Szczegóły aktualności:

Staże zawodowe młodzieży francuskiej

Małgorzata Gogół | Współpraca Zagraniczna | 24-01-2014
Od października 2013 roku do stycznia 2014 roku młodzież francuska odbywała w ramach programu TREMPLIN staż zawodowy w Auchan w Zielonej Górze.

Młodzi francuzi: Clabault Johnny, Delattre Julien, Duflos Noémie, Duval Mathieu, Decamps Fanny, Dubus Caroline na zakończenie trwania stażu spotkali się z Romualdem Kreniem, Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego. W spotkaniu udział również wzięli: Christian Gasquet Prezes Stowarzyszenia Francja – Polska, Lot – Lubuskie; Aleksandra Nawieśniak - Dyrektor Personalny Schievier Auchan Polska w Poznaniu; Edyta Hubner – Kierownik Działu Personalnego Auchan Zielona Góra; Alain Henry - Ekspert w dziedzinie kształcenia zawodowego i ustawicznego, Prezes "ABC Wiedzy" Profesjonalne Szkolenia i Doradztwo realizującego projekt TREMPLIN, Dyrektor Polsko-Francuskiego Funduszu Współpracy przy Ambasadzie Francji w Warszawie.

Spotkanie miało na celu podsumowanie stażu zawodowego, przekazanie informacji o zdobytych przez młodzież doświadczeniach zawodowych oraz omówienie możliwości realizacji kolejnych staży. Ponadto spotkania było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między stroną francuską i lubuską w zakresie sytuacji i warunków szkolenia zawodowego w naszych regionach. Stowarzyszenie Francja – Polska, Lot - Lubuskie przedstawi swoje doświadczenie z realizacji projektów (staże zawodowe) w ramach programu Leonardo da Vinci. Ostatni projekt realizowany przez Stowarzyszenie i Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinienr 2012-1-PL1-LEO01-27833 pt. „Zawód hotelarz - gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy” znalazł się wśród 27 przykładów dobrych praktyk wytypowanych przez polską Narodową Agencję w związku z realizowanym przez nich projektem międzyagencyjnym „Work Based Learning and Apprenticeships”. Wręczenie nagród wyróżnionym podmiotom odbędzie się w Brukseli, w dniach 11-12 lutego br.
Program TREMPLIN, w którym uczestniczyła młodzież francuska to doświadczalny projekt socjalny o znaczeniu ogólnoeuropejskim realizowany w latach 2012-2014 i współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji. Najważniejszym celem programu Tremplin jest pomoc absolwentom szkół zawodowych w znalezieniu pierwszej pracy, poprzez utworzenie w szkołach oraz instytucjach szkoleń zawodowych, specjalnych komórek, które będą funkcjonowały podobnie jak „biura pracy”. Projekt realizowany jest w szesnastu liceach zawodowych i ogólnokształcących we francuskich miastach Lille i Grenoble, w których będą utworzone takie komórki oraz dla porównania w szesnastu innych placówkach edukacyjnych o podobnej charakterystyce i podlegające temu samemu kuratorium, ale bez wsparcia komórek specjalnych. Projekt obejmuje absolwentów szkół zawodowych, którzy uzyskali dyplom zawodowy lub dyplom matury zawodowej.

Zapisz się do naszego newslettera!