Misje zagraniczne

Urząd marszałkowski w 2016 r. wystartował z projektem, którego celem jest szeroko zakrojona kampania promująca lubuskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki tym działaniom lokalne firmy mogą spróbować podbić zagraniczne rynki w trakcie kilkunastu misji gospodarczych i międzynarodowych targów. W każdym z zaplanowanych wyjazdów weźmie udział 10 przedsiębiorców. Przygotowania do wszystkich wydarzeń obejmą 3 etapy:

I etap - Organizacja naboru przedsiębiorców na wyjazd
Rekrutacja ma charakter otwarty i skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP we wskazanych branżach i posiadających siedzibę w województwie lubuskim. Etap kończy się podpisaniem umów z firmami, które zadeklarują chęć uczestnictwa w misji i pokrycia 15% wszystkich kosztów udziału.

II etap – Przygotowanie plany wyjazdu
Obejmuje szczegółowe przygotowanie spotkań B2B, w porozumieniu z instytucjami i agencjami rządowymi takimi jak Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, czy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W tym samym czasie beneficjent w postępowaniu przetargowym wyłoni wykonawców zadań związanych z organizacją wyjazdu (zakup biletów, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, wydruk materiałów promocyjnych itp.).

III etap - Realizacja wyjazdu
Przedsiębiorcy wyjeżdzający na misję lub targi dysponują szczegółowym planem wydarzenia dobranym indywidualnie pod ich potrzeby.

Misje zagraniczne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego otwiera rekrutację uczestników misji gospodarczej do Seulu (Korea Południowa) połączonej z udziałem w Korea Metal Week 2017 oraz do Haikou (Chińska Republika Ludowa/Prowincja Hajnan), która odbędzie się w terminie miedzy 23 października a 2 listopada 2017 r. Termin rekrutacji przedłużony do 21 lipca 2017 r. do końca dnia.

Ramowy program zawiera m.in.:

 • udział w Korea Metal Week 2017 w Seulu

(Międzynarodowa Wystawa Technologii Odlewniczych, Piecowych i Termicznych, Przetwórstwa, produkcji maszyn i technologii kablowych oraz przewodowych, hydraulicznych, technologie 3D) pobierz broszurę

 • udział w międzynarodowych targach KOMAF Korea Machinery Fair w Goyang
 • Spotkania B2B z przedsiębiorcami, WPHI Ambasady RP, Izbą Przemysłowo- Handlową, Przedstawicielami regionu partnerskiego Hajnan
 • Transport lotniczy, transfer na miejscu, tłumaczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, itp.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 3500 zł netto.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coi@lubuskie.pl, j.smielska@lubuskie.pl lub p.hladki@lubuskie.pl formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2).

Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 54 25, 68 456 57 57, lub email j.smielska@lubuskie.pl, p.hladki@lubuskie.pl.

Do pobrania:
- Regulamin rekrutacji
- Formularz zgłoszeniowy (zał. 1)
- umowa o dofinansowanie
- formularz informacji (zał. 2)

 

PRZYDATNE INFORMACJE

Korea Południowa (Republika Korei)

Kurs NBP ( z dnia 17 maja 2017r.)won południowokoreański 100 KRW= 0.3394 PLN

Polscy obywatele nie muszą mieć wiz przy wyjazdach do Republiki Korei na okres do 90 dni. Przy wjeździe trzeba okazać ważny paszport, wypełnioną kartę przekroczenia granicy oraz deklarację celną (formularze dostępne na pokładzie samolotu lub na lotnisku). Urzędnik imigracyjny może zapytać o cel podróży, prosić o wskazanie źródeł finansowania (jeżeli nie wynika to z przedstawionych dokumentów), czy o okazanie biletu powrotnego. Nie jest wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy na dzień pobytu.

Od 1.01.2012 roku obowiązuje system biometrycznej identyfikacji, polegający na obowiązkowym pobieraniu odcisków palców oraz dokonaniu zdjęcia twarzy podczas przekraczania granicy. Z wymogu poddania się tej procedurze zwolnione są osoby poniżej 17 roku życia, urzędnicy zagranicznych rządów i organizacji międzynarodowych, wraz z towarzyszącymi im członkami rodzin oraz osoby zaproszone przez szefów koreańskiej administracji centralnej.

Przydatne numery telefonów: 119 - pogotowie ratunkowe, straż pożarna, 112 - policja, 1330 - informacja turystyczna, 120 - poradnia dla obcokrajowców zamieszkałych w Seulu (w języku angielskim), 1588-5644 - usługa telefonicznego tłumacza (m.in. język angielski) dla obcokrajowców w sytuacji awaryjnej (np. komunikacja z lekarzem w szpitalu itp.), 02-2299-1282 - biuro rzeczy znalezionych.

Telefony działające jedynie w sieci GSM nie będą funkcjonować - brak sieci GSM.

Maksymalna kwota, która na miejscu może zostać wymiona na KRW to 20 tys. USD (lub równowartość w innej walucie), wymagane jest okazanie paszportu.

Nie wszystkie bankomaty akceptują zagraniczne karty.

Chińska Republika Ludowa

Kurs NBP ( z dnia 17 maja 2017r.) yuan renminibi (Chiny) 1 CNY=0,5506 PLN

 

Obywatele polscy udający się do Chin muszą mieć ważną wizę pobytową lub tranzytową. Osoby oczekujące na lotnisku na międzynarodowe połączenia lotnicze nie dłużej niż 24 godziny mogą opuścić lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio przy odprawie paszportowej. Wyjątek stanowią międzynarodowe lotniska w miastach: Pekin, Szanghaj, Kanton (Guangzhou), Shenzhen, Chengdu, Chongqing, Dalian, Shenyang, Hangzhou, Guilin, Kunming, Xi’an i Xiamen, gdzie władze chińskie wydłużyły okres ważności zezwolenia na tranzyt do 72 godzin (jednak bez prawa opuszczania obszaru administracyjnego danego miasta). Lista miast jest stale rozszerzana, zwłaszcza o miejscowości turystyczne i centra biznesowe, należy sprawdzić to przed wyjazdem. Loty do Hongkongu, Makao i Tajwanu traktowane są jako loty międzynarodowe.

Przydatne numery telefonów: ogólny numer alarmowy 110, policja - 110, pogotowie -120, straż pożarna - 119, wypadki na drodze - 122.

Cudzoziemiec musi mieć przy sobie paszport z ważną chińską wizą - jest on niezbędny m.in. przy meldowaniu się w miejscu czasowego pobytu (hotele, pensjonaty), przy zakupie biletów na wszystkie rodzaje środków komunikacji, a także przy wejściu na lotniska i wymianie pieniędzy w banku. Zaleca się posiadanie kserokopii pierwszej strony paszportu oraz strony, na której znajduje się ważna wiza chińska ze stemplem wjazdowym.

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 organizuje misję firm do Kazachstanu połączoną z udziałem w Astana EXPO 2017 i targach Kazbuild i Aqua Term, która odbędzie się w I połowie września 2017 r.

 

Termin misji: 6 dni pomiędzy 2 a 9 września 2017 r.

 

Ramowy program zawiera m.in.:

 • udział w Astana EXPO 2017 w Astanie (Dzień Polski, Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze),
 • udział w targach Kazbuild i AquaTerm w Ałmaty,
 • Spotkania B2B z przedsiębiorcami, WPHI Ambasady RP, Izbą Przemysłowo- Handlową,
 • transport, zakwaterowanie, wyżywienie, itp.

 

Astana EXPO 2017 - tematu przewodniego Wystawy – „Energia przyszłości” - Odnawialne źródła energii (OZE, energetyka wiatrowa; technologie związane z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; technologie solarne; oprogramowanie do zarządzania OZE); Energetyka tradycyjna (czyste technologie węglowe, technologie wychwytywania, składowania CO2 (CCS), digitalizacja rynku energii); Maszyny i urządzenia górnicze; Inteligentne sieci energetyczne, efektywność energetyczna urządzeń; Budownictwo (efektywność energetyczna budynków; rewitalizacja terenów poprzemysłowych).

 

Targi Kazbuild - jest główną wystawą materiałów budowlanych (narzędzia, urządzenia, materiały budowlane, dachy, elewacje, stolarka otworowa, kamień) i wykończeniowych w Azji Środkowej.

 

Targi AquaTerm - jest jedną z największych wyspecjalizowanych wystaw dotyczących ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych w Azji Centralnej.

 

Dodatkowe informacje: Astana EXPO 2017 (j.pol), Astana EXPO 2017 (j.ang), Targi Kazbuild, Targi Aquatherm

 

Rekrutacja do 4 lipca 2017 r. do końca dnia.

 

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt max 2500 zł.

 

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail k.bortnowski@lubuskie.pl lub coie@lubuskie.pl Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.

 

Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 53 31 lub email COIE@lubuskie.pl .

 

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN

ZAŁ. 1

ZAŁ. 2

ZAŁ. 3

Lubuscy przedsiębiorcy ruszają na podbój Ameryki.

W niedzielę 4 czerwca rozpoczyna się  kolejna misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców pod przewodnictwem Marszałek Województwa Elżbiety Anny Polak. Tym razem odbiorców swoich produktów i usług firmy będą szukać w Miami na Florydzie. Głównym punktem programu jest udział w 38. edycji Kongresu Hemisferycznego, podczas którego odbędą się giełdy kooperacyjne z partnerami z obu Ameryk. Camacol to największe forum zrzeszające 22 izb gospodarczych, organizacji handlowych oraz agencji rządowych zajmujących się wymianą towarową i usług. Kongres to również ekspozycja największych firm z obszaru Ameryki Łacińskiej.

Poza Kongresem na uczestników czeka bogaty program. Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak przyjęła zaproszenie do Konsul Honorowej Polski na Florydzie Blanki Rosenstiel a firmy w tym czasie spotkają się Izbą Handlową Enterprise Florida i Greater Miami Chamber of Commerce. Na kolejne dni zaplanowano także  spotkanie z Burmistrzem Miami Tomasem Regaldo.

„Doing business with Poland” to tytuł kolejnego mityngu, organizowanego przez Polsko – Amerykańską Izbę Gospodarczą, podczas którego Marszałek Województwa zaprezentuje walory gospodarcze i przyrodnicze naszego regionu a Prezydent Izby, Pan Leszek Ladowski przedstawi możliwości współpracy z Florydą.

Przypomnijmy, to już druga wizyta lubuskich MŚP na Kongresie Hemisferycznym. Pierwsza misja w 2014 roku przyniosła wiele korzyści naszym lubuskim przedsiębiorcom. Tamta wielobranżowa misja gospodarcza skończyła się nawiązaniem wielu ważnych kontaktów biznesowych. Przykładowo, efektem wyjazdu było sprzedanie firmy SINUS Polska Sp. z o.o. światowemu koncernowi SBG HOLDING GMBH & CO. KG, z którym kontakt nawiązano właśnie w USA. Firma AJ Group już sprzedawała swoje produkty w USA ale także nawiązała kontakt z amerykańską firmą która chce wejść na rynek europejski i produkować produkty pod swoją marką w zakładzie firmy AJ Group. Firma Magnus Organy sprzedała do USA dwa instrumenty a Benimet po rozeznaniu możliwości rynku i poznaniu jego specyfiki zrealizowała zlecenia dla klientów z USA. Firma AMP podpisała 2 umowy przedstawicielstwa na reprezentowanie przedsiębiorstwa na terenie Meksyku i USA, obecnie negocjuje sprzedaż towarów na terenie Meksyku.

 

Lubuskie firmy, które wezmą udział w misji gospodarczej do Miami to:

Martens Sp. z o.o. (Przytoczna) – produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

Advanced Graphene Products Sp. z o.o. (Zielona Góra) - produkcja farb, lakierów
i podobnych powłok, farb drukarskich, mas uszczelniających,

FULL DESIGN Krzysztof Buchowski (Szprotawa) -  kompleksowe projektowanie wnętrz budynków,

Elitwear Group Sp. z o.o. (Czechów) - produkcja wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy, materiałów używanych do wyplatania,

THIS WAY Krzysztof Mikołajczak (Gorzów Wielkopolski) - doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej,

PROSPER Maciej Czerniawski (Gorzów Wielkopolski) - przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi,

SIMA Profile Elewacyjne Andrzej Teśluk (Szprotawa) - elewacyjne detale architektoniczne,

PHU ART FLOOR (Wilkanowo) – kompleksowe działanie w zakresie podłóg i ich montażu,

Fabryka Domów PREFADOM Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.) – budownictwo mieszkaniowe
i przemysłowe,

ABG Sp. z o.o. (Zielona Góra) - projektowanie wodno-lądowe.

 

Misja gospodarcza do Miami (USA) realizowana jest w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE MISJĘ GOSPODARCZĄ DO NIEMIEC - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI NA TARGACH HANNOVER MESSE 2017

                                  

 

W dniach 23-28.04.2017 pod przewodnictwem członka zarządu Województwa Lubuskiego
Pana Tadeusza Jędrzejczaka odbyła się misja gospodarcza do Niemiec połączona z udziałem najważniejszych na świecie targach innowacyjnych technologii przemysłowych HANNOVER MESSE 2017. Województwo lubuskie wystawiało się na stoisku narodowym wraz z 10 lubuskimi przedsiębiorcami,

 

Dnia 12.05.2017 r. odbyło się spotkanie podsumowujące misję do Niemiec, podczas którego  Wicemarszałek Tadeusz Jędrzejczak podziękował przedsiębiorcom za czynny udział w targach i całej misji. Podkreślił również rolę takich imprez gospodarczych i obecność na nich jako bardzo znaczącą
w promocji województwa.

Wicemarszałek wręczył wszystkim uczestnikom spotkania pamiątkowe statuetki.

Przedsiębiorcy podziękowali za profesjonalne przygotowanie misji gospodarczej. Wszyscy podkreślali, że udział w misji i targach Hannover Messe 2017 dał szansę na nawiązanie kolejnych kontaktów handlowych oraz impuls do nowych pomysłów i strategii biznesowych. Przedsiębiorcy lubuscy nadal widzą w Niemczech  szansę na znalezienie partnerów, a tym samym  rozwój swoich firm i szeroko pojęta wymianę gospodarczą.

Większość firm nawiązała kontakty, które w niedługim czasie mogą zaowocować kontraktami
np. z Niemcami, USA. Jak podkreślali bardzo ważne są również rozmowy z lokalnymi firmami, które przynoszą wymierne efekty w postaci współpracy, wymiany doświadczeń, czy realizacji wspólnych  projektów.

Przedsiębiorcy oceniają targi Hannover Messe 2017 oraz przeprowadzone tam rozmowy handlowe bardzo pozytywnie. Wszyscy są żywo zainteresowani udziałem w targach w roku 2018 r.

Podczas targów lubuskie firmy uczestniczyły w giełdach kooperacyjnych b2b, seminariach
i konferencjach poświęconych tematyce przemysłowej m.in. w polsko niemieckim Business Summit, warsztatach dot. polsko-niemieckiej transgranicznej współpracy gospodarczej konferencjach
pn. „Automatyka przemysłowa w Polsce – potencjał rynkowy”, czy „Invest in Poland” oraz polsko-amerykańskim spotkaniu o współpracy w branżach nowoczesnych technologii połączonym z polsko-amerykańskimi spotkaniami biznesowymi, firmy z branży metalowej miały okazję uczestniczyć w wydarzeniu Klastra Metalowego METALIKA dla przemysłu polskiego i niemieckiego.

 

Firmy uczestniczące w misji

1. Advanced Graphene Product Sp. z o.o. Zielona Góra  produkcja grafenu

2. AMP Sp. z o. o. Chociule   produkcja urządzeń termotechnicznych i pieców próżniowych

3. Remix S.A. Świebodzin  produkcja linii technologicznych oraz pieców do obróbki cieplnej

4. ASTOZI Tomasz Zięba Nowa Sól  IT/ produkcja elementów elektronicznych

5. Sinersio Polska Sp. z o.o. o/Nowa Sól   IT/ICT data center

6. MAZEL S.A. Nowa Sól  elekroenergetyka

7. Prosper Advertising&Publishing Maciej Czerniawski Gorzów Wlkp  IT

8. Streamsoft Sp. z o.o. Sp. Kom. Zielona Góra   IT

9. This Way Krzysztof Mikołajczak Gorzów Wlkp. IT

10.PageAndShop Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. IT

 

Misję zorganizowano w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych, finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Notatkę sporządzili Marzena Kubiak, Daniel Chalecki, Departament Przedsiębiorczości

Czy lubuskie firmy z branży IT/ICT  mogą odnieść sukces krajach Beneluxu? Jakie warunki prawne i fiskalne czekają na polskich przedsiębiorców planujących inwestycje na tamtejszych rynkach? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z działalnością biznesową przyniosła  lubuska misja gospodarcza  w Brukseli. 

Czterodniowy wyjazd do Brukseli wypełniły liczne spotkania lubuskich przedsiębiorców z ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej w Belgii i Luksemburgu, przedstawicielami miejscowych organizacji biznesowych oraz firm, a także członkami stowarzyszenia polsko-luksemburskiego klubu biznesu. Rozmowy dotyczyły głównie możliwości wspierania działań innowacyjnych oraz dofinansowania firm w ramach programów unijnych czy konkursów dla przedsiębiorców. - Udzielamy wsparcia firmom niezależnie od ich wielkości, pochodzenia oraz rodzaju działalności. Najważniejsze jest, aby przedsiębiorstwa te stosowały nowoczesne rozwiązania w swojej branży. Preferujemy podmioty, które realizują swoje projekty wspólnie z uczelniami lub instytutami badawczymi. Wysokość dofinansowania waha się między 50 a 500 tysięcy euro. Pomagamy również minimalizować ryzyko inwestycji i przygotować wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych – zapewniał podczas spotkania z lubuskimi przedsiębiorcami Michael Martens z organizacji Innoviris Brussels, wspierającej przedsiębiorczość.

Misja zapoznała się również z programami pomocowymi COSME i Horyzont 2020, a także gościła w brukselskim parku technologicznym Greenbezz, który powstał w celu wsparcia przedsiębiorczości i stymulacji lokalnego rynku. Park pomaga firmom wchodzącym na rynek, specjalizujące się w rozwiązaniach związanych z ekologią i ochroną środowiska, tj. ekobudownictwo, produkcja zdrowej żywności czy zagospodarowanie odpadów komunalnych.- Zaprezentowane możliwości mogą okazać się interesujące szczególnie dla firm, które chciałby zaistnieć na tutejszym rynku, np. otworzyć swój oddział.Rozmowy były bardzo merytoryczne i klarowne. Przedstawione w trakcie spotkania mechanizmy wsparcia przedsiębiorców nie odbiegają znacząco od tych, które można spotkać w Polsce, ale nie we wszystkich obszarach. Np. strona belgijska proponuje rozwiązania, które pozwalają firmom wejście na rynek ze swoim pomysłem łatwiej niż w naszych warunkach - powiedział Maciej Czerniawski z gorzowskiej firmy Prosper Advertising& Publishing.

Uczestnicy misji gospodarczej do Brukseli i radni sejmiku lubuskiego odwiedzili także siedzibę Komisji Europejskiej. Spotkali się tam z Europejskim Komisarzem ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Elżbietą Bieńkowską, która przedstawiła najważniejsze kierunki rozwoju wspólnotowego rynku, podkreślając, że wolny handel jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej. Zachęcała także lubuskich przedsiębiorców do jak najefektywniejszego wykorzystania środków unijnych w bieżącej perspektywie, ponieważ jej zdaniem poprzednia i obecna perspektywa finansowa okazały się dla Polski bardzo korzystne, a po roku 2020 trudno będzie wynegocjować równie dobre dofinansowanie z unijnego budżetu.

- Spotkania oceniam bardzo dobrze. Możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego czy lokalnych Izb Przemysłowo Handlowych była ciekawym doświadczeniem. Wierzę, że zdobyte informacje w przyszłości pozwolą nam skutecznie powalczyć o dostanie się na rynki państw Beneluxu - uważa Paweł Chrzanowski z firmy „Mazel S.A.

Jednym z głównych punktów pobytu w Brukseli była promocja regionu w ramach Dnia Lubuskiego w Parlamencie Europejskim. Wydarzeniu temu towarzyszyły prezentacje nowoczesnych technologii, promocja najważniejszych atrakcji turystycznych i degustacje regionalnych kulinariów. -Misja gospodarcza do Belgii i Luksemburga to bardzo udany projekt, podczas którego młodzi, lubuscy przedsiębiorcy pokazali przedstawicielom świata biznesu i posłom Parlamentu Europejskiego swoje zaangażowanie i ogromną pasję, którą kierują się tworząc  innowacyjne przedsiębiorstwa będące chlubą naszego regionu – powiedziała podsumowując misję Alicja Makarska członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

 

 

Lubuscy przedsiębiorcy zakończyli misję do Włoch

W ramach projektu Promocji gospodarczej Województwa Lubuskiego, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, lubuscy przedsiębiorcy promowali swoje produkty w czasie kolejnej misji gospodarczej we Włoszech (7-10 marca 2017 r.).

Misja do Włoch była również doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału gospodarczego regionu lubuskiego. Marszałek Województwa, Elżbieta Anna Polak, podkreśliła, że nasz region ma doświadczenie w eksporcie produktów, od kapeluszy po drewno czy środki czyszczące. „Jesteśmy zainteresowani przyciąganiem inwestorów z Włoch, oferujemy bardzo korzystne warunki  w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Zapraszam do regionu lubuskiego, jesteśmy otwarci i tolerancyjni i mamy naturalną łatwość nawiązywania kontaktów. We Włoszech współpracujemy z regionem Abruzzo, bo tak jak oni, my również posiadamy swoje winnice”, mówiła Marszałek. Podkreśliła także jak ważny jest rozwój nowych, innowacyjnych firm. „Jesteśmy zieloną krainą nowoczesnych technologii. W naszych parkach naukowo-technologicznych skupiamy przedsiębiorstwa z sektorów: nowoczesnych technologii, ekoenergetyki, zdrowej żywności, agrotechniki oraz IT”. Włochy pozostają jednym z głównych partnerów handlowych Polski, pomimo obserwowanego zmniejszenia udziału w wymianie handlowej (w roku 2015 Włochy zajmowały 5. miejsce na liście polskich rynków eksportowych z udziałem 4,8%).

Podczas targów Made Expo 2017 w Mediolanie czy wizycie w parku technologicznym ComoNext nad jeziorem Como, Lubuscy przedsiębiorcy  odbyli rozmowy z wystawcami z całej Europy i przedstawicielami izb gospodarczych Promos i CNA. „Na targach rozmawiałem z firmą, która produkuje podobnie jak ja detale elewacyjne, ale przy użyciu innych, lżejszych materiałów. Mają swoich przedstawicieli w Niemczech ale chętnie otworzyliby produkcję na terenie Polski. Zaoferowałem swoje usługi. Czas pokaże czy uda nam się zrealizować wspólnie projekty. Rozmowy rozpoczniemy po powrocie do kraju.” – tak udział w targach podsumowuje Stanisław Teśluk, właściciel firmy Sima ze Szprotawy.

 

Wizyta na targach to także spotkanie z Radcą  Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie, Michałem Górskim czy kontakt z firmami z Polski, które wystawiały się na mediolańskich targach.  Jak podkreśla Sławomir Kozieł, rozwijający start-up oferujący pogwarancyjny serwis, naprawę okien i drzwi na targach w Mediolanie spotkał się ze swoimi kontrahentami z Polski, dzięki czemu miał okazję poznać bezpośrednio szefów firm, dla których świadczy już swoje usługi.  Oprócz wiedzy na temat prawnych aspektów funkcjonowania branży budowlanej we Włoszech oraz możliwości rozpoczęcia współpracy z włoskimi producentami i kontrahentami, rozmówcy podkreślali wagę bezpośrednich spotkań; jedynie kontakt z drugim człowiekiem może zaowocować współpracą w przyszłości lub ugruntować tą trwającą – podkreślał Kozieł.

 

 Pobyt we Włoszech był także możliwością do zaprezentowania profilu swoich firm przez przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego. W centrum technologicznym ComoNext, uczestnicy zwiedzali park oraz zapoznali się z innowacyjnymi  firmami, które prowadzą tam swoją działalność, m.in. start-up coelux produkujący świetliki do ciemnych pomieszczeń imitujące śródziemnomorskie światło.  Doświadczenie w kooperacji z firmami włoskimi podkreślał Wiesław Kaniewski, właściciel gorzowskiej firmy Kanbud, który ocenia przedsiębiorstwa włoskie jako wysoce innowacyjne a współpracę z ludźmi za bardzo efektywną.

 

Lubuskie firmy, biorące udział w misji gospodarczej do Włoch to:

Alpodach Sp. z o.o. (Żary) – produkcja konstrukcji drewnianych i metalowych dla budownictwa;

AMPERTECH (Gorzów Wlkp. ) – instalacje i sieci niskoprądowe, instalacje bezpieczeństwa, instalacje i systemy alarmowe;

4 CS Sp. z o.o. (Zielona Góra) – usługi w zakresie stolarki otworowej – drzwi, okna;

DXP – Budownictwo (Gorzów Wlkp. ) – budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe;

KANBUD (Gorzów Wlkp. ) – instalacje elektryczne;

Lignapol s.c. (Skwierzyna) – produkcja elementów meblowych, płyt drewnianych;

PHU ART FLOOR (Wilkanowo) – kompleksowe działanie w zakresie podłóg i ich montażu;

Polmar (Zielona Góra) – prace budowlane, urządzenia klimatyzacyjne;

Prefadom Fabryka Domów Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.) – budownictwo mieszkaniowe
i przemysłowe;

SIMA s.c. (Szprotawa) – elewacyjne detale architektoniczne.

 

1. Made Expo 2017 to największe targi budowlane we Włoszech, które odbywają się co dwa lata. Tematycznie wydarzenie dzieli się na 4 sektory:

 • Budownictwo;  Materiały budowlane;
 • Izolacje, stolarka okienna, optymalizacja energetyczna;
 • Design, Projektowanie wnętrz, innowacyjne materiały wykończeniowe;
 • Oprogramowanie komputerowe dla domu.

www.madeexpo.it

2. Como Next to park naukowo technologiczny w Lomazzo, w pobliżu jeziora Como, założony na miejscu dawnej fabryki bawełny. W parku działa łącznie 120 firm, reprezentujących różne sektory. Znajdują się tutaj zarówno firmy „dojrzałe”, o zasięgu międzynarodowym, jak i startupy, które wychodzą od zalążka idei i przekształcają się w przedsiębiorstwa ponadregionalne. Na wyróżnienie zasługuje start-up Coelux, który dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 opatentował wprowadził na rynek lampy imitujące naturalne światło do wykorzystania w zamniętnych pomieszczeniach.  

www.comonext.it

3. Włochy są 4. największym dostawcą towarów do Polski i 5. co do wielkości odbiorcą polskich produktówW 2014 roku wartość włoskiego eksportu do Polski przekroczyła 37 mld zł, z czego najwięcej stanowiły maszyny, urządzenia mechaniczne (23%) oraz pojazdy, ich części i akcesoria (12%). W tym samym roku wartość eksportu Polski do Włoch wyniosła blisko 31 mld zł. Spośród kategorii produktów eksportowanych do Włoch największymi grupami były pojazdy, ich części i akcesoria (19%) oraz maszyny, urządzenia mechaniczne (14%). Włochy to także istotny, bo piąty co do wielkości w Europie, eksporter dóbr i usług. W 2013 roku eksport włoskich dóbr i usług wyniósł 631 mld dol. Większość włoskiego eksportu (40%) pochodzi z północno-zachodnich Włoch, przede wszystkim z Lombardii oraz Piemontu (odpowiednio 27% i 11% łącznego eksportu Włoch). Drugim istotnym obszarem na mapie eksportu Włoch jest region północno-wschodni, a przede wszystkim Wenecja Euganejska (14% eksportu) oraz Emilia-Romania (13% eksportu). Około 17% eksportu Włoch pochodzi z okręgu centralnego, najwięcej z Toskanii (8%). Sektory perspektywiczne we Włoszech to: branża spożywcza, meblowa, budowlana, i okołobudowlana, w tym wyposażenie wnętrz, okna, drzwi  oraz turystyka. 

 https://italy.trade.gov.pl/pl

Misja gospodarcza do Włoch realizowana jest w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

To 3-dniowy Kongres poruszający głównie tematy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Składa się on z kilkunastu wydarzeń m.in.: konferencji, trójstronnych spotkań na wysokim szczeblu, krajowych prezentacji, spotkań biznesowych, wystaw i wizyt w terenie. W AIM uczestniczą np. inwestorzy poszukujący kontrahentów na rynkach wschodzących.

Uczestnikami AIM  są przede wszystkim głowy państw i urzędnicy wysokiego szczebla, ale także prezesi renomowanych światowych koncernów, eksperci finansowi i inwestycyjni. Co roku w wydarzeniu uczestniczy blisko 6 tys. delegatów z 84 krajów. Tematy zbliżającego się Kongresu będą skupione wokół międzynarodowych inwestycji oraz kwestii dotyczącej konkurencyjności.

Rekrutacja: I kw. 2018 r.

CAMACOL to organizacja zrzeszająca firmy obu Ameryk, która pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i przyczynia się do rozwoju rynków krajów członkowskich. Targi CAMACOL gromadzą każdego roku ponad 300 gości z 25 państw obydwy kontynentów. Tematem są innowacje, edukacja i kultura oraz turystyka. Misja organizowana przez UMWL zakłada udział w targach, Kongresie Izb Gospodarczych, Organizacji Handlowych oraz Agencji Rządowych. Amerykański rynek to ponad 600 mln konsumentów.

Rekrutacja: styczeń 2017 oraz styczeń 2018

W regionie lubuskim występuje duże nasycenie firm eksportujących swoje produkty do państw skandynawskich. Branżowo dominują wyroby z drewna i meblowe, spożywcze, tworzywa sztuczne, konstrukcje stalowe oraz produkty elektrotechniczne. Skandynawia to region bogatych, a zarazem stabilnych gospodarek posiadających jedne z najwyższych kosztów pracy. W efekcie coraz częściej Skandynawowie poszukują towarów w pozostałych częściach Europy, w tym z bliskiej geograficznie - Polski. Potwierdzają to również liczne zapytania firm skandynawskich spływające do COIE.

Rekrutacja: luty 2017 r.

W dniach 23-27 października 2016 r. delegacja województwa lubuskiego, w składzie
z Członkiem Zarządu Tadeuszem Jędrzejczakiem, Przewodniczącym Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Wacławem Maciuszonkiem i lokalnymi przedsiębiorcami, uczestniczyła w misji gospodarczej na Białoruś.

W dniu 24 października br. program misji obejmował udział  w uroczystym- jubileuszowym  otwarciu Forum Gospodarczego pn. „Dobrosąsiedztwo”, w którym uczestniczyli Przewodniczący Rady Republiki Narodowego Zebrania Republiki Białorusi, Wicepremier Republiki Białorusi i Wicepremier, Minister Rozwoju i Minister Finansów RP. Forum Dobrosąsiedztwa towarzyszyło posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

W Forum „Dobrosąsiedztwo” wzięło udział 275 uczestników z Polski i 175 uczestników z Białorusi (przedsiębiorców, samorządowców, posłów, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu), pracujących
w trzech sesjach problemowych i jednej sesji plenarnej.

W obecności wicepremierów podpisano pięć umów i porozumień, w tym memorandum
o utworzeniu Polsko – Białoruskiego Centrum IPO z działem GPW S.A. w Warszawie, BGU Instytut Biznesu i Zarządzania Technologią w Mińsku oraz PBIHP w Warszawie
. Wręczone zostały również prestiżowe nagrody gospodarcze im. Józefa Łochowskiego za 2016 r.

Uczestnicy w wypowiedziach podkreślali wolę i potrzebę „nowego otwarcia w polsko-białoruskich relacjach gospodarczych” zapoczątkowanego przez wicepremierów obu krajów.

Forum towarzyszyła również giełda kooperacyjna dla polskich i białoruskich firm. Oferta przedsiębiorstw z Lubuskiego podczas spotkań b2b spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem białoruskich przedsiębiorców.

Dodajmy, że Polska jest obecnie trzecim partnerem handlowym Białorusi. Co ważne, wejście na rynek naszego wschodniego sąsiada, pozwala uzyskać dostęp do blisko 180 mln konsumentów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, czyli obok Białorusi: Rosji, Kazachstanu, Armenii i Kirgistanu.

Kolejnym etapem misji gospodarczej była wizyta w partnerskim Obwodzie Homelskim (25-26 października br). Podczas spotkania w Oddziale Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Homlu przedstawiono potencjał województwa oraz możliwości kooperacji dla polskich firm związanych
z prowadzeniem biznesu i  eksportem na Białoruś (podatki, opłaty, ograniczenia wwozu i wywozu towarów, wymiana waluty). W szczegóły wspomnianych tematów lubuskich przedsiębiorców wprowadzali celnicy, inspektorzy podatkowi, pracownicy Białoruskiego Banku Narodowego i giełdy towarowej. Po części seminaryjnej odbyła się druga giełda kooperacyjna zorganizowana specjalnie dla naszych lokalnych firm. W spotkaniach branżowych (B2B) ze strony białoruskiej udział wzięło blisko 60 przedstawicieli homelskich firm, które wyraziły wolę współpracy z lubuskimi przedsiębiorcami.

Podczas pobytu w Homlu uczestnicy misji złożyli również wizytę w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) HOMEL – RATON. Delegację lubuskich przedsiębiorców przyjęła Przewodnicząca Administracji SSE p. Antonina Jeżenko. Na spotkaniu przedstawiono możliwości i warunki inwestowania na strefie przez kapitał zagraniczny. Strefa HOMEL –RATON to miejsce inwestycji firm z wielu krajów m.in. z Francji, Włoch, Niemiec Izraela oraz Polski. Lubuskie firmy spotkały się również z polskim inwestorem - producentem mebli tapicerowanych, który przedstawił swoje dotychczasowe doświadczenia w tworzeniu przedsiębiorstwa na Białorusi oraz planach rozbudowy firmy.

W dniu 26 października 2016 r. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Tadeusz Jędrzejczak spotkał się z Przewodniczącym Homelskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Władimirem Andriejewiczem Dwornikiem. Tematem rozmów była trwająca misja gospodarcza do Mińska, Homla i Mozyrza. Rozwijanie i intensyfikacja lubusko-homelskiej współpracy gospodarczej to jeden z najważniejszych elementów podpisanej w 2007 roku Umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Lubuskim a Obwodem Homelskim.

Następnym etapem misji była wizyta w Mozyrzu w Obwodzie Homelskim. Lubuską delegację przyjęła Przewodnicząca Obwodowego Komitetu Wykonawczego p. Elena Pawleczko. W Mozyrzu zwiedzono trzy zakłady produkcyjne: Państwowy Mozyrski Zakład Budownictwa Mieszkaniowego, VUDREW sp. z o.o. (produkcja elementów drewnianych) oraz Państwowy Mozyrski Zakład Obróbki Drewna. Tu również odbyły się rozmowy w właścicielami i dyrektorami firm na temat podjęcia współpracy.

Na zakończenie misji dnia 27.10.2016 r. delegacja spotkała się z Radcą Piotrem Masajło kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) w Mińsku.

 

Lubuscy przedsiębiorcy bardzo pozytywnie ocenili uczestnictwo w misji gospodarczej na Białoruś zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Efektem osiągniętym poprzez udział w misji jest m.in. zdobycie praktycznych informacji o warunkach wejścia i funkcjonowania na rynku, kluczowych branżach na rynku białoruskim, a przede wszystkim nawiązane kontakty z potencjalnymi kontrahentami podczas bezpośrednich rozmów na zorganizowanych spotkaniach B2B w Mińsku i Homlu oraz Moryrzu.

Wizyty w firmach białoruskich - w  Obwodzie Homelskim, Homelskim Parku Naukowo-Technologicznym i terenach inwestycyjnych Homelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dały pozytywny obraz możliwości nawiązania współpracy handlowej z tamtejszymi przedsiębiorstwami oraz inwestowaniem na Białorusi, gdzie już znajduje się kapitał zagraniczny, w tym także polski producent mebli tapicerowanych.

Uczestnicy  misji ocenili potencjał Białorusi jako duży z decyzją o wejściu na ten rynek. Dotyczy to głównie branży budowlanej, klimatyzacji, drzewnej, obróbki cieplnej, czy też maszynowej.

Wymiernym efektem misji są np. rozmowy firm lubuskich z branży budowlanej z białoruskimi przedsiębiorstwami, które otrzymują konkretne oferty współpracy.

 

Nie bez znaczenia jest obecność władz samorządu województwa lubuskiego w misjach.  Zdaniem przedsiębiorców jest ona zdecydowanie pomocna i ważna w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i podnosi ich rangę.

 

Lista lubuskich przedsiębiorców uczestniczących w misji na Białorusi:

- Centrum Komina Sp. z o.o. Sp. k. - Zielona Góra
- AMP Sp. z o. o. - Chociule
- SIMA S.C. - Szprotawa
- Lignapol S.C. - Skwierzyna
- Remix S.A. - Świebodzin
- Alpodach Sp. z o.o. - Żary
- Prefadom Fabryka Domów Sp. z o.o. - Gorzów Wielkopolski
- POLMAR - Zielona Góra
- Zakład Instalacyjno - Budowlany KANBUD - Gorzów Wielkopolski
- Prodwodrol-Sulechów Sp. z o.o. - Sulechów

 

Misję zorganizowano w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” i współfinansowano z RPO – Lubuskie 2020.

 

 

Zapisz się do naszego newslettera!

g -