Inne formy współpracy


Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.
 

Instytucjonalną formą współpracy międzyregionalnej, w której województwo lubuskie czynnie uczestniczy jest Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, utworzona na mocy postanowień Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, podpisanego w dniu z 17 czerwca 1991 roku. Poszczególne obszary, którymi zajmuje się Komisja zostały przydzielone do odpowiednich komitetów, tj. Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej, Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej oraz Komitetu ds. Planowania Przestrzennego.
Region lubuski szczególnie aktywnie włącza się w prace Komitetu do Spraw Współpracy Międzyregionalnej zajmującego się wspieraniem współpracy województw, miast i gmin, rynkiem pracy, wymianą młodzieży, ochroną środowiska i zabytków. Przewodniczącym Komitetu ze strony polskiej jest Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, natomiast ze strony niemieckiej Minister ds. Federalnych, europy i Mediów Kraju Związkowego Nadrenia Północna Westfalia, Współprzewodnicząca Komitetu dr Angelica Schwall-Düren. Posiedzenia skupiają przedstawicieli 16 województw polskich i reprezentantów regionów niemieckich.
Obrady komitetu koncentrują się wokół takich zagadnień jak: współpraca i wymiana doświadczeń między samorządami regionalnymi i lokalnymi, rozwój współpracy MSP, współdziałanie izb i towarzystw ekonomicznych, placówek naukowych, edukacyjnych, kulturowych, organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedsięwzięcia polsko-niemieckie w zakresie ochrony środowiska, komunikacji, ochrony zdrowia, konserwacji i ochrony zabytków, turystyki, sportu, wymiany młodzieży i nauki języków.

Partnerstwo ODRA

Partnerstwo Odra jest polsko-niemieckim projektem realizowanym w ramach współpracy polskich i niemieckich regionów po obu stronach Odry, tj. czterech województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego oraz czterech niemieckich krajów związkowych: Berlina, Brandenburgii, Saksonii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Celem tej inicjatywy jest podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi obszaru transgranicznego oraz zwiększenia jego atrakcyjności. Współpraca obejmuje takie dziedziny jak: gospodarka, infrastruktura komunikacyjna i transportowa, nauka oraz turystyka. Tematy stałe realizowane i aktualizowane w ramach inicjatywy Partnerstwa Odra to:

- infrastruktura i transport,
- współpraca w kwestiach dotyczących rzeki Odry w kontekście rewitalizacji i ochrony przeciwpowodziowej,
- współpraca turystyczna regionów na polsko-niemieckim pograniczu,
- otwarcie programów funduszy strukturalnych Unii Europejskiej EFRR i ESF na finansowanie wspólnych projektów.

W ramach Partnerstwa Odra odbywają się spotkania na szczeblu politycznym, w którym uczestniczą premierzy, wojewodowie, marszałkowie i prezydenci miast z regionów uczestniczących w inicjatywie Partnerstwa Odra oraz spotkania grup roboczych, w skład których wchodzą bezpośredni koordynatorzy projektów oraz specjaliści w zakresie kolejnictwa, drogownictwa, transportu lotniczego, żeglugi śródlądowej i transportu morskiego. Spotkania te organizowane są na zmianę po stronie polskiej i niemieckiej.

Polityczne spotkania na szczycie w ramach Partnerstwa Odra:
- 20-21 listopada 2012 r. w Greifswald
- 26-27 października 2010 r. w Szczecinie
- 13 stycznia 2010 roku w Poczdamie
- 5 listopada 2008 r. w Poznaniu
- 5 kwietnia 2006 r. w Berlinie (konferencja inauguracyjna).

Spotkania na szczeblu roboczym w ramach „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odra:
- 25 maja 2011 r. w Poznaniu
- 2 grudnia 2011 r. w Berlinie
- 7 września  2012 r. we Wrocławiu
- 27 września 2013 w Poczdamie

Ponadto w ramach spotkań na szczeblu roboczym od 2006 r. organizowane są regularne spotkania miast i regionów Partnerstwa Odra – tak zwane Spotkania Sieci, które służą wymianie informacji oraz koordynacji wspólnych projektów i inicjatyw. Spotkania są otwarte dla wszystkich osób z urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, urzędów miast, ministerstw oraz ambasad, którzy zajmują się zagadnieniami Partnerstwa Odra i współpracują przy realizacji projektów. W zależności od bieżących problemów, na posiedzenia zapraszani są wybrani eksperci i beneficjenci.

W ramach regularnych spotkań sieci, warsztatów, jak i spotkań przygotowawczych do politycznych szczytów, następuje wymiana informacji nt. aktualnego stanu rzeczy transgranicznej współpracy,  dyskutowane i inicjowane są nowe projekty oraz przedsięwzięcia.

 

Polsko - Niemieckie Dni Mediów

 

Polsko-Niemieckie Dni Mediów to profesjonalne forum dziennikarskie - miejsce spotkań i wymiany poglądów przedstawicieli świata mediów, jak również okazja do osobistych rozmów dziennikarzy i medioznawców z Polski i Niemiec. W atmosferze otwartości i z udziałem uznanych specjalistów uczestnicy mogą podjąć dyskusję o obecnie najważniejszych aspektach pracy dziennikarzy w obu krajach oraz o szczególnej roli i odpowiedzialności mediów za kształtowanie stosunków polsko-niemieckich. Partnerami projektu są trzy kraje związkowe: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, jak również Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja Roberta Boscha. Celem projektu jest wspieranie polsko-niemieckiego dialogu w środowisku dziennikarzy. Dni Mediów organizowane są co roku, na przemian w Polsce i w Niemczech, a ich uroczystym akcentem jest wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej za najlepsze prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada i które zostały opublikowane, ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w Internecie w roku poprzednim. Nagroda w wysokości 5 000 euro przyznawana jest w trzech kategoriach: prasa, radio i telewizja. Jej fundatorami są wszyscy partnerzy projektu.

Pierwsze Dni Mediów odbyły się w 2008 roku w Poczdamie pod hasłem: "Machina polityczno-medialna: Polska i Niemcy w europejskich doniesieniach medialnych".
W dyskusjach uczestniczyli m.in. Gesine Schwan i Władysław Bartoszewski. "20 lat później..." to motto Dni Mediów 2009, które gościły w Szczecinie i były okazją do spotkania wysokiej rangi gości i świadków wydarzeń roku 1989, m.in. Hansa-Dietricha Genschera, Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego i Aleksandra Kwaśniewskiego. III Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się w 2010 roku w Dreźnie pod hasłem: "Polska i Niemcy - partnerzy na Wschodzie". O stosunkach między Unią Europejską a jej wschodnimi sąsiadami i Rosją dyskutowali m.in. prof. dr Hans-Gert Pöttering, Cornelia Pieper oraz Paweł Kowal. Dni Mediów w 2011 roku miały miejsce w województwie lubuskim (Zielona Góra), a ich tematem była "Agenda 2031: Kolejnych 20 lat sąsiedztwa - Polska, Niemcy i UE". Dziennikarze, politycy i działacze społeczni, wśród nich m.in. Jerzy Baczyński, Jolanta Fedak, Jurek Owsiak, Wolfgang Kenntemich, dyskutowali o dziennikarskich, politycznych i gospodarczych wyzwaniach dla Polski i Niemiec na kolejnych 20 lat. V Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się w 2012 roku w Schwerinie pod hasłem: „Rozgrywki międzynarodowe: Europa w grze”, które nawiązywało do zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. W gościnnej stolicy Meklemburgii-Pomorza Przedniego dziennikarze oraz uznani eksperci dyskutowali o tym, w jaki sposób utrzymać Europę pod względem politycznym i gospodarczym w „lidze mistrzów” i o wyzwaniach, jakie czekają Polskę i Niemcy w dobie kryzysu. W debatach i dyskusjach branżowych udział wzięli m.in. Leszek Balcerowicz, Steffen Kampeter, Jarosław Gugała (Polsat), Piotr Kraśko (TVP1).
W roku 2012 wśród nominowanych do nagrody dziennikarskiej w kategorii prasa znalazła się lubuska dziennikarka Agnieszka Stawiarska, za opublikowany w „Gazecie Lubuskiej“ artykuł „Rolnicy działają w podziemiu“.

Gospodarzem VI Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbędą się w dniach 6-8 czerwca 2013 r. jest województwo dolnośląskie (Wrocław).
http://www.dnimediow.org/


Współpraca w ramach projektów


1. "Razem w UE" - projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach "Wspieranie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013".

Informacja o projekcie

Publikacja PL

Publikacja RU

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE