Szczegóły aktualności:

O przyszłości lubuskiej turystyki

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 22-07-2013
- Zaczynamy debatę na ważny temat. Kończy się Lubuska Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2006-2013, która przestanie obowiązywać w styczniu 2014 r. Liczę na merytoryczną dyskusję i owocne spotkanie. Oby Lubuskie było coraz piękniejsze i byśmy mogli to piękno turystyczne wykorzystać - powiedział wicemarszałek Maciej Szykuła 22 lipca br. podczas konsultacji dotyczących wstępnych założeń do projektu Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020.

W spotkaniu wzięli udział lubuscy samorządowcy, przedstawiciele branży turystycznej i hotelarskiej oraz organizacje pozarządowe. W spotkaniu uczestniczyli także Radni Województwa Lubuskiego: Zdzisław Paduszyński, Czesław Fiedorowicz, Tadeusz Pająk oraz Leszek Turczyniak. Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej UMWL. 

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku to dokument, który ma inspirować i aktywizować podmioty publiczne i prywatne do udziału  w realizacji zamierzeń rozwojowych w zakresie gospodarki turystycznej w województwie lubuskim. Opracowany Program  przyczyni się do rozwoju społeczno- gospodarczego naszego regionu, wpłynie na poprawę warunków i jakości życia społeczności lokalnych oraz wyznaczy kierunki działań na najbliższe lata. Ostateczny termin opracowania dokumentu to listopad 2013 roku.

Podczas spotkania przedstawiono zakres prac i cele stawiane przed Programem Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, diagnozę istniejącej oferty turystycznej województwa lubuskiego, analizę SWOT lubuskiej turystyki oraz wstępne kierunki działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie. Zastanawiano się również na tym, jak powinna wyglądać oferta produktów turystycznych województwa lubuskiego do 2020.  

Koordynatorem prac nad Programem jest Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, a spotkanie konsultacyjne poprowadził Hubert Gonera z firmy Landbrand z siedzibą w Poznaniu – Wykonawcy Programu na zlecenie UMWL.

- Organizowanie turystyki to najbardziej zespołowa gra, jaką kiedykolwiek wymyślono - powiedział na początku spotkania - Hubert Gonera z firmy Landbrand. Dodał, że produkt turystyczny, turystyczna oferta mogą powstać dzięki wspólnym staraniom. – Co w 2020 roku ma być tak szczególnego, aby turysta wybrał właśnie Lubuskie? To nasze podstawowe zadanie – podkreślił H. Gonera.  

Przedstawiciele firmy Landbrand omówili wstępną analizę SWOT, która obejmuje następujące zagadnienia: system informacji turystycznej, infrastrukturę turystyczną, wiodące formy turystyki, rekreację ruchową i drogową oraz kadry dla turystyki.

Przedstawiono także listę produktów wyróżnionych przez POT:

- Bunkry i Nietoperze,

- Przystanek Woodstock,

- Weekend w Rzeczpospolitej Ptasiej,

- Noc Nenufarów,

- Lato Muz Wszelakich,

- Winobranie – Święto Wina,

- Wielka Ucieczka – The Great Escape,

- Nadodrzańska Przygoda,

- Lubuski Szlak Wina i Miodu.    

Zaprezentowano także krótką charakterystykę turystów, którzy w ubiegłym roku odwiedzili nasz region obraz obiekty noclegowe w 2012 r. Z danych wynika, że na 1000 mieszkańców województwa przypada 631 turystów rocznie. Liczba turystów korzystających z bazy noclegowej wynosi 645,6, a liczba udzielonych noclegów to 1,3 mln. Natomiast średnia długość pobytu to 2,03 dnia. Obcokrajowcy stanowili 27,9 % korzystających z noclegów. Średnia długość pobytu turysty zagranicznego to zaledwie 1,44 dnia. Przedstawiciele firmy Landbrand zwrócili uwagę na fakt, że należy zrobić wszystko, aby tych turystów zachęcić do pozostania na dłużej.

W drugiej części spotkania odbyły się ćwiczenia warsztatowe. Pierwsze z nich dotyczyło wstępnych kierunków działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju turystyki w Lubuskiem. Uczestnicy spotkania mieli za zadanie m.in. ocenić stopień rozwoju poszczególnych elementów gospodarki turystycznej w województwie lubuskim - centra i punkty informacji turystycznej, oznakowanie turystyczne i drogowe, wydawnictwa promocyjne i informacyjne, bazę noclegową, bazę  gastronomiczna, obiekty sportowe i kulturalne itp. 

Jak powinien wyglądać koszyk produktów turystycznych województwa lubuskiego w 2020 roku? - było tematem drugiego zadania. Chodziło o wskazanie najbardziej charakterystycznych produktów turystycznych w regionie, których rozwój przyczyni się do wzmocnienia pozycji województwa na turystycznej mapie Polski. W ostatnim ćwiczeniu uczestnicy musieli wskazać 5 najbardziej charakterystycznych form turystyki dla województwa lubuskiego.

Na koniec odbyła się dyskusja z uczestnikami spotkania. Na początku głos zabrała Jadwiga Błoch – prezes Lubuskiej Organizacji Turystycznej, która nie we wszystkich punktach była zgodna z poglądami  przedstawicieli firmy Landbrand, których zachęciła do zapoznania się z audytem turystycznym dotyczącym lubuskiej turystyki.  – Przed nami trudne zadanie. Cele są bardzo ważne, gorzej jest z analizą i ich realizacją – powiedziała J. Błoch. Zarzucała oparcie się na wiedzy książkowej oraz  pobieżną analizę portali turystycznych.  

Przewodniczący Komisji Kultury, Edukacji i Kultury Fizycznej Czesław Fiedorowicz zaapelował, aby do Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki podejść poważnie. Wyraził swoje ubolewanie, że program ten będzie przygotowywany przez firmę spoza naszego regionu. Zaproponował stworzenie 20 osobowego zespołu ekspertów, któremu będą przekazywane wszelkie dokumentu dotyczące tego zagadnienia. - Naszym głównym celem jest, aby do Lubuskiego przyjechało jak najwięcej turystów. Nie ma jednak  jednego kompleksowego portalu o lubuskiej turystyce, z którego mógłby skorzystać turysta. Wrota Lubuskie miały w tym pomóc, jednak nie zawsze można znaleźć tam aktualności – dodał radny Czesław Fiedorowicz.  

- Turystykę robią podmioty prywatne, a nie samorządy. Rolą samorządów jest koordynowanie tych działań. Naszym zadaniem jest stworzenie klimatu oraz pomoc w tych działaniach. Sama strategia nic nam nie da, chodzi o konkretne zadania – powiedział Prezydent Miasta Nowa Sól Wadim Tyszkiewicz. Prezydent W. Tyszkiewicz zwrócił uwagę na problem ścieżek rowerowych. Podkreślił, że biedne gminy nie poradzą sobie z budową tych ścieżek. Na koniec dodał, że możemy liczyć jedynie na turystykę jednodniową. Turysta nie zostanie u nas dłużej. W Nowej Soli turysta jest w stanie zostać na  2-3 godz.

Głos w dyskusji zabrał także Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Zdzisław Paduszyński podejmując temat turystyki gospodarczej oraz Wójt Gminy Skąpe zwracając uwagę na kiepską bazę noclegową i gastronomiczną spowodowaną brakiem środków finansowych. Swoje zdanie wyrazili także przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Lasów i Jezior oraz Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego którzy podkreślili potrzebę wspólnego działania.

- Turystyka ma być nasza wspólną sprawą. Wszystkie głosy z Państwa strony zostały przez nas zebrane. Czekamy na więcej uwag i sugestii. Każdy głos jest dla nas cenny – powiedział na koniec Hubert Gonera z firmy Landbrand.

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku

Galeria zdjęć

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki - Spotkanie Konsultacyjne

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE