorialnych.

 

Od sierpnia 2008 r. do listopada 2010 r. była wicemarszałkiem województwa lubuskiego, a następnie od listopada 2010 r. do dziś pełni funkcję Marszałka Województwa Lubuskiego.

To pod jej nadzorem region zdobył II miejsce w Polsce i nagrodę 55 mln. Euro za dobre wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który nadzoruje od 2008 r. W 2014 roku pod przewodnictwem marszałek Elżbiety Anny Polak przygotowany został Regionalny Program operacyjny Lubuskie 2020, który jest obecnie z powodzeniem wdrażany w województwie lubuskim.

 

W 2013 r w konkursie Złotych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów, otrzymała Złotą Antenę w kategorii Człowiek Roku, za to, że   "jako pierwszy marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa". W 2013 roku odznaczona medalem Pro Patria za za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W 2014 roku odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju demokracji lokalnej w Polsce i na świecie oraz za propagowanie idei samorządności. Tego samego roku uhonorowana złotym medalem Akademii Polskiego Sukcesu. W 2015 roku, w 25 rocznicę odrodzenia samorządu w Polsce z rąk Prezydenta RP odebrała Nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2016 roku marszałek uhonorowana została Nagrodą Prestiżu RENOMA ROKU 2015 w kategorii specjalnej POLITYK. Kapituła doceniła marszałek za zaangażowanie w rozwój samorządności terytorialnej, skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy unijnych na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej, pozyskanie inwestycji i budowanie społeczeństwa informacyjnego.


Aktywność społeczna:

Była wiceprzewodniczącą Rady Programowej Spółki Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. Była również członkiem Zarządu MKS „Iskra” Małomice i kierownik sekcji kajakowej, a także Członkiem Zarządu Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra.

W  latach 2007-2008 była Członkiem Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego.

Od 2011 roku jest przedstawicielem ZWRP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Od stycznia 2011 r. jest członkiem Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, pełni także funkcję Przewodniczącej polskiej części Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej. Pełni również funkcję Przewodniczącej Rady do Spraw Rozwoju Województwa Lubuskiego.  Elżbieta Anna Polak jest pomysłodawczynią i realizatorką Lubuskiego Kongresu kobiet oraz programu aktywizacji młodych Młodzi On-Life, a także dedykowanego im Budżetu Inicjatyw Obywatelskich. Za propagowanie polityki równości i przeciwdziałania dyskryminacji w 2014 roku uhonorowana została  tytułem Ambasadora Równości.

Od 2007 r. jest Radną Województwa Lubuskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, której członkiem jest od 2003 roku.

 

Zapisz się do naszego newslettera!