Szczegóły aktualności:

Partnerstwo Odry: „Okrągły Stół Komunikacyjny”

Małgorzata Tramś-Zielińska | Gospodarka i Infrastruktura | 07-09-2012
- To był tzw. „Okrągły Stół”, spotkanie województw, które wspólnie realizują przedsięwzięcia w zakresie poprawy infrastruktury transportowej zwłaszcza drogowej i kolejowej oraz portów lotniczych. Wysokiej rangi spotkanie, które jest dla na przygotowujące do posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, które odbędzie się 17-18.09.2012 r. w Erfurcie i temat Partnerstwa Odry będzie jednym z wiodących  – powiedziała marszałek Elżbieta Polak podczas konferencji prasowej. 

To było podsumowanie co regiony: lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie i wielkopolskie zrobiły w ramach Partnerstwa Odry i jakie są zamierzenia. Muszę powiedzieć, że raport województwa lubuskiego wypadł bardzo dobrze. My konsekwentnie i z pełną determinacją realizujemy naszą politykę w zakresie poprawy infrastruktury w obszarze transgranicznym. Łączymy, nie dzielimy. My z Krajowej Rezerwy Wykonania z naszej nagrody dla regionu lubuskiego przeznaczyliśmy konkretne duże środki finansowe 40 mln zł na zakup szynobusów na połączenia transgraniczne Zielona Góra – Berlin, Gorzów Wlkp. – Berlin – dodała marszałek Elżbieta Polak.

 

07.09.2012 r. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry, w którym uczestniczyła marszałek Elżbieta Polak. Podczas spotkania przedstawiony został raport pt. „Infrastruktura i transport inicjatywy Partnerstwa Odry w latach 2010-2012”. Marszałek Elżbieta Polak na posiedzeniu przedstawiła projekty realizowane przez samorząd województwa lubuskiego w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej  i transportowej w obszarze transgranicznym. To nie tylko projekty już realizowane w zakresie infrastruktury kolejowej (trzy projekty na kwotę 123 mln - modernizacja linii Kostrzyn-Krzyż, Zbąszynek-Czerwieńsk i Zbąszynek-Gorzów Wlkp.), drogowej: to skomunikowanie autostrady A2 z drogami regionalnymi (węzły), A18 oraz rozwój Portu Lotniczego.  Elżbieta Polak podkreśliła inicjatywę regionu lubuskiego w zakresie zmian w prawie o transporcie publicznym i konieczności wpisania do ustawy transportu lotniczego. Omówiła również projekty dotyczące zakupu taboru kolejowego (szynobusy z homologacją na połączenia Zielona Góra- Berlin, Gorzów Wlkp. – Berlin) oraz projekt realizowany w ramach programu POIŚ  w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Marszałek mocno zaakcentowała konieczność współpracy naszych portów lotniczych z BBI Berlin. - Port w Babimoście dysponuje całodobowym zezwoleniem i spełnia standardy europejskiego lotniska cywilnego - mówiła.

 

Temat ten będzie też przedmiotem obrad podczas posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, które odbędzie się 17-18.09.2012 r. w Erfurcie. Marszałek Elżbieta Polak jest współprzewodniczącą tego Komitetu.

Ze strony niemieckiej padła informacja, że otwarcie portu lotniczego BBI Berlin odbędzie się 13.10.2012 r.  Tylko 30% Berlińczyków ma samochody, więc trzeba dowieźć pasażerów transportem kolejowym. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Grzegorz Jankowski.

Okrągły Stół Komunikacyjny „Partnerstwa Odry” powstał w 2006 r. i do głównych jego zadań należy m.in. wspólny lobbing za rozbudową linii kolejowych pomiędzy Berlinem a Szczecinem oraz Berlinem a Wrocławiem, zwiększenie frekwencji pociągów kursujących pomiędzy Berlinem a sąsiadującymi polskimi miastami, kooperacja portów lotniczych oraz połączenie ich z siecią linii kolejowych.

 

ZADANIA NA SIECI DROGOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, MAJĄCENA CELU SKOMUNIKOWANIE SIECI DRÓG Z AUTOSTRADAMI

Zadanie realizowane z udziałem środków Lubuskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego z Krajowej Rezerwy Wykonania - dofinansowanie 85%.

 

Wybudowanie i budowanie nowych odcinków autostrad i dróg szybkiego ruchu wymaga dostosowania istniejącej sieci dróg niższych kategorii do nowego rozkładu obciążeń ruchem drogowym, wywołanych tą przebudową, tj. przejęcia zwiększonego ruchu pojazdów dojeżdżających i zjeżdżających do węzłów autostradowych i na drogach ekspresowych.

Decyzje o budowie węzłów na A-2 i S-3 w lokalizacjach, które wpływają na rozkład ruchu drogowego, były podejmowane niekiedy w ostatnich etapach prac dokumentacyjnych co uniemożliwiało wcześniejsze zaplanowanie niezbędnych inwestycji i przeznaczenie odpowiednich środków finansowych.

 • Wzmocnienie drogi woj. nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła autostrady A2)

Szacunkowa wartość inwestycji 1,66 mln zł, długość odcinka 0,94 km.

 • Przebudowa drogi woj. nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym

Szacunkowa wartość inwestycji 16,97 mln zł, długość odcinka 12,03 km.

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin - Ośno Lubuskie (dojazd do węzła A2)

Szacunkowa wartość inwestycji 2,71 mln zł, długość odcinka 1 km.

 • Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań w m. Pożarów (dojazd do węzła autostrady A18)

Szacunkowa wartość inwestycji 3,48 mln zł, długość odcinka 1,53 km.

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18)

Szacunkowa wartość inwestycji 4,59 mln zł, długość odcinka 1,12 km.

Zadania planowane do realizacji:

 • Budowa "małej" obwodnicy Rzepina (dojazd do węzła A2)

Szacunkowa wartość inwestycji 14,68 mln zł, długość odcinka 2,34 km.

 • Przebudowa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym (zjazd z węzła A2)

Szacunkowa wartość inwestycji 1,72 mln zł, długość odcinka 0,54 km.

 

Województwo Lubuskie realizuje obecnie zadanie związane z poprawą publicznego transportu kolejowego na obszarze członków „Partnerstwa Odry” tj.:

Projekt 1

Nazwa przedsięwzięcia: Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie.

Okres realizacji: 2012 - 2015

Nazwa programu pomocowego: POIiŚ 7.1-48

Partnerzy w projekcie: Województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie

Budżet projektu: 418,2 mln PLN

Krótki opis: Projekt zakłada zakup 17 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Dla województwa lubuskiego przewiduje sie dostawę dwóch pojazdów o wartości łącznej około 49.200.000,00 zł.

 

Projekt 2

Nazwa przedsięwzięcia: Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez województwo lubuskie.

Okres realizacji: 2012 - 2014

Nazwa programu pomocowego: LRPO 2007-2013

Partnerzy w projekcie: Projekt własny

Budżet projektu: 50 mln PLN

Krótki opis: Projekt zakłada zakup taboru kolejowego do realizacji zadania własnego województwa lubuskiego, którym jest organizacja publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Wg rozeznania rynku za dostępną kwotę możliwy jest zakup czterech dwuczłonowych pojazdów spalinowych z homologacją na Niemcy. Pojazdy planowane są do wykorzystania na zmodernizowanych uprzednio trasach oraz w połączeniach w transgranicznych z Brandenburgią. Oszacowana kwota jest zależna od przyznanego dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i może ulec zmianie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu dostawcy taboru.

 

Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost

Nazwa przedsięwzięcia: „Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego Zielona Góra/Babimost wraz z infrastrukturą lotniskową”.

Okres realizacji: 2012 – 2013, niektóre przedsięwzięcia 2014 (rozbudowa portu II etap)

Nazwa programu pomocowego : LRPO (Lubuski Regionalny Program Operacyjny)

Partnerzy w projekcie: występują samoistnie: UMWL, PAŻP, IMGW, PP „Porty Lotnicze”

Budżet projektu: po stronie UMWL łącznie ok. 10 mln zł., po stronie innych beneficjentów ok. 5 mln zł.

Opis projektu: Inwestycje infrastrukturalne podzielono na trzy etapy:

I etap: zakup i budowa instalacji ILS (PAŻP – w trakcie realizacji), dodatkowo stacja AWOS (IMGW – w trakcie realizacji);

II etap - inwestycje infrastrukturalne mające wpływ na bezpieczeństwo wykonywania lotów:

 • (sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne – termin realizacji 2012 r.;
 • system wizualny monitoringu lotniska i portu lotniczego – realizacja 2012 r.;
 • budowa drogi patrolowej – realizacja 2012 r.;
 • budowa strażnicy lotniskowej straży pożarnej – realizacja 2013 r.;
 • oświetlenie projektorowe CPP i drogi kołowania „E” – realizacja 2013 r.;

III etap - inwestycje infrastrukturalne mające wpływ na bezpieczeństwo operacji naziemnych:

 • naprawa nawierzchni płyty postojowej samolotów nr 1 wraz z drogą kołowania „E” - realizacja 2013 r.;
 • rozbudowa płyty postoju samolotów nr 3 – realizacja 2013 r.;
 • zakup bramek rentgenowskich – realizacja 2013 r.;
 • rozbudowa terminala pasażerskiego wraz z wyposażeniem – od 2013 r.

Galeria zdjęć

Partnerstwo Odry

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!