Misje zagraniczneMisje zagraniczne

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 ogłasza rekrutację uzupełniającą uczestników misji gospodarczych do Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii.

Misje organizowane są w ramach projektu pn. "Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”

Termin rekrutacji uzupełniającej: do 13 kwietnia 2018 roku

Serdecznie zapraszamy firmy z województwa lubuskiego, zainteresowane rozwojem handlu zagranicznego z Wielką Brytanią, Francją lub Rumunią do udziału w misji gospodarczej do tych krajów w terminie od maja do czerwca br.

Projekt programu misji przewiduje uczestnictwo w giełdach kooperacyjnych B2B.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców z różnych branż posiadających siedzibę w województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt to ok. 1 500 zł.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coie@lubuskie.pl skanu Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w załączonym REGULAMINIE REKRUTACJI.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail coie@lubuskie.pl lub telefonicznie 68 45 65 487, 68 45 65 462.

 

PLIKI DO POBRANIA:

ZAŁ. 1

ZAŁ. 2

ZAŁ. 3

REGULAMIN

Zapraszamy lubuskie firmy z branży spożywczej, przemysłu HoReCa oraz wyposażenia hoteli i restauracji do udziału w misji gospodarczej do Hiszpanii w dniach 15-19 kwietnia 2018 r. Misji towarzyszy uczestnictwo w międzynarodowych targach ALIMENTARIA 2018 w Barcelonie, które zaliczają się do najważniejszych wydarzeń branży spożywczej i hotelarskiej na świecie.

Targi ALIMENTARIA 2018 odbywają się w Barcelonie co dwa lata i są to najważniejsze targi spożywcze w Hiszpanii i jedne z najważniejszych na świecie. Wystawa skierowana jest do producentów, dystrybutorów, importerów i eksporterów wszystkich produktów z branży spożywczej oraz z branż wspierających (wyposażenia kuchni, meble, itp.). Patronat nad targami sprawują między innymi ministerstwo rolnictwa, rząd Katalonii i Hiszpański Instytut Handlu Zagranicznego.

Proponowane punkty programu:

  • udział w międzynarodowych targach Alimentaria 2018 w Barcelonie,
  • udział w Hub Alimentaria – międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej ,
  • Spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
  • Spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo- Handlową, stowarzyszeniem hotelarzy / rynkiem hurtowym / branżowym klastrem (Katalonia Clusters) (w zależności od profilu uczestników misji)

Zapewniamy również kompleksowo: usługę tłumaczenia, hiszpańskojęzyczne materiały promocyjne, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy itp.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 1.500 zł netto.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coi@lubuskie.pl lub coie@lubuskie.pl formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2).

Termin rekrutacji: od 8 stycznia 2018 r. od godziny 12:00 – do 15 lutego 2018 r. do godziny 23:59.

Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 53 31, tel: 68 456 54 25 lub email coie@lubuskie.pl, coi@lubuskie.pl.

 

PLIKI DO POBRANIA:

ZAŁ. 1

ZAŁ. 2

ZAŁ. 3

REGULAMIN

 

Rekrutacja uzupełniająca - misja gospodarcza do Hanoweru połączona z udziałem w Hannover Messe 2018 (Niemcy) w dniach 22-28 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 ogłasza rekrutację uzupełniającą uczestników misji gospodarczej do Hanoweru (Niemcy) w dniach 22-28 kwietnia 2018 r. Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”

 

Termin rekrutacji Uzupełniającej: do 19 lutego 2018 

 

Serdecznie zapraszamy firmy z województwa lubuskiego, zainteresowane rozwojem handlu zagranicznego z Niemcami do udziału w misji gospodarczej do Hanoweru (Niemcy) w dniach 22-28 kwietnia 2018 r. Misji towarzyszy uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe, które zalicza się do najważniejszych wydarzeń branży przemysłowej na świecie. W ostatnich edycjach targi odwiedziło ok. 200 tys. zwiedzających, a oferty przedstawiło ponad 5,2 tys. wystawców z 70 krajów. Województwo Lubuskie prezentować będzie swoją ofertę na stoisku narodowym.

W czasie targów Polska chce pokazać różnorodność technologiczną polskiego przemysłu, ze szczególnym naciskiem na sektory: IT, automatyki przemysłowej, elektromobilności i energii.

Projekt programu misji przewiduje uczestnictwo w targach, giełdach kooperacyjnych B2B oraz towarzyszących seminariach i konferencjach czy też spotkaniach biznesowych.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców branż: automatyki przemysłowej (robotyka), informatyki (IT), energetyki, technologii ekologicznych, technologii i usług przemysłowych, badawczo-rozwojowej, z kategorii MŚP oraz „młodych firm” (start-upów) posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt to ok. 1 500 zł.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coie@lubuskie.pl skanu Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w załączonym REGULAMINIE REKRUTACJI.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail coie@lubuskie.pl lub telefonicznie 68 45 65 487, 68 45 65 462.

 

PLIKI DO POBRANIA:

ZAŁ. 1

ZAŁ. 2

ZAŁ. 3

REGULAMIN

 

KOREA PŁD. 23-28.10.2017 r., CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA 28-31.10.2017 r.

Najważniejsze wydarzenia misji:

- udział lubuskich przedsiębiorców w międzynarodowych targach KOREA METAL WEEK 2017 oraz KOMAF Korea Machinery Fair 2017 w Seulu;

- udział w Polsko-Koreańskim seminarium eksportowym i rozmowy B2B;

- spotkanie z dyrektorem KOIMA – największym stowarzyszeniem importerów w Korei Płd.;

- spotkania B2B z chińskimi przedsiębiorcami na konferencji w regionie partnerskim – Prowincji Hainan w Chinach;

- wizyta w siedzibie firmy Yngli Solar, globalnego potentata fotowoltaiki.

 

KAZACHSTAN 04-09.09.2017 r.

Najważniejsze wydarzenia misji:

- udział w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym w Astanie z udziałem najwyższych polskich i kazachstańskich władz państwowych oraz spotkania B2B przy okazji wydarzenia;

- spotkania ze Stowarzyszeniem Firm Budowalnych Republiki Kazachstanu i Azji Centralnej, I Sekretarzem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Astanie oraz spotkania B2B przy okazji wydarzenia;

- udział w obchodach dnia polskiego podczas światowej wystawy Astana Expo 2017, w którym udział wziął Prezydent RP Andrzej Duda;

- udział w specjalistycznych targach Kazbuild/Aquatherm 2017 w Ałmaty.

Rezultaty:

- firma Mestil podpisała już umowę o współpracy oraz przygotowuje projekty dla Grupy Famur S.A. polskiego producenta maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego: górnictwa głębinowego i odkrywkowego oraz wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Współpraca firm wynikła podczas rozmów prowadzonych na Forum Gospodarczym w Astanie;

- ponadto firma Mestil prowadzi rozmowy z kazachską firmą nt. dostarczenia elementów do instalacji oczyszczania wody w kampusie, w procesie wykorzystywana jest prasa do odsączania wody ze ścieków;

- wymiana doświadczeń i informacji biznesowych z producentami z Kazachstanu i krajów ościennych głownie z branż okołobudowlanych;

- rozeznanie rynku w zakresie transportu docelowego na rynek, barier rynkowych, wsparcia przez placówki dyplomatyczne poznanie konkurencji;

- wartością dodaną misji była wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami misji w zakresie działalności biznesowej, pozyskiwania finansowania i środków unijnych.

USA, MIAMI 05-09.06.2017 r.

Najważniejsze wydarzenia misji:

- udział w 38 edycji Kongresu Hemisferycznego Camacol w Miami oraz spotkania B2B w ramach tego wydarzenia;

- spotkania z izbami handlowymi Greater Miami Chamber of Commerce, US Export Assistance Center, Export-Import Bank Dade County, Izba Gospodarcza Dominikany;

- spotkanie z Polish - American Chamber of Commerce of Florida and Americas, które odbyło się w siedzibie Hubb Coworkin Space;

- zapoznanie się z koncepcją p. Ladowskiego utworzenia polsko - amerykańskiego centrum rozwoju polskich firm w Miami;

- spotkanie z Burmistrzem City of Doral - najlepiej prosperującym miastem w południowej Florydzie - Juan Carlos Bermudez;

- spotkanie z Burmistrzem Miami - Tomas Regalado oraz Komisarzem miasta - Wifredo Gort;

- wizyta w jednym z najnowocześniejszych szpitali w Stanach Zjednoczonych - Baptist Health International w Instytutach Kardiologii i Onkologii;

- spotkanie z Konsul Honorową Lady Blanką Rosenstiel, która od lat charytatywnie działa na rzecz szerzenia polskiej kultury w Stanach Zjednoczonych.

Rezultaty:

- firma ABG planuje rozpoczęcie współpracy jako członek polsko – amerykańskiej izby handlowej;

- firma Martens planuje zakup apartamentów w Miami;

- firma Elitwear Group z Gorzowa prowadzi rozmowy odnośnie sprzedaży i produkcji okularów drewnianych na rynek amerykański;

- firma AGP (ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS)  nawiązała ważny kontakt z US Export Assistance, który może zaprocentować dalszymi badaniami nad grafenem;

- praktyki i staże dla studentów medycyny UZ w szpitalu Baptist Health International w Instytutach Kardiologii i Onkologii;

- współpraca Polish -– American Chamber of Commerce z lubuskim biurem w Brukseli w zakresie funduszy UE dla Ameryki Południowej.

REZULTATY MISJI - USA, MIAMI 2014 r.

- sprzedaż firmy SINUS Polska Sp. z o.o. światowemu koncernowi SBG HOLDING GMBH & CO. KG;

- firma Magnus Organy sprzedała do USA dwa instrumenty;

- firma AMP ze Świebodzina podpisała 2 umowy przedstawicielstwa na reprezentowanie przedsiębiorstwa na terenie Meksyku i USA, obecnie prowadzi sprzedaż towarów na terenie Meksyku.

HANNOVER MESSE 23-28.04.2017 r.

Najważniejsze wydarzenia misji:

- udział w Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Technologii Przemysłowych  Hanover Messe 2017 - najważniejszym wydarzeniu branży przemysłowej na świecie;

- polskie stoisko narodowe na targach otwierała ówczesna premier RP Beata Szydło wraz z kanclerz Niemiec Angelą Merkel;

- województwo lubuskie prezentowało swoją ofertę na stoisku narodowym;

- podczas targów lubuskie firmy uczestniczyły w giełdach kooperacyjnych B2B, seminariach oraz konferencjach poświęconych tematyce przemysłowej.

Rezultaty:

- firma ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS: nawiązała bezpośredni kontakt z przedstawicielami różnych zespołów badawczych uniwersytetów i politechnik niemieckojęzycznych, również takich, które prowadzą badania nad właściwościami i zastosowaniami grafenu między innymi z Kiel University (CAU), czy University of Stuttgart; podczas spotkań z klastrem nanotechnologicznym Cluster-Nanotechnologie z miasta Wurzburg pojawiła się możliwość dołączenia do samej struktury klastra; firma znalazła również kupca grafenu - zamawiającym jest amerykańska firma, posiadająca placówkę we Frankfurcie - obecnie negocjowany jest kontrakt zagraniczny na sprzedaż produktu;

- firma MAZEL SA: przeprowadziła rozmowy z 27 firmami, z czego 13 rokuje na potencjalną współpracę i planuje się dalsze spotkania z tymi firmami; z 2 firmami krajową i zagraniczną podpisała kontrakty i rozpoczęta się realizacja projektów;

- firma SINERSIO POLSKA prowadzi rozmowy handlowe z odbiorcami usług m.in. z firmą Reuss-Seifert, która buduje fabrykę w Nowej Soli; ponadto otrzymała bezpośrednie zaproszenie do kooperacji z firmą HUAWEI i T-MOBILE;

- firma STREAMSOFT nawiązała współpracę z 3 odlewniami z Polski (z Radomska, Wrocławia i Częstochowy). Obecnie finalizowana jest już pierwsza umowa.

BELGIA/LUKSEMBURG 06-09.02.2017 r.

Najważniejsze wydarzenia misji:

- uczestnicy misji gospodarczej spotkali się z: Ambasadorem RP w Wielkim Księstwie Luksemburga - Piotrem Wojtczakiem; przedstawicielami miejscowych organizacji biznesowych oraz firm; członkami stowarzyszenia polsko-luksemburskiego klubu biznesu;

- wizyta w brukselskim parku technologicznym Greenbezz;

- promocja regionu w ramach Dnia Lubuskiego w Parlamencie Europejskim;

- spotkanie przedsiębiorców z Komisarz ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej.

Rezultaty:

- MAZEL prognozuje, że bezpośredni kontakt z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, czy lokalnych Izb Przemysłowo-Handlowych w przyszłości pozwolą skutecznie powalczyć o dostanie się na rynki państw Beneluxu;

- przedstawiciel firmy Advanced Graphen Products Sp. z o.o. (AGP) z Zielonej Góry podkreślał, że udział w misji gospodarczej uwiarygodnił firmę w kontaktach z partnerami. Potencjalnym klientem AGP są instytucje naukowe, szczególnie te globalne i taka wiarygodność jest bardzo potrzebna. Po misji do krajów Beneluxu firmie udało się pozyskać ponad 20 kontaktów;

- FSCockpit, konstruktor i producent symulatorów lotu, modułów kokpitów samolotowych do treningów i testów, podczas misji rozpoczął współpracę z kontrahentem z Holandii;

- regionalni wystawcy, winiarze i producenci ekologicznej żywności promowali swoje produkty podczas eventu w Parlamencie Europejskim.

WŁOCHY 07-10.03.2017 r.

Najważniejsze wydarzenia misji:

- udział w targach Made Expo 2017 w Mediolanie;

- spotkania z izbami handlowymi Promos i CNA  Mediolanie;

- wizyta w parku naukowo-technologicznym ComoNext w Lomazzo;

- spotkania B2B z włoskimi przedsiębiorcami z branży budowlanej;

- konsultacje z Radcą handlowym WPHI Ambasady RP w Rzymie.

Rezultaty:

- firma Polmar prowadzi rozmowy z firmą Coelux, producentem nowoczesnych ledowych świetlików emitujących sztuczne światło śródziemnomorskie w celu sprowadzenia produktów dla branży budowlanej w Polsce;

- firma SIMA ze Szprotawy producent detali architektonicznych podczas targów rozpoczęła rozmowy z firmą o podobnym profilu;

- firma 4CS umocniła relacje ze swoimi kontrahentami z Polski, z którymi odbyła spotkania podczas targów w Mediolanie.

BIAŁORUŚ 23-27.10.2016 r.

Najważniejsze wydarzenia misji:

- uczestnictwo w XX Jubileuszowym Polsko - Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo” w Mińsku, które uroczyście otwierał ówczesny Wiceprezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki;

- wizyta w partnerskim Obwodzie Homelskim oraz w Oddziale Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Homlu;

- spotkania B2B w Mińsku, Homlu i Mozyrzu;

- wizyty w białoruskich firmach w Obwodzie Homelskim, Homelskim Parku Naukowo-Technologicznym i na terenach inwestycyjnych Homelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rezultaty:

- dwie firmy negocjują podpisanie dużych kontraktów (na tym etapie negocjacji firmy proszą o zachowanie poufności). Umowy zostaną podpisane w momencie uzyskania gwarancji  finansowania dużych projektów przez stronę białoruską;

- firma Alpodach Sp. z o.o. specjalizująca się w produkcji konstrukcji drewnianych dzięki dużej ilość rozmów B2B, miała możliwość poznania na forum "Dobrosąsiedztwo" partnera handlowego z Litwy, który specjalizuje się w pozyskiwaniu surowca drzewnego na Białorusi. Przewidywane rozpoczęcie współpracy planowane jest na początku 2018 roku;

- firmom Kanbud i Prefadom (branża budowlana) udział w misji pozwolił na nawiązanie kontaktów z przedsiębiorstwami białoruskimi w zakresie pozyskania pracowników z branży budowlanej. Firma Prefadom do tej pory zatrudniła 4 osoby z Białorusi i zamierza zatrudnić kolejne. Firma Kanbud jest w stałym kontakcie ze stroną białoruską rozpatrując zatrudnienie pierwszych pracowników - pozostały do uzgodnienia kwestie finansowe współpracy;

- poszczególne lubuskie firmy (uczestnicy misji) nawiązały również kontakty gospodarcze pomiędzy swoimi firmami. Przykładem może być tu zakup klimatyzatorów przez firmę Centrum Komina od firmy Polmar.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -