Misje zagraniczne

Urząd marszałkowski w 2016 r. wystartował z projektem, którego celem jest szeroko zakrojona kampania promująca lubuskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki tym działaniom lokalne firmy mogą spróbować podbić zagraniczne rynki w trakcie kilkunastu misji gospodarczych i międzynarodowych targów. W każdym z zaplanowanych wyjazdów weźmie udział 10 przedsiębiorców. Przygotowania do wszystkich wydarzeń obejmą 3 etapy:

I etap - Organizacja naboru przedsiębiorców na wyjazd
Rekrutacja ma charakter otwarty i skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP we wskazanych branżach i posiadających siedzibę w województwie lubuskim. Etap kończy się podpisaniem umów z firmami, które zadeklarują chęć uczestnictwa w misji i pokrycia 15% wszystkich kosztów udziału.

II etap – Przygotowanie plany wyjazdu
Obejmuje szczegółowe przygotowanie spotkań B2B, w porozumieniu z instytucjami i agencjami rządowymi takimi jak Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, czy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W tym samym czasie beneficjent w postępowaniu przetargowym wyłoni wykonawców zadań związanych z organizacją wyjazdu (zakup biletów, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, wydruk materiałów promocyjnych itp.).

III etap - Realizacja wyjazdu
Przedsiębiorcy wyjeżdzający na misję lub targi dysponują szczegółowym planem wydarzenia dobranym indywidualnie pod ich potrzeby.

Misje zagraniczne

Misja gospodarcza do USA / Miami – Camacol’s Hemispheric Coongress w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 otwiera rekrutację uczestników misji gospodarczej do USA / Miami połączonej z udziałem w targach Camacol’s Hemispheric Congress, która odbędzie się w terminie 5-8 czerwca 2017 r.
Termin rekrutacji: od 15 lutego 2016 r. od godziny 10:00 – do 22 marca 2017 r. do końca dnia.

 

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok 3000 zł.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail

e.sielicka@lubuskie.pl

lub

e.rutkowska@lubuskie.pl

formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 52 68, 68 456 54 26.

 

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN

UMOWA

ZAŁ. 1

ZAŁ. 2

 

Rekrutacja - misja gospodarcza do Hanoweru połączona z udziałem w Hannover Messe 2017 (Niemcy) w dniach 24-28 kwietnia 2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 otwiera rekrutację uczestników misji gospodarczej do Hanoweru (Niemcy) w dniach 24-28 kwietnia 2017 r. Misja organizowana jest
w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział
w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”

Termin rekrutacji: od 24 stycznia 2017 r. od godziny 14:00 – do 17 lutego 2017 r. do godziny 12:00.

Serdecznie zapraszamy firmy z województwa lubuskiego, zainteresowane rozwojem handlu zagranicznego z Niemcami do udziału w misji gospodarczej do Hanoweru (Niemcy) w dniach 24-28 kwietnia 2017 r. Misji towarzyszy uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe, które zalicza się do najważniejszych wydarzeń branży przemysłowej na świecie. W ostatnich edycjach targi odwiedziło ok. 200 tys. zwiedzających, a oferty przedstawiło ponad 5,2 tys. wystawców z 70 krajów.

Polska obejmie rolę kraju partnerskiego HANNOVER MESSE 2017. Województwo Lubuskie prezentować będzie swoją ofertę na stoisku narodowym.

W czasie targów Polska chce pokazać różnorodność technologiczną polskiego przemysłu, ze szczególnym naciskiem na sektory: IT, automatyki przemysłowej, elektromobilności i energii.

Projekt programu misji przewiduje uczestnictwo w targach, giełdach kooperacyjnych B2B oraz towarzyszących  seminariach i konferencjach czy też spotkaniach biznesowych.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców branż: automatyki przemysłowej (robotyka), informatyki (IT), energetyki, technologii ekologicznych, technologii
i usług przemysłowych, badawczo-rozwojowej, z kategorii MŚP
z kategorii MŚP oraz „młodych firm” (start-upów) posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany maksymalny koszt ok. 1 500 zł.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coie@lubuskie.pl skanu Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail coie@lubuskie.pl lub telefonicznie 68 456 54 87, 68 456 54 62.

 

Regulamin

Zał.1

Zał.2

Zał.3

Zał.4

Misja gospodarcza dla firm z branży IT/ICT i motoryzacyjnej do Belgii i Luksemburga w dniach 6-10 lutego 2017 roku. Bogaty program wydarzeń i spotkań B2B dla lubuskich przedsiębiorców.
Nabór firm do udziału w misji gospodarczej potrwa od 20 grudnia 2016r. do 23 stycznia 2017r. Specjalna pula miejsc dla młodych firm!!
W trakcie misji przewidziany jest wydarzenie promocyjne w Parlamencie Europejskim z udziałem 250 przedstawicieli świata biznesu i posłów do Parlamentu Europejskiego z wszystkich krajów członkowskich.

W programie:

6 lutego 2017 r. – Bruksela
Wizyta w brukselskim Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji oraz prezentacja możliwości inwestycyjnych i warunków biznesowych na terenie Belgii. Spotkania B2B lubuskich przedsiębiorców z belgijskimi firmami.

7 lutego 2017 r. – Region Brukselski
Spotkania w wybranych parkach technologicznych i centrach badawczo-rozwojowych i prezentacja dobrych praktyk. Przedstawienie regionalnych narzędzi wsparcia dla MSP w Regionie Brukselskim.  Spotkania B2B lubuskich przedsiębiorców z belgijskimi firmami.

8 lutego 2017 r. – Parlament Europejski
Spotkania w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES) oraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej ws. Programu badań i innowacji Horyzont 2020 i COSME.
Udział w prezentacji potencjału gospodarczego województwa lubuskiego podczas promocyjnego eventu w Parlamencie Europejskim. 

9-10 lutego 2017 r. – Luksemburg
Spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami i członkami stowarzyszenia polsko-luksemburskiego biznesu.
Powrót – transfer (Luksemburg – Berlin - Zielona Góra)

Pobierz formularze zgłoszeniowe tutaj.
Informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu tel. 68 456 52 68, 68 456 54 25 lub drogą mailową:

j.smielska@lubuskie.pl

lub

p.hladki@lubuskie.pl

 

PLIKI DO POBRANI:

Regulamin

Formularz

Formularz informacji

Umowa

 

Misja gospodarcza do Północnych Włoch w marcu 2017 r.
w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego
poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 otwiera rekrutację uczestników misji gospodarczej do Płn. Włoch, która odbędzie się w marcu 2017 r.

Termin rekrutacji: od 20 grudnia 2016 r. od godziny 12:00 – do 23 stycznia 2017 r. do godziny 12:00.

Misja gospodarcza dla firm z branży budowlanej, okołobudowlanej i spożywczej. Bogaty program wydarzeń i spotkań B2B dla lubuskich przedsiębiorców. Specjalna pula miejsc dla młodych firm!
W trakcie misji przewidziana jest wizyta na targach dla branży budowlanej oraz wizyta studyjna w zakładzie dla branży spożywczej.

W programie:
1 dzień – transport Zielona Góra – Berlin – Mediolan i spotkanie z WPHI,
2 dzień – wizyta na targach dla branży budowlanej + wizyta studyjna w zakładzie dla branży spożywczej + spotkania B2B z Izbą Handlową,
3 dzień – spotkania B2B z Izbą Handlową,
4 dzień – powrót do Zielonej Góry (Włochy – Berlin - Zielona Góra).

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok 1500 zł.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail

e.sielicka@lubuskie.pl

lub

e.rutkowska@lubuskie.pl

skanu Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) oraz wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 52 68, 68 456 54 26.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin

Formularz

Formularz Informacji

Umowa

To 3-dniowy Kongres poruszający głównie tematy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Składa się on z kilkunastu wydarzeń m.in.: konferencji, trójstronnych spotkań na wysokim szczeblu, krajowych prezentacji, spotkań biznesowych, wystaw i wizyt w terenie. W AIM uczestniczą np. inwestorzy poszukujący kontrahentów na rynkach wschodzących.

Uczestnikami AIM  są przede wszystkim głowy państw i urzędnicy wysokiego szczebla, ale także prezesi renomowanych światowych koncernów, eksperci finansowi i inwestycyjni. Co roku w wydarzeniu uczestniczy blisko 6 tys. delegatów z 84 krajów. Tematy zbliżającego się Kongresu będą skupione wokół międzynarodowych inwestycji oraz kwestii dotyczącej konkurencyjności.

Rekrutacja: I kw. 2018 r.

Chiny i Korea Płd. to rynek potencjalnych możliwości dla lubuskich firm ze względu na tamtejszy wysoki i długotrwały wzrost gospodarczy, bardzo duża liczbę konsumentów i bogacące się społeczeństwo. Według, wykonanej analizy, branże i produkty mające największą szansę na przebicie (biorąc pod uwagę województwo lubuskie) to: przemysł spożywczy, drzewny, części samochodowe i turystyka.

Rekrutacja: Marzec 2017

CAMACOL to organizacja zrzeszająca firmy obu Ameryk, która pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i przyczynia się do rozwoju rynków krajów członkowskich. Targi CAMACOL gromadzą każdego roku ponad 300 gości z 25 państw obydwy kontynentów. Tematem są innowacje, edukacja i kultura oraz turystyka. Misja organizowana przez UMWL zakłada udział w targach, Kongresie Izb Gospodarczych, Organizacji Handlowych oraz Agencji Rządowych. Amerykański rynek to ponad 600 mln konsumentów.

Rekrutacja: styczeń 2017 oraz styczeń 2018

W regionie lubuskim występuje duże nasycenie firm eksportujących swoje produkty do państw skandynawskich. Branżowo dominują wyroby z drewna i meblowe, spożywcze, tworzywa sztuczne, konstrukcje stalowe oraz produkty elektrotechniczne. Skandynawia to region bogatych, a zarazem stabilnych gospodarek posiadających jedne z najwyższych kosztów pracy. W efekcie coraz częściej Skandynawowie poszukują towarów w pozostałych częściach Europy, w tym z bliskiej geograficznie - Polski. Potwierdzają to również liczne zapytania firm skandynawskich spływające do COIE.

Rekrutacja: luty 2017 r.

Korzystając z rosyjskiego embarga na produkty z krajów unijnych, Białoruś stała się krajem tranzytowym m.in. dla polskich produktów, a uproszczone przepisy regulujące działalność gospodarczą dały szansę również lubuskim eksporterom.

Głównym celem misji była pozyskanie nowych kontrahentów podczas Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego. Oferta przedsiębiorstw z Lubuskiego spotkała się z dużym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów. Podczas Forum przedstawiciele lubuskich firm odbyli kilkadziesiąt spotkań z lokalnymi firmami.

Obecnie Polska jest trzecim partnerem handlowym Białorusi. Wejście na rynek naszego wschodniego sąsiada, pozwala uzyskać dostęp do blisko 180 mln konsumentów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -