Misje zagraniczne


Misje zagraniczne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 przedłuża rekrutację uczestników misji gospodarczej do Hanoweru (Niemcy) w dniach 31 marca 5 kwietnia 2019 r. Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” Termin przedłużonej rekrutacji trwa do 22 lutego 2019 r.

Serdecznie zapraszamy firmy z województwa lubuskiego, zainteresowane rozwojem handlu zagranicznego z Niemcami do udziału w misji gospodarczej do Hanoweru (Niemcy) w dniach 31 marca - 5 kwietnia 2019 r. Misji towarzyszy uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe, które zalicza się do najważniejszych wydarzeń branży przemysłowej na świecie. W ostatnich edycjach targi odwiedziło ok. 200 tys. zwiedzających, a oferty przedstawiło ponad 5,2 tys. wystawców z 70 krajów. Województwo Lubuskie prezentować będzie swoją ofertę na stoisku narodowym.

W czasie targów Polska chce pokazać różnorodność technologiczną polskiego przemysłu, ze szczególnym naciskiem na sektory: IT, automatyki przemysłowej, elektromobilności i energii.

Projekt programu misji przewiduje uczestnictwo w targach, giełdach kooperacyjnych B2B oraz towarzyszących seminariach i konferencjach czy też spotkaniach biznesowych.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców branż: automatyki przemysłowej (robotyka), informatyki (IT), energetyki, technologii ekologicznych, technologii i usług przemysłowych, badawczo-rozwojowej, z kategorii MŚP oraz „młodych firm” (start-upów) posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt to ok. 1 500 zł netto.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coie@lubuskie.pl skanu Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w załączonym REGULAMINIE REKRUTACJI

http://lubuskie.pl/misje-zagraniczne/ .

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail coie@lubuskie.pl lub telefonicznie 68 45 65 531, 68 45 65 462.

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN

FORMULARZ

PROJEKT UMOWY

DEMINIMIS

Zapraszamy lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Hiszpanii w dniach 7-10 kwietnia 2019 r.

Rekrutacja potrwa do 22 lutego br.

Misji towarzyszy wizyta na międzynarodowych targach Salon de Gourmets 2019 w Madrycie. Odbywające się w Madrycie Targi Salon de Gourmets 2019 (www.gourmets.net) to międzynarodowe targi jakości żywności i napojów. To wydarzenie prezentuje produkty, takie jak przetworzona i pakowana żywność, owoce morza, mięso, przetworzona i pakowana żywność, produkty drobiowe, produkty mleczne, dodatki i składniki żywności, sprzęt piekarniczy i cukierniczy, wino, napoje alkoholowe i napoje, kawa i herbata itp. Targi są miejscem spotkań producentów i konsumentów wysokiej jakości produktów spożywczych. Powodzeniem na targach będą się cieszyć także producenci opakowań do żywności, producenci i dystrybutorzy maszyn gastronomicznych oraz wszelkich innowacyjnych rozwiązań dla branży spożywczej.

Proponowane punkty programu:

  • udział w międzynarodowych targach Salon de Gourmets 2019 w Madrycie,
  • spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
  • spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo- Handlową, stowarzyszeniem hotelarzy / rynkiem hurtowym / branżowym klastrem (w zależności od profilu uczestników misji)
  • udział w wydarzeniu promocyjnym współorganizowanym przez Centro Riojano oraz Ambasadę RP w Madrycie

Zapewniamy również kompleksowo: usługę tłumaczenia, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy itp.

Termin rekrutacji: od 30 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r. do godziny 23:59.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 2.100 zł netto.

Rekrutacja jest dwuetapowa. Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie jednego z niżej wymienionych formularzy (do wyboru jedna z opcji):

  1. elektronicznego formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie lubuskie.trade.gov.pl (TUTAJ)
  2. formularza w formacie MS Word (zał. nr 1) – przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coie@lubuskie.pl i coi@lubuskie.pl lub osobiście: ul. Chrobrego 1-3-5, 65-044 Zielona Góra

W drugim etapie Przedsiębiorca potwierdza dane przesłane w wypełnionym formularzu o którym mowa w ust. 3, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coie@lubuskie.pl i coi@lubuskie.pl parafowanych i wypełnionych dokumentów:

  1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2),
  2. zaparafowany projekt umowy (zał. nr 3) jako potwierdzenie zapisów dokumentu,
  3. kopie certyfikatów, atestów, patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych/danego kraju.

Termin rekrutacji: od 30 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r. do godziny 23:59.

Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawców technicznych (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 53 31, tel: 68 456 54 25 lub email coie@lubuskie.pl , coi@lubuskie.pl

Dokumenty  pobrania:

Rusza rekrutacja na misję gospodarczą do Chin 8-12 czerwca 2019

Szukasz międzynarodowych kontrahentów z Chin? Możemy Ci w tym pomóc.
Urząd Marszałkowski zaprasza lubuskie przedsiębiorstwa do udziału w wyjazdowej misji gospodarczej do Chin (Kanton), która odbędzie się w terminie 8-12 czerwca 2019 r.

Udział w misji finansowany jest w 85% ze środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Pozostałą kwotę przedsiębiorca musi pokryć we własnym zakresie, tj. około 2900 zł brutto.

Organizator zapewnia spotkania biznesowe z partnerami z Chin, wizytę na międzynarodowych targach Guangzhou Electrical Building Technology, spotkania z izbami handlowymi oraz przeloty, noclegi, wizy i ubezpieczenie.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców:
- z sektora MŚP, 
- posiadających siedzibę/oddział w województwie lubuskim,
- wpisujących się w branże inteligentnego budownictwa, w tym inteligentnych systemów zasilania i zarządzania energią, elektrotechniki, automatyki budynkowej i domowej, inteligentnych domów oraz IT/ ICT.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w misji gospodarczej zobligowani są do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami drogą elektroniczną na adres:
e.sielicka@lubuskie.pl lub e.zamojska@lubuskie.pl

lub osobiście: ul. Chrobrego 1-3-5, 65-044 Zielona Góra

do dnia 28 lutego 2019 roku.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 6845 65 268 lub 68 45 65 426

lub mailowo: e.sielicka@lubuskie.pl lub e.zamojska@lubuskie.pl.

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN

FORMULARZ

PROJEKT UMOWY

DEMINIMIS

Misja organizowana jest w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. 

Misje gospodarcze 2016 - 2018

Do końca 2018 roku Urząd Marszałkowski zorganizował 12 zagranicznych misji gospodarczych. Z okazji skorzystało ponad 100 przedsiębiorców  z województwa lubuskiego. Nowych partnerów biznesowych poszukiwali w 11 krajach Europy, Ameryki i Azji.

Efekty:

1. zdobycie nowych rynków zbytu, możliwość zbadania rynku na tle międzynarodowej konkurencji;

2. możliwość prezentacji swoich produktów na międzynarodowych targach podczas Hannover Messe,  MadeExpo w Mediolanie, Kazbuild w Kazachstanie, Alimentaria w Barcelonie czy Korea Metal Week i Camacol w Miami;

3. kilkanaście firm rozpoczęło negocjacje kontraktów, niektórzy podpisali umowę o współpracy;

Misje: 

1.   „Business in regions”, Białoruś, Homel, 23-27 października 2016r.

2.   Bruksela, Luksemburg -  6-9 lutego 2017 r.

3.   Włochy – 7-10 marca 2017 r.

4.   Hannover Messe – kwiecień 2017 i 2018;

5.   USA, Miami – Camacol – 5-9 czerwca 2017 r.

6.   Kazachstan, Expo Astana – 4-9 września 2017 r.

7.   Chiny, Korea Płd. – 23-28 października 2017 r.

8.   Hiszpania – 15 – 19 kwietnia 2018 r.;

9.   Francja, Paryż – 4-9 czerwca 2018 r.

10. Rumunia, Bukareszt, Kluż-Napoka – 11-16 czerwca 2018 r.

11. Wielka Brytania, Londyn – 9-12 września 2018 r.

Zapisz się do naszego newslettera!