Szczegóły aktualności:

Projekt TIMBRE w Lubuskiem

Nieznane | PROW | 01-03-2013

Europejskie strategie zrównoważonego rozwoju wymagają ograniczenia tempa wykorzystania powierzchni ziemi, co można osiągnąć przez zwiększenie wykorzystania terenów zdegradowanych. 5 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyły się warsztaty organizowane w ramach projektu naukowo-badawczego: Racjonalne usprawnianie przekształcania terenów zdegradowanych w Europie, akronim Timbre. Ich celem było wypracowanie sposobów kosztowo-efektywnego oczyszczania i przekształcania terenów, które zostały zanieczyszczone. W warsztatach uczestniczył Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

Projekt realizowany jest w latach 2011-2014 w ramach 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Warsztaty dotyczą doskonalenia zarządzania przekształceniem terenów zdegradowanych przez wykorzystywanie narzędzi wspierających rozpoznanie i ocenę stanu środowiska, wybór technologii remediacji oraz sposobu zagospodarowania terenu. W trakcie warsztatów zostanie przedstawione przygotowane w ramach projektu Timbre, narzędzie MMT wraz z modelowym wdrożeniem, na przykładzie terenu dawnej bezy wojsk radzieckich w Szprotawie.

 

Celami projektu TIMBRE są m.in. wsparcie regeneracji terenów zdegradowanych pod kątem potrzeb właścicieli terenów przez stworzenie rozwiązań naukowych wspomagający dobór sposobów remediacji, identyfikacja barier społeczno-gospodarczych regeneracji terenów zdegradowanych oparta o analizę lokalnych, regionalnych oraz krajowych sposobów działania administracji, uwarunkowań prawnych oraz kultury zarządzania, rozwój oraz sprawdzenie metod zarządzania terenami zdegradowanymi uwzględniając lokalny charakter problemu zanieczyszczenia, udoskonalenie istniejących metod, technologii oczyszczania gruntów w tym metod in-situ oraz „on-site”, opracowanie oraz udostępnienie internetowego centrum wsparcia remediacji terenów zdegradowanych oraz narzędzi „on-line” dla właścicieli terenów zdegradowanych, inwestorów, administracji oraz innych podmiotów zaangażowanych w remediację.

 

Cele projektu Timbre odnoszą się zarówno do skali pojedynczych terenów, jak i skali regionalnej. Podczas  realizacji zadań wykorzystane zostaną dotychczasowe doświadczenia z czterech regionów Europy: region Ostrawy (Republika Czech), Bukareszt (Rumunia), regiony: zielonogórski, dolnośląski i górnośląski oraz wyniki prac pilotowych w zakresie wybranych technologii rozpoznania i remediacji terenu.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!