Misje zagraniczne

Urząd marszałkowski w 2016 r. wystartował z projektem, którego celem jest szeroko zakrojona kampania promująca lubuskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki tym działaniom lokalne firmy mogą spróbować podbić zagraniczne rynki w trakcie kilkunastu misji gospodarczych i międzynarodowych targów. W każdym z zaplanowanych wyjazdów weźmie udział 10 przedsiębiorców. Przygotowania do wszystkich wydarzeń obejmą 3 etapy:

I etap - Organizacja naboru przedsiębiorców na wyjazd
Rekrutacja ma charakter otwarty i skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP we wskazanych branżach i posiadających siedzibę w województwie lubuskim. Etap kończy się podpisaniem umów z firmami, które zadeklarują chęć uczestnictwa w misji i pokrycia 15% wszystkich kosztów udziału.

II etap – Przygotowanie plany wyjazdu
Obejmuje szczegółowe przygotowanie spotkań B2B, w porozumieniu z instytucjami i agencjami rządowymi takimi jak Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, czy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W tym samym czasie beneficjent w postępowaniu przetargowym wyłoni wykonawców zadań związanych z organizacją wyjazdu (zakup biletów, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, wydruk materiałów promocyjnych itp.).

III etap - Realizacja wyjazdu
Przedsiębiorcy wyjeżdzający na misję lub targi dysponują szczegółowym planem wydarzenia dobranym indywidualnie pod ich potrzeby.

Misje zagraniczne

Misja gospodarcza do USA / Miami – Camacol’s Hemispheric Coongress w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 przedłuża rekrutację uczestników misji gospodarczej do USA / Miami połączonej z udziałem w targach Camacol’s Hemispheric Congress, która odbędzie się w terminie 5-8 czerwca 2017 r.
Termin rekrutacji: rekrutacja została przedłużona do dnia 27 marca 2017 roku do końca dnia.

 

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok 3000 zł.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail

e.sielicka@lubuskie.pl

lub

e.rutkowska@lubuskie.pl

formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 52 68, 68 456 54 26.

 

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN

UMOWA

ZAŁ. 1

ZAŁ. 2

 

Rekrutacja uzupełniająca - misja gospodarcza do Hanoweru połączona z udziałem
w Hannover Messe 2017 (Niemcy) w dniach 24-28 kwietnia 2017
r.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 otwiera rekrutację uzupełniającą uczestników misji gospodarczej do Hanoweru (Niemcy) w dniach 23-28 kwietnia 2017 r. Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”

Termin rekrutacji: do 10 marca lutego 2017 r. do godziny 24:00.

Serdecznie zapraszamy firmy z województwa lubuskiego, zainteresowane rozwojem handlu zagranicznego z Niemcami do udziału w misji gospodarczej do Hanoweru (Niemcy) w dniach 23-28 kwietnia 2017 r. Misji towarzyszy uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe, które zalicza się do najważniejszych wydarzeń branży przemysłowej na świecie. W ostatnich edycjach targi odwiedziło ok. 200 tys. zwiedzających, a oferty przedstawiło ponad 5,2 tys. wystawców z 70 krajów.

Polska obejmie rolę kraju partnerskiego HANNOVER MESSE 2017. Województwo Lubuskie prezentować będzie swoją ofertę na stoisku narodowym.

W czasie targów Polska chce pokazać różnorodność technologiczną polskiego przemysłu, ze szczególnym naciskiem na sektory: IT, automatyki przemysłowej, elektromobilności i energii.

Projekt programu misji przewiduje uczestnictwo w targach, giełdach kooperacyjnych B2B oraz towarzyszących  seminariach i konferencjach czy też spotkaniach biznesowych.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców branż: automatyki przemysłowej (robotyka), informatyki (IT), energetyki, technologii ekologicznych, technologii
i usług przemysłowych, badawczo-rozwojowej, z kategorii MŚP
z kategorii MŚP oraz „młodych firm” (start-upów) posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany maksymalny koszt ok. 1 500 zł.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coie@lubuskie.pl skanu Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail coie@lubuskie.pl lub telefonicznie 68 456 54 87, 68 456 54 62.

 

Regulamin

Zał.1

Zał.2

Zał.3

Zał.4

Czy lubuskie firmy z branży IT/ICT  mogą odnieść sukces krajach Beneluxu? Jakie warunki prawne i fiskalne czekają na polskich przedsiębiorców planujących inwestycje na tamtejszych rynkach? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z działalnością biznesową przyniosła  lubuska misja gospodarcza  w Brukseli. 

Czterodniowy wyjazd do Brukseli wypełniły liczne spotkania lubuskich przedsiębiorców z ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej w Belgii i Luksemburgu, przedstawicielami miejscowych organizacji biznesowych oraz firm, a także członkami stowarzyszenia polsko-luksemburskiego klubu biznesu. Rozmowy dotyczyły głównie możliwości wspierania działań innowacyjnych oraz dofinansowania firm w ramach programów unijnych czy konkursów dla przedsiębiorców. - Udzielamy wsparcia firmom niezależnie od ich wielkości, pochodzenia oraz rodzaju działalności. Najważniejsze jest, aby przedsiębiorstwa te stosowały nowoczesne rozwiązania w swojej branży. Preferujemy podmioty, które realizują swoje projekty wspólnie z uczelniami lub instytutami badawczymi. Wysokość dofinansowania waha się między 50 a 500 tysięcy euro. Pomagamy również minimalizować ryzyko inwestycji i przygotować wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych – zapewniał podczas spotkania z lubuskimi przedsiębiorcami Michael Martens z organizacji Innoviris Brussels, wspierającej przedsiębiorczość.

Misja zapoznała się również z programami pomocowymi COSME i Horyzont 2020, a także gościła w brukselskim parku technologicznym Greenbezz, który powstał w celu wsparcia przedsiębiorczości i stymulacji lokalnego rynku. Park pomaga firmom wchodzącym na rynek, specjalizujące się w rozwiązaniach związanych z ekologią i ochroną środowiska, tj. ekobudownictwo, produkcja zdrowej żywności czy zagospodarowanie odpadów komunalnych.- Zaprezentowane możliwości mogą okazać się interesujące szczególnie dla firm, które chciałby zaistnieć na tutejszym rynku, np. otworzyć swój oddział.Rozmowy były bardzo merytoryczne i klarowne. Przedstawione w trakcie spotkania mechanizmy wsparcia przedsiębiorców nie odbiegają znacząco od tych, które można spotkać w Polsce, ale nie we wszystkich obszarach. Np. strona belgijska proponuje rozwiązania, które pozwalają firmom wejście na rynek ze swoim pomysłem łatwiej niż w naszych warunkach - powiedział Maciej Czerniawski z gorzowskiej firmy Prosper Advertising& Publishing.

Uczestnicy misji gospodarczej do Brukseli i radni sejmiku lubuskiego odwiedzili także siedzibę Komisji Europejskiej. Spotkali się tam z Europejskim Komisarzem ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Elżbietą Bieńkowską, która przedstawiła najważniejsze kierunki rozwoju wspólnotowego rynku, podkreślając, że wolny handel jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej. Zachęcała także lubuskich przedsiębiorców do jak najefektywniejszego wykorzystania środków unijnych w bieżącej perspektywie, ponieważ jej zdaniem poprzednia i obecna perspektywa finansowa okazały się dla Polski bardzo korzystne, a po roku 2020 trudno będzie wynegocjować równie dobre dofinansowanie z unijnego budżetu.

- Spotkania oceniam bardzo dobrze. Możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego czy lokalnych Izb Przemysłowo Handlowych była ciekawym doświadczeniem. Wierzę, że zdobyte informacje w przyszłości pozwolą nam skutecznie powalczyć o dostanie się na rynki państw Beneluxu - uważa Paweł Chrzanowski z firmy „Mazel S.A.

Jednym z głównych punktów pobytu w Brukseli była promocja regionu w ramach Dnia Lubuskiego w Parlamencie Europejskim. Wydarzeniu temu towarzyszyły prezentacje nowoczesnych technologii, promocja najważniejszych atrakcji turystycznych i degustacje regionalnych kulinariów. -Misja gospodarcza do Belgii i Luksemburga to bardzo udany projekt, podczas którego młodzi, lubuscy przedsiębiorcy pokazali przedstawicielom świata biznesu i posłom Parlamentu Europejskiego swoje zaangażowanie i ogromną pasję, którą kierują się tworząc  innowacyjne przedsiębiorstwa będące chlubą naszego regionu – powiedziała podsumowując misję Alicja Makarska członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

 

 

Lubuscy przedsiębiorcy zakończyli misję do Włoch

W ramach projektu Promocji gospodarczej Województwa Lubuskiego, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, lubuscy przedsiębiorcy promowali swoje produkty w czasie kolejnej misji gospodarczej we Włoszech (7-10 marca 2017 r.).

Misja do Włoch była również doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału gospodarczego regionu lubuskiego. Marszałek Województwa, Elżbieta Anna Polak, podkreśliła, że nasz region ma doświadczenie w eksporcie produktów, od kapeluszy po drewno czy środki czyszczące. „Jesteśmy zainteresowani przyciąganiem inwestorów z Włoch, oferujemy bardzo korzystne warunki  w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Zapraszam do regionu lubuskiego, jesteśmy otwarci i tolerancyjni i mamy naturalną łatwość nawiązywania kontaktów. We Włoszech współpracujemy z regionem Abruzzo, bo tak jak oni, my również posiadamy swoje winnice”, mówiła Marszałek. Podkreśliła także jak ważny jest rozwój nowych, innowacyjnych firm. „Jesteśmy zieloną krainą nowoczesnych technologii. W naszych parkach naukowo-technologicznych skupiamy przedsiębiorstwa z sektorów: nowoczesnych technologii, ekoenergetyki, zdrowej żywności, agrotechniki oraz IT”. Włochy pozostają jednym z głównych partnerów handlowych Polski, pomimo obserwowanego zmniejszenia udziału w wymianie handlowej (w roku 2015 Włochy zajmowały 5. miejsce na liście polskich rynków eksportowych z udziałem 4,8%).

Podczas targów Made Expo 2017 w Mediolanie czy wizycie w parku technologicznym ComoNext nad jeziorem Como, Lubuscy przedsiębiorcy  odbyli rozmowy z wystawcami z całej Europy i przedstawicielami izb gospodarczych Promos i CNA. „Na targach rozmawiałem z firmą, która produkuje podobnie jak ja detale elewacyjne, ale przy użyciu innych, lżejszych materiałów. Mają swoich przedstawicieli w Niemczech ale chętnie otworzyliby produkcję na terenie Polski. Zaoferowałem swoje usługi. Czas pokaże czy uda nam się zrealizować wspólnie projekty. Rozmowy rozpoczniemy po powrocie do kraju.” – tak udział w targach podsumowuje Stanisław Teśluk, właściciel firmy Sima ze Szprotawy.

 

Wizyta na targach to także spotkanie z Radcą  Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie, Michałem Górskim czy kontakt z firmami z Polski, które wystawiały się na mediolańskich targach.  Jak podkreśla Sławomir Kozieł, rozwijający start-up oferujący pogwarancyjny serwis, naprawę okien i drzwi na targach w Mediolanie spotkał się ze swoimi kontrahentami z Polski, dzięki czemu miał okazję poznać bezpośrednio szefów firm, dla których świadczy już swoje usługi.  Oprócz wiedzy na temat prawnych aspektów funkcjonowania branży budowlanej we Włoszech oraz możliwości rozpoczęcia współpracy z włoskimi producentami i kontrahentami, rozmówcy podkreślali wagę bezpośrednich spotkań; jedynie kontakt z drugim człowiekiem może zaowocować współpracą w przyszłości lub ugruntować tą trwającą – podkreślał Kozieł.

 

 Pobyt we Włoszech był także możliwością do zaprezentowania profilu swoich firm przez przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego. W centrum technologicznym ComoNext, uczestnicy zwiedzali park oraz zapoznali się z innowacyjnymi  firmami, które prowadzą tam swoją działalność, m.in. start-up coelux produkujący świetliki do ciemnych pomieszczeń imitujące śródziemnomorskie światło.  Doświadczenie w kooperacji z firmami włoskimi podkreślał Wiesław Kaniewski, właściciel gorzowskiej firmy Kanbud, który ocenia przedsiębiorstwa włoskie jako wysoce innowacyjne a współpracę z ludźmi za bardzo efektywną.

 

Lubuskie firmy, biorące udział w misji gospodarczej do Włoch to:

Alpodach Sp. z o.o. (Żary) – produkcja konstrukcji drewnianych i metalowych dla budownictwa;

AMPERTECH (Gorzów Wlkp. ) – instalacje i sieci niskoprądowe, instalacje bezpieczeństwa, instalacje i systemy alarmowe;

4 CS Sp. z o.o. (Zielona Góra) – usługi w zakresie stolarki otworowej – drzwi, okna;

DXP – Budownictwo (Gorzów Wlkp. ) – budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe;

KANBUD (Gorzów Wlkp. ) – instalacje elektryczne;

Lignapol s.c. (Skwierzyna) – produkcja elementów meblowych, płyt drewnianych;

PHU ART FLOOR (Wilkanowo) – kompleksowe działanie w zakresie podłóg i ich montażu;

Polmar (Zielona Góra) – prace budowlane, urządzenia klimatyzacyjne;

Prefadom Fabryka Domów Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.) – budownictwo mieszkaniowe
i przemysłowe;

SIMA s.c. (Szprotawa) – elewacyjne detale architektoniczne.

 

1. Made Expo 2017 to największe targi budowlane we Włoszech, które odbywają się co dwa lata. Tematycznie wydarzenie dzieli się na 4 sektory:

  • Budownictwo;  Materiały budowlane;
  • Izolacje, stolarka okienna, optymalizacja energetyczna;
  • Design, Projektowanie wnętrz, innowacyjne materiały wykończeniowe;
  • Oprogramowanie komputerowe dla domu.

www.madeexpo.it

2. Como Next to park naukowo technologiczny w Lomazzo, w pobliżu jeziora Como, założony na miejscu dawnej fabryki bawełny. W parku działa łącznie 120 firm, reprezentujących różne sektory. Znajdują się tutaj zarówno firmy „dojrzałe”, o zasięgu międzynarodowym, jak i startupy, które wychodzą od zalążka idei i przekształcają się w przedsiębiorstwa ponadregionalne. Na wyróżnienie zasługuje start-up Coelux, który dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 opatentował wprowadził na rynek lampy imitujące naturalne światło do wykorzystania w zamniętnych pomieszczeniach.  

www.comonext.it

3. Włochy są 4. największym dostawcą towarów do Polski i 5. co do wielkości odbiorcą polskich produktówW 2014 roku wartość włoskiego eksportu do Polski przekroczyła 37 mld zł, z czego najwięcej stanowiły maszyny, urządzenia mechaniczne (23%) oraz pojazdy, ich części i akcesoria (12%). W tym samym roku wartość eksportu Polski do Włoch wyniosła blisko 31 mld zł. Spośród kategorii produktów eksportowanych do Włoch największymi grupami były pojazdy, ich części i akcesoria (19%) oraz maszyny, urządzenia mechaniczne (14%). Włochy to także istotny, bo piąty co do wielkości w Europie, eksporter dóbr i usług. W 2013 roku eksport włoskich dóbr i usług wyniósł 631 mld dol. Większość włoskiego eksportu (40%) pochodzi z północno-zachodnich Włoch, przede wszystkim z Lombardii oraz Piemontu (odpowiednio 27% i 11% łącznego eksportu Włoch). Drugim istotnym obszarem na mapie eksportu Włoch jest region północno-wschodni, a przede wszystkim Wenecja Euganejska (14% eksportu) oraz Emilia-Romania (13% eksportu). Około 17% eksportu Włoch pochodzi z okręgu centralnego, najwięcej z Toskanii (8%). Sektory perspektywiczne we Włoszech to: branża spożywcza, meblowa, budowlana, i okołobudowlana, w tym wyposażenie wnętrz, okna, drzwi  oraz turystyka. 

 https://italy.trade.gov.pl/pl

Misja gospodarcza do Włoch realizowana jest w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

To 3-dniowy Kongres poruszający głównie tematy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Składa się on z kilkunastu wydarzeń m.in.: konferencji, trójstronnych spotkań na wysokim szczeblu, krajowych prezentacji, spotkań biznesowych, wystaw i wizyt w terenie. W AIM uczestniczą np. inwestorzy poszukujący kontrahentów na rynkach wschodzących.

Uczestnikami AIM  są przede wszystkim głowy państw i urzędnicy wysokiego szczebla, ale także prezesi renomowanych światowych koncernów, eksperci finansowi i inwestycyjni. Co roku w wydarzeniu uczestniczy blisko 6 tys. delegatów z 84 krajów. Tematy zbliżającego się Kongresu będą skupione wokół międzynarodowych inwestycji oraz kwestii dotyczącej konkurencyjności.

Rekrutacja: I kw. 2018 r.

Chiny i Korea Płd. to rynek potencjalnych możliwości dla lubuskich firm ze względu na tamtejszy wysoki i długotrwały wzrost gospodarczy, bardzo duża liczbę konsumentów i bogacące się społeczeństwo. Według, wykonanej analizy, branże i produkty mające największą szansę na przebicie (biorąc pod uwagę województwo lubuskie) to: przemysł spożywczy, drzewny, części samochodowe i turystyka.

Rekrutacja: Marzec 2017

CAMACOL to organizacja zrzeszająca firmy obu Ameryk, która pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i przyczynia się do rozwoju rynków krajów członkowskich. Targi CAMACOL gromadzą każdego roku ponad 300 gości z 25 państw obydwy kontynentów. Tematem są innowacje, edukacja i kultura oraz turystyka. Misja organizowana przez UMWL zakłada udział w targach, Kongresie Izb Gospodarczych, Organizacji Handlowych oraz Agencji Rządowych. Amerykański rynek to ponad 600 mln konsumentów.

Rekrutacja: styczeń 2017 oraz styczeń 2018

W regionie lubuskim występuje duże nasycenie firm eksportujących swoje produkty do państw skandynawskich. Branżowo dominują wyroby z drewna i meblowe, spożywcze, tworzywa sztuczne, konstrukcje stalowe oraz produkty elektrotechniczne. Skandynawia to region bogatych, a zarazem stabilnych gospodarek posiadających jedne z najwyższych kosztów pracy. W efekcie coraz częściej Skandynawowie poszukują towarów w pozostałych częściach Europy, w tym z bliskiej geograficznie - Polski. Potwierdzają to również liczne zapytania firm skandynawskich spływające do COIE.

Rekrutacja: luty 2017 r.

Korzystając z rosyjskiego embarga na produkty z krajów unijnych, Białoruś stała się krajem tranzytowym m.in. dla polskich produktów, a uproszczone przepisy regulujące działalność gospodarczą dały szansę również lubuskim eksporterom.

Głównym celem misji była pozyskanie nowych kontrahentów podczas Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego. Oferta przedsiębiorstw z Lubuskiego spotkała się z dużym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów. Podczas Forum przedstawiciele lubuskich firm odbyli kilkadziesiąt spotkań z lokalnymi firmami.

Obecnie Polska jest trzecim partnerem handlowym Białorusi. Wejście na rynek naszego wschodniego sąsiada, pozwala uzyskać dostęp do blisko 180 mln konsumentów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -