Szczegóły aktualności:

Warsztaty innowacyjne - Słubice

Nieznane | Fundusze unijne | 07-12-2012

Dnia 26.11.2012 r. w Słubicach odbyły się warsztaty tematyczne pn. „Transgraniczna polityka innowacji regionów Partnerskich Województwo Lubuskie - Kraj Związkowy Brandenburgia”. Spotkanie realizowane było w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Euroregionu ”Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Wnioskodawcą projektu było Województwo Lubuskie a partnerem Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego pracuje już od wielu lat z niniejszym Ministerstwem. Współpraca ta przebiega w różnych dziedzinach. Podmiotami kooperacji partnerskiej tych regionów są przedstawiciele reprezentujący przede wszystkim obszar gospodarczy, rolniczy i kulturalny.

W spotkaniu po stronie polskiej udział wzięli m.in. komórki organizacyjne zaangażowane merytorycznie w działania innowacyjne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz Ministerstwa Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii.

Celem projektu było stworzenie transgranicznej sieci współpracy w ramach polityki innowacji. Warsztaty dały możliwość prezentacji Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji oraz Wspólnej Strategii Innowacji Berlina i Brandenburgii. Obie strony przedstawiły ponadto szereg przykładów dobrych praktyk w tej dziedzinie. Strona polska nakreśliła ideę oraz inwestycje realizowane w ramach Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Spotkanie dało możliwość nakreślenia oraz porównania działalności Lubuskiego oraz Brandenburskiego Klastra Metalowego. Przedstawiciele Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie przedstawili działalność tej jednostki oraz jej inicjatywy, w tym Lubuskiego Klastra Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej. Spółka ZukunftsAgentur Brandenburg zaprezentowała działalność oraz wartość dodaną na przykładzie Klastra Techniki Energetyczne Berlin/Brandenburgia.

Druga część spotkania dała możliwość kontynuacji rozmów i bezpośrednich kontaktów nawiązanych podczas warsztatów. W tym celu utworzono kilka grup roboczych, w tym grupy robocze ds. metalurgii oraz ds. energetyki. Owocna dyskusja tych grup ukazała szereg inicjatywy dążących ku ożywieniu współpracy jednostek zajmujących się przedsięwzięciami innowacyjnymi. Ponadto warsztaty pokazały, jak duże znaczenie ma tworzenie klastrów dla wsparcia branży innowacyjnej.

 

opracowano:

Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej

Wydział Współpracy Zagranicznej

Galeria zdjęć

Warsztaty innowacyjne

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!